Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina

Malá mapa

Dopravní události
Omezení rozměrů a hmotnostidočasné omezení výšky od: 24.03.2015 00:00:00do:
silnice III/36075 (ulice Nádražní), okr. Třebíč, dočasné omezení výšky, Od 24.03.2015 00:00 Do 31.12.2055 23:59, omezený průjezd na ul. Nádražní - průjezdná výška pouze 3m!
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Sjízdnost vozovkyneprůjezdné pro těžká vozidla od: 01.04.2015 00:00:00do: 31.12.2035 23:59:00
komunikace, u obce Račerovice, okr. Třebíč, neprůjezdné pro těžká vozidla, Od 01.04.2015 00:00 Do 31.12.2035 23:59, nezpevněná komunikace mezí obcí Račerovice a sil. III/35114.
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Práce na silnicistavební práce od: 15.05.2015 07:23:00do: 28.07.2016 20:00:00
silnice I/34, Ondřejov, okr. Pelhřimov, stavební práce, Od 15.05.2015 07:23 Do 28.07.2016 20:00, Stavební práce na křížení stávající trasy silnice I/34 s nově budovanou přeložkou u obce Ondřejov a u Myslotín v okr. Pelhřimov. V době trhacích prací dojde k uzavírkám na dobu nezbytně nutnou vždy max. 10 minut - objížďka nebude vzhledem ke krátkodobému termínu stanovena., Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Pelhřimov, obec: Ondřejov
Práce na silnicistavební práce od: 15.05.2015 07:23:00do: 28.08.2016 20:00:00
silnice I/34, Myslotín, okr. Pelhřimov, stavební práce, Od 15.05.2015 07:23 Do 28.08.2016 20:00, Stavební práce na křížení stávající trasy silnice I/34 s nově budovanou přeložkou u obce Ondřejov a u Myslotín v okr. Pelhřimov. V době trhacích prací dojde k uzavírkám na dobu nezbytně nutnou vždy max. 10 minut - objížďka nebude vzhledem ke krátkodobému termínu stanovena., Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Pelhřimov, obec: Pelhřimov
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno od: 20.05.2015 00:00:00do: 31.12.2035 23:59:00
místní komunikace, Třebíč, okr. Třebíč, uzavřeno, Od 20.05.2015 00:00 Do 31.12.2035 23:59
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Omezení provozu a zákazyomezení od: 06.11.2015 00:00:00do:
silnice II/602, Lavičky - Velké Meziříčí, okr. Žďár nad Sázavou, omezení, Od 06.11.2015 00:00 Do 31.12.2055 23:59, stanovení místní úpravy provozu na silnici II/602 v k.ú. Velké Meziřičí a v k.ú. Lavičky, vyloučení TRANZITNÍ nákladní dopravy nad 12t. Zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, zamezení objíždění zpoplatněné trasy dálnice nákladními automobily.
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Lavičky
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 08.03.2016 08:00:00do: 31.12.2016 20:00:00
ulice Tomáše Bati, ulice Zámeček, Třebíč, okr. Třebíč, uzavřeno, stavební práce, Od 08.03.2016 08:00 Do 31.12.2016 20:00, Třebíč, ul. Tomáše Bati parc. 1480/2, Zámeček parc. 1482/7 uzavírka chodníků, přechodů pro chodce: MK. Provádění prací a manipulace s materiálem v rámci akce "Hotelová škola Třebíč - přístavba tělocvičny" . Omezení komunikace z důvodu použití vysokotonážního jeřábu. Kolem komunikace omezeny rovněž chodníky a přechody pro chodce, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezeníopakované krátkodobé uzavírky od: 23.02.2016 00:00:00do: 31.12.2020 23:59:00
silnice III/03815, v katastru obce Pohled - v katastru obce Dlouhá Ves, okr. Havlíčkův Brod, opakované krátkodobé uzavírky, Od 23.02.2016 00:00 Do 31.12.2020 23:59, Krátkodobé uzavírky v časovém úseku do 30 minut, (cca 20x ročně) z důvodu provádění trhacích prací v kamenolomu., Objížďka - bez rozlišení: Z důvodu krátkých časových intervalů jednotlivých uzavírek nebyla objížďka stanovena., Vydal: Městský úřad Havlíčkův Brod
okres: Havlíčkův Brod, obec: Dlouhá Ves
Dopravní uzavírky a omezenízúžené jízdní pruhy od: 08.03.2016 07:00:00do: 31.08.2016 20:00:00
ulice Tomáše Bati, Třebíč, okr. Třebíč, zúžené jízdní pruhy, Od 08.03.2016 07:00 Do 31.08.2016 20:00, zábor jízdního pruhu na místní komunikaci (umístění stavebního jeřábu, obslužných vozidel), Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezenízúžené jízdní pruhy od: 08.03.2016 07:00:00do: 20.12.2016 20:00:00
ulice Blahoslavova, Třebíč, okr. Třebíč, zúžené jízdní pruhy, Od 08.03.2016 07:00 Do 20.12.2016 20:00, umístění stavebního lešení (rekonstrukce objektu), Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy od: 10.03.2016 13:00:00do: 15.07.2016 23:59:00
D1, mezi km 28.2 a 34.4, ve směru Bohumín – PL, práce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, Od 10.03.2016 13:00 Do 15.07.2016 23:59, uzavírka dálnice D1 za účelem provádění akcí „D1 Modernizace – úsek 03, EXIT 29 Hvězdonice – EXIT 34 Ostředek“ a „Rekonstrukce a rozšíření mostu D1-035 v km 29,161 dálnice D1“, Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Benešov, obec: Hvězdonice
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 14.03.2016 07:00:00do: 30.06.2016 23:59:00
ulice Dobiášova, Pelhřimov, okr. Pelhřimov, uzavřeno, stavební práce, Od 14.03.2016 07:00 Do 30.06.2016 23:59, Objížďka - obousměrná: ulice Křemešnická - ulice Dobiášova, Pelhřimov, okr. Pelhřimov, přes: silnice III/01935 (ulice Řemenovská), Vydal: Městský úřad Pelhřimov
okres: Pelhřimov, obec: Pelhřimov
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 14.03.2016 07:00:00do: 31.05.2016 23:59:00
silnice III/13212 (ulice Nádražní), Počátky, okr. Pelhřimov, uzavřeno, stavební práce, Od 14.03.2016 07:00 Do 31.05.2016 23:59, Objížďka - pro vozidla do 3,5 t : místní komunikace - ulice Zahradní, Počátky, okr. Pelhřimov, přes: silnice II/132 (ulice Žirovnická), platí i pro IZS a VLOD, Objížďka - pro vozidla nad X tun: silnice II/132 (ulice Žirovnická), Počátky - silnice III/1329, Stojčín, okr. Pelhřimov, přes: Žirovnice, pro vozidla nad 3,5t, Vydal: Městský úřad Pelhřimov
okres: Pelhřimov, obec: Počátky
Práce na silnicipráce na silnici provoz převeden do protisměru, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy od: 11.03.2016 18:30:00do: 15.07.2016 23:59:00
D1, mezi km 34.3 a 28.8, ve směru Praha, práce na silnici, provoz převeden do protisměru, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, Od 11.03.2016 18:30 Do 15.07.2016 23:59, Uzavřen levý pás na Prahu, provoz veden obousměrně v pásu na Ostravu „D1 Modernizace – úsek 03, EXIT 29 Hvězdonice – EXIT 34 Ostředek“, Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Benešov, obec: Hvězdonice
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno práce na inženýrských sítích od: 21.03.2016 07:00:00do: 30.06.2016 20:00:00
ulice nám. Svobody, mezi křižovatkami ulic Janáčkova a Březinova, Moravské Budějovice, okr. Třebíč, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Od 21.03.2016 07:00 Do 30.06.2016 20:00, Vydal: Městský úřad Moravské Budějovice
okres: Třebíč, obec: Moravské Budějovice
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 21.03.2016 10:00:00do: 31.05.2016 23:59:00
silnice III/34750, v katastru obce Okrouhlice, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, stavební práce, Od 21.03.2016 10:00 Do 31.05.2016 23:59, Objížďka - obousměrná: komunikace - silnice II/150, v katastru obce Okrouhlice, okr. Havlíčkův Brod, Vydal: Městský úřad Havlíčkův Brod
okres: Havlíčkův Brod, obec: Okrouhlice
Práce na silnicistavební práce kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem od: 21.03.2016 09:10:00do: 31.05.2016 23:59:00
silnice II/150, část obce Babice, Okrouhlice, okr. Havlíčkův Brod, stavební práce, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Od 21.03.2016 09:10 Do 31.05.2016 23:59, Vydal: Městský úřad Havlíčkův Brod
okres: Havlíčkův Brod, obec: Okrouhlice
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 21.03.2016 07:00:00do: 31.08.2016 23:59:00
ulice Křižíkova, mezi křižovatkami ulic Tovární a U Dlouhé stěny, Jihlava, okr. Jihlava, uzavřeno, stavební práce, Od 21.03.2016 07:00 Do 31.08.2016 23:59, Uzavírka z důvodu stavebních prací na opěrné zdi, Vydal: Magistrát města Jihlavy
okres: Jihlava, obec: Jihlava
Omezení na příjezdových komunikacíchvjezd na dálnici uzavřen od: 18.03.2016 10:26:00do: 15.07.2016 23:00:00
D1 EXIT 34, nájezd, ve směru Praha, vjezd na dálnici uzavřen, Od 18.03.2016 10:26 Do 15.07.2016 23:00
okres: Benešov, obec: Ostředek
Omezení na výjezdových komunikacíchvýjezd z dálnice uzavřen od: 18.03.2016 10:30:00do: 15.07.2016 23:00:00
D1 EXIT 29, výjezd, ve směru od Ostravy, výjezd z dálnice uzavřen, Od 18.03.2016 10:30 Do 15.07.2016 23:00
okres: Benešov, obec: Vranov
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy od: 25.03.2016 13:40:00do: 30.06.2016 23:00:00
D1, mezi km 56.8 a 48.1, ve směru Praha, práce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, Od 25.03.2016 13:40 Do 30.06.2016 23:00, provoz na Prahu veden ve dvou zúžených pruzích v pravé části levého jízdního pásu (směr Praha)
okres: Benešov, obec: Psáře
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy pravý jízdní pruh uzavřen od: 20.03.2016 12:00:00do: 31.05.2016 23:59:00
D11, mezi km 11.4 a 13.5, ve směru Hradec Králové, práce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, pravý jízdní pruh uzavřen, Od 20.03.2016 12:00 Do 31.05.2016 23:59, částečně omezen pravý jízdní pruh, dva provizorní jízdní pruhy v levé části pásu. Oprava otevřeného odpadu a dosazení betonového svodidla.
