Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina

Malá mapa

Dopravní události
Srážky a viditelnostdéšť od: 22.10.2016 23:52:00do: 23.10.2016 00:12:00
Srážky: déšť, D1-356,3 km
okres: Ostrava-město, obec: Ostrava
Srážky a viditelnostdéšť od: 22.10.2016 23:52:00do: 23.10.2016 00:12:00
Srážky: déšť, D1-356,8 km most
okres: Ostrava-město, obec: Ostrava
Srážky a viditelnostdéšť od: 22.10.2016 23:48:00do: 23.10.2016 00:08:00
Srážky: déšť, D1-359,8 km most
okres: Ostrava-město, obec: Ostrava
Srážky a viditelnostdéšť od: 22.10.2016 23:52:00do: 23.10.2016 00:12:00
Srážky: déšť, I/11 Ostrava Rudná
okres: Ostrava-město, obec: Ostrava
Srážky a viditelnostdéšť od: 22.10.2016 23:54:00do: 23.10.2016 00:14:00
Srážky: déšť, D1-359,9 km
okres: Ostrava-město, obec: Ostrava
Srážky a viditelnostdéšť od: 22.10.2016 23:58:00do: 23.10.2016 00:18:00
Srážky: déšť, D1-354,0 km
okres: Ostrava-město, obec: Ostrava
Srážky a viditelnostdéšť od: 22.10.2016 23:58:00do: 23.10.2016 00:18:00
Srážky: déšť, D1-354,4 km
okres: Ostrava-město, obec: Ostrava
Omezení rozměrů a hmotnostidočasné omezení výšky od: 24.03.2015 00:00:00do:
silnice III/36075 (ulice Nádražní), okr. Třebíč, dočasné omezení výšky, Od 24.03.2015 00:00 Do 31.12.2055 23:59, omezený průjezd na ul. Nádražní - průjezdná výška pouze 3m!
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Sjízdnost vozovkyneprůjezdné pro těžká vozidla od: 01.04.2015 00:00:00do: 31.12.2035 23:59:00
komunikace, u obce Račerovice, okr. Třebíč, neprůjezdné pro těžká vozidla, Od 01.04.2015 00:00 Do 31.12.2035 23:59, nezpevněná komunikace mezí obcí Račerovice a sil. III/35114.
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno od: 20.05.2015 00:00:00do: 31.12.2035 23:59:00
místní komunikace, Třebíč, okr. Třebíč, uzavřeno, Od 20.05.2015 00:00 Do 31.12.2035 23:59
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Omezení provozu a zákazyomezení od: 06.11.2015 00:00:00do:
silnice II/602, Lavičky - Velké Meziříčí, okr. Žďár nad Sázavou, omezení, Od 06.11.2015 00:00 Do 31.12.2055 23:59, stanovení místní úpravy provozu na silnici II/602 v k.ú. Velké Meziřičí a v k.ú. Lavičky, vyloučení TRANZITNÍ nákladní dopravy nad 12t. Zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, zamezení objíždění zpoplatněné trasy dálnice nákladními automobily.
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Lavičky
Dopravní uzavírky a omezeníopakované krátkodobé uzavírky od: 23.02.2016 00:00:00do: 31.12.2020 23:59:00
silnice III/03815, v katastru obce Pohled - v katastru obce Dlouhá Ves, okr. Havlíčkův Brod, opakované krátkodobé uzavírky, Od 23.02.2016 00:00 Do 31.12.2020 23:59, Krátkodobé uzavírky v časovém úseku do 30 minut, (cca 20x ročně) z důvodu provádění trhacích prací v kamenolomu., Objížďka - bez rozlišení: Z důvodu krátkých časových intervalů jednotlivých uzavírek nebyla objížďka stanovena., Vydal: Městský úřad Havlíčkův Brod
okres: Havlíčkův Brod, obec: Dlouhá Ves
Dopravní uzavírky a omezenízúžené jízdní pruhy od: 08.03.2016 07:00:00do: 20.12.2016 20:00:00
ulice Blahoslavova, Třebíč, okr. Třebíč, zúžené jízdní pruhy, Od 08.03.2016 07:00 Do 20.12.2016 20:00, umístění stavebního lešení (rekonstrukce objektu), Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Práce na silnicipráce na údržbě mostu kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem od: 04.04.2016 09:00:00do: 31.10.2016 23:59:00
silnice I/23, Vladislav, okr. Třebíč, práce na údržbě mostu, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Od 04.04.2016 09:00 Do 31.10.2016 23:59, Oprava mostu, střídavý jednosměrný provoz., Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Třebíč, obec: Vladislav
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno oprava povrchu vozovky od: 04.04.2016 06:00:00do: 30.10.2016 23:59:00
silnice II/402 (ulice Fritzova), Třešť, okr. Jihlava, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 04.04.2016 06:00 Do 30.10.2016 23:59, z důvodu rekonstrukce silnice včetně podkladních vrstev. Obousměrná objížďková trasa pro veškerý provoz bude vedena takto: z křiž. sil. II/402 a II/406: po silnici II/406 město Třešť – Jezdovice – Kostelec – VPRAVO po silnici II/602 do Jihlavy na křiž. se sil. II/523 – VPRAVO na křiž. se sil. I/38 a dále po sil I/38 – obchvat města Jihlavy, obec Rančířov, Čížov, Vílanec, Suchá, Stonařov – VPRAVO na sil. II/402 a zpět. Délka objízdné trasy 15,3 km. , Vydal: Magistrát města Jihlavy
okres: Jihlava, obec: Třešť
Práce na silnicistavební práce kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem od: 04.04.2016 07:00:00do: 31.10.2016 23:59:00
silnice I/37 (ulice Brněnská), v katastru obce Žďár nad Sázavou, okr. Žďár nad Sázavou, stavební práce, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Od 04.04.2016 07:00 Do 31.10.2016 23:59, provádění stavby „I/37 Žďár nad Sázavou – most ev.č. 37-050“, Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Žďár nad Sázavou
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 08.04.2016 00:00:00do: 31.10.2016 23:59:00
ulice Mládkova, mezi křižovatkami ulic náměstí Hrdinů a Na Korábě, Telč, okr. Jihlava, uzavřeno, stavební práce, Od 08.04.2016 00:00 Do 31.10.2016 23:59, Vydal: Městský úřad Telč
okres: Jihlava, obec: Telč
Omezení na výjezdových komunikacíchvýjezd z dálnice uzavřen od: 21.04.2016 15:20:00do: 31.10.2016 23:59:00
D3 EXIT 76 směr České Budějovice, výjezd z dálnice uzavřen, Od 21.04.2016 15:20 Do 31.10.2016 23:59
okres: Tábor, obec: Tábor
Omezení na příjezdových komunikacíchvjezd na dálnici uzavřen od: 21.04.2016 15:20:00do: 31.10.2016 23:59:00
D3 EXIT 76 směr České Budějovice, vjezd na dálnici uzavřen, Od 21.04.2016 15:20 Do 31.10.2016 23:59
okres: Tábor, obec: Tábor
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, provoz převeden do protisměru zúžená vozovka na jeden jízdní pruh od: 21.04.2016 15:20:00do: 31.10.2016 23:59:00
D3, mezi km 74.9 a 79.2, ve směru České Budějovice, práce na silnici, provoz převeden do protisměru, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, Od 21.04.2016 15:20 Do 31.10.2016 23:59, částečná uzavírka dálnice D3, pravého pásu v km cca 74,9 – 79,2 včetně pravé poloviny MÚK Čekanice (EXIT 76) z důvodu realizace stavby „D3 Tábor – Veselí nad Lužnicí, stavba 0306 – rekonstrukce stávajícího čtyřpruhu“ (fáze 4). Na MÚK Čekanice Exit 76 bude uzavřen sjezd z dálnice ve směru Praha-Písek a nájezd ve směru Písek-České Budějovice. Objízdné trasy vyznačeny.
okres: Tábor, obec: Tábor
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, levý jízdní pruh uzavřen zúžená vozovka na jeden jízdní pruh od: 21.04.2016 15:20:00do: 31.10.2016 23:59:00
D3, mezi km 79.2 a 74.9, ve směru Benešov, práce na silnici, levý jízdní pruh uzavřen, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, Od 21.04.2016 15:20 Do 31.10.2016 23:59, realizace stavby „D3 Tábor – Veselí nad Lužnicí, stavba 0306 – rekonstrukce stávajícího čtyřpruhu“ (fáze 4). Vedení dopravy v režimu 1+1 v levém páse (směr Benešov). Na MÚK Čekanice Exit 76 bude uzavřen sjezd z dálnice ve směru Praha-Písek a nájezd ve směru Písek-České Budějovice. Objízdné trasy vyznačeny.
okres: Tábor, obec: Tábor
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 26.04.2016 07:00:00do: 15.12.2016 20:00:00
místní komunikace, Třebíč, okr. Třebíč, uzavřeno, stavební práce, Od 26.04.2016 07:00 Do 15.12.2016 20:00, umístění skládky stavebního materiálu, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezenízúžené jízdní pruhy od: 28.04.2016 07:00:00do: 27.10.2016 20:00:00
ulice L. Pokorného, mezi křižovatkami ulic Stinná a Subakova, Třebíč, okr. Třebíč, zúžené jízdní pruhy, Od 28.04.2016 07:00 Do 27.10.2016 20:00, umístění restaurační předzahrádky na MK, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Práce na silnicistavební práce kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem od: 06.05.2016 00:00:00do: 30.10.2016 23:59:00
silnice I/37, v katastru obce Vatín, okr. Žďár nad Sázavou, stavební práce, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Od 06.05.2016 00:00 Do 30.10.2016 23:59, provádění stavby „I/37 Vatín, most ev.č. 37-051“ Provoz veden v jízdním pruhu, ve kterém nebudou probíhat stavební práce, provoz řízen kyvadlově světelným signalizačním zařízením., Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Vatín
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 09.05.2016 07:00:00do: 15.12.2016 20:00:00
silnice II/351, ulice Komenského nám., Třebíč, okr. Třebíč, uzavřeno, stavební práce, Od 09.05.2016 07:00 Do 15.12.2016 20:00, uzavírka v rámci realizace akce "Třebíč most ev. č. 351-024", Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Omezení provozu a zákazyomezení Pozor! Výjezd vozidel stavby od: 02.05.2016 07:00:00do: 21.04.2017 20:00:00
ulice Martinské nám., Třebíč, okr. Třebíč, omezení, Pozor! Výjezd vozidel stavby, Od 02.05.2016 07:00 Do 21.04.2017 20:00, Třebíč ul. Soukopova - uzavírka části parkovacích stání p. č. 127 - z důvodu zajištění příjezdu na staveniště., Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezenízúžená vozovka na jeden jízdní pruh od: 06.05.2016 07:00:00do: 05.11.2016 22:00:00
ulice Havlíčkovo nábř., Třebíč, okr. Třebíč, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, Od 06.05.2016 07:00 Do 05.11.2016 22:00, umístění předzahrádky na MK, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Omezení provozu a zákazymost uzavřen stavební práce od: 09.05.2016 07:00:00do: 15.12.2016 20:00:00
silnice II/351 (ulice Komenského nám.), Třebíč, okr. Třebíč, most uzavřen, stavební práce, Od 09.05.2016 07:00 Do 15.12.2016 20:00, z důvodu výstavby Podklášterského mostu. , Objížďka - pro vozidla do 7,5 t , obousměrná: obousměrně od uzavřeného úseku po sil.č. II/351 Komenského nám., dále po sil.č. I/23 Bráfova tř., Sportovní ul., sil. II/360 ul. Rafaelova, MK ul. Míčova, sil.č. III/36061 a III/35116 ul. Táborská, U Kuchyňky a II/351 ul. 9. května zpět k uzavřenému úseku. Délka objízdné trasy 6,9 km., Objížďka - pro vozidla nad X tun, obousměrně nad 7,5 t: obousměrně po sil.č. I/23 Červená Hospoda, dále po sil.č. II/405přes Krahulov do Okříšek, odtud po sil.č. III/40510 a III/35114 přes Přibyslavice a Novou Ves do Třebíče. Délka objízdné trasy 20 km. , Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezeníprovoz převeden do protisměru, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy od: 14.05.2016 16:00:00do: 30.11.2016 23:59:00
D10, mezi km 6.9 a 7.8, ve směru Turnov, provoz převeden do protisměru, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, Od 14.05.2016 16:00 Do 30.11.2016 23:59, provedení akce „D10, most přes strouhu pod obcí Svémyslice v km 7,423 – 7,542“, V období neděle až čtvrtek bude doprava vedena v režimu 2 jízdní pruhy ve směru Praha, 1 jízdní pruh ve směru Mladá Boleslav. V období čtvrtek až neděle bude doprava vedena v režimu 2 jízdní pruhy ve směru Mladá Boleslav, 1 jízdní pruh ve směru Praha. Změna dopravního značení mezi uvedenými variantami bude probíhat vždy ve čtvrtek (mezi 10 - 15 hod.) a v neděli (mezi 8 - 12 hod.), Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Praha-východ, obec: Zápy
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh od: 14.05.2016 16:00:00do: 30.11.2016 23:59:00
D10, mezi km 7.8 a 6.9, ve směru Praha, práce na silnici, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, Od 14.05.2016 16:00 Do 30.11.2016 23:59, provedení akce „D10, most přes strouhu pod obcí Svémyslice v km 7,423 – 7,542“, V období neděle až čtvrtek bude doprava vedena v režimu 2 jízdní pruhy ve směru Praha, 1 jízdní pruh ve směru Mladá Boleslav. V období čtvrtek až neděle bude doprava vedena v režimu 2 jízdní pruhy ve směru Mladá Boleslav, 1 jízdní pruh ve směru Praha. Změna dopravního značení mezi uvedenými variantami bude probíhat vždy ve čtvrtek (mezi 10 - 15 hod.) a v neděli (mezi 8 - 12 hod.), Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Praha-východ, obec: Zápy
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 17.05.2016 07:00:00do: 30.10.2016 23:59:00
silnice II/347, Čejov - Kejžlice, okr. Pelhřimov, uzavřeno, stavební práce, Od 17.05.2016 07:00 Do 30.10.2016 23:59, uzavírka silnice, Objížďka - pro vozidla do 3,5 t : silnice II/347 (ulice Ke Světlé), Kejžlice - Čejov, okr. Pelhřimov, přes: Dolní Město, místní komunikace (Kaliště), silnice III/12934 (ulice Nerudova) (Humpolec), Objížďka - pro vozidla nad X tun: silnice II/150 (ulice Jelenova), Světlá nad Sázavou, část obce Světlá nad Sázavou-jih, okr. Havlíčkův Brod - silnice II/347, Čejov, okr. Pelhřimov, přes: silnice I/38 (Habry), silnice I/34 (ulice Humpolecká) (Havlíčkův Brod), ulice Okružní, Humpolec, silnice II/129, v termínu 17.5.2016 0:00-11.9.2016 0:00, Vydal: Městský úřad Humpolec
okres: Pelhřimov, obec: Čejov
Práce na silnicistavební práce kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem od: 23.05.2016 07:00:00do: 31.10.2016 23:59:00
silnice I/23, Náměšť nad Oslavou - Kralice nad Oslavou, okr. Třebíč, stavební práce, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Od 23.05.2016 07:00 Do 31.10.2016 23:59, Oprava vozovky včetně pravé poloviny mostu ve směru na Kralice. Odbočení na ul. Smetanova a výjezd z této ulice bude po dobu provádění prací vždy umožněn. Provádění vodorovného dopravního značení na komunikaci ,bude probíhat bez omezení dopravy za provozu, Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Třebíč, obec: Kralice nad Oslavou
Omezení provozu a zákazyomezení od: 01.06.2016 08:09:00do: 01.06.2030 08:09:00
silnice II/602 (ulice Karlov), Velké Meziříčí - Lavičky, okr. Žďár nad Sázavou, omezení, Od 01.06.2016 08:09 Do 01.06.2030 08:09, stanovení místní úpravy provozu na silnici II/602 v k.ú. Velké Meziřičí a v k.ú. Lavičky, vyloučení TRANZITNÍ nákladní dopravy nad 12t. Zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, zamezení objíždění zpoplatněné trasy dálnice nákladními automobily.