okres: Praha-východ, obec: Mochov
Práce na silnicistavební práce provoz převeden do protisměru v zúžených jízdních pruzích od: 20.03.2016 17:10:00do: 09.07.2016 17:00:00
D1, mezi km 177.8 a 182.2, ve směru Bohumín – PL, stavební práce, provoz převeden do protisměru v zúžených jízdních pruzích, Od 20.03.2016 17:10 Do 09.07.2016 17:00, částečná uzavírka dálnice D1 v rámci akce „D1 Modernizace – úsek 25, EXIT 178 Ostrovačice – EXIT 182 Kývalka“, Ve směru na Brno je v km cca 177,845 doprava svedena ve dvou pomocných pruzích přejezdem středního dělicího pásu v km cca 178,112 – 178,247 do protisměrného pásu, v němž pokračuje až k přejezdu středního dělicího pásu v km cca 182,085 – 182,185, v němž je doprava svedena zpět do svého pravého pásu dálnice a dále pokračuje bez přechodného dopravního omezení. Do levého pomocného pruhu je zakázán vjezd vozidel, jejich okamžitá šířka přesahuje 2,2 m. Nejvyšší dovolená rychlost v místě omezení je stanovena na 80 km/h., Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Brno-venkov, obec: Omice
Práce na silnicistavební práce práce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy zúžené jízdní pruhy od: 20.03.2016 17:10:00do: 09.07.2016 17:00:00
D1, mezi km 182.5 a 178, ve směru Praha, stavební práce, práce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, zúžené jízdní pruhy, Od 20.03.2016 17:10 Do 09.07.2016 17:00, částečná uzavírka dálnice D1 v rámci akce „D1 Modernizace – úsek 25, EXIT 178 Ostrovačice – EXIT 182 Kývalka“, Ve směru na Prahu je v km cca 182,465 doprava svedena ve dvou pomocných pruzích do oblasti pravého jízdního pruhu a zpevněné krajnice, a takto pokračuje do km cca 178,042, odkud je dále vedena bez přechodného dopravního omezení. Nejvyšší dovolená rychlost v místě omezení je stanovena na 80 km/h, přičemž je umožněn nájezd a výjezd v přilehlých křižovatkách. Do levého pomocného pruhu je zakázán vjezd vozidel, jejich okamžitá šířka přesahuje 2,2 m. , Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Brno-venkov, obec: Omice
Omezení na příjezdových komunikacíchvjezd na dálnici uzavřen stavební práce od: 20.03.2016 17:15:00do: 09.07.2016 17:00:00
D1 EXIT 178, nájezd, ve směru Ostrava, vjezd na dálnici uzavřen, stavební práce, Od 20.03.2016 17:15 Do 09.07.2016 17:00, částečná uzavírka dálnice D1 v rámci akce „D1 Modernizace – úsek 25, EXIT 178 Ostrovačice – EXIT 182 Kývalka“, Ve směru na Brno je uzavřena nájezdová větev pravé poloviny MÚK Ostrovačice (EXIT 178). Pro relaci Ostrovačice (II/602) › Brno (D1) je vedena objízdná trasa dále po silnici č. II/602 ke křižovatce se silnicí č. I/23, po které je vedena dle místního dopravního značení do MÚK Kývalka (EXIT 182), odkud je umožněn nájezd na dálnici D1 ve směru Brno, Ostrava., Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Brno-venkov, obec: Ostrovačice
Práce na silnicioprava povrchu vozovky zpevněná krajnice (odstavný pruh) uzavřená od: 22.03.2016 08:00:00do: 08.07.2016 23:59:00
D1, mezi km 367.9 a 368.1, ve směru Bohumín – PL, oprava povrchu vozovky, zpevněná krajnice (odstavný pruh) uzavřená, Od 22.03.2016 08:00 Do 08.07.2016 23:59, částečná uzavírka části ploch dálniční odpočívky Antošovice v km 368. Ve směru Polsko je v km 367,925 - 368,095 uzavřena zpevněná krajnice. V km 368,095 bude do odstavného pruhu naveden provizorní nájezd na D1 z odpočívky. Na odpočívce Antošovice, vpravo, je omezen provoz na parkovací ploše (zábor parkovací plochy pro kamiony., Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Ostrava-město, obec: Ostrava
Práce na silnicipráce na silnici zúžená vozovka na dva jízdní pruhy od: 29.03.2016 07:30:00do: 31.05.2016 23:00:00
D1, mezi km 141.8 a 133.4, ve směru Praha, práce na silnici, zúžená vozovka na dva jízdní pruhy, Od 29.03.2016 07:30 Do 31.05.2016 23:00, Ve směru na Prahu je doprava vedena v km 141,785 - 141,3 ve dvou pomocných pruzíchv oblasti levého a části pravého jízdního pruhu a v km 141,3 - 133,793 je vedena v oblasti pravého jízdního pruhu a zpevněné krajnice. (km 139 - km 137 provoz veden v LJP + PJP) Do levého pomocného pruhu je je zakázán vjezd vozidlům, jejichž okamžitá šířka přesahuje 2,2 m. Výjezd a nájezd v přilehlých křižovatkách je umožněn. Je uzavřena odpočívka Kochánov (km 137, vlevo) -
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Blízkov
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy od: 29.03.2016 07:30:00do: 31.05.2016 23:00:00
D1, mezi km 133.4 a 141.8, ve směru Bohumín – PL, práce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, Od 29.03.2016 07:30 Do 31.05.2016 23:00, Ve směru na Brno je doprava vedena v km 133,358 - 136,980 a 139,100 - 141,170 ve dvou pomocných pruzích v oblasti pravého jízdního pruhu a zpevněné krajnice a v km 137,190 - 138,730 a 141,420 - 141,635 je doprava vedena ve dvou pomocných pruzích v oblasti levého a části pravého jízdního pruhu. Do levého pomocného pruhu je zakázán vjezd vozidlům, jejichž okamžitá šířka přesahuje 2,2 m. Možnost nájezdu a výjezdu v MÚK Měřín (EXIT 134) a v MÚK Velké Meziříčí (EXIT 141) je umožněna v plném rozsahu. Odpočívka Stránecká Zhoř (km 139,900, vpravo) je rovněž zpřístupněna, ale jsou zabrána parkovací místa pro nákladní automobily.
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Blízkov
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy levý jízdní pruh uzavřen od: 26.03.2016 17:00:00do: 30.06.2016 23:00:00
D1, mezi km 47.9 a 56.8, ve směru Bohumín – PL, práce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, levý jízdní pruh uzavřen, Od 26.03.2016 17:00 Do 30.06.2016 23:00, provoz veden ve dvou provizorních jízdních pruzích v pravé části vozovky
okres: Benešov, obec: Psáře
Omezení na výjezdových komunikacíchvýjezd z dálnice uzavřen od: 27.03.2016 18:35:00do: 12.07.2016 23:59:00
D11 EXIT 1, nájezd, ve směru od D0 k nákupnímu centru, výjezd z dálnice uzavřen, Od 27.03.2016 18:35 Do 12.07.2016 23:59
okres: Hlavní město Praha, obec: Praha
Omezení na výjezdových komunikacíchvýjezd z dálnice uzavřen od: 27.03.2016 18:43:00do: 12.07.2016 23:59:00
D11 EXIT 1, sjezd, ve směru od ul. Chlumecká na D0, výjezd z dálnice uzavřen, Od 27.03.2016 18:43 Do 12.07.2016 23:59
okres: Hlavní město Praha, obec: Praha
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno práce na inženýrských sítích od: 06.04.2016 07:00:00do: 30.09.2016 23:59:00
silnice III/35421, Jámy, okr. Žďár nad Sázavou, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Od 06.04.2016 07:00 Do 30.09.2016 23:59, úplná uzavírka silnice, Objížďka - pro vozidla do 3,5 t , pro osobní vozidla: místní komunikace, Jámy, okr. Žďár nad Sázavou, Objížďka - pro vozidla nad X tun, pro nákladní: silnice II/354, Nové Město na Moravě - silnice III/35421 (ulice Jamská), Žďár nad Sázavou, okr. Žďár nad Sázavou, přes: silnice III/35420, Vydal: Městský úřad Žďár nad Sázavou
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Jámy
Dopravní uzavírky a omezenízúžené jízdní pruhy od: 01.04.2016 07:00:00do: 30.09.2016 20:00:00
ulice L. Pokorného, mezi křižovatkami ulic Tiché nám. a Stinná, Třebíč, okr. Třebíč, zúžené jízdní pruhy, Od 01.04.2016 07:00 Do 30.09.2016 20:00, umístění restaurační letní předzahrádky na MK, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Práce na silnicipráce na údržbě mostu kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem od: 04.04.2016 09:00:00do: 31.10.2016 23:59:00
silnice I/23, Vladislav, okr. Třebíč, práce na údržbě mostu, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Od 04.04.2016 09:00 Do 31.10.2016 23:59, Oprava mostu, střídavý jednosměrný provoz., Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Třebíč, obec: Vladislav
Dopravní uzavírky a omezenízúžené jízdní pruhy od: 02.04.2016 07:00:00do: 01.10.2016 20:00:00
místní komunikace, Třebíč, okr. Třebíč, zúžené jízdní pruhy, Od 02.04.2016 07:00 Do 01.10.2016 20:00, umístění restaurační předzahrádky na MK, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno oprava povrchu vozovky od: 04.04.2016 06:00:00do: 30.10.2016 23:59:00
silnice II/402 (ulice Fritzova), Třešť, okr. Jihlava, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 04.04.2016 06:00 Do 30.10.2016 23:59, z důvodu rekonstrukce silnice včetně podkladních vrstev. Obousměrná objížďková trasa pro veškerý provoz bude vedena takto: z křiž. sil. II/402 a II/406: po silnici II/406 město Třešť – Jezdovice – Kostelec – VPRAVO po silnici II/602 do Jihlavy na křiž. se sil. II/523 – VPRAVO na křiž. se sil. I/38 a dále po sil I/38 – obchvat města Jihlavy, obec Rančířov, Čížov, Vílanec, Suchá, Stonařov – VPRAVO na sil. II/402 a zpět. Délka objízdné trasy 15,3 km. , Vydal: Magistrát města Jihlavy
okres: Jihlava, obec: Třešť
Práce na silnicistavební práce kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem od: 04.04.2016 07:00:00do: 31.10.2016 23:59:00
silnice I/37, Ostrov nad Oslavou, okr. Žďár nad Sázavou, stavební práce, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Od 04.04.2016 07:00 Do 31.10.2016 23:59, provoz bude řízen kyvadlově světelným signalizačním zařízením. , Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Ostrov nad Oslavou
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 04.04.2016 07:00:00do: 29.05.2016 23:59:00
silnice I/37, Sklené nad Oslavou, okr. Žďár nad Sázavou, uzavřeno, stavební práce, Od 04.04.2016 07:00 Do 29.05.2016 23:59, stavba kanalizace a vodovodu. Uzavřeným úsekem bude umožněn průjezd pouze autobusům a IZS, Objížďka - bez rozlišení, obousměrná: Ostrov nad Oslavou - Bobrová - Moravec - Křižanov, Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Sklené nad Oslavou
Dopravní uzavírky a omezenízúžené jízdní pruhy od: 04.04.2016 07:00:00do: 04.06.2016 20:00:00
ulice L. Pokorného, Třebíč, okr. Třebíč, zúžené jízdní pruhy, Od 04.04.2016 07:00 Do 04.06.2016 20:00, umístění stavebního lešení, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Práce na silnicistavební práce kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem od: 04.04.2016 07:00:00do: 04.10.2016 23:59:00
silnice I/37 (ulice Brněnská), v katastru obce Žďár nad Sázavou, okr. Žďár nad Sázavou, stavební práce, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Od 04.04.2016 07:00 Do 04.10.2016 23:59, provádění stavby „I/37 Žďár nad Sázavou – most ev.č. 37-050“, Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Žďár nad Sázavou
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh od: 04.04.2016 07:00:00do: 07.07.2016 23:59:00
silnice I/23 (ulice Bítešská), Brno-Starý Lískovec, Brno, práce na silnici, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, Od 04.04.2016 07:00 Do 07.07.2016 23:59, Provoz v každém směru stažen do jednoho pruhu, práce v SDP, Vydal: Krajský úřad Jihomoravského kraje
okres: Brno-město, obec: Brno
Omezení provozu a zákazymost uzavřen práce na silnici od: 04.04.2016 07:00:00do: 31.08.2016 23:59:00
silnice I/34, v katastru obce Jitkov, okr. Havlíčkův Brod, most uzavřen, práce na silnici, Od 04.04.2016 07:00 Do 31.08.2016 23:59, rekonstrukce mostu u obce Jitkov. Objízdná trasa pro vozidla do 3,5 t bude vedena obousměrně od uzavřeného mostu po silnici I/34 na křižovatku silnic I/34 a III/3509 obchvat Česká Bělá po silnici III/3509 do městyse Česká Bělá dále po silnici II/351 přes Počátky, Dobkov do Chotěboře na křižovatku se silnicí II/345 a dále po silnici II/345 přes Sobíňov do Ždírce nad Doubravou, kde se napojí na silnici I/34 a přes Nové Ransko k uzavřenému mostu. Objízdná trasa pro vozidla nad 3,5 t bude vedena obousměrně od uzavřeného mostu po silnici I/34 přes obec Krátká Ves na křižovatku silnic I/34 a I/19 a dále po silnici I/19 přes obec Pohled, Stříbrné Hory, Přibyslav, Ronov nad Sázavou, Nové Dvory, Sázava, Hamry nad Sázavou do Žďáru nad Sázavou ul. Brodská a Žižkova na křižovatku silnic I/19 a I/37, dále po silnici I/37 ve Žďáru nad Sázavou, ul. Dolní, Jungmannova, Bezručova, Santiniho přes obec Vojnův Městec, Krucemburk do Ždírce nad Doubravou na křižovatku silnic I/37 a I/34 a dále po silnici I/34 přes Nové Ransko k uzavřenému mostu, Objížďka - pro vozidla do 3,5 t , do 3,5 t: místní komunikace, Česká Bělá - silnice II/345 (ulice Chotěbořská), Ždírec nad Doubravou, okr. Havlíčkův Brod, přes: ulice Slámova, Chotěboř, Objížďka - pro vozidla nad X tun, nad 3,5 t: silnice I/37 (ulice Chrudimská), Ždírec nad Doubravou - silnice I/19 (ulice Revoluční), Pohled, okr. Havlíčkův Brod, přes: Polnička, silnice I/19 (Velká Losenice), Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Havlíčkův Brod, obec: Jitkov
Práce na silnicioprava povrchu vozovky kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem od: 04.04.2016 07:00:00do: 14.08.2016 23:59:00
silnice I/19, v katastru obce Vysoká Lhota - v katastru obce Leskovice, okr. Pelhřimov, oprava povrchu vozovky, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Od 04.04.2016 07:00 Do 14.08.2016 23:59, částečná uzavírka silnice, Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Pelhřimov, obec: Leskovice
Práce na silnicioprava povrchu vozovky kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem od: 06.04.2016 07:00:00do: 03.07.2016 23:59:00
silnice I/37, Ždírec nad Doubravou, část obce Údavy, okr. Havlíčkův Brod, oprava povrchu vozovky, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Od 06.04.2016 07:00 Do 03.07.2016 23:59, částečná uzavírka silnice I/37 Údavy, provoz řízen kyvadlově semafory , Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Havlíčkův Brod, obec: Ždírec nad Doubravou
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 08.04.2016 00:00:00do: 31.10.2016 23:59:00
ulice Mládkova, mezi křižovatkami ulic náměstí Hrdinů a Na Korábě, Telč, okr. Jihlava, uzavřeno, stavební práce, Od 08.04.2016 00:00 Do 31.10.2016 23:59, Vydal: Městský úřad Telč
okres: Jihlava, obec: Telč
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno práce na inženýrských sítích od: 11.04.2016 07:00:00do: 31.08.2016 23:59:00
místní komunikace, Jihlava, okr. Jihlava, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Od 11.04.2016 07:00 Do 31.08.2016 23:59, z důvodu výstavby splaškové kanalizace a ČOV, Vydal: Magistrát města Jihlavy
okres: Jihlava, obec: Jihlava
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 11.04.2016 07:00:00do: 11.07.2016 20:00:00
ulice Zahraničního odboje, Třebíč, okr. Třebíč, uzavřeno, stavební práce, Od 11.04.2016 07:00 Do 11.07.2016 20:00, uzavírka parkovacích stání z důvodu revitalizace BD, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 11.04.2016 07:00:00do: 31.07.2016 23:59:00
silnice II/379 (ulice Na Valech), Velká Bíteš, okr. Žďár nad Sázavou, uzavřeno, stavební práce, Od 11.04.2016 07:00 Do 31.07.2016 23:59, v rámci stavby rekonstrukce silnice včetně stavby okružní křižovatky., Objížďka - pro vozidla nad X tun, dz: silnice I/23, v katastru obce Ostrovačice - silnice II/395, v katastru obce Stanoviště, okr. Brno-venkov, Objížďka ve směru Tišnov: Pro vozidla nad 3,5t od křiž. sil. II/379 a III/3792 u obce Křoví po sil. III/3792 na Vlkov, po II/390 Osová Bítýška, Záblatí, Křeptovský Dvůr a po II/602 do Velké Bíteše. Autobusy a vozidla do 3,5t mohou jet do Velké Bíteše na křiž. Na Valech-Tišnovská a dále po ul. Kostelní do středu města na Masarykovo nám. Z Masarykova nám ul. Hrnčířskou, Kostelní na Tišnovskou. Stávající autobusová zastávka U ŠKOLY bude přemístěna ve směru od Tišnova na ul. Kostelní k chodníku u kostela. Ve směru na Tišnov na ulici Hrnčířská před nároží s ul. Kostelní, v místě stávajícího parkoviště, které bude dočasně zrušeno. Objížďka ve směru na Brno: Pro vozidla nad 3,5 t je navržena od křižovatky sil. II/602 a I/23, Rosice, Zastávka, Zbraslav (k.ú.), Ludvíkov, Košíkov, Velká Bíteš. Autobusy a vozidla do 3,5 t mohou užít ze sil. II/602 ve Velké Bíteši v ul. Růžová, místní komunikaci Za potokem, k ulici Pod Hradbami a dále ke středu města po sil. I/37. Místní doprava bude uzavřený stavební úsek ulic Pod Hradbami, Růžová, Masarykovo nám., Kozí, Na Valech, Za školou, objíždět po místních komunikacích stávající dopravní infrastruktury. , Objížďka - pro vozidla do 3,5 t : silnice I/23, v katastru obce Ostrovačice - silnice II/395, v katastru obce Stanoviště, okr. Brno-venkov, Objížďka ve směru Tišnov: Pro vozidla nad 3,5t od křiž. sil. II/379 a III/3792 u obce Křoví po sil. III/3792 na Vlkov, po II/390 Osová Bítýška, Záblatí, Křeptovský Dvůr a po II/602 do Velké Bíteše. Autobusy a vozidla do 3,5t mohou jet do Velké Bíteše na křiž. Na Valech-Tišnovská a dále po ul. Kostelní do středu města na Masarykovo nám. Z Masarykova nám ul. Hrnčířskou, Kostelní na Tišnovskou. Stávající autobusová zastávka U ŠKOLY bude přemístěna ve směru od Tišnova na ul. Kostelní k chodníku u kostela. Ve směru na Tišnov na ulici Hrnčířská před nároží s ul. Kostelní, v místě stávajícího parkoviště, které bude dočasně zrušeno. Objížďka ve směru na Brno: Pro vozidla nad 3,5 t je navržena od křižovatky sil. II/602 a I/23, Rosice, Zastávka, Zbraslav (k.ú.), Ludvíkov, Košíkov, Velká Bíteš. Autobusy a vozidla do 3,5 t mohou užít ze sil. II/602 ve Velké Bíteši v ul. Růžová, místní komunikaci Za potokem, k ulici Pod Hradbami a dále ke středu města po sil. I/37. Místní doprava bude uzavřený stavební úsek ulic Pod Hradbami, Růžová, Masarykovo nám., Kozí, Na Valech, Za školou, objíždět po místních komunikacích stávající dopravní infrastruktury. , Vydal: Městský úřad Velké Meziříčí
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Velká Bíteš
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 04.04.2016 00:00:00do: 31.05.2016 23:59:00
místní komunikace, Bystřice nad Pernštejnem, okr. Žďár nad Sázavou, uzavřeno, stavební práce, Od 04.04.2016 00:00 Do 31.05.2016 23:59, Vydal: Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Bystřice nad Pernštejnem
Dopravní uzavírky a omezenízúžené jízdní pruhy od: 12.04.2016 07:00:00do: 12.07.2016 23:59:00
silnice I/38, v katastru obce Štoky, okr. Havlíčkův Brod, zúžené jízdní pruhy, Od 12.04.2016 07:00 Do 12.07.2016 23:59, částečná uzavírka sinice I/38 u obce Štoky - výstavba protihlukové stěny - zúžení jízdní pruhy, Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Havlíčkův Brod, obec: Štoky
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 11.04.2016 10:00:00do: 16.10.2016 23:59:00
ulice Sdružená, ulice Lesní, Pelhřimov, okr. Pelhřimov, uzavřeno, stavební práce, Od 11.04.2016 10:00 Do 16.10.2016 23:59, Objížďka - bez rozlišení: ulice Sdružená - ulice Hodějovická, Pelhřimov, okr. Pelhřimov, přes: ulice Radětínská, ulice Pražská, Vydal: Městský úřad Pelhřimov