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Lavičky
Práce na silnicistavební práce zúžené jízdní pruhy od: 31.05.2016 06:27:00do: 31.10.2016 23:59:00
D1, mezi km 141.9 a 133.5, ve směru Praha, stavební práce, zúžené jízdní pruhy, Od 31.05.2016 06:27 Do 31.10.2016 23:59, „D1 Modernizace – úsek 18, EXIT 134 Měřín – EXIT 141 Velké Meziříčí“, ETAPA 3a , Ve směru na Prahu je doprava vedena v km cca 141,885 – 133,503 ve dvou zúžených (min. 2,50 m a 3,15 m) pomocných pruzích ve vnější části pásu dálnice. Do levého pomocného pruhu je zakázán vjezd vozidlům, jejich okamžitá šířka přesahuje 2,2 m., Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Blízkov
Práce na silnicistavební práce provoz převeden do protisměru v zúžených jízdních pruzích od: 31.05.2016 12:00:00do: 31.10.2016 23:59:00
D1, mezi km 133.7 a 141.6, ve směru Bohumín – PL, stavební práce, provoz převeden do protisměru v zúžených jízdních pruzích, Od 31.05.2016 12:00 Do 31.10.2016 23:59, „D1 Modernizace – úsek 18, EXIT 134 Měřín – EXIT 141 Velké Meziříčí“, ETAPA 3a , Ve směru na Brno je doprava vedena mezi přejezdy středního dělicího pásu v km 133,658 – 133,793 a v km 141,465 – 141,585 ve dvou zúžených (min. 2,50 m a 3,15 m) pomocných pruzích ve vnitřní části protisměrného (levého) pásu dálnice. Do levého pomocného pruhu je zakázán vjezd vozidlům, jejich okamžitá šířka přesahuje 2,2 m. Uzavřena odpočívka Stránecká Zhoř (vpravo v km 138,95), Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Blízkov
Omezení na výjezdových komunikacíchvýjezd z dálnice uzavřen od: 31.05.2016 12:00:00do: 31.10.2016 23:59:00
D1 EXIT 141 směr Ostrava, výjezd z dálnice uzavřen, Od 31.05.2016 12:00 Do 31.10.2016 23:59, „D1 Modernizace – úsek 18, EXIT 134 Měřín – EXIT 141 Velké Meziříčí“, ETAPA 3a , Je uzavřena výjezdová větev pravé poloviny MÚK Velké Meziříčí-západ (EXIT 141), tj. větev pro dopravu Praha (D1) › Křižanov, Velké Meziříčí (II/602), za níž je vedena objízdná trasa dále po D1 směr Brno k následující MÚK Velké Meziříčí-východ (EXIT 146), odkud je umožněn sjezd do cílových destinací., Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Lavičky
Omezení na příjezdových komunikacíchvjezd na dálnici uzavřen od: 31.05.2016 12:00:00do: 31.10.2016 23:59:00
D1 EXIT 134 směr Ostrava, vjezd na dálnici uzavřen, Od 31.05.2016 12:00 Do 31.10.2016 23:59, „D1 Modernizace – úsek 18, EXIT 134 Měřín – EXIT 141 Velké Meziříčí“, ETAPA 3a , Je uzavřena nájezdová větev pravé poloviny MÚK Měřín (EXIT 134), tj. větev pro dopravu Měřín (II/348) › Brno (D1), za níž je vedena objízdná trasa z obce Měřín po silnici II/602 směr Velké Meziříčí, před nímž je umožněn nájezd na MÚK Velké Meziříčí-západ (EXIT 141) na D1 směr Brno,, Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Měřín
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 13.06.2016 07:00:00do: 11.12.2016 23:59:00
ulice Štáflova, ulice U Trojice, Havlíčkův Brod, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, stavební práce, Od 13.06.2016 07:00 Do 11.12.2016 23:59, z důvodu rekonstrukce komunikace v délce cca. 200m. Objízdná trasa bude vedena po MK ul. Dobrovského, Chotěbořská, P. F. Ledvinky, Nad Sady, U Stadionu a U Trojice. , Vydal: Městský úřad Havlíčkův Brod
okres: Havlíčkův Brod, obec: Havlíčkův Brod
Práce na silnicipráce na údržbě mostu provoz převeden do protisměru, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh od: 18.10.2016 11:00:00do: 31.10.2016 23:59:00
D10, mezi km 34.7 a 33.3, ve směru Praha, práce na údržbě mostu, provoz převeden do protisměru, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, Od 18.10.2016 11:00 Do 31.10.2016 23:59, z důvodu provádění stavby „III/2754 Brodce – rekonstrukce mostu ev.č. 2754-0“ , Provoz 1 jízdním pruhem., Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Mladá Boleslav, obec: Brodce
Práce na silnicipráce na údržbě mostu zúžené jízdní pruhy od: 18.10.2016 11:00:00do: 31.10.2016 23:59:00
D10, mezi km 33.3 a 34.7, ve směru Turnov, práce na údržbě mostu, zúžené jízdní pruhy, Od 18.10.2016 11:00 Do 31.10.2016 23:59, z důvodu provádění stavby „III/2754 Brodce – rekonstrukce mostu ev.č. 2754-0“. Provoz ve 2 zúžených jízdních pruzích. , Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Mladá Boleslav, obec: Brodce
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 22.06.2016 07:00:00do: 15.11.2016 23:59:00
ulice Na Bradle, Světlá nad Sázavou, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, stavební práce, Od 22.06.2016 07:00 Do 15.11.2016 23:59, Vydal: Městský úřad Světlá nad Sázavou
okres: Havlíčkův Brod, obec: Světlá nad Sázavou
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 22.06.2016 07:00:00do: 15.11.2016 23:59:00
ulice Na Bradle, Světlá nad Sázavou, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, stavební práce, Od 22.06.2016 07:00 Do 15.11.2016 23:59, Vydal: Městský úřad Světlá nad Sázavou
okres: Havlíčkův Brod, obec: Světlá nad Sázavou
Omezení provozu a zákazytunel uzavřen stavební práce od: 02.07.2016 07:00:00do: 31.10.2016 23:59:00
silnice II/395, v katastru obce Velká Bíteš, okr. Žďár nad Sázavou, tunel uzavřen, stavební práce, Od 02.07.2016 07:00 Do 31.10.2016 23:59, Silnice č. II/395 na trase Velká Bíteš – Košíkov bude uzavřena v úseku podjezdu pod dálnicí v rámci stavby Modernizace dálnice D1. Délka uzavírky 200 m , Objížďka - bez rozlišení, dz: silnice III/3991 - silnice I/37 (ulice Kpt. Jaroše), Velká Bíteš, okr. Žďár nad Sázavou, Po silnicích: I/37, II/399 a III/3991 v k.ú Košíkov a Velká Bíteš., Vydal: Městský úřad Velké Meziříčí
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Velká Bíteš
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 04.07.2016 07:00:00do: 30.11.2016 20:00:00
ulice Čeloudova, mezi křižovatkami ulic Kubišova a Kubišova, Třebíč, okr. Třebíč, uzavřeno, stavební práce, Od 04.07.2016 07:00 Do 30.11.2016 20:00, z důvodu provádění stavebních prací v rámci akce "regenerace sídliště, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezenízúžené jízdní pruhy stavební práce od: 04.07.2016 07:00:00do: 30.11.2016 20:00:00
ulice Kubišova, mezi křižovatkami ulic Čeloudova a Čeloudova, Třebíč, okr. Třebíč, zúžené jízdní pruhy, stavební práce, Od 04.07.2016 07:00 Do 30.11.2016 20:00, z důvodu provádění stavebních prací v rámci akce "regenerace sídliště, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Práce na silnicipráce na údržbě mostu kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem od: 02.08.2016 07:00:00do: 31.10.2016 23:59:00
silnice I/38, v katastru obce Olešná, okr. Havlíčkův Brod, práce na údržbě mostu, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Od 02.08.2016 07:00 Do 31.10.2016 23:59, provoz bude veden po mostě a mostním provizoriu a bude řízen mobilním světelným signalizačním zařízením, Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Havlíčkův Brod, obec: Olešná
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 15.07.2016 00:00:00do: 31.10.2016 23:59:00
silnice I/37 (ulice Lánice), Velká Bíteš, okr. Žďár nad Sázavou, uzavřeno, stavební práce, Od 15.07.2016 00:00 Do 31.10.2016 23:59, Objížďka - bez rozlišení: Objízdná trasa pro veškerý provoz bude vedena obousměrně od křižovatky silnice I/37 a II/390 v Osové Bítýšce po silnici II/390 až na křižovatku silnic II/390 a II/602 a následně po silnici II/602 až na křižovatku silnice I/37 a II/602 ve Velké Bíteši. Objízdná trasa pro místní dopravu (na povolení MěÚ Velká Bíteš), IZS a pro veřejnou linkovou osobní dopravu bude vedena ze silnice I/37 po místní komunikaci (spojnice ul. Lánice a Vlkovská) dále po silnici III/3791 (ul. Vlkovská) až do Velké Bíteše. Objízdná trasa nebude dopravním značením vyznačena. , Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Velká Bíteš
Omezení na příjezdových komunikacíchvjezd na dálnici uzavřen od: 12.07.2016 14:30:00do: 31.10.2016 23:59:00
D1 EXIT 29 směr Ostrava, vjezd na dálnici uzavřen, Od 12.07.2016 14:30 Do 31.10.2016 23:59, uzavírka dálnice D1 za účelem provádění akcí „D1 Modernizace – úsek 03, EXIT 29 Hvězdonice – EXIT 34 Ostředek“ - Na MÚK Hvězdonice (EXIT 29) nebude umožněn nájezd ve směru Hvězdonice – Brno. Objízdné trasy budou vyznačeny. , Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Benešov, obec: Hvězdonice
Dopravní uzavírky a omezenísilnice uzavřena, sesuv půdy od: 18.07.2016 07:00:00do: 30.10.2016 23:59:00
silnice III/3518, Kamenice, okr. Jihlava, silnice uzavřena, sesuv půdy, Od 18.07.2016 07:00 Do 30.10.2016 23:59, z důvodu sanace zeminy. Obousměrná objížďková trasa pro veškerý provoz bude vedena takto: z křiž. sil. II/351 se sil. III/3518: po sil. II/351 - VLEVO na MK – na křiž. se sil. III/3494 – VLEVO na křiž. sil. III/3518 se sil. III/3494 a zpět., Vydal: Magistrát města Jihlavy
okres: Jihlava, obec: Kamenice
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno, práce na silnici od: 18.07.2016 07:00:00do: 31.10.2016 23:59:00
silnice III/4052, Puklice, okr. Jihlava, uzavřeno, práce na silnici, Od 18.07.2016 07:00 Do 31.10.2016 23:59, z důvodu rekonstrukce silničního propustku. Obousměrná objížďková trasa pro veškerý provoz bude vedena takto: z křiž. sil. III/4052 s MK vedoucí do obce Studénky: po MK do Studének - VLEVO po MK zpět na sil. III/4052 v Puklicích a zpět., Vydal: Magistrát města Jihlavy
okres: Jihlava, obec: Puklice
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 18.07.2016 18:00:00do: 02.12.2016 18:00:00
ulice Partyzánská, mezi křižovatkami ulic Jaselská a Zborovská, Havlíčkův Brod, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, stavební práce, Od 18.07.2016 18:00 Do 02.12.2016 18:00, z důvodu rekonstrukce komunikace, včetně kanalizace a vodovodu., Vydal: Městský úřad Havlíčkův Brod
okres: Havlíčkův Brod, obec: Havlíčkův Brod
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 18.07.2016 18:00:00do: 02.12.2016 18:00:00
ulice Zborovská, mezi křižovatkami ulic Mírová a Dukelská, Havlíčkův Brod, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, stavební práce, Od 18.07.2016 18:00 Do 02.12.2016 18:00, z důvodu rekonstrukce komunikace, včetně kanalizace a vodovodu., Vydal: Městský úřad Havlíčkův Brod
okres: Havlíčkův Brod, obec: Havlíčkův Brod
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 18.07.2016 18:00:00do: 02.12.2016 18:00:00
ulice Dukelská, mezi křižovatkami ulic Jaselská a Zborovská, Havlíčkův Brod, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, stavební práce, Od 18.07.2016 18:00 Do 02.12.2016 18:00, z důvodu rekonstrukce komunikace, včetně kanalizace a vodovodu, Vydal: Městský úřad Havlíčkův Brod