okres: Pelhřimov, obec: Pelhřimov
Omezení provozu a zákazymost uzavřen stavební práce od: 18.04.2016 00:00:00do: 31.07.2016 23:59:00
silnice I/23, Stará Říše - Markvartice, okr. Jihlava, most uzavřen, stavební práce, Od 18.04.2016 00:00 Do 31.07.2016 23:59, provoz bude veden po mostním provizoriu a řízen světelným signalizačním zařízením., Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Jihlava, obec: Markvartice
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno oprava povrchu vozovky od: 19.04.2016 07:00:00do: 06.06.2016 20:00:00
ulice Bezručova, mezi křižovatkami ulic K Hoře a Fišerova, Moravské Budějovice, okr. Třebíč, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 19.04.2016 07:00 Do 06.06.2016 20:00, z důvodu rekonstrukce komunikace, Objížďka - bez rozlišení, obousměrná: ulice K Hoře - ulice Bezručova, Moravské Budějovice, okr. Třebíč, přes: ulice Mexická, Vydal: Městský úřad Moravské Budějovice
okres: Třebíč, obec: Moravské Budějovice
Dopravní uzavírky a omezeníkyvadlový provoz jedním jízdním pruhem stavební práce od: 25.04.2016 00:00:00do: 23.07.2016 23:59:00
silnice I/38, v katastru obce Suchá - v katastru obce Stonařov, okr. Jihlava, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, stavební práce, Od 25.04.2016 00:00 Do 23.07.2016 23:59, oprava silnice, provoz veden v jízdním pruhu, ve kterém nebudou probíhat stavební práce, provoz bude řízen kyvadlově světelným signalizačním zařízením, Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Jihlava, obec: Stonařov
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 18.04.2016 18:00:00do: 18.07.2016 18:00:00
ulice Dukelská, mezi křižovatkami ulic Jaselská a Nad Tunelem, Havlíčkův Brod, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, stavební práce, Od 18.04.2016 18:00 Do 18.07.2016 18:00, z důvodu rekonstrukce komunikace, včetně kanalizace a vodovodu. Objízdná trasa: nebyla navržena (jedná se o lokalitu s cílovou dopravou)., Vydal: Městský úřad Havlíčkův Brod
okres: Havlíčkův Brod, obec: Havlíčkův Brod
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 18.04.2016 18:00:00do: 18.07.2016 18:00:00
ulice SNP, Havlíčkův Brod, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, stavební práce, Od 18.04.2016 18:00 Do 18.07.2016 18:00, z důvodu rekonstrukce komunikace, včetně kanalizace a vodovodu. Objízdná trasa: nebyla navržena (jedná se o lokalitu s cílovou dopravou)., Vydal: Městský úřad Havlíčkův Brod
okres: Havlíčkův Brod, obec: Havlíčkův Brod
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 18.04.2016 18:00:00do: 18.07.2016 18:00:00
ulice SNP, ulice Na Vyhlídce, Havlíčkův Brod, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, stavební práce, Od 18.04.2016 18:00 Do 18.07.2016 18:00, z důvodu rekonstrukce komunikace, včetně kanalizace a vodovodu. Objízdná trasa: nebyla navržena (jedná se o lokalitu s cílovou dopravou)., Vydal: Městský úřad Havlíčkův Brod
okres: Havlíčkův Brod, obec: Havlíčkův Brod
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 18.04.2016 18:00:00do: 18.07.2016 18:00:00
ulice Sokolovská, ulice Nad Tunelem, Havlíčkův Brod, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, stavební práce, Od 18.04.2016 18:00 Do 18.07.2016 18:00, z důvodu rekonstrukce komunikace, včetně kanalizace a vodovodu. Objízdná trasa: nebyla navržena (jedná se o lokalitu s cílovou dopravou)., Vydal: Městský úřad Havlíčkův Brod
okres: Havlíčkův Brod, obec: Havlíčkův Brod
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 18.04.2016 18:00:00do: 18.07.2016 18:00:00
ulice Partyzánská, mezi křižovatkami ulic Jaselská a Nad Tunelem, Havlíčkův Brod, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, stavební práce, Od 18.04.2016 18:00 Do 18.07.2016 18:00, z důvodu rekonstrukce komunikace, včetně kanalizace a vodovodu. Objízdná trasa: nebyla navržena (jedná se o lokalitu s cílovou dopravou)., Vydal: Městský úřad Havlíčkův Brod
okres: Havlíčkův Brod, obec: Havlíčkův Brod
Dopravní uzavírky a omezeníkyvadlový provoz jedním jízdním pruhem stavební práce od: 25.04.2016 03:35:00do: 23.07.2016 23:59:00
silnice I/38, v katastru obce Jihlava - v katastru obce Rančířov, okr. Jihlava, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, stavební práce, Od 25.04.2016 03:35 Do 23.07.2016 23:59, oprava silnice, provoz veden v jízdním pruhu, ve kterém nebudou probíhat stavební práce, provoz bude řízen kyvadlově světelným signalizačním zařízením, Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Jihlava, obec: Jihlava
Dopravní uzavírky a omezeníkyvadlový provoz jedním jízdním pruhem stavební práce od: 25.04.2016 03:35:00do: 23.07.2016 23:59:00
silnice I/38, v katastru obce Vílanec, okr. Jihlava, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, stavební práce, Od 25.04.2016 03:35 Do 23.07.2016 23:59, oprava silnice, provoz veden v jízdním pruhu, ve kterém nebudou probíhat stavební práce, provoz bude řízen kyvadlově světelným signalizačním zařízením, Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Jihlava, obec: Cerekvička-Rosice
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno práce na inženýrských sítích od: 18.04.2016 08:00:00do: 30.06.2016 23:59:00
místní komunikace, Jihlava, okr. Jihlava, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Od 18.04.2016 08:00 Do 30.06.2016 23:59, úplná uzavírka místní komunikace Zborná-příjezdová v části města Jihlava z důvodu pokládky potrubí splaškové kanalizace, Objížďka - bez rozlišení: Objížďková trasa pro všechna vozidla kromě MHD se nařizuje takto: místní komunikace Zborná–příjezdová – silnice III/1311 (směr Smrčná) – místní komunikace Zborná-ke Smrčenské – účelovoá komunikace Zborná–směr Smrčná – účelová komunikace Zborná–ke statku – místní komunikace Zborná–páteřní a zpět. Vozidla MHD budou projíždět od křižovatky se silnicí III/1311 až k dopravní značce č. B1 „Zákaz vjezdu“, kde bude na ploše proti č.p. 72 zřízena otočka autobusů a budou sem dočasně přemístěny zastávky MHD. , Vydal: Magistrát města Jihlavy
okres: Jihlava, obec: Jihlava
Dopravní uzavírky a omezenízúžené jízdní pruhy od: 18.04.2016 07:00:00do: 26.05.2016 20:00:00
ulice Zahraničního odboje, Třebíč, okr. Třebíč, zúžené jízdní pruhy, Od 18.04.2016 07:00 Do 26.05.2016 20:00, uzavření parkovacích stání: pracovní technika , Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno od: 18.04.2016 07:00:00do: 26.05.2016 20:00:00
ulice Zahraničního odboje, Třebíč, okr. Třebíč, uzavřeno, Od 18.04.2016 07:00 Do 26.05.2016 20:00, uzavření parkovacích stání: pracovní technika , Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezenízúžené jízdní pruhy od: 18.04.2016 07:00:00do: 26.05.2016 20:00:00
ulice Zahraničního odboje, Třebíč, okr. Třebíč, zúžené jízdní pruhy, Od 18.04.2016 07:00 Do 26.05.2016 20:00, uzavření parkovacích stání: pracovní technika , Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezeníkyvadlový provoz jedním jízdním pruhem stavební práce od: 25.04.2016 09:00:00do: 30.06.2016 20:00:00
silnice III/4104, silnice III/36068, Šebkovice, okr. Třebíč, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, stavební práce, Od 25.04.2016 09:00 Do 30.06.2016 20:00, z důvodu pokládky kanalizačního řadu, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Šebkovice
Omezení na výjezdových komunikacíchvýjezd z dálnice uzavřen od: 21.04.2016 15:20:00do: 31.10.2016 23:59:00
D3 EXIT 76, sjezd, ve směru od Benešova, výjezd z dálnice uzavřen, Od 21.04.2016 15:20 Do 31.10.2016 23:59
okres: Tábor, obec: Tábor
Omezení na příjezdových komunikacíchvjezd na dálnici uzavřen od: 21.04.2016 15:20:00do: 31.10.2016 23:59:00
D3 EXIT 76, nájezd, směr České Budějovice, vjezd na dálnici uzavřen, Od 21.04.2016 15:20 Do 31.10.2016 23:59
okres: Tábor, obec: Tábor
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, provoz převeden do protisměru zúžená vozovka na jeden jízdní pruh od: 21.04.2016 15:20:00do: 31.10.2016 23:59:00
D3, mezi km 74.9 a 79.2, ve směru České Budějovice, práce na silnici, provoz převeden do protisměru, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, Od 21.04.2016 15:20 Do 31.10.2016 23:59, částečná uzavírka dálnice D3, pravého pásu v km cca 74,9 – 79,2 včetně pravé poloviny MÚK Čekanice (EXIT 76) z důvodu realizace stavby „D3 Tábor – Veselí nad Lužnicí, stavba 0306 – rekonstrukce stávajícího čtyřpruhu“ (fáze 4). Na MÚK Čekanice Exit 76 bude uzavřen sjezd z dálnice ve směru Praha-Písek a nájezd ve směru Písek-České Budějovice. Objízdné trasy vyznačeny.
okres: Tábor, obec: Tábor
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, levý jízdní pruh uzavřen zúžená vozovka na jeden jízdní pruh od: 21.04.2016 15:20:00do: 31.10.2016 23:59:00
D3, mezi km 79.2 a 74.9, ve směru Benešov, práce na silnici, levý jízdní pruh uzavřen, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, Od 21.04.2016 15:20 Do 31.10.2016 23:59, realizace stavby „D3 Tábor – Veselí nad Lužnicí, stavba 0306 – rekonstrukce stávajícího čtyřpruhu“ (fáze 4). Vedení dopravy v režimu 1+1 v levém páse (směr Benešov). Na MÚK Čekanice Exit 76 bude uzavřen sjezd z dálnice ve směru Praha-Písek a nájezd ve směru Písek-České Budějovice. Objízdné trasy vyznačeny.
okres: Tábor, obec: Tábor
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 23.04.2016 07:00:00do: 31.05.2016 23:59:00
silnice III/12920a (ulice Malá Strana), Košetice, okr. Pelhřimov, uzavřeno, stavební práce, Od 23.04.2016 07:00 Do 31.05.2016 23:59, Objížďka - pro autobusovou dopravu: silnice III/1281 - silnice II/112 (ulice 5. května), Košetice, okr. Pelhřimov, přes: ulice Velká Strana, Objížďka - obousměrná: silnice III/12920a (ulice Malá Strana), Košetice - silnice III/1281, Buřenice, okr. Pelhřimov, přes: silnice II/129 (Křelovice), Hořepník, Vydal: Městský úřad Pelhřimov
okres: Pelhřimov, obec: Košetice
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno práce na inženýrských sítích od: 26.04.2016 07:00:00do: 30.05.2016 23:59:00
místní komunikace, Jihlava, okr. Jihlava, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Od 26.04.2016 07:00 Do 30.05.2016 23:59, z důvodu pokládky dešťové kanalizace, Vydal: Magistrát města Jihlavy
okres: Jihlava, obec: Jihlava
Práce na silnicistavební práce zúžená vozovka na dva jízdní pruhy od: 25.04.2016 06:00:00do: 31.05.2016 23:59:00
silnice I/38 (ulice Lidická), Havlíčkův Brod, okr. Havlíčkův Brod, stavební práce, zúžená vozovka na dva jízdní pruhy, Od 25.04.2016 06:00 Do 31.05.2016 23:59, výstavba cyklostezky podél I/38, Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Havlíčkův Brod, obec: Havlíčkův Brod
Práce na silnicistavební práce kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem od: 26.04.2016 07:00:00do: 29.08.2016 23:59:00
silnice I/19, v katastru obce Štěpánov nad Svratkou, okr. Žďár nad Sázavou, stavební práce, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Od 26.04.2016 07:00 Do 29.08.2016 23:59, oprava mostu, Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Štěpánov nad Svratkou
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 26.04.2016 07:00:00do: 15.12.2016 20:00:00
místní komunikace, Třebíč, okr. Třebíč, uzavřeno, stavební práce, Od 26.04.2016 07:00 Do 15.12.2016 20:00, umístění skládky stavebního materiálu, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno od: 27.04.2016 07:00:00do: 15.07.2016 20:00:00
místní komunikace, Třebíč, okr. Třebíč, uzavřeno, Od 27.04.2016 07:00 Do 15.07.2016 20:00, zábor části parkovacích stání z důvodu realizace prací při rekonstrukci trafostanice, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 02.05.2016 07:00:00do: 05.08.2016 23:59:00
silnice III/03815, v katastru obce Dlouhá Ves, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, stavební práce, Od 02.05.2016 07:00 Do 05.08.2016 23:59, Pozor!, Vydal: Městský úřad Havlíčkův Brod
okres: Havlíčkův Brod, obec: Dlouhá Ves
Dopravní uzavírky a omezenízúžené jízdní pruhy od: 28.04.2016 07:00:00do: 27.10.2016 20:00:00
ulice L. Pokorného, mezi křižovatkami ulic Stinná a Subakova, Třebíč, okr. Třebíč, zúžené jízdní pruhy, Od 28.04.2016 07:00 Do 27.10.2016 20:00, umístění restaurační předzahrádky na MK, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno oprava povrchu vozovky od: 02.05.2016 07:00:00do: 10.06.2016 23:59:00
silnice II/344, Dolní Krupá - Rozsochatec, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 02.05.2016 07:00 Do 10.06.2016 23:59, Objížďka - obousměrná, pro vozidla do 3,5 t: silnice II/344, Dolní Krupá - Rozsochatec, okr. Havlíčkův Brod, přes: Český Dvůr, silnice III/3441 (Břevnice), Objížďka - obousměrná, pro vozidla nad 3,5 t: silnice II/344, Dolní Krupá - Rozsochatec, okr. Havlíčkův Brod, přes: ulice Chotěbořská, Havlíčkův Brod, silnice I/34 (ulice U Cihláře), silnice II/346 (Kámen), ulice Hromádky z Jistebnice, Chotěboř, silnice II/344 (ulice Krále Jana), Vydal: Městský úřad Havlíčkův Brod
okres: Havlíčkův Brod, obec: Dolní Krupá
Práce na silnicioprava povrchu vozovky zúžené jízdní pruhy od: 02.05.2016 08:00:00do: 31.08.2016 23:59:00
silnice I/34, v katastru obce Vystrkov, okr. Pelhřimov, oprava povrchu vozovky, zúžené jízdní pruhy, Od 02.05.2016 08:00 Do 31.08.2016 23:59, v úseku od křižovatky silnice I/34 se silnicí III/03419 (směr Vystrkov), až za dálniční most dálnice D1 směr Praha. Provoz bude veden v zúžených jízdních pruzích pro každý směr jízdy v šířce min. 2,75 m, Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Pelhřimov, obec: Vystrkov
Práce na silnicistavební práce kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem od: 06.05.2016 00:00:00do: 31.10.2016 23:59:00
silnice I/37, v katastru obce Vatín, okr. Žďár nad Sázavou, stavební práce, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Od 06.05.2016 00:00 Do 31.10.2016 23:59, provádění stavby „I/37 Vatín, most ev.č. 37-051“ Provoz veden v jízdním pruhu, ve kterém nebudou probíhat stavební práce, provoz řízen kyvadlově světelným signalizačním zařízením., Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Vatín
Omezení provozu a zákazymost uzavřen stavební práce od: 02.05.2016 07:30:00do: 29.07.2016 23:59:00
silnice II/351, Žižkovo Pole, část obce Macourov, okr. Havlíčkův Brod, most uzavřen, stavební práce, Od 02.05.2016 07:30 Do 29.07.2016 23:59, Objížďka - obousměrná, pro veškerou dopravu: silnice II/351, Žižkovo Pole, část obce Macourov, okr. Havlíčkův Brod, přes: Žižkovo Pole, ulice Keřkov, Dobrá, silnice I/19 (Stříbrné Hory), Simtany, ulice Revoluční, Pohled, silnice II/351 (Česká Bělá), Objížďka - obousměrná, pro autobusovou dopravu: silnice II/351, Žižkovo Pole, část obce Macourov, okr. Havlíčkův Brod, přes: Česká Bělá, silnice III/3509 (Cibotín), silnice III/3508 (Oudoleň), silnice III/3511 (Železné Horky), silnice II/351 (Macourov), Vydal: Městský úřad Havlíčkův Brod
okres: Havlíčkův Brod, obec: Žižkovo Pole
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno oprava povrchu vozovky od: 02.05.2016 08:00:00do: 31.05.2016 23:59:00
silnice III/1305, Leština u Světlé, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 02.05.2016 08:00 Do 31.05.2016 23:59, Objížďka - obousměrná, 1.: silnice III/1305, část obce Dobrnice - místní komunikace, Leština u Světlé, okr. Havlíčkův Brod, přes: silnice II/338 (Dobrovítov), silnice III/1309 (Tunochody), silnice III/1308 (Číhošť), silnice II/130 (Vrbice), Vydal: Městský úřad Světlá nad Sázavou
okres: Havlíčkův Brod, obec: Leština u Světlé
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 09.05.2016 07:00:00do: 15.12.2016 20:00:00
silnice II/351, ulice Komenského nám., Třebíč, okr. Třebíč, uzavřeno, stavební práce, Od 09.05.2016 07:00 Do 15.12.2016 20:00, uzavírka v rámci realizace akce "Třebíč most ev. č. 351-024", Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezeníkyvadlový provoz jedním jízdním pruhem stavební práce od: 16.05.2016 07:00:00do: 30.06.2016 20:00:00
silnice III/4101, ulice Pikharta, ulice U Hřiště, Stařeč, okr. Třebíč, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, stavební práce, Od 16.05.2016 07:00 Do 30.06.2016 20:00, za účelem záboru jízdního pruhu vozovky, z důvodu umístění stavební mechanizace na jízdním pruhu vozovky během provádění rekonstrukce přilehlého chodníku., Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Stařeč
Omezení provozu a zákazyomezení práce na inženýrských sítích od: 02.05.2016 07:00:00do: 31.05.2016 20:00:00
ulice Lázeňská, Moravské Budějovice, okr. Třebíč, omezení, práce na inženýrských sítích, Od 02.05.2016 07:00 Do 31.05.2016 20:00, Uzavírka chodníku a výkopové práce v místní komunikaci ul. Lázeňská a ul. Šafaříkova, Moravské Budějovice, Vydal: Městský úřad Moravské Budějovice
okres: Třebíč, obec: Moravské Budějovice
Omezení provozu a zákazyomezení Pozor! Výjezd vozidel stavby od: 02.05.2016 07:00:00do: 21.04.2017 20:00:00
ulice Martinské nám., Třebíč, okr. Třebíč, omezení, Pozor! Výjezd vozidel stavby, Od 02.05.2016 07:00 Do 21.04.2017 20:00, Třebíč ul. Soukopova - uzavírka části parkovacích stání p. č. 127 - z důvodu zajištění příjezdu na staveniště., Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Práce na silnicipráce na inženýrských sítích levý jízdní pruh uzavřen od: 02.05.2016 07:00:00do: 30.06.2016 20:00:00
ulice Partyzánská, mezi křižovatkami ulic Tyršova a St. Slavíka, Moravské Budějovice, okr. Třebíč, práce na inženýrských sítích, levý jízdní pruh uzavřen, Od 02.05.2016 07:00 Do 30.06.2016 20:00, Rekonstrukce plynovodu - částečná uzavírka - provoz v jenom jízdním pruhu v ul. Partyzánská, Moravské Budějovice, Vydal: Městský úřad Moravské Budějovice
okres: Třebíč, obec: Moravské Budějovice
Omezení provozu a zákazyomezení práce na inženýrských sítích od: 02.05.2016 07:00:00do: 31.05.2016 20:00:00
ulice Šafaříkova, mezi křižovatkami ulic Gymnazijní a U Mastníka, Moravské Budějovice, okr. Třebíč, omezení, práce na inženýrských sítích, Od 02.05.2016 07:00 Do 31.05.2016 20:00, Uzavírka chodníku a výkopové práce v místní komunikaci ul. Lázeňská a ul. Šafaříkova, Moravské Budějovice, Vydal: Městský úřad Moravské Budějovice
okres: Třebíč, obec: Moravské Budějovice
Práce na silnicistavební práce kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem provizorní světelná signalizace od: 02.05.2016 08:00:00do: 31.05.2016 23:59:00