okres: Havlíčkův Brod, obec: Havlíčkův Brod
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 18.07.2016 18:00:00do: 02.12.2016 18:00:00
ulice Nad Tunelem, Havlíčkův Brod, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, stavební práce, Od 18.07.2016 18:00 Do 02.12.2016 18:00, z důvodu rekonstrukce komunikace, včetně kanalizace a vodovodu., Vydal: Městský úřad Havlíčkův Brod
okres: Havlíčkův Brod, obec: Havlíčkův Brod
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 18.07.2016 18:00:00do: 02.12.2016 18:00:00
ulice Jaselská, ulice Na Vyhlídce, Havlíčkův Brod, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, stavební práce, Od 18.07.2016 18:00 Do 02.12.2016 18:00, z důvodu rekonstrukce komunikace, včetně kanalizace a vodovodu, Vydal: Městský úřad Havlíčkův Brod
okres: Havlíčkův Brod, obec: Havlíčkův Brod
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 18.07.2016 18:00:00do: 02.12.2016 18:00:00
ulice Sokolovská, Havlíčkův Brod, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, stavební práce, Od 18.07.2016 18:00 Do 02.12.2016 18:00, z důvodu rekonstrukce komunikace, včetně kanalizace a vodovodu, Vydal: Městský úřad Havlíčkův Brod
okres: Havlíčkův Brod, obec: Havlíčkův Brod
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 20.07.2016 07:00:00do: 30.10.2016 23:59:00
silnice II/392 (ulice Františkov), Velké Meziříčí, okr. Žďár nad Sázavou, uzavřeno, stavební práce, Od 20.07.2016 07:00 Do 30.10.2016 23:59, Objížďka - bez rozlišení, dz: Po silnicích: II/392, II/390 a II/602 v k.ú: Petráveč, Dolní Heřmanice, Tasov, Křeptovský Dvůr, Ruda, Jabloňov, Velké Meziříčí, Vydal: Městský úřad Velké Meziříčí
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Velké Meziříčí
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno od: 20.07.2016 00:00:00do: 31.10.2016 23:59:00
místní komunikace, Vladislav, okr. Třebíč, uzavřeno, Od 20.07.2016 00:00 Do 31.10.2016 23:59, Pozor!, Na ulici není možné odbočit ze silnice I/23 z důvodu instalace zábran, které tu budou po dobu rekonstrukce mostu o cca 200 m dále.
okres: Třebíč, obec: Vladislav
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy od: 25.07.2016 22:10:00do: 31.10.2016 23:59:00
D1, mezi km 56.5 a 48.1, ve směru Praha, práce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, Od 25.07.2016 22:10 Do 31.10.2016 23:59, uzavírka dálnice D1 za účelem provádění akce „D1 Modernizace – úsek 06, EXIT 49 Psáře – EXIT 56 Soutice“, provoz částečně 2+2 a částečně 2+1+1, výjezd Exit 56 Soutice uzavřen, Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Benešov, obec: Psáře
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy od: 25.07.2016 22:10:00do: 31.10.2016 23:59:00
D1, mezi km 47.9 a 56.7, ve směru Bohumín – PL, práce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, Od 25.07.2016 22:10 Do 31.10.2016 23:59, uzavírka dálnice D1 za účelem provádění akce „D1 Modernizace – úsek 06, EXIT 49 Psáře – EXIT 56 Soutice“, provoz částečně 2+2 a částečně 2+1+1, výjezd a nájezd Exit 49 Psáře směr Brno uzavřen, dálniční odpočívka Střechov (km cca 52 směr Brno) bude uzavřena, Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Benešov, obec: Psáře
Omezení na výjezdových komunikacíchvýjezd z dálnice uzavřen od: 25.07.2016 22:10:00do: 31.10.2016 23:59:00
D1 EXIT 49 směr Ostrava, výjezd z dálnice uzavřen, Od 25.07.2016 22:10 Do 31.10.2016 23:59, Výjezd a nájezd Exit 49 Psáře ve směru Brno uzavřen. Uzavírka dálnice D1 za účelem provádění akce „D1 Modernizace – úsek 06, EXIT 49 Psáře – EXIT 56 Soutice“, Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Benešov, obec: Psáře
Omezení na výjezdových komunikacíchvýjezd z dálnice uzavřen stavební práce od: 25.07.2016 22:10:00do: 31.10.2016 23:59:00
D1 EXIT 56 směr Praha, výjezd z dálnice uzavřen, stavební práce, Od 25.07.2016 22:10 Do 31.10.2016 23:59, Výjezd z dálnice Exit 56 Psáře ve směru Praha uzavřen. Uzavírka dálnice D1 za účelem provádění akce „D1 Modernizace – úsek 06, EXIT 49 Psáře – EXIT 56 Soutice“ , Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Benešov, obec: Soutice
Omezení na příjezdových komunikacíchvjezd na dálnici uzavřen od: 25.07.2016 22:10:00do: 30.10.2016 23:59:00
D1 EXIT 49 směr Ostrava, vjezd na dálnici uzavřen, Od 25.07.2016 22:10 Do 30.10.2016 23:59, Výjezd a nájezd Exit 49 Psáře ve směru Brno uzavřen. Uzavírka dálnice D1 za účelem provádění akce „D1 Modernizace – úsek 06, EXIT 49 Psáře – EXIT 56 Soutice“
okres: Benešov, obec: Psáře
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 25.07.2016 07:00:00do: 11.12.2016 20:00:00
silnice II/410 (ulice Koželužská), Třebíč, okr. Třebíč, uzavřeno, stavební práce, Od 25.07.2016 07:00 Do 11.12.2016 20:00, z důvodu provádění opravy opěrné zdi v rámci akce: „II/410 Třebíč – Borovina, opěrná zeď v km 0,184-0,385“, Objížďka - obousměrná, všechna vozidla: od uzavřeného úseku po silnici č. II/410 ke křiž. se sil. I/23 a po této sil. ul. Sucheniova a Pražská do místní části městyse Stařeč - Červená Hospoda a odtud po sil. č. III/4101 do Starče ke křiž. se sil. II/410 a zpět do Třebíče k uzavřenému úseku. Objízdná trasa pro linkové autobusy: po místních komunikacích ul. Řípovská, Spojenců, Revoluční , Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno oprava povrchu vozovky od: 01.08.2016 07:00:00do: 31.10.2016 23:59:00
silnice III/03426, Vojnův Městec, okr. Žďár nad Sázavou, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 01.08.2016 07:00 Do 31.10.2016 23:59, Objížďka - bez rozlišení: silnice III/03426, Vojnův Městec, okr. Žďár nad Sázavou - Krucemburk, okr. Havlíčkův Brod, přes: silnice I/37 (ulice Mikuláše Střely) (Krucemburk), Vydal: Městský úřad Žďár nad Sázavou
okres: Havlíčkův Brod, obec: Krucemburk
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno oprava povrchu vozovky od: 01.08.2016 07:00:00do: 31.10.2016 23:59:00
silnice III/34754, Okrouhlice, část obce Vadín, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 01.08.2016 07:00 Do 31.10.2016 23:59, Objížďka - obousměrná: silnice III/34754 - část obce Vadín, Okrouhlice, okr. Havlíčkův Brod, přes: silnice III/34750, silnice III/34740 (Krásná Hora), Vydal: Městský úřad Havlíčkův Brod
okres: Havlíčkův Brod, obec: Okrouhlice
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 01.08.2016 07:00:00do: 31.10.2016 23:59:00
silnice III/35436, Stránecká Zhoř, část obce Kochánov, okr. Žďár nad Sázavou, uzavřeno, stavební práce, Od 01.08.2016 07:00 Do 31.10.2016 23:59, Silnice č. III/35436 bude uzavřena v obci Kochánov u požární nádrže v rámci opravy silnice včetně opěrné zdi. Délka uzavírky je 100 m, Objížďka - bez rozlišení, dz: Po silnici II/354 a II/602 v k.ú. Stránecká Zhoř, Vydal: Městský úřad Velké Meziříčí
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Stránecká Zhoř
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno práce na inženýrských sítích od: 01.08.2016 07:00:00do: 31.10.2016 20:00:00
místní komunikace, v katastru obce Moravské Budějovice, okr. Třebíč, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Od 01.08.2016 07:00 Do 31.10.2016 20:00, úplná uzavírka místní komunikace ul. Veverkova a úsek účelové komunikace mezi ul. Veverkova a ul. Peroutka. Stavební práce, kompletní rekonstrukce kanalizace a komunikace , Objížďka - bez rozlišení, osousměrná: ulice Veverkova - ulice Nerudova, Moravské Budějovice, okr. Třebíč, Vydal: Městský úřad Moravské Budějovice
okres: Třebíč, obec: Moravské Budějovice
Práce na silnicipráce na silnici kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem od: 08.08.2016 07:00:00do: 31.10.2016 20:00:00
silnice II/405, Okříšky, okr. Třebíč, práce na silnici, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Od 08.08.2016 07:00 Do 31.10.2016 20:00, zvláštní užívání silnic č. II/405 ul. Jihlavská a III/4057 ul. U Kapličky v průtahu městyse Okříšky za účelem záboru jízdního pruhu vozovky, z důvodu umístění stavební mechanizace k provedení výstavby chodníku v rámci akce: „ II/405 Chodník Cihelna – Fränkische – Jihlavská, Okříšky“. Provoz řízen SSZ., Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Okříšky
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 08.08.2016 07:00:00do: 15.12.2016 20:00:00
silnice II/351 (ulice Komenského nám.), Třebíč, okr. Třebíč, uzavřeno, stavební práce, Od 08.08.2016 07:00 Do 15.12.2016 20:00, úplná uzavírka silnice č. II/351 Komenského nám. v úseku od křižovatky se silnicí č. I/23 po stávající uzavírku související s výstavbou mostu, o celkové délce cca 180 m, z důvodu provádění stavebních úprav výše uvedeného úseku silnice vč. křiž. MK V. Nezvala a Jihlavská brána v rámci stavby: „ II/351 Třebíč – úprava křiž. s ul. Jihlavská brána po křiž. I/23“, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 10.08.2016 00:00:00do: 31.10.2016 23:59:00
silnice III/3859, Bukov, okr. Žďár nad Sázavou, uzavřeno, stavební práce, Od 10.08.2016 00:00 Do 31.10.2016 23:59, Uzavírka silnice , Objížďka - bez rozlišení, pro veškerý provoz: od místa uzavírky v Bukově po silnici III/3859 do Mitrova ke křižovatce s místní komunikací, dále po místní komunikaci do Strážku ke křižovatce se silnicí II/385, dále po silnici II/389 přes Jemnici do Moravce ke křižovatce se silnicí II/360, dále po silnici II/360 ke křižovatce se silnicí III/36042, dále po silnici III/36042 přes Mirošov a Blažkov do Dolní Rožínky ke křižovatce se silnicí II/385, dále po silnici II/385 ke křižovatce se silnicí III/3859, dále po silnici III/3859 do Bukova. Objížďka platí pro oba jízdní směry. , Vydal: Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Bukov
Dopravní uzavírky a omezeníprovoz převeden do protisměru, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh práce na silnici od: 14.08.2016 18:00:00do: 30.11.2016 23:59:00
D35, mezi km 235.6 a 240.9, ve směru Olomouc, provoz převeden do protisměru, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, práce na silnici, Od 14.08.2016 18:00 Do 30.11.2016 23:59, Po dobu uzavírky budou dopravní proudy ve směru Olomouc převedeny v km 235,515 přes stávající přejezd středního dělícího pásu dálnice č. D35 do jednoho jízdního pruhu levého jízdního pásu dálnice D35 a v km 240,997 budou převedeny přes stávající přejezd středního dělícího pásu dálnice D35 zpět do pravého jízdního pásu dálnice D35 (režim dopravy v levém jízdním pásu 1+1). , Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Šumperk, obec: Loštice
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh od: 14.08.2016 18:00:00do: 30.11.2016 23:59:00
D35, mezi km 240.9 a 235.6, ve směru Mohelnice, práce na silnici, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, Od 14.08.2016 18:00 Do 30.11.2016 23:59, obousměrný provoz v levém pásu dálnice D35 v režimu 1+1, Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Šumperk, obec: Loštice
Omezení na příjezdových komunikacíchvjezd na dálnici uzavřen stavební práce od: 14.08.2016 18:00:00do: 30.11.2016 23:59:00
D35 EXIT 240 směr Olomouc, vjezd na dálnici uzavřen, stavební práce, Od 14.08.2016 18:00 Do 30.11.2016 23:59, Po dobu uzavírky budou dopravní proudy (směr Olomouc) nasměrovány na nájezdovou větev MÚK Loštice v levém jízdním pásu dálnice D35, dále v levém jízdním pásu dálnice D35 na sjezdovou větev MÚK Mohelnice-jih v levém jízdním pásu silnice č. I/35, a dále po silnici II/644 na nájezdovou větev MÚK Mohelnice-jih v pravém jízdním pásu silnice č. I/35., Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Šumperk, obec: Palonín
Omezení na výjezdových komunikacíchvýjezd z dálnice uzavřen stavební práce od: 14.08.2016 18:00:00do: 30.11.2016 23:59:00
D35 EXIT 240 směr Olomouc, výjezd z dálnice uzavřen, stavební práce, Od 14.08.2016 18:00 Do 30.11.2016 23:59, Po dobu uzavírky budou dopravní proudy (směr Moravičany) již na MÚK Mohelnice-jih svedeny z pravého jízdního pásu silnice č. I/35, kde budou dále vedeny po silnici II/644, II/444, III/441 do Moravičan., Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Šumperk, obec: Palonín
Omezení provozu a zákazyuzavřeno pro těžká nákladní vozidla od: 11.08.2016 00:00:00do: 31.10.2016 23:59:00
místní komunikace, v katastru obce Velká Bíteš, okr. Žďár nad Sázavou, uzavřeno pro těžká nákladní vozidla, Od 11.08.2016 00:00 Do 31.10.2016 23:59, Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Velká Bíteš
Dopravní uzavírky a omezenízúžené jízdní pruhy stavební práce od: 15.08.2016 07:00:00do: 30.11.2016 20:00:00
silnice III/15245 (ulice Třebíčská), Hrotovice, okr. Třebíč, zúžené jízdní pruhy, stavební práce, Od 15.08.2016 07:00 Do 30.11.2016 20:00, z důvodu umístění stavební mechanizace k provedení stavebních úprav chodníku., Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Hrotovice
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno práce na inženýrských sítích od: 15.08.2016 07:00:00do: 31.10.2016 20:00:00
ulice Jihlavská brána, mezi křižovatkami ulic Komenského nám. a Karlovo nám., Třebíč, okr. Třebíč, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Od 15.08.2016 07:00 Do 31.10.2016 20:00, provádění výkopových prací v rámci rekonstrukce NTP plynovodu a domovních přípojek , Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezenízúžené jízdní pruhy stavební práce od: 16.08.2016 08:00:00do: 30.04.2017 23:59:00
D35, mezi km 296.2 a 295.4, ve směru Mohelnice, zúžené jízdní pruhy, stavební práce, Od 16.08.2016 08:00 Do 30.04.2017 23:59, částečná uzavírka dálnice D35 v rámci stavby „Dálnice D1 stavba 0137 Přerov – Lipník“ Po celou dobu provádění prací je MÚK Lipník nad Bečvou (EXIT 296) ve všech směrech otevřená., Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Přerov, obec: Lipník nad Bečvou
Práce na silnicipráce na silnici zúžené jízdní pruhy od: 13.08.2016 19:13:00do: 03.12.2016 23:59:00
D1, mezi km 168.8 a 162.1, ve směru Praha, práce na silnici, zúžené jízdní pruhy, Od 13.08.2016 19:13 Do 03.12.2016 23:59, částečná uzavírka dálnice D1 v rámci akce „D1 Modernizace – úsek 22, EXIT 162 Velká Bíteš – EXIT 168 Devět Křížů“, Ve směru na Prahu je od km 168,660 doprava svedena ve dvou pomocných pruzích do vnější poloviny pásu dálnice a takto pokračuje až do km 162,130, kde končí přechodné dopravní omezení. Do levého pomocného pruhu je zakázán vjezd vozidel, jejichž okamžitá šířka přesahuje 2,2 m. V km 163,430 – 163,100 je změna šířkového uspořádání (pravý pomocný pruh má šířku min. 3,0 m) a je přikázána střídavá jízda., Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Brno-venkov, obec: Domašov
Práce na silnicipráce na silnici provoz převeden do protisměru v zúžených jízdních pruzích od: 13.08.2016 20:00:00do: 03.12.2016 23:59:00
D1, mezi km 162.2 a 168.4, ve směru Bohumín – PL, práce na silnici, provoz převeden do protisměru v zúžených jízdních pruzích, Od 13.08.2016 20:00 Do 03.12.2016 23:59, částečná uzavírka dálnice D1 v rámci akce „D1 Modernizace – úsek 22, EXIT 162 Velká Bíteš – EXIT 168 Devět Křížů“, Ve směru na Brno je doprava převedena ve dvou zúžených pomocných pruzích přejezdem SDP v km 162,195 – 162,315 do protisměrného pásu dálnice a přejezdem SDP v km 168,260 – 168,380 je doprava svedena zpět do pravého pásu dálnice. Do levého pomocného pruhu je zakázán vjezd vozidel, jejichž okamžitá šířka přesahuje 2,2 m. V km 163,100 – 163,430 je změna šířkového uspořádání (pravý pomocný pruh má šířku min. 3,0 m) a je přikázána střídavá jízda., Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Brno-venkov, obec: Domašov
Omezení na výjezdových komunikacíchvýjezd z dálnice uzavřen stavební práce od: 13.08.2016 20:00:00do: 03.12.2016 23:59:00
D1 EXIT 168 směr Ostrava, výjezd z dálnice uzavřen, stavební práce, Od 13.08.2016 20:00 Do 03.12.2016 23:59, Je uzavřena výjezdová větev pravé poloviny MÚK Devět Křížů (EXIT 168), tj. větev pro relaci Praha (D1) › Domašov (D1), za níž je vedena objízdná trasa dále po dálnici D1 ve směru Brno k MÚK Ostrovačice (EXIT 178), odkud je doprava svedena na silnici II/602 do obce Ostrovačice, kde je směr cílové destinace značen dle místního dopravního značení, Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Brno-venkov, obec: Domašov
Omezení na příjezdových komunikacíchvjezd na dálnici uzavřen stavební práce od: 13.08.2016 20:00:00do: 03.12.2016 23:59:00
D1 EXIT 162 směr Ostrava, vjezd na dálnici uzavřen, stavební práce, Od 13.08.2016 20:00 Do 03.12.2016 23:59, Je uzavřena nájezdová větev pravé poloviny MÚK Velká Bíteš (EXIT 162), tj. větev pro relaci Tišnov / Velká Bíteš / Náměšť n. Osl (I/37) › Brno (D1), za níž je vedena objízdná trasa z MÚK Velká Bíteš (EXIT 162) po dálnici D1 ve směru Praha k MÚK Lhotka (EXIT 153), kde je doprava svedena zpět na dálnici D1 ve směru Brno, Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Velká Bíteš
Práce na silnicistavební práce kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem od: 16.08.2016 08:00:00do: 31.10.2016 23:59:00
silnice I/38, v katastru obce Svojkovice, okr. Jihlava, stavební práce, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Od 16.08.2016 08:00 Do 31.10.2016 23:59, částečná uzavírka z důvodu opravy silnice , Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Jihlava, obec: Svojkovice
Práce na silnicistavební práce kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem od: 16.08.2016 08:00:00do: 31.10.2016 23:59:00
silnice I/38, v katastru obce Markvartice, okr. Jihlava, stavební práce, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Od 16.08.2016 08:00 Do 31.10.2016 23:59, částečná uzavírka od konce obce Hladov až před začátek městyse Želetava z důvodu opravy silnice , Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Jihlava, obec: Markvartice
Práce na silnicistavební práce kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem od: 16.08.2016 08:00:00do: 31.10.2016 23:59:00
silnice I/38, Hladov - Sedlatice, okr. Jihlava, stavební práce, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Od 16.08.2016 08:00 Do 31.10.2016 23:59, částečná uzavírka od konce obce Hladov až před začátek městyse Želetava z důvodu opravy silnice , Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Jihlava, obec: Hladov
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno, práce na silnici od: 22.08.2016 07:00:00do: 15.11.2016 23:59:00
ulice U Dílen, mezi křižovatkami ulic Komenského a Kolovratova, Světlá nad Sázavou, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, práce na silnici, Od 22.08.2016 07:00 Do 15.11.2016 23:59, Vydal: Městský úřad Světlá nad Sázavou
okres: Havlíčkův Brod, obec: Světlá nad Sázavou
Dopravní uzavírky a omezenízúžené jízdní pruhy od: 30.08.2016 16:00:00do: 31.12.2016 20:00:00
ulice Tomáše Bati, Třebíč, okr. Třebíč, zúžené jízdní pruhy, Od 30.08.2016 16:00 Do 31.12.2016 20:00, zábor jízdního pruhu z důvodu umístění stavební techniky, obslužných vozidel v souvislostí s akcí "Hotelová škola Třebíč - přístavba tělocvičny", Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Omezení provozu a zákazymost uzavřen stavební práce od: 01.09.2016 07:00:00do: 28.10.2016 23:59:00
silnice II/351, Žižkovo Pole, část obce Macourov, okr. Havlíčkův Brod, most uzavřen, stavební práce, Od 01.09.2016 07:00 Do 28.10.2016 23:59, Objížďka - obousměrná, pro veškerou dopravu: silnice II/351, Žižkovo Pole, část obce Macourov, okr. Havlíčkův Brod, přes: Žižkovo Pole, ulice Keřkov, Dobrá, silnice I/19 (Stříbrné Hory), Simtany, ulice Revoluční, Pohled, silnice II/351 (Česká Bělá), Objížďka - obousměrná, pro autobusovou dopravu: silnice II/351, Žižkovo Pole, část obce Macourov, okr. Havlíčkův Brod, přes: Česká Bělá, silnice III/3509 (Cibotín), silnice III/3508 (Oudoleň), silnice III/3511 (Železné Horky), silnice II/351 (Macourov), Vydal: Městský úřad Havlíčkův Brod
okres: Havlíčkův Brod, obec: Žižkovo Pole
Práce na silnicioprava povrchu vozovky kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem od: 01.09.2016 07:00:00do: 31.10.2016 23:59:00
silnice I/34, Havlíčkův Brod - Pohled, okr. Havlíčkův Brod, oprava povrchu vozovky, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Od 01.09.2016 07:00 Do 31.10.2016 23:59, částečná uzavírka, provoz řízen kyvadlově semafory; délka pracovního místa cca 1000m, Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Havlíčkův Brod, obec: Kyjov
Dopravní uzavírky a omezenízúžená vozovka na jeden jízdní pruh práce na inženýrských sítích od: 05.09.2016 07:00:00do: 31.10.2016 20:00:00
silnice III/36057, Rudíkov, okr. Třebíč, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, práce na inženýrských sítích, Od 05.09.2016 07:00 Do 31.10.2016 20:00, z důvodu uložení dešťové kanalizace v rámci akce: „Rozvoj dopravní infrastruktury pro nemotorovou dopravu, stavební úpravy chodníků a zpevněných ploch v obci Rudíkov“, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Rudíkov
Práce na silnicistavební práce zúžená vozovka na jeden jízdní pruh od: 04.09.2016 07:00:00do: 30.11.2016 20:00:00