D1 EXIT 141, nájezd i sjezd, ve směru od Ostravy na Prahu, stavební práce, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, provizorní světelná signalizace, Od 02.05.2016 08:00 Do 31.05.2016 23:59, doprava řízena jednosměrně (střídavě) dle signalizačního zařízení. Provoz v hlavní trase dálnice není touto uzavírkou dotčen, Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Lavičky
Práce na silnicistavební práce zúžené jízdní pruhy od: 01.05.2016 13:25:00do: 18.06.2016 23:59:00
D1, mezi km 162.7 a 168.3, ve směru Bohumín – PL, stavební práce, zúžené jízdní pruhy, Od 01.05.2016 13:25 Do 18.06.2016 23:59, částečná uzavírka dálnice D1 v rámci akce „D1 Modernizace – úsek 22, EXIT 162 Velká Bíteš – EXIT 168 Devět Křížů“ – etapy 2a, Doprava je od km 162,670 svedena ve dvou pomocných pruzích do vnější části pásu dálnice a takto pokračuje až do km 168,260, kde končí přechodné dopravní omezení. Do levého pomocného pruhu je zakázán vjezd vozidel, jejichž okamžitá šířka přesahuje 2,2 m od 8.5. 19:00 hod doprava vedena jízdními pruhy stylem 2+1+1, Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Brno-venkov, obec: Domašov
Práce na silnicistavební práce provoz převeden do protisměru, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy od: 01.05.2016 13:25:00do: 18.06.2016 23:59:00
D1, mezi km 168.6 a 162.8, ve směru Praha, stavební práce, provoz převeden do protisměru, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, Od 01.05.2016 13:25 Do 18.06.2016 23:59, částečná uzavírka dálnice D1 v rámci akce „D1 Modernizace – úsek 22, EXIT 162 Velká Bíteš – EXIT 168 Devět Křížů“ – etapy 2a, Doprava je od km 168,630 svedena ve dvou pomocných pruzích do vnitřní části pásu dálnice, přičemž: , levý pomocný pruh je převeden přejezdem středního dělicího pásu (dále jen „SDP“) v km 168,380 – 168,260 do protisměrného – pravého – pásu dálnice (do tohoto pruhu je zakázán vjezd vozidel, jejichž okamžitá šířka přesahuje 2,2 m) a takto pokračuje až k přejezdu SDP v km 163,030 – 162,910, kterým je převedena zpět do levého pásu dálnice; pravý pomocný pruh je převeden do levého jízdního pruhu a takto pokračuje až do km 162,810, kde končí přechodné dopravní omezení; pouze z tohoto pruhu je umožněn výjezd na MÚK Devět křížů (EXIT 168) a MÚK Velká Bíteš (EXIT 162). , Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Brno-venkov, obec: Domašov
Práce na silnicistavební práce zúžená vozovka na jeden jízdní pruh od: 09.05.2016 07:00:00do: 31.07.2016 23:59:00
silnice III/38815, v katastru obce Bystřice nad Pernštejnem, okr. Žďár nad Sázavou, stavební práce, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, Od 09.05.2016 07:00 Do 31.07.2016 23:59, Částečná uzavírka silnice na koruně hráze vodního díla Vír I, Vydal: Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Bystřice nad Pernštejnem
Dopravní uzavírky a omezení(zpráva zrušena) od: 05.05.2016 16:45:00do: 24.05.2016 14:26:15
D11, mezi km 40.2 a 34.6, ve směru Praha, provoz převeden do protisměru, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, oprava povrchu vozovky, Od 05.05.2016 16:45 Do 26.05.2016 23:59, oprava povrchu vozovky (ETAPA 4), doprava bude vedena v pravém pásu dálnice v režimech dopravy: Neděle až čtvrtek - doprava bude vedena v pravém pásu v režimu 1+2, 2 jízdní pruhy ve směru Praha. Čtvrtek až neděle - doprava bude vedena v pravém pásu v režimu 2+1, 2 jízdní pruhy ve směru Hradec Králové. Odpočívka Vrbová Lhota vlevo bude uzavřena. Nejvyšší dovolená rychlost v místě uzavírky bude omezena na 80 km/h.
okres: Nymburk, obec: Písková Lhota
Dopravní uzavírky a omezenízúžená vozovka na jeden jízdní pruh od: 06.05.2016 07:00:00do: 05.11.2016 22:00:00
ulice Havlíčkovo nábř., Třebíč, okr. Třebíč, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, Od 06.05.2016 07:00 Do 05.11.2016 22:00, umístění předzahrádky na MK, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy od: 05.05.2016 07:52:00do: 26.05.2016 23:59:00
D11, mezi km 34.3 a 40.3, ve směru Hradec Králové, práce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, Od 05.05.2016 07:52 Do 26.05.2016 23:59, rušení uzavírky
okres: Nymburk, obec: Písková Lhota
Omezení na výjezdových komunikacíchvýjezd z dálnice uzavřen od: 05.05.2016 16:45:00do: 26.05.2016 23:59:00
D11 EXIT 39, sjezd, ve směru od Hradce Králové, výjezd z dálnice uzavřen, Od 05.05.2016 16:45 Do 26.05.2016 23:59, oprava povrchu vozovky levého pásu dálnice (ETAPA 4),
okres: Nymburk, obec: Poděbrady
Omezení na příjezdových komunikacíchvjezd na dálnici uzavřen od: 05.05.2016 16:45:00do: 26.05.2016 23:59:00
D11 EXIT 39, nájezd ve směru Praha, vjezd na dálnici uzavřen, Od 05.05.2016 16:45 Do 26.05.2016 23:59, oprava povrchu vozovky vlevého pásu dálnice (ETAPA 4)
okres: Nymburk, obec: Poděbrady
Služby mimo provozběžný provoz obnoven od: 05.05.2016 16:45:00do: 24.05.2016 14:30:49
D11, km 35, ve směru Praha, parkoviště P + R mimo provoz, Od 05.05.2016 16:45 Do 26.05.2016 23:59, odpočívka Vrbová Lhota uzavřena
okres: Nymburk, obec: Vrbová Lhota
Omezení provozu a zákazymost uzavřen stavební práce od: 09.05.2016 07:00:00do: 15.12.2016 20:00:00
silnice II/351 (ulice Komenského nám.), Třebíč, okr. Třebíč, most uzavřen, stavební práce, Od 09.05.2016 07:00 Do 15.12.2016 20:00, z důvodu výstavby Podklášterského mostu. , Objížďka - pro vozidla do 7,5 t , obousměrná: obousměrně od uzavřeného úseku po sil.č. II/351 Komenského nám., dále po sil.č. I/23 Bráfova tř., Sportovní ul., sil. II/360 ul. Rafaelova, MK ul. Míčova, sil.č. III/36061 a III/35116 ul. Táborská, U Kuchyňky a II/351 ul. 9. května zpět k uzavřenému úseku. Délka objízdné trasy 6,9 km., Objížďka - pro vozidla nad X tun, obousměrně nad 7,5 t: obousměrně po sil.č. I/23 Červená Hospoda, dále po sil.č. II/405přes Krahulov do Okříšek, odtud po sil.č. III/40510 a III/35114 přes Přibyslavice a Novou Ves do Třebíče. Délka objízdné trasy 20 km. , Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezeníprovoz převeden do protisměru, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh práce na údržbě mostu od: 14.05.2016 16:00:00do: 30.11.2016 23:59:00
D10, mezi km 6.9 a 7.8, ve směru Turnov, provoz převeden do protisměru, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, práce na údržbě mostu, Od 14.05.2016 16:00 Do 30.11.2016 23:59, provedení akce „D10, most přes strouhu pod obcí Svémyslice v km 7,423 – 7,542“, V období neděle až čtvrtek bude doprava vedena v režimu 2 jízdní pruhy ve směru Praha, 1 jízdní pruh ve směru Mladá Boleslav. V období čtvrtek až neděle bude doprava vedena v režimu 2 jízdní pruhy ve směru Mladá Boleslav, 1 jízdní pruh ve směru Praha. Změna dopravního značení mezi uvedenými variantami bude probíhat vždy ve čtvrtek (mezi 10 - 15 hod.) a v neděli (mezi 8 - 12 hod.), Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Praha-východ, obec: Zápy
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy práce na údržbě mostu od: 14.05.2016 16:00:00do: 30.11.2016 23:59:00
D10, mezi km 7.8 a 6.9, ve směru Praha, práce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, práce na údržbě mostu, Od 14.05.2016 16:00 Do 30.11.2016 23:59, provedení akce „D10, most přes strouhu pod obcí Svémyslice v km 7,423 – 7,542“, V období neděle až čtvrtek bude doprava vedena v režimu 2 jízdní pruhy ve směru Praha, 1 jízdní pruh ve směru Mladá Boleslav. V období čtvrtek až neděle bude doprava vedena v režimu 2 jízdní pruhy ve směru Mladá Boleslav, 1 jízdní pruh ve směru Praha. Změna dopravního značení mezi uvedenými variantami bude probíhat vždy ve čtvrtek (mezi 10 - 15 hod.) a v neděli (mezi 8 - 12 hod.), Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Praha-východ, obec: Zápy
Dopravní uzavírky a omezenízúžené jízdní pruhy od: 15.05.2016 07:00:00do: 24.05.2016 20:00:00
ulice Komenského nám., Třebíč, okr. Třebíč, zúžené jízdní pruhy, Od 15.05.2016 07:00 Do 24.05.2016 20:00, umístění stavebního lešení na CH, kontejneru na MK: 2 parkovací stání, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 09.05.2016 07:00:00do: 30.09.2016 23:59:00
silnice II/388, Bobrová - Zvole, část obce Olešínky, okr. Žďár nad Sázavou, uzavřeno, stavební práce, Od 09.05.2016 07:00 Do 30.09.2016 23:59, Objížďka - obousměrná, pro veškerý provoz: v Bobrové po silnici II/388 na křižovatku se silnicí II/360, dále po silnici II/360 na křižovatku se silnicí III/36042 a po silnici III/36042 přes Mirošov a Blažkov na Dolní Rožínku, z Dolní Rožínky po silnici II/385 do Zvole a ze Zvole po silnici II/388 k uzavřenému úseku a opačně, Vydal: Městský úřad Nové Město na Moravě
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Bobrová
Práce na silnicistavební práce práce na silnici, levý jízdní pruh uzavřen od: 10.05.2016 07:00:00do: 29.05.2016 23:59:00