silnice III/36075 (ulice Nádražní) - ulice Vaňkovo nám., Třebíč, okr. Třebíč, stavební práce, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, Od 04.09.2016 07:00 Do 30.11.2016 20:00, částečná uzavírka silnice č. III/36075 Znojemská v úseku od křiž. s MK Janouškova, Nádražní po křiž. MK Sušilova, Riegrova v délce cca 200 m z důvodu provádění stavebních prací na železničním mostě v rámci akce: „ Revitalizace trati Okříšky – Zastávka u Brna“. Umožněn průjezd pod viaduktem pouze ve směru do centra při zachování šířky jízdního pruhu 4 m. Pro vozidla jedoucí z centra směrem na Znojmo je navržena objízdná trasa. Pro pěší bude uzavřen levý (užší) chodník. , Objížďka - objížďka mimo vozidla IZS: silnice I/23 (ulice Bráfova tř.) - sil. II/305 (uliice Hrotovická) přes: ulice Kosmákova, ulice Březinova na silnici III/36075 (ulice Znojemská), Třebíč, okr. Třebíč,. Délka objízdné trasy cca 2 km., Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Práce na silnicipráce na silnici zúžené jízdní pruhy od: 10.09.2016 10:00:00do: 30.11.2016 23:59:00
D1 EXIT 6 směr Ostrava, práce na silnici, zúžené jízdní pruhy, Od 10.09.2016 10:00 Do 30.11.2016 23:59, Ve směru na Brno je zúžena připojovací větev pravé poloviny MÚK Průhonice (EXIT 6), tj. větev Průhonice (III/00310) › Brno (D1), a to na min. 4,0 m (v místě kolektorového pásu vpravo min. 3,9 m) a je uzavřen připojovací pruh v km cca 6,550 – 6,700 (doprava je svedena na dálnici za pomocí dopravního značení P6)., Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Praha-západ, obec: Průhonice
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 05.09.2016 00:00:00do: 30.11.2016 23:59:00
ulice Tyršova, ulice Mládkova, Telč, okr. Jihlava, uzavřeno, stavební práce, Od 05.09.2016 00:00 Do 30.11.2016 23:59, uzavírka místních komunikací v Telči, ul. Tyršova a Mládkova pro provedení stavebních prací, Vydal: Městský úřad Telč
okres: Jihlava, obec: Telč
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 12.09.2016 07:00:00do: 30.10.2016 23:59:00
silnice III/39218, Kramolín - Slavětice, okr. Třebíč, uzavřeno, stavební práce, Od 12.09.2016 07:00 Do 30.10.2016 23:59, úplná uzavírka silnice úseku hráze Dalešické přehrady v délce cca 310 m z důvodu provádění stavebních prací v rámci akce: „Oprava silnice na koruně hráze elektrárny Dalešice“. , Objížďka - obousměrná, všechna vozidla mimo IZS: ze Slavětic po sil.č. II/152 ke křiž. se sil. č II/392 u Dukovan, odtud po sil. č. II/392 do Mohelna a dále po sil. č. III/39217 do Kramolína ke křiž. se sil.č. III/39218. Délka objízdné trasy cca 17,1 km., Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Kramolín
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno práce na inženýrských sítích od: 12.09.2016 07:00:00do: 15.11.2016 23:59:00
ulice Třebíčská, Náměšť nad Oslavou, okr. Třebíč, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Od 12.09.2016 07:00 Do 15.11.2016 23:59, z důvodu pokládky kabelového vedení NN, úplná uzavírka po úsecích cca 100 m, Vydal: Městský úřad Náměšť nad Oslavou
okres: Třebíč, obec: Náměšť nad Oslavou
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno práce na inženýrských sítích od: 12.09.2016 07:00:00do: 15.11.2016 23:59:00
ulice Třebíčská, mezi křižovatkami ulic Havlíčkova a E. F. Buriana, Náměšť nad Oslavou, okr. Třebíč, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Od 12.09.2016 07:00 Do 15.11.2016 23:59, z důvodu pokládky kabelového vedení NN, úplná uzavírka po úsecích cca 100 m, Vydal: Městský úřad Náměšť nad Oslavou
okres: Třebíč, obec: Náměšť nad Oslavou
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno práce na inženýrských sítích od: 12.09.2016 07:00:00do: 15.11.2016 23:59:00
ulice Třebíčská, Náměšť nad Oslavou, okr. Třebíč, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Od 12.09.2016 07:00 Do 15.11.2016 23:59, z důvodu pokládky kabelového vedení NN, úplná uzavírka po úsecích cca 100 m, Vydal: Městský úřad Náměšť nad Oslavou
okres: Třebíč, obec: Náměšť nad Oslavou
Dopravní uzavírky a omezeníkyvadlový provoz jedním jízdním pruhem práce na inženýrských sítích od: 12.09.2016 07:00:00do: 15.11.2016 23:59:00
ulice Havlíčkova, mezi křižovatkami ulic Třebíčská a Na Vyhlídce, Náměšť nad Oslavou, okr. Třebíč, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, práce na inženýrských sítích, Od 12.09.2016 07:00 Do 15.11.2016 23:59, z důvodu pokládky kabelového vedení NN, Vydal: Městský úřad Náměšť nad Oslavou
okres: Třebíč, obec: Náměšť nad Oslavou
Dopravní uzavírky a omezeníkyvadlový provoz jedním jízdním pruhem práce na inženýrských sítích od: 12.09.2016 07:00:00do: 15.11.2016 23:59:00
ulice E. F. Buriana, mezi křižovatkami ulic Třebíčská a Jar. Ježka, Náměšť nad Oslavou, okr. Třebíč, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, práce na inženýrských sítích, Od 12.09.2016 07:00 Do 15.11.2016 23:59, z důvodu pokládky kabelového vedení NN, Vydal: Městský úřad Náměšť nad Oslavou
okres: Třebíč, obec: Náměšť nad Oslavou
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno oprava povrchu vozovky od: 12.09.2016 08:00:00do: 31.10.2016 20:00:00
silnice II/408 (ulice Znojemská), Jemnice, okr. Třebíč, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 12.09.2016 08:00 Do 31.10.2016 20:00, Vydal: Městský úřad Moravské Budějovice
okres: Třebíč, obec: Jemnice
Dopravní uzavírky a omezeníoprava povrchu vozovky, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh od: 05.10.2016 09:00:00do: 31.10.2016 20:00:00
silnice II/152 (ulice Tyršova), Jemnice, okr. Třebíč, oprava povrchu vozovky, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, Od 05.10.2016 09:00 Do 31.10.2016 20:00, Vydal: Městský úřad Moravské Budějovice
okres: Třebíč, obec: Jemnice
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno oprava povrchu vozovky od: 11.09.2016 20:00:00do: 31.10.2016 20:00:00
silnice II/390, Budišov, okr. Třebíč, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 11.09.2016 20:00 Do 31.10.2016 20:00, úplná uzavírka úseku silnice z důvodu provádění opravy vozovky, Objížďka - bez rozlišení, obousměrná: po sil.č. II/390 z Budišova přes Nárameč ke křiž. se sil.č. II/360, odtud přes Pocoucov do Třebíče (ul. Rafaelova) ke křiž. se sil.č. I/23, po této silnici přes Vladislav do Náměště nad Osl. odtud po sil. II/399 do Jinošova a dále po sil.č. II/392 přes Pucov, Jasenici, Čikov do Tasova a po sil.č. II/390 přes Kamennou do Budišova. Objízdná trasa pro veřejnou linkovou autobusovou dopravu: Obousměrně z Budišova po sil.č. III/39013 do Hodova, z Hodova po MK do Náramče , Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Budišov
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 12.09.2016 00:00:00do: 31.10.2016 23:59:00
silnice II/346, Rankov - Chotěboř, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, stavební práce, Od 12.09.2016 00:00 Do 31.10.2016 23:59, Uzavírka silnice, Objížďka - jednosměrná, směr Chotěboř - Kámen: Objízdná trasa pro veškerou dopravu ve směru Chotěboř – Kámen, poveden od křižovatky silnic II/346 a III/3469 v ulici Hromádky z Jistebnice v Chotěboři po silnici III/3469 přes obce Chotěboř-Klouzovy, Nejepín a Vepříkov ke křižovatce se silnicí III/34610, dále po této silnici ke křižovatce se silnicí II/346 a dále vpravo po silnici II/346 do obce Kámen, vlevo po silnici II/346 do obce Jilem. Celková délka objízdné trasy je cca 16,5 km. , Objížďka - jednosměrná, směr Kámen - Chotěboř: Objízdná trasa pro veškerou dopravu ve směru Kámen – Chotěboř, pro VLOD obousměrně, povede od křižovatky silnic II/346 a III/3468 v Rankově po silnici III/3468 přes obec Čachotín do obce Rozsochatec a dále po silnici č. II/344 do Chotěboře. Celková délka objízdné trasy je cca 10,9 km., Vydal: Městský úřad Chotěboř
okres: Havlíčkův Brod, obec: Chotěboř
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno oprava povrchu vozovky od: 19.09.2016 06:00:00do: 30.11.2016 20:00:00
ulice Krátká, mezi křižovatkami ulic Husova a Palackého, Náměšť nad Oslavou, okr. Třebíč, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 19.09.2016 06:00 Do 30.11.2016 20:00, rekonstrukce komunikace, Objížďka - obousměrná: ulice Husova - ulice Palackého, Náměšť nad Oslavou, okr. Třebíč, přes: ulice V. Nezvala, Vydal: Městský úřad Náměšť nad Oslavou
okres: Třebíč, obec: Náměšť nad Oslavou
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 14.09.2016 08:00:00do: 30.11.2016 23:59:00
silnice III/38810, Věchnov, okr. Žďár nad Sázavou, uzavřeno, stavební práce, Od 14.09.2016 08:00 Do 30.11.2016 23:59, Uzavírka silnice III/38810 Věchnov, Objížďka - pro veškerý parovoz: je vedena z Věchnova po silnici III/38810 přes Býšovec do Nedvědice ke křižovatce se silnicí III/38710, dále po silnici III/38710 přes Věžnou do Rožné ke křižovatce se silnicí III/38811, dále po silnici III/38811 přes Zlatkov do Bystřice nad Pernštejnem ke křižovatce se silnicí III/38810, dále po silnici III/38810 do Věchnova, Vydal: Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Věchnov
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 19.09.2016 07:00:00do: 30.11.2016 23:59:00
místní komunikace, Bystřice nad Pernštejnem, okr. Žďár nad Sázavou, uzavřeno, stavební práce, Od 19.09.2016 07:00 Do 30.11.2016 23:59, Uzavírka místních komunikací Bočkova, Farská, Zahradní v Bystřici nad Pernštejnem, Vydal: Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Bystřice nad Pernštejnem
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy od: 18.09.2016 10:50:00do: 30.10.2016 23:59:00
D1, mezi km 193.7 a 192.5, ve směru Praha, práce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, Od 18.09.2016 10:50 Do 30.10.2016 23:59, Výstavba základových patek ve středním dělícím pásu za účelem instalace nových portálových konstrukcí. Doprava je vedena dvěma zúženými pruhy ve vnější části pásu dálnice.
okres: Brno-město, obec: Brno
Dopravní uzavírky a omezení(zpráva zrušena) od: 17.09.2016 19:00:00do: 23.10.2016 08:05:47
D1, mezi km 219.9 a 230, ve směru Bohumín – PL, práce na silnici, pravý jízdní pruh uzavřen, Od 17.09.2016 19:00 Do 23.10.2016 23:00, modernizace kabelové trasy
okres: Vyškov, obec: Podbřežice
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy od: 18.09.2016 10:55:00do: 30.11.2016 23:59:00
D1, mezi km 192.5 a 193.7, ve směru Bohumín – PL, práce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, Od 18.09.2016 10:55 Do 30.11.2016 23:59, Výstavba základových patek ve středním dělícím pásu za účelem instalace nových portálových konstrukcí. Doprava je vedena dvěma zúženými pruhy ve vnější části pásu dálnice.
okres: Brno-město, obec: Brno
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 01.10.2016 00:00:00do: 08.11.2016 23:59:00
silnice II/602, Olešná, okr. Pelhřimov, uzavřeno, stavební práce, Od 01.10.2016 00:00 Do 08.11.2016 23:59, Objížďka - pro vozidla do 3,5 t : silnice II/133, Opatov, okr. Jihlava - silnice II/602 (ulice Slovanského bratrství), Pelhřimov, okr. Pelhřimov, přes: silnice III/1333 (Nový Rychnov), ulice Skrýšovská, Pelhřimov, Objížďka - pro vozidla nad X tun: silnice I/34 (ulice Humpolecká), Pelhřimov, okr. Pelhřimov - silnice I/38, Jihlava, okr. Jihlava, přes: ulice Okružní, Humpolec, silnice II/523 (Ústí), nad 12t, Vydal: Městský úřad Pelhřimov
okres: Pelhřimov, obec: Olešná
Dopravní uzavírky a omezenízúžené jízdní pruhy stavební práce od: 21.09.2016 07:00:00do: 31.10.2016 20:00:00
ulice C. Boudy, Třebíč, okr. Třebíč, zúžené jízdní pruhy, stavební práce, Od 21.09.2016 07:00 Do 31.10.2016 20:00, výkopové práce - plynovodní přípojka - chodník bude uzavřen, a to po úsecích délky 50 m - MK zůstane jízdní pruh š. nejméně 2,75 m pro oba směry jízdy, délka dopravního omezení nepřesáhne 50 m, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy zúžené jízdní pruhy od: 20.09.2016 02:39:00do: 12.11.2016 23:00:00
D1, mezi km 199.3 a 204.7, ve směru Bohumín – PL, práce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, zúžené jízdní pruhy, Od 20.09.2016 02:39 Do 12.11.2016 23:00, částečná uzavírka dálnice D1 v rámci IVa. a IVb. etapy stavby „D1 rekonstrukce vozovky km 199,3 – 204,6 vpravo“, Ve směru na Ostravu je doprava mezi km 199,100 – 204,700 vedena ve dvou zúžených pomocných pruzích o min. šířce 2,8 m a 3,5 m ve vnější části pásu dálnice. Do levého pomocného pruhu je zakázán vjezd vozidel, jejichž okamžitá šířka přesahuje 2,2 m., Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Brno-město, obec: Brno
Omezení provozu a zákazyomezení od: 01.10.2016 07:00:00do: 30.11.2016 20:00:00
ulice Jungmannova, mezi křižovatkami ulic Nádražní a Husova, Třebíč, okr. Třebíč, omezení, Od 01.10.2016 07:00 Do 30.11.2016 20:00, z důvodu realizace prací při rekonstrukci domu (skládka st. materiálu, lešení), Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy neprůjezdný levý jízdní pruh zúžené jízdní pruhy od: 21.09.2016 20:44:00do: 12.11.2016 16:00:00
D1, mezi km 205.5 a 198.2, ve směru Praha, práce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, neprůjezdný levý jízdní pruh, zúžené jízdní pruhy, Od 21.09.2016 20:44 Do 12.11.2016 16:00, Provádění prací ve středním dělícím pásu. Doprava je svedena ve dvou zúžených pomocných pruzích o min. šířce 2,8 m a 3,5 m ve vnější části pásu dálnice. Do levého pomocného pruhu je zakázán vjezd vozidel, jejichž okamžitá šířka přesahuje 2,2 m.
okres: Brno-město, obec: Brno
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, levý jízdní pruh uzavřen od: 03.10.2016 06:00:00do: 23.10.2016 23:59:00
D10, mezi km 55.7 a 58.1, ve směru Turnov, práce na silnici, levý jízdní pruh uzavřen, Od 03.10.2016 06:00 Do 23.10.2016 23:59, Akce "Výstavba a rekonstrukce přejezdů středního dělícího pásu". Dopravní proudy ve směru Turnov budou po dobu uzavírky usměrněny do pravého jízdního pruhu pravého jízdního pásu dálnice. , Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Mladá Boleslav, obec: Mnichovo Hradiště
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, levý jízdní pruh uzavřen od: 03.10.2016 06:00:00do: 23.10.2016 23:59:00
D10, mezi km 65.9 a 65.5, ve směru Praha, práce na silnici, levý jízdní pruh uzavřen, Od 03.10.2016 06:00 Do 23.10.2016 23:59, Akce "Výstavba a rekonstrukce přejezdů středního dělícího pásu". Dopravní proudy ve směru Praha budou po dobu uzavírky usměrněny do pravého jízdního pruhu levého jízdního pásu dálnice. , Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Mladá Boleslav, obec: Loukov
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, levý jízdní pruh uzavřen od: 03.10.2016 06:00:00do: 23.10.2016 23:59:00
D10, mezi km 65.4 a 66.8, ve směru Turnov, práce na silnici, levý jízdní pruh uzavřen, Od 03.10.2016 06:00 Do 23.10.2016 23:59, Akce "Výstavba a rekonstrukce přejezdů středního dělícího pásu". Dopravní proudy ve směru Turnov budou po dobu uzavírky usměrněny do pravého jízdního pruhu pravého jízdního pásu dálnice. , Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Liberec, obec: Příšovice
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, levý jízdní pruh uzavřen od: 03.10.2016 06:00:00do: 23.10.2016 23:59:00
D10, mezi km 58.2 a 55.8, ve směru Praha, práce na silnici, levý jízdní pruh uzavřen, Od 03.10.2016 06:00 Do 23.10.2016 23:59, Akce "Výstavba a rekonstrukce přejezdů středního dělícího pásu". Dopravní proudy ve směru Praha budou po dobu uzavírky usměrněny do pravého jízdního pruhu levého jízdního pásu dálnice. , Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Mladá Boleslav, obec: Mnichovo Hradiště
Práce na silnicipráce na silnici zúžená vozovka na dva jízdní pruhy od: 22.09.2016 21:21:00do: 26.10.2016 23:59:00
D1, mezi km 110.4 a 112, ve směru Bohumín – PL, práce na silnici, zúžená vozovka na dva jízdní pruhy, Od 22.09.2016 21:21 Do 26.10.2016 23:59, výstavba betonových patek při vnitřním okraji vozovky; provoz veden dvěma zúženými pruhy při pravé části vozovky, v místě dopravního omezení je nejvyšší dovolená rychlost snížená na 80 km/h. Odpočívka Pávov, vpravo je po dobu uzavírky přístupná
okres: Jihlava, obec: Jihlava
Práce na silnicipráce na silnici zúžená vozovka na dva jízdní pruhy od: 22.09.2016 20:50:00do: 26.10.2016 23:59:00
D1, mezi km 112 a 110.4, ve směru Praha, práce na silnici, zúžená vozovka na dva jízdní pruhy, Od 22.09.2016 20:50 Do 26.10.2016 23:59, výstavba betonových patek při vnitřním okraji vozovky; provoz veden dvěma zúženými pruhy při pravé části vozovky, v místě dopravního omezení je nejvyšší dovolená rychlost snížená na 80 km/h. Odpočívka Pávov, vlevo je po dobu uzavírky přístupná
okres: Jihlava, obec: Jihlava
Práce na silnicipráce na silnici provoz převeden do protisměru, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh od: 27.09.2016 07:00:00do: 31.10.2016 20:00:00
silnice III/41011, v katastru obce Želetava, okr. Třebíč, práce na silnici, provoz převeden do protisměru, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, Od 27.09.2016 07:00 Do 31.10.2016 20:00, sanace svahu, Vydal: Městský úřad Moravské Budějovice
okres: Třebíč, obec: Želetava
Práce na silnicipráce na inženýrských sítích zúžené jízdní pruhy od: 30.09.2016 07:00:00do: 28.10.2016 23:59:00
silnice I/34 (ulice Humpolecká), Havlíčkův Brod, okr. Havlíčkův Brod, práce na inženýrských sítích, zúžené jízdní pruhy, Od 30.09.2016 07:00 Do 28.10.2016 23:59, částečná uzavírka silnice. Provoz bude veden ve vyosených zúžených jízdních pruzích pro každý směr jízdy v šířce min. 2,75 m., Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Havlíčkův Brod, obec: Havlíčkův Brod
Dopravní uzavírky a omezeníkyvadlový provoz jedním jízdním pruhem od: 29.09.2016 07:00:00do: 31.10.2016 20:00:00
silnice II/346, silnice III/3469 (ulice Hromádky z Jistebnice), Chotěboř, okr. Havlíčkův Brod, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Od 29.09.2016 07:00 Do 31.10.2016 20:00, Omezení provozu na silnici II/346 a III/3469 v Chotěboři, řízení provozu světelným signalizačním zařízením. V rámci akce při provádění příčného překopu, bude uzavřena komunikace III/3469 dne 9.10.2016 , Vydal: Městský úřad Chotěboř
okres: Havlíčkův Brod, obec: Chotěboř
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 29.09.2016 07:00:00do: 28.11.2016 20:00:00
ulice Kubišova, Třebíč, okr. Třebíč, uzavřeno, stavební práce, Od 29.09.2016 07:00 Do 28.11.2016 20:00, Třebíč, uzavírka MK ul. Kubišova (od objektu SŠS Třebíč po objekt VAS a.s. Třebíč) - realizace stavebních prací "Oprava ulice Kubišova Třebíč, Etapa 1" , Objížďka - bez rozlišení: silnice II/351 (ulice Hrotovická) - silnice III/36075 (ulice Znojemská) - silnice II/360 (ulice Spojovací), Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno oprava povrchu vozovky od: 03.10.2016 07:00:00do: 31.10.2016 23:59:00
silnice III/3516, Bítovčice, část obce Rozseč, okr. Jihlava, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 03.10.2016 07:00 Do 31.10.2016 23:59, z důvodu rekonstrukce silnice včetně podkladních vrstev. Obousměrná objízdná trasa pro veškerý provoz bude vedena takto: z křiž. sil. III/3516 a II/351v městysu Kamenice: po silnici II/351 na křižovatku se sil. II/602 - VLEVO po sil. II/602 na křiž. se sil. II/404 – VLEVO po sil. II/404 do městysu Luka nad Jihlavou a zpět. Délka objízdné trasy 12,90 km., Vydal: Magistrát města Jihlavy
okres: Jihlava, obec: Bítovčice
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 03.10.2016 00:00:00do: 21.12.2016 23:30:00
silnice III/12924 (ulice Nádražní), Humpolec, okr. Pelhřimov, uzavřeno, stavební práce, Od 03.10.2016 00:00 Do 21.12.2016 23:30, Objížďka - bez rozlišení: ulice Lnářská - silnice III/12924 (ulice Nádražní), Humpolec, okr. Pelhřimov, přes: místní komunikace, Vydal: Městský úřad Humpolec
okres: Pelhřimov, obec: Humpolec
Práce na silnicistavební práce provoz převeden do protisměru, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh od: 03.10.2016 07:00:00do: 22.12.2016 23:59:00
silnice III/3859, Bukov, okr. Žďár nad Sázavou, stavební práce, provoz převeden do protisměru, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, Od 03.10.2016 07:00 Do 22.12.2016 23:59, Uzavírka silnice , Vydal: Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Bukov
Dopravní uzavírky a omezenízúžené jízdní pruhy stavební práce od: 04.10.2016 07:00:00do: 31.12.2016 20:00:00
silnice III/40510, Okříšky - Přibyslavice, okr. Třebíč, zúžené jízdní pruhy, stavební práce, Od 04.10.2016 07:00 Do 31.12.2016 20:00, z důvodu umístění stavební mechanizace k provedení sanace svahu silničního tělesa a konstrukce kotvené stěny z mikropilot., Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Okříšky
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno práce na inženýrských sítích od: 01.10.2016 00:00:00do: 31.10.2016 23:59:00
místní komunikace, Jihlava, okr. Jihlava, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Od 01.10.2016 00:00 Do 31.10.2016 23:59, úplná uzavírka místní komunikace z důvodu výstavby dešťové kanalizace, Vydal: Magistrát města Jihlavy
okres: Jihlava, obec: Jihlava
Dopravní uzavírky a omezeníkyvadlový provoz jedním jízdním pruhem stavební práce od: 03.10.2016 00:00:00do: 30.11.2016 23:59:00
silnice III/3951 (ulice Bítešská), Rapotice, okr. Třebíč, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, stavební práce, Od 03.10.2016 00:00 Do 30.11.2016 23:59, výstavba chodníku podél silnice, Vydal: Městský úřad Náměšť nad Oslavou
okres: Třebíč, obec: Rapotice
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh od: 07.10.2016 00:00:00do: 30.10.2016 23:59:00
silnice II/150, ulice Heroldovo nábřeží, Ledeč nad Sázavou, okr. Havlíčkův Brod, práce na silnici, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, Od 07.10.2016 00:00 Do 30.10.2016 23:59, Objížďka - pro vozidla do 3,5 t , 1: silnice II/150 (ulice Heroldovo nábřeží), Ledeč nad Sázavou, okr. Havlíčkův Brod, přes: silnice III/01832 (Pavlov), silnice III/34731 (Vlkanov), Objížďka - pro vozidla nad X tun, 2: silnice II/150 (ulice Heroldovo nábřeží), Ledeč nad Sázavou, okr. Havlíčkův Brod, přes: Vilémovice, Světlá nad Sázavou, silnice II/347 (Kunemil), Zboží, silnice II/346 (Habry), silnice II/130 (Horní Prosíčka), Vydal: Městský úřad Světlá nad Sázavou
okres: Havlíčkův Brod, obec: Ledeč nad Sázavou