D1, mezi km 0.1 a 1.2, ve směru Bohumín – PL, stavební práce, práce na silnici, levý jízdní pruh uzavřen, Od 10.05.2016 07:00 Do 29.05.2016 23:59, Částečná uzavírka dálnice D1, levého jízdního pruhu v pravém pásu dálnice v km 0,300 – 1,140 (fáze 1) z důvodu výstavby základů portálů a napojení kabelů ve středním dělicím pásu, Ve směru na Brno je od km 0,100 uzavřen levý jízdní pruh. Z místa připojení připojovacího pruhu MÚK Spořilov, tj. větve ul. Spořilovská › dálnice D1, je doprava vedena ve třech pomocných pruzích ve vnější části pásu dálnice a takto pokračuje až do km 1,240, kde končí přechodné dopravní omezení., Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Hlavní město Praha, obec: Praha
Práce na silnici(zpráva zrušena) od: 10.05.2016 11:00:00do: 24.05.2016 06:23:47
D1, mezi km 1.2 a 0.3, ve směru Praha, stavební práce, zúžené jízdní pruhy, Od 10.05.2016 11:00 Do 24.05.2016 07:00, částečná uzavírka dálnice D1, levého jízdního pruhu v pravém pásu dálnice v km 0,300 – 1,140 (fáze 1) z důvodu výstavby základů portálů a napojení kabelů ve středním dělicím pásu, Ve směru na Prahu je v km 1,250 – 0,270 zúžen levý jízdní pruh (2,5 m), přičemž je do něj zakázán vjezd vozidel, jejichž okamžitá šířka přesahuje 2,2 m., Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Hlavní město Praha, obec: Praha
Dopravní uzavírky a omezenízúžené jízdní pruhy práce na inženýrských sítích od: 11.05.2016 07:00:00do: 25.05.2016 20:00:00
ulice Průmyslová, Třebíč, okr. Třebíč, zúžené jízdní pruhy, práce na inženýrských sítích, Od 11.05.2016 07:00 Do 25.05.2016 20:00, provádění výkopových, stavebních prací (plynovodní, optická přípojka), Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Práce na silnicioprava povrchu vozovky kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem od: 10.05.2016 00:00:00do: 03.06.2016 23:59:00
silnice I/38, Radostín, okr. Havlíčkův Brod, oprava povrchu vozovky, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Od 10.05.2016 00:00 Do 03.06.2016 23:59, provoz bude veden v jízdním pruhu, ve kterém nebudou probíhat stavební práce a bude řízen kyvadlově světelným signalizačním zařízením . V noci bude zachován obousměrný provoz, Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Havlíčkův Brod, obec: Knyk
Dopravní uzavírky a omezenízúžené jízdní pruhy stavební práce od: 12.05.2016 07:00:00do: 27.05.2016 17:00:00
silnice III/36059, Horní Vilémovice, okr. Třebíč, zúžené jízdní pruhy, stavební práce, Od 12.05.2016 07:00 Do 27.05.2016 17:00, zvláštní užívání silnice č. III/36059 v průtahu obcí Horní Vilémovice za účelem záboru jízdního pruhu vozovky, z důvodu umístění stavební mechanizace k provedení rekonstrukce a výstavby chodníků., Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Horní Vilémovice
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 16.05.2016 08:00:00do: 10.07.2016 23:59:00
silnice II/112, Zvolenovice - Vystrčenovice, okr. Jihlava, uzavřeno, stavební práce, Od 16.05.2016 08:00 Do 10.07.2016 23:59, rekonstrukce silnice, Objížďka - obousměrná, pro Bus, dopravní obsluhu a do 3,5 t a BUS: silnice III/4074, Zvolenovice - silnice III/11270, Vystrčenovice, okr. Jihlava, Vydal: Městský úřad Telč
okres: Jihlava, obec: Vystrčenovice
Dopravní uzavírky a omezeníkyvadlový provoz jedním jízdním pruhem práce na inženýrských sítích od: 16.05.2016 07:00:00do: 16.06.2016 20:00:00
silnice III/15241, Valeč, okr. Třebíč, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, práce na inženýrských sítích, Od 16.05.2016 07:00 Do 16.06.2016 20:00, z důvodu pokládky vodovodního řadu a přeložky kanalizace v rámci stavby: Výstavba vodovodu Valeč, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Valeč
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno oprava povrchu vozovky od: 16.05.2016 07:00:00do: 19.06.2016 20:00:00
silnice III/15235, část obce Udeřice, Bačice, okr. Třebíč, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 16.05.2016 07:00 Do 19.06.2016 20:00, z důvodu opravy povrchu silnice. , Objížďka - bez rozlišení, obousměrná: obousměrně od uzavřeného úseku přes Bačice po sil. č. III/15244 do Radkovic u Hrotovic, odtud po sil.č. III/15234 do Myslibořic a dále po sil.č. III/15239 a II/152. Délka objízdné trasy cca 14 km., Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Bačice
Omezení provozu a zákazymost uzavřen stavební práce od: 16.05.2016 08:00:00do: 30.09.2016 23:59:00
silnice II/150 (ulice Dolní), Havlíčkův Brod, okr. Havlíčkův Brod, most uzavřen, stavební práce, Od 16.05.2016 08:00 Do 30.09.2016 23:59, Objížďka - obousměrná, pro veškerou dopravu nad 7,5 t: silnice I/38 (ulice Masarykova) - silnice II/150 (ulice Dolní), Havlíčkův Brod, okr. Havlíčkův Brod, přes: ulice Pražská, silnice I/19 (ulice Revoluční) (Pohled), Simtany, Stříbrné Hory, Dobrá, ulice Tyršova, Přibyslav, silnice III/03810, Havlíčkův Brod, Objížďka - obousměrná, pro veškerou dopravu do 7,5 t: silnice I/38 (ulice Masarykova) - silnice II/150 (ulice Dolní), Havlíčkův Brod, okr. Havlíčkův Brod, přes: silnice I/34 (ulice U Cihláře), silnice II/150 (ulice Žižkova), Vydal: Městský úřad Havlíčkův Brod
okres: Havlíčkův Brod, obec: Havlíčkův Brod
Dopravní uzavírky a omezenízúžené jízdní pruhy práce na inženýrských sítích od: 16.05.2016 07:00:00do: 30.05.2016 20:00:00
ulice Kubišova, Třebíč, okr. Třebíč, zúžené jízdní pruhy, práce na inženýrských sítích, Od 16.05.2016 07:00 Do 30.05.2016 20:00, provádění výkopových, stavebních prací (plynovodní, optická přípojka), Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Práce na silnicistavební práce zúžené jízdní pruhy od: 16.05.2016 08:00:00do: 30.09.2016 23:59:00
silnice I/38 (ulice Lidická), Havlíčkův Brod, okr. Havlíčkův Brod, stavební práce, zúžené jízdní pruhy, Od 16.05.2016 08:00 Do 30.09.2016 23:59, stavební úprava v prostoru křižovatky silnice I/38 ul. Lidická, Masarykova a II/150 ul. Dolní Havlíčkův Brod zúžené jízdní pruhy - obousměrný provoz zachován, Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Havlíčkův Brod, obec: Havlíčkův Brod
Dopravní uzavírky a omezeníprovoz převeden do protisměru, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh od: 15.05.2016 19:15:00do: 12.11.2016 23:59:00
D35, mezi km 267.3 a 270.9, ve směru Lipnik n. Bečvou, provoz převeden do protisměru, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, Od 15.05.2016 19:15 Do 12.11.2016 23:59, stavební práce, oprava pravého pásu vozovky, provoz převeden do protisměru s režimem provozu 2+1, 2 jízdní pruhy směr Mohelnice, Hradec Králové, 1 jízdní pruh směr Hranice, Ostrava, Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Olomouc, obec: Olomouc
Dopravní uzavírky a omezeníoprava povrchu vozovky, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy od: 15.05.2016 19:15:00do: 12.11.2016 23:59:00
D35, mezi km 270.9 a 267.3, ve směru Mohelnice, oprava povrchu vozovky, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, Od 15.05.2016 19:15 Do 12.11.2016 23:59, stavební práce, oprava pravého pásu vozovky, provoz veden ve dvou provizorních jízdních pruzích, režim provozu 2+1, 2 jízdní pruhy směr Mohelnice, Hradec Králové, 1 jízdní pruh směr Hranice, Ostrava, Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Olomouc, obec: Olomouc
Práce na silnicioprava povrchu vozovky výjezd neprůjezdný od: 15.05.2016 19:15:00do: 12.11.2016 23:59:00
D35, exit 267, oprava povrchu vozovky, výjezd neprůjezdný, Od 15.05.2016 19:15 Do 12.11.2016 23:59, Po dobu uzavírky budou dopravní proudy jedoucí od Brna po dálnici č. D46 ve směru Ostrava vedeny po objízdné trase po křižovatkových větví MÚK Slavonín (EXIT 267/37)., Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Olomouc, obec: Olomouc
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 17.05.2016 08:00:00do: 30.06.2016 18:00:00
ulice Nad Rybníkem, Havlíčkův Brod, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, stavební práce, Od 17.05.2016 08:00 Do 30.06.2016 18:00, z důvodu rekonstrukce NTL plynovodu v rámci stavby "REKO MS Havlíčkův Brod - Nad Rybníkem". Práce budou realizovány po částech, na 2 etapy. Objízdná trasa: nebyla navržena., Vydal: Městský úřad Havlíčkův Brod
okres: Havlíčkův Brod, obec: Havlíčkův Brod
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 17.05.2016 08:00:00do: 30.06.2016 18:00:00
ulice Nad Rybníkem, Havlíčkův Brod, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, stavební práce, Od 17.05.2016 08:00 Do 30.06.2016 18:00, z důvodu rekonstrukce NTL plynovodu v rámci stavby "REKO MS Havlíčkův Brod - Nad Rybníkem". Práce budou realizovány po částech, na 2 etapy. Objízdná trasa: nebyla navržena., Vydal: Městský úřad Havlíčkův Brod
okres: Havlíčkův Brod, obec: Havlíčkův Brod
Očekávané dopravní situaceočekává se dopravní problém od: 16.05.2016 14:52:00do: 28.05.2016 07:00:00
D1, mezi km 229 a 219, ve směru Praha, očekává se dopravní problém, Od 16.05.2016 14:52 Do 28.05.2016 07:00, Omezení provozu z důvodu zajištění realizace akce " Rekonstrukce CB vozovky D1 km 220,2 - 229,5 vpravo. termín prací 28.5. - 22.9.2016
okres: Vyškov, obec: Podbřežice