Dopravní uzavírky a omezenízúžené jízdní pruhy práce na inženýrských sítích od: 05.10.2016 07:00:00do: 30.10.2016 20:00:00
ulice Nikodémova, mezi křižovatkami ulic Zahradníčkova a Bezručova, Třebíč, okr. Třebíč, zúžené jízdní pruhy, práce na inženýrských sítích, Od 05.10.2016 07:00 Do 30.10.2016 20:00, výkopové práce, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezenízúžené jízdní pruhy práce na inženýrských sítích od: 05.10.2016 07:00:00do: 10.11.2016 20:00:00
ulice Nerudova, ulice Hálkova, Třebíč, okr. Třebíč, zúžené jízdní pruhy, práce na inženýrských sítích, Od 05.10.2016 07:00 Do 10.11.2016 20:00, výkopové práce, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Omezení provozu a zákazymost uzavřen od: 04.10.2016 12:34:00do: 31.03.2017 12:34:00
komunikace, v katastru obce Opatov, část obce Polánky, okr. Jihlava - v katastru obce Vyskytná, okr. Pelhřimov, most uzavřen, Od 04.10.2016 12:34 Do 31.03.2017 12:34, silnice neprůjezdná z důvodu stržení mostku při povodni v květnu 2016
okres: Pelhřimov, obec: Vyskytná
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno od: 06.10.2016 07:58:00do: 13.11.2016 23:59:00
místní komunikace, Borek, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, Od 06.10.2016 07:58 Do 13.11.2016 23:59, rekonstrukce povrchu vozovky
okres: Havlíčkův Brod, obec: Borek
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 07.10.2016 06:00:00do: 05.12.2016 18:00:00
ulice Na Valech, mezi křižovatkami ulic Na Ostrově a Žižkova, Havlíčkův Brod, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, stavební práce, Od 07.10.2016 06:00 Do 05.12.2016 18:00, Úplná uzavírka z důvodu rekonstrukce komunikace. , Vydal: Městský úřad Havlíčkův Brod
okres: Havlíčkův Brod, obec: Havlíčkův Brod
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno oprava povrchu vozovky od: 07.10.2016 07:00:00do: 30.10.2016 23:59:00
silnice III/3399, Jedlá - Habrek, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 07.10.2016 07:00 Do 30.10.2016 23:59, Objížďka - bez rozlišení, 1.: silnice II/339, Ledeč nad Sázavou - silnice III/3395, Jedlá, okr. Havlíčkův Brod, přes: Třebětín, Vydal: Městský úřad Světlá nad Sázavou
okres: Havlíčkův Brod, obec: Jedlá
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno práce na inženýrských sítích od: 08.10.2016 00:00:00do: 31.10.2016 23:59:00
místní komunikace, Jihlava, část Zborná, okr. Jihlava, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Od 08.10.2016 00:00 Do 31.10.2016 23:59, úplná uzavírka místní komunikace z důvodu pokládky potrubí splaškové kanalizace, Vydal: Magistrát města Jihlavy
okres: Jihlava, obec: Jihlava
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 10.10.2016 00:00:00do: 30.10.2016 23:59:00
silnice II/349, Otín, okr. Žďár nad Sázavou, uzavřeno, stavební práce, Od 10.10.2016 00:00 Do 30.10.2016 23:59, Objížďka - bez rozlišení, dz: silnice II/602 (ulice Jihlavská), Velké Meziříčí - silnice III/3494, Uhřínov, okr. Žďár nad Sázavou, Po silnicích: II/602, III/3494, trasou: Měřín, Stránecká Zhoř, Velké Meziříčí, Uhřínov, Pohořílky., Vydal: Městský úřad Velké Meziříčí
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Otín
Omezení na výjezdových komunikacíchvýjezd z dálnice uzavřen oprava povrchu vozovky od: 08.10.2016 16:27:00do: 30.10.2016 23:59:00
D11 EXIT 39 směr Praha, výjezd z dálnice uzavřen, oprava povrchu vozovky, Od 08.10.2016 16:27 Do 30.10.2016 23:59
okres: Nymburk, obec: Poděbrady
Omezení na příjezdových komunikacíchvjezd na dálnici uzavřen oprava povrchu vozovky od: 08.10.2016 16:27:00do: 30.10.2016 23:59:00
D11 EXIT 39 směr Praha, vjezd na dálnici uzavřen, oprava povrchu vozovky, Od 08.10.2016 16:27 Do 30.10.2016 23:59
okres: Nymburk, obec: Poděbrady
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy od: 11.10.2016 18:20:00do: 31.10.2016 18:00:00
D1, mezi km 119.9 a 113, ve směru Praha, práce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, Od 11.10.2016 18:20 Do 31.10.2016 18:00, částečná uzavírka dálnice D1 etapa 2a stavba D1 Modernizace - úsek 15, EXIT 112 Jihlava - EXIT 119 Velký Beranov, doprava vedená ve dvou pomocných pruzích ve vnější části pásu dálnice.
okres: Jihlava, obec: Jihlava
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy levý jízdní pruh uzavřen od: 09.10.2016 08:07:00do: 28.10.2016 23:59:00
D1, mezi km 29.4 a 34.4, ve směru Bohumín – PL, práce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, levý jízdní pruh uzavřen, Od 09.10.2016 08:07 Do 28.10.2016 23:59, rekonstruknce mostu D1 -035 a modernizace dálnice, etapa 5. Doprava ve směru na Brno bude v km cca 28,9 svedená do dvou provizorních jízdních pruhů, v km 28,9 -29,3 bude vedena v protisměrném pásu a svedena zpět do svého pásu a vedena podél pacoviště až do km cca 34.
okres: Benešov, obec: Ostředek
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, levý jízdní pruh uzavřen zúžená vozovka na dva jízdní pruhy od: 11.10.2016 17:35:00do: 26.10.2016 21:00:00
D1, mezi km 34.6 a 28.8, ve směru Praha, práce na silnici, levý jízdní pruh uzavřen, zúžená vozovka na dva jízdní pruhy, Od 11.10.2016 17:35 Do 26.10.2016 21:00, Částečná uzavírka levého pásu, levého jízdního pruhu z důvodu rekonstrukce mostu D1-035 a modernizace dálnice. Doprava ve směru Praha bude v km cca 34,6 svedena do dvou provizorních jízdních pruhů, ve kterých bude vedena na konec uzavírky v km cca 28,8.
okres: Benešov, obec: Hvězdonice
Dopravní uzavírky a omezenízúžené jízdní pruhy práce na inženýrských sítích od: 11.10.2016 07:00:00do: 20.11.2016 20:00:00
ulice Martinské nám., ulice Soukopova, Třebíč, okr. Třebíč, zúžené jízdní pruhy, práce na inženýrských sítích, Od 11.10.2016 07:00 Do 20.11.2016 20:00, výkopové práce (teplovod) : překop MK po polovinách, šířka jízdního pruhu 2,75 m, pracovní úsek v délce max 50 m . Bude uzavřen příjezd na pozemky mezi objekty s č.p. 116 a s č.p. 139 bude umožněn a zajištěn, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, pravý jízdní pruh uzavřen provoz převeden do protisměru od: 11.10.2016 19:25:00do: 31.10.2016 18:00:00
D1, mezi km 113 a 119.5, ve směru Bohumín – PL, práce na silnici, pravý jízdní pruh uzavřen, provoz převeden do protisměru, Od 11.10.2016 19:25 Do 31.10.2016 18:00, Pozor!, Částečná uzavírka dálnice D1 etapa 2a stavba D1 Modernizace - úsek 15, EXIT 112 Jihlava - EXIT 119 Velký Beranov - levý jízdní pruh je převeden do protisměrného pásu dálnice, pravý jízdní pruh je veden v levém jízním pruhu pravého pásu dálnice (provoz veden v režiimu 2+1+1)
okres: Jihlava, obec: Jihlava
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, levý jízdní pruh uzavřen od: 11.10.2016 08:51:00do: 26.10.2016 18:00:00
D1 EXIT 112 směr Bohumín - PL kolektorový pás pravé poloviny MÚK Jihlava, práce na silnici, levý jízdní pruh uzavřen, Od 11.10.2016 08:51 Do 26.10.2016 18:00, z důvodu z rozšíření vnějšího okraje tělesa pravého pásu dálnice
okres: Jihlava, obec: Jihlava
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 12.10.2016 07:00:00do: 31.12.2016 18:00:00
ulice Karmelitánská, Pacov, okr. Pelhřimov, uzavřeno, stavební práce, Od 12.10.2016 07:00 Do 31.12.2016 18:00, uzavírka místní komunikace z důvodu opravy vodovodu a kanalizace , Objížďka - bez rozlišení: silnice II/128 (ulice nám. Svobody), Pacov, okr. Pelhřimov, přes: (ulice Myslíkova) (ulice Na Blatech), ulice Starodvorská, silnice III/12420, silnice III/1293 (ulice Hronova), Vydal: Městský úřad Pacov
okres: Pelhřimov, obec: Pacov
Práce na silnicipráce na silnici zúžené jízdní pruhy od: 16.10.2016 16:00:00do: 29.10.2016 07:00:00
D1, mezi km 177.8 a 182.3, ve směru Bohumín – PL, práce na silnici, zúžené jízdní pruhy, Od 16.10.2016 16:00 Do 29.10.2016 07:00, částečná uzavírka dálnice D1 v rámci 5. etapy akce „D1 Modernizace – úsek 25, EXIT 178 Ostrovačice – EXIT 182 Kývalka“, Ve směru na Brno je v km 177,810 – 182,255 doprava vedena ve dvou pomocných pruzích ve vnější části vozovky. (5. fáze – etapa 5 – varianta s DZ Z4b), Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Brno-venkov, obec: Omice
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 13.10.2016 07:00:00do: 23.10.2016 23:59:00
silnice I/37, Křižanov - Kadolec, okr. Žďár nad Sázavou, uzavřeno, stavební práce, Od 13.10.2016 07:00 Do 23.10.2016 23:59, úplná uzavírka - oprava silnice I/37 . Objízdná trasa pro veškerý provoz: Křižanov - Martinice - Velké Meziříčí - Jabloňov - Ruda - Osová Bítýška, Objížďka - bez rozlišení: silnice I/37 (ulice Benešovo náměstí), Křižanov - místní komunikace, Osová Bítýška, okr. Žďár nad Sázavou, přes: silnice II/360 (ulice U Zlatého křížku) (Velké Meziříčí), silnice II/602 (ulice Novosady), Jabloňov, Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Kadolec
Dopravní uzavírky a omezenízúžené jízdní pruhy stavební práce od: 15.10.2016 20:00:00do: 31.10.2016 20:00:00
silnice III/35113, Číhalín, okr. Třebíč, zúžené jízdní pruhy, stavební práce, Od 15.10.2016 20:00 Do 31.10.2016 20:00, zvláštní užívání silnice z důvodu provádění stavebních prací v rámci akce: „Prodloužení chodníku podél silnice III/35116 v obci Číhalín – etapa I a II + kanalizace“., Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Číhalín
Práce na silnicistavební práce pravý jízdní pruh uzavřen od: 15.10.2016 08:05:00do: 06.11.2016 23:59:00
D35, mezi km 270.7 a 269.6, ve směru Mohelnice, stavební práce, pravý jízdní pruh uzavřen, Od 15.10.2016 08:05 Do 06.11.2016 23:59, Dopravní proudy ve směru Mohelnice budou po dobu uzavírky usměrněny do levého jízdního pruhu levého jízdního pásu dálnice., Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Olomouc, obec: Olomouc
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 17.10.2016 00:00:00do: 23.10.2016 23:59:00
silnice I/38, Skuhrov, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, stavební práce, Od 17.10.2016 00:00 Do 23.10.2016 23:59, oprava propojovací „větve“ mezi silnicí I/38 a místní komunikací u obce Skuhrov, Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Havlíčkův Brod, obec: Olešná
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 17.10.2016 07:00:00do: 15.11.2016 23:30:00
ulice Žižkov II, Havlíčkův Brod, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, stavební práce, Od 17.10.2016 07:00 Do 15.11.2016 23:30, Úplná uzavírka provozu v úseku dlouhém cca. 20 m, z důvodu opravy teplovodu pro ZŠ (překop vozovky, parkoviště a chodníku od č.p. 1245 k č.p. 1967). , Vydal: Městský úřad Havlíčkův Brod
okres: Havlíčkův Brod, obec: Havlíčkův Brod
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno oprava povrchu vozovky od: 17.10.2016 07:00:00do: 31.10.2016 23:59:00
místní komunikace, Jihlava, okr. Jihlava, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 17.10.2016 07:00 Do 31.10.2016 23:59, úplná uzavírka místní komunikace Zborná v úseku od č.p. 72 po křižovatku u č.p. 27 z důvodu provádění opravu povrchu komunikace po ukončení stavebních pracích. , Objížďka - bez rozlišení: místní komunikace, Hybrálec, část obce Nad Borovinkou-U Lyžaře - Jihlava, okr. Jihlava, přes: silnice III/1311 (Hybrálec), Vydal: Magistrát města Jihlavy
okres: Jihlava, obec: Jihlava
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy od: 06.08.2016 10:00:00do: 30.10.2016 14:00:00
D1, mezi km 206.8 a 206.7, ve směru Praha, práce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, Od 06.08.2016 10:00 Do 30.10.2016 14:00, oprava mostu. Doprava je svedena do dvou zúžených pomocných pruhů vedených ve vnitřní části pásu dálnice. Do levého pomocného pruhu je zakázán vjezd vozidel, jejichž okamžitá šířka přesahuje 2,2 m. Po celou dobu provádění uzavírky je odpočívka Rohlenka přístupná.