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 17.05.2016 07:00:00do: 30.10.2016 23:59:00
silnice II/347, Čejov - Kejžlice, okr. Pelhřimov, uzavřeno, stavební práce, Od 17.05.2016 07:00 Do 30.10.2016 23:59, uzavírka silnice, Objížďka - pro vozidla do 3,5 t : silnice II/347 (ulice Ke Světlé), Kejžlice - Čejov, okr. Pelhřimov, přes: Dolní Město, místní komunikace (Kaliště), silnice III/12934 (ulice Nerudova) (Humpolec), Objížďka - pro vozidla nad X tun: silnice II/150 (ulice Jelenova), Světlá nad Sázavou, část obce Světlá nad Sázavou-jih, okr. Havlíčkův Brod - silnice II/347, Čejov, okr. Pelhřimov, přes: silnice I/38 (Habry), silnice I/34 (ulice Humpolecká) (Havlíčkův Brod), ulice Okružní, Humpolec, silnice II/129, v termínu 17.5.2016 0:00-11.9.2016 0:00, Vydal: Městský úřad Humpolec
okres: Pelhřimov, obec: Čejov
Očekávané dopravní situaceočekává se dopravní problém od: 16.05.2016 14:46:00do: 28.05.2016 07:00:00
D1, mezi km 220.2 a 229.5, ve směru Bohumín – PL, očekává se dopravní problém, Od 16.05.2016 14:46 Do 28.05.2016 07:00, Omezení provozu z důvodu zajištění realizace akce " Rekonstrukce CB vozovky D1 km 220,2 - 229,5 vpravo. termín prací 28.5. - 22.9.2016
okres: Vyškov, obec: Vyškov
Dopravní uzavírky a omezenízúžené jízdní pruhy stavební práce od: 19.05.2016 07:00:00do: 27.05.2016 20:00:00
silnice III/3907, část obce Studenec-u nádraží, okr. Třebíč, zúžené jízdní pruhy, stavební práce, Od 19.05.2016 07:00 Do 27.05.2016 20:00, Studenec - Zelené Hospody, dopravní omezení cca 60 m, Vydal: Městský úřad Náměšť nad Oslavou
okres: Třebíč, obec: Studenec
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno oprava povrchu vozovky od: 23.05.2016 07:00:00do: 24.05.2016 20:00:00
silnice III/40513, Pokojovice, okr. Třebíč, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 23.05.2016 07:00 Do 24.05.2016 20:00, z důvodu provádění souvislé opravy povrchu, Objížďka - obousměrná, všechna vozidla: od uzavřeného úseku po silnici č. III/40513 z Pokojovic přes Hvězdoňovice do Krahulova, odtud po sil.č. II/405 na Červenou Hospodu a dále po sil.č. I/23 do Předína, odtud po sil.č. III/4027 a III/4026 do Opatova a dále po sil.č. III/4028 do Heraltic a zpět k uzavřenému úseku. Délka objízdné trasy 30 km. Objízdná trasa pro VLOD bude vedena z Heraltic po sil. č. III/4057 a III/4058 přes zastávku „Okříšky, Loudilka“ na zastávku „Hvězdoňovice,rozc.1.0“, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Pokojovice
Práce na silnicistavební práce kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem od: 23.05.2016 07:00:00do: 31.10.2016 23:59:00
silnice I/23, Náměšť nad Oslavou - Kralice nad Oslavou, okr. Třebíč, stavební práce, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Od 23.05.2016 07:00 Do 31.10.2016 23:59, Oprava vozovky v několika etapách, provoz řízen semafory, Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Třebíč, obec: Kralice nad Oslavou
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 23.05.2016 07:00:00do: 30.05.2016 23:59:00
silnice III/03416, Kojčice, okr. Pelhřimov, uzavřeno, stavební práce, Od 23.05.2016 07:00 Do 30.05.2016 23:59, Objížďka - bez rozlišení: komunikace - silnice III/03416, Kojčice, okr. Pelhřimov, přes: silnice III/03416 (Dehtáře), Vydal: Městský úřad Pelhřimov
okres: Pelhřimov, obec: Kojčice
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno práce na inženýrských sítích od: 23.05.2016 07:00:00do: 27.05.2016 23:59:00
ulice Halasova, mezi křižovatkami ulic Kainarova a Dykova, Jihlava, okr. Jihlava, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Od 23.05.2016 07:00 Do 27.05.2016 23:59, z důvodu pokládky vodovodní přípojky , Vydal: Magistrát města Jihlavy
okres: Jihlava, obec: Jihlava
Práce na silnicioprava povrchu vozovky omezení od: 21.05.2016 04:50:00do: 17.06.2016 23:59:00
D2 EXIT 1 výjezdová větev D1 EXIT 196 - Ostrava, oprava povrchu vozovky, omezení, Od 21.05.2016 04:50 Do 17.06.2016 23:59, Je uzavřena výjezdová větev Bratislava (D2) › Ostrava (D1); objízdná trasa je vedena dále po dálnici D2 ve směru Brno do MÚK Brno-jih (EXIT 1/196), kde je doprava za užití tří křižovatkových větví nasměrována na dálnici D1 ve směru do Ostravy., Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Brno-město, obec: Brno
Práce na silnicipráce na silnici zúžená vozovka na jeden jízdní pruh levý jízdní pruh uzavřen od: 22.05.2016 10:57:00do: 05.06.2016 23:59:00
D1, mezi km 342.6 a 340, ve směru Praha, práce na silnici, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, levý jízdní pruh uzavřen, Od 22.05.2016 10:57 Do 05.06.2016 23:59, Ve směru na Brno je v km 342,570 – 340,050 uzavřen pravý jízdní pruh a doprava je vedena v režimu 1 + 1 v jednom – pravém – jízdním pruhu. Nejvyšší dovolená rychlost je stanovena na 80 km/h. Nejvyšší dovolená rychlost je stanovena na 80 km/h. Větve MÚK Bravantice (EXIT 342) nejsou touto uzavírkou omezeny. Důvodem omezení je oprava reklamačních závad v rámci stavby „Dálnice D47, stavba 4706 Hladké Životice – Bílovec“.
okres: Nový Jičín, obec: Bravantice
Dopravní uzavírky a omezeníprovoz převeden do protisměru, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh od: 22.05.2016 10:55:00do: 05.06.2016 23:59:00
D1, mezi km 340.1 a 342.2, ve směru Bohumín – PL, provoz převeden do protisměru, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, Od 22.05.2016 10:55 Do 05.06.2016 23:59, Ve směru na Ostravu je doprava mezi přejezdy středního dělicího pásu v km 340,110 – 340,230 a v km 342,050 – 342,170 svedena v režimu 1 + 1 do protisměrného pásu. Nejvyšší dovolená rychlost je stanovena na 80 km/h. Větve MÚK Bravantice (EXIT 342) nejsou touto uzavírkou omezeny. Důvodem omezení je oprava reklamačních závad v rámci stavby „Dálnice D47, stavba 4706 Hladké Životice – Bílovec“.
okres: Nový Jičín, obec: Bravantice
Práce na silnicioprava povrchu vozovky pravý jízdní pruh uzavřen od: 23.05.2016 09:45:00do: 25.05.2016 17:00:00
D1, mezi km 24.5 a 24.1, ve směru Praha, oprava povrchu vozovky, pravý jízdní pruh uzavřen, Od 23.05.2016 09:45 Do 25.05.2016 17:00, oprava AB vozovky, zdroj: ŘSD
okres: Praha-východ, obec: Ondřejov
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno oprava povrchu vozovky od: 23.05.2016 14:30:00do: 26.06.2016 20:00:00
ulice náměstí Míru, mezi křižovatkami ulic Třebíčská a Sadová, Náměšť nad Oslavou, okr. Třebíč, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 23.05.2016 14:30 Do 26.06.2016 20:00, uzavírka výjezdů ze silnice I/23 na místní komunikace z důvodu opravy silnice I/23, Objížďka - obousměrná: ulice náměstí Míru - ulice Nádražní, Náměšť nad Oslavou, okr. Třebíč, přes: ulice B. Němcové, ulice Nádražní, Vydal: Městský úřad Náměšť nad Oslavou
okres: Třebíč, obec: Náměšť nad Oslavou
Práce na silnicioprava povrchu vozovky omezení od: 23.05.2016 14:30:00do: 22.07.2016 20:00:00
ulice Masarykovo nám., mezi křižovatkami ulic Brněnská a Lipová, Náměšť nad Oslavou, okr. Třebíč, oprava povrchu vozovky, omezení, Od 23.05.2016 14:30 Do 22.07.2016 20:00, uzavírka výjezdů ze silnice I/23 na místní komunikace z důvodu opravy silnice I/23, Objížďka - bez rozlišení: ulice Masarykovo nám. - silnice III/3906 (ulice Ocmanická), Náměšť nad Oslavou, okr. Třebíč, přes: ulice V. Nezvala, ulice Husova, Vydal: Městský úřad Náměšť nad Oslavou
okres: Třebíč, obec: Náměšť nad Oslavou
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno oprava povrchu vozovky od: 23.05.2016 14:30:00do: 22.07.2016 23:59:00
ulice Sadová, v katastru obce Náměšť nad Oslavou, okr. Třebíč, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 23.05.2016 14:30 Do 22.07.2016 23:59, uzavírka výjezdů ze silnice I/23 na místní komunikace z důvodu opravy silnice I/23, Objížďka - bez rozlišení: ulice Sadová - ulice Nádražní, Náměšť nad Oslavou, okr. Třebíč, přes: ulice B. Němcové, Vydal: Městský úřad Náměšť nad Oslavou
okres: Třebíč, obec: Náměšť nad Oslavou
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno od: 16.05.2016 16:30:00do: 14.08.2016 16:30:00
ulice Smetanova, mezi křižovatkami ulic Nádražní a Horní, Žďár nad Sázavou, okr. Žďár nad Sázavou, uzavřeno, Od 16.05.2016 16:30 Do 14.08.2016 16:30, Oprava kanalizace, oprava povrhu vozovky a chodníků. Úplná obousměrná uzavírka. Objížďka ulicemi Nádražní, Chelčického, Jihlavská, Brněnská.
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Žďár nad Sázavou
Omezení provozu a zákazykomunikace dočasně uzavřena tvorba kolon vozidel od: 23.05.2016 23:55:00do: 24.05.2016 03:55:00
Od 23.5.2016 23:55 do 24.5.2016 03:55; na dálnici D1; sjezd z D1 na D0 ve směru na Brno; komunikace dočasně uzavřena; tvorba kolon vozidel
okres: Praha-východ, obec: Nupaky
Omezení provozu a zákazykomunikace dočasně uzavřena od: 23.05.2016 23:55:00do: 24.05.2016 03:55:00
Od 23.5.2016 23:55 do 24.5.2016 03:55; na dálnici D1; sjezd z D1 na D0 ve směru na Prahu; komunikace dočasně uzavřena
okres: Praha-východ, obec: Nupaky


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33   Jihlava © 2002–2007 webmaster@kr-vysocina.cz