okres: Brno-venkov, obec: Tvarožná
Dopravní uzavírky a omezenízúžené jízdní pruhy práce na inženýrských sítích od: 17.10.2016 07:00:00do: 31.10.2016 20:00:00
místní komunikace, Třebíč, okr. Třebíč, zúžené jízdní pruhy, práce na inženýrských sítích, Od 17.10.2016 07:00 Do 31.10.2016 20:00, místní komunikace pozemek p.č. 523/1 a p.č. 561 v obci Třebíč a k.ú. Slavice - výkopové práce - inž. sítě: veřejné osvětlení práce budou realizovány, aby zůstal jeden jízdní pruh š. nejméně 2,75 m pro oba směry jízdy a délka dopravního omezení nepřesáhla 50 m, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Práce na silnicipráce na silnici zúžená vozovka na dva jízdní pruhy od: 06.08.2016 10:00:00do: 30.10.2016 14:00:00
D1, km 206.8, ve směru Bohumín – PL, práce na silnici, zúžená vozovka na dva jízdní pruhy, Od 06.08.2016 10:00 Do 30.10.2016 14:00, oprava mostu. Uzavírka připojovacího pruhu. Doprava je svedena do dvou zúžených pomocných pruhů vedených ve vnitřní části pásu dálnice. Do levého pomocného pruhu je zakázán vjezd vozidel, jejichž okamžitá šířka přesahuje 2,2 m. Po celou dobu provádění uzavírky je odpočívka Rohlenka přístupná.
okres: Brno-venkov, obec: Tvarožná
Dopravní uzavírky a omezenízúžené jízdní pruhy stavební práce od: 19.10.2016 07:00:00do: 23.10.2016 20:00:00
silnice II/152, v katastru obce Jaroměřice nad Rokytnou, okr. Třebíč, zúžené jízdní pruhy, stavební práce, Od 19.10.2016 07:00 Do 23.10.2016 20:00, zvláštní užívání silnice směrem na Hrotovice z důvodu provádění opravy jejího povrchu v délce cca 45 m, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Jaroměřice nad Rokytnou
Práce na silnicistavební práce provoz převeden do protisměru od: 17.10.2016 07:00:00do: 25.11.2016 20:00:00
silnice II/128, Salačova Lhota, okr. Pelhřimov, stavební práce, provoz převeden do protisměru, Od 17.10.2016 07:00 Do 25.11.2016 20:00, částečná uzavírka vždy jednoho jízdního pruhu z důvodu provádění stavebních prací na opravě komunikace, provoz řízen světelnou signalizací , Vydal: Městský úřad Pacov
okres: Pelhřimov, obec: Salačova Lhota
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh od: 16.10.2016 10:00:00do: 30.10.2016 17:00:00
D3, mezi km 101.2 a 103.3, ve směru České Budějovice, práce na silnici, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, Od 16.10.2016 10:00 Do 30.10.2016 17:00, oprava dilatací. Doprava ve směru České Budějovice bude v km cca 100,7 - 103,3 vedena v 1 jízdním pruhu, částečně v režimu 1+1.
okres: Tábor, obec: Žíšov
Dopravní uzavírky a omezeníprovoz převeden do protisměru, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh od: 16.10.2016 10:00:00do: 30.10.2016 17:00:00
D3, mezi km 103.3 a 101.2, ve směru Benešov, provoz převeden do protisměru, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, Od 16.10.2016 10:00 Do 30.10.2016 17:00, oprava dilatací. Doprava ve směru Praha bude v km 104 (plynule ze silnice I/3) vedena v jednom jízdním pruhu a přes přejezd středního dělícího pásu v km cca 103,3 bude převedena do protisměrného pásu. V něm bude vedena v režimu 1+1 až k přejezdu středního dělícího pásu v km cca 101,2, přes který bude převedena zpět a dále bude pokračovat bez omezení.
okres: Tábor, obec: Žíšov
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 15.10.2016 07:00:00do: 15.11.2016 23:59:00
ulice Bezručova, Havlíčkův Brod, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, stavební práce, Od 15.10.2016 07:00 Do 15.11.2016 23:59, v úseku stavby mostu ev.č. 150-025, z důvodu dokončení prací – zajištění bezpečného vjezdu a výjezdu vozidel stavby. Uzavírka se týká pouze části parkoviště a části chodníků v bezprostřední blízkosti mostu k zajištění přjezdu ke spodní části stavby mostu., Vydal: Městský úřad Havlíčkův Brod
okres: Havlíčkův Brod, obec: Havlíčkův Brod
Práce na silnicistavební práce levý jízdní pruh uzavřen od: 22.10.2016 09:00:00do: 13.11.2016 23:59:00
D10, mezi km 16.9 a 17.7, ve směru Turnov, stavební práce, levý jízdní pruh uzavřen, Od 22.10.2016 09:00 Do 13.11.2016 23:59, Dopravní proudy ve směru Turnov budou po dobu uzavírky usměrněny do dvou jízdních pruhů (3,25 m + 2,75 m). , Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Mladá Boleslav, obec: Skorkov
Práce na silnicistavební práce levý jízdní pruh uzavřen od: 21.10.2016 10:00:00do: 13.11.2016 23:59:00
D10, mezi km 11 a 10.7, ve směru Praha, stavební práce, levý jízdní pruh uzavřen, Od 21.10.2016 10:00 Do 13.11.2016 23:59, Dopravní proudy ve směru Praha budou po dobu uzavírky usměrněny do dvou jízdních pruhů (3,25 m + 2,75 m). , Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Praha-východ, obec: Zápy
Práce na silnicistavební práce levý jízdní pruh uzavřen od: 21.10.2016 10:00:00do: 13.11.2016 23:59:00
D10, mezi km 10.7 a 10.9, ve směru Turnov, stavební práce, levý jízdní pruh uzavřen, Od 21.10.2016 10:00 Do 13.11.2016 23:59, Dopravní proudy ve směru Turnov budou po dobu uzavírky usměrněny do dvou jízdních pruhů (3,25 m + 2,75 m). , Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Praha-východ, obec: Zápy
Práce na silnicistavební práce levý jízdní pruh uzavřen od: 22.10.2016 09:00:00do: 13.11.2016 23:59:00
D10, mezi km 17.8 a 17, ve směru Praha, stavební práce, levý jízdní pruh uzavřen, Od 22.10.2016 09:00 Do 13.11.2016 23:59, Dopravní proudy ve směru Praha budou po dobu uzavírky usměrněny do dvou jízdních pruhů (3,25 m + 2,75 m). , Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Mladá Boleslav, obec: Skorkov
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 16.10.2016 00:00:00do: 30.10.2016 23:59:00
silnice II/345 (ulice Herrmannova) - ulice Žižkova, Chotěboř, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, stavební práce, Od 16.10.2016 00:00 Do 30.10.2016 23:59, Úplná uzavírka kruhového objezdu v Chotěboři na silnici č. II/345, Objížďka - DZ: Objízdná trasa je vedena po místních komunikacích ulicemi Slámova, Marešova, Houbova, Na Chmelnici, a dále ulicemi Dr. Rykra, Železnohorská, Tyršova obousměrně pro veškerou dopravu. Vozidla nad 12t jsou ve směru od Ždírce nad Doubravou vedena ulicemi Dr. Rykra, Železnohorská a Tyršova, ve směru od České Bělé je zakázáno odbočení vozidlům nad 12t do ulice Slámova, Vydal: Městský úřad Chotěboř
okres: Havlíčkův Brod, obec: Chotěboř
Práce na silnicipráce na silnici zúžené jízdní pruhy od: 16.10.2016 15:00:00do: 28.10.2016 07:00:00
D1, mezi km 182.4 a 178, ve směru Praha, práce na silnici, zúžené jízdní pruhy, Od 16.10.2016 15:00 Do 28.10.2016 07:00, částečná uzavírka dálnice D1 v rámci 5. etapy akce „D1 Modernizace – úsek 25, EXIT 178 Ostrovačice – EXIT 182 Kývalka“, Ve směru na Prahu je v km cca 182,405 – 178,005 doprava vedena ve dvou pomocných pruzích ve vnější části vozovky. (5. fáze – etapa 5), Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Brno-venkov, obec: Omice
Práce na silnicistavební práce provoz převeden do protisměru, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh od: 18.10.2016 07:00:00do: 27.10.2016 23:59:00
silnice II/150, ulice Dolní, ulice Žižkova, Havlíčkův Brod, okr. Havlíčkův Brod, stavební práce, provoz převeden do protisměru, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, Od 18.10.2016 07:00 Do 27.10.2016 23:59, Objížďka - jednosměrná: ulice Na Ostrově, mezi křižovatkami ulic Dolní a Žižkova, Havlíčkův Brod, okr. Havlíčkův Brod, Vydal: Městský úřad Havlíčkův Brod
okres: Havlíčkův Brod, obec: Havlíčkův Brod
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno oprava povrchu vozovky od: 17.10.2016 07:00:00do: 30.11.2016 20:00:00
silnice III/36058, Rudíkov, okr. Třebíč, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 17.10.2016 07:00 Do 30.11.2016 20:00, úplná uzavírka úseku silnice od křiž. se sil.č. III/36057, po křiž. se sil.č. II/360 o celkové délce cca 1,1 km, z důvodu provádění opravy jejího povrchu v rámci stavby: III/36058 Rudíkov křiž. II/360 – MK v km 0,619“., Objížďka - obousměrná, všechna vozidla: obousměrně od uzavřeného úseku po sil.č. II/360 ke křiž. se sil.č. III/36057, po této silnici do Rudíkova k uzavřenému úseku v obci. Délka objízdné trasy cca 2,6 km. , Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Rudíkov
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 20.10.2016 07:00:00do: 27.10.2016 23:59:00
ulice Třebíčská, Velké Meziříčí, okr. Žďár nad Sázavou, uzavřeno, stavební práce, Od 20.10.2016 07:00 Do 27.10.2016 23:59, Místní komunikace od křižovatky se sil. II/602 Pod Hradbami – Hornoměstská až před most přes Balinku ve Velkém Meziříčí. , Objížďka - bez rozlišení, dz: silnice II/360 - silnice II/602 (ulice Sokolovská), Velké Meziříčí, okr. Žďár nad Sázavou, Po silnici č. II/602 a č. II/360 ul. K Novému Nádraží, Sokolovská, Novosady, Pod Hradbami ve Velkém Meziříčí., Vydal: Městský úřad Velké Meziříčí
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Velké Meziříčí
Dopravní uzavírky a omezeníkyvadlový provoz jedním jízdním pruhem práce na inženýrských sítích od: 18.10.2016 00:00:00do: 31.10.2016 23:59:00
silnice III/3909, silnice III/3907, část obce Studenec-u nádraží, okr. Třebíč, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, práce na inženýrských sítích, Od 18.10.2016 00:00 Do 31.10.2016 23:59, výkopové práce - realizace přípojky 22 kV v rámci akce Revitalizace trati Okříšky - Zastávka u Brna, Vydal: Městský úřad Náměšť nad Oslavou
okres: Třebíč, obec: Studenec
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 21.10.2016 00:00:00do: 25.10.2016 23:59:00
silnice II/388, Bobrová, část obce Horní Bobrová, okr. Žďár nad Sázavou, uzavřeno, stavební práce, Od 21.10.2016 00:00 Do 25.10.2016 23:59, Uplná uzavírka sinice, Objížďka - obousměrná, úplná: od uzavřeného úseku v Bobrové po silnici II/388 a dále po silnici II/360 na křižovatku se silnicí III/36042 a přes Mirošov a Blažkov na Dolní Rožínku, z Dolní Rožínky po silnici II/385 do Zvole a ze Zvole po silnici II/388 k uzavřenému úseku a opačně., Vydal: Městský úřad Nové Město na Moravě
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Bobrová
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, pravý jízdní pruh uzavřen od: 22.10.2016 13:00:00do: 26.10.2016 13:00:00
D1, mezi km 23.4 a 24.1, ve směru Bohumín – PL, práce na silnici, pravý jízdní pruh uzavřen, Od 22.10.2016 13:00 Do 26.10.2016 13:00, oprava AB povrchu vozovky a EMZ na mostním objektu D1-030. Provoz levým jízdním pruhem. Rychlost snížena na 80 km/hod., Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Praha-východ, obec: Hrusice
Dopravní uzavírky a omezení(zpráva zrušena) od: 22.10.2016 22:00:00do: 23.10.2016 06:23:53
D1, mezi km 110 a 112, ve směru Bohumín – PL, uzavřeno, Od 22.10.2016 22:00 Do 23.10.2016 07:00, - výměna portálových konstrukcí – úplná uzavírka dálnice, Opatření si vyžádá 15 minutové úplné uzavírky jízdního pásu na Brno.Nájezd na D1 z odpočívky Pávov a výjezd z D1, Exit 112 Jihlava bude umožněn.
okres: Jihlava, obec: Jihlava
Práce na silnicipráce údržby zpevněná krajnice (odstavný pruh) uzavřená od: 22.10.2016 22:00:00do: 23.10.2016 07:00:00
D1, mezi km 110 a 112, ve směru Bohumín – PL, práce údržby, zpevněná krajnice (odstavný pruh) uzavřená, Od 22.10.2016 22:00 Do 23.10.2016 07:00, , údržba a opravy portálů, zdroj: ŘSD
okres: Jihlava, obec: Jihlava


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33   Jihlava © 2002–2007 webmaster@kr-vysocina.cz