Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina

Malá mapa

Dopravní události
Omezení rozměrů a hmotnostidočasné omezení výšky od: 24.03.2015 00:00:00do:
silnice III/36075 (ulice Nádražní), okr. Třebíč, dočasné omezení výšky, Od 24.03.2015 00:00 Do 31.12.2055 23:59, omezený průjezd na ul. Nádražní - průjezdná výška pouze 3m!
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Sjízdnost vozovkyneprůjezdné pro těžká vozidla od: 01.04.2015 00:00:00do: 31.12.2035 23:59:00
komunikace, u obce Račerovice, okr. Třebíč, neprůjezdné pro těžká vozidla, Od 01.04.2015 00:00 Do 31.12.2035 23:59, nezpevněná komunikace mezí obcí Račerovice a sil. III/35114.
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno od: 20.05.2015 00:00:00do: 31.12.2035 23:59:00
místní komunikace, Třebíč, okr. Třebíč, uzavřeno, Od 20.05.2015 00:00 Do 31.12.2035 23:59
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Omezení provozu a zákazyomezení od: 06.11.2015 00:00:00do:
silnice II/602, Lavičky - Velké Meziříčí, okr. Žďár nad Sázavou, omezení, Od 06.11.2015 00:00 Do 31.12.2055 23:59, stanovení místní úpravy provozu na silnici II/602 v k.ú. Velké Meziřičí a v k.ú. Lavičky, vyloučení TRANZITNÍ nákladní dopravy nad 12t. Zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, zamezení objíždění zpoplatněné trasy dálnice nákladními automobily.
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Lavičky
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 08.03.2016 08:00:00do: 31.12.2016 20:00:00
ulice Tomáše Bati, ulice Zámeček, Třebíč, okr. Třebíč, uzavřeno, stavební práce, Od 08.03.2016 08:00 Do 31.12.2016 20:00, Třebíč, ul. Tomáše Bati parc. 1480/2, Zámeček parc. 1482/7 uzavírka chodníků, přechodů pro chodce: MK. Provádění prací a manipulace s materiálem v rámci akce "Hotelová škola Třebíč - přístavba tělocvičny" . Omezení komunikace z důvodu použití vysokotonážního jeřábu. Kolem komunikace omezeny rovněž chodníky a přechody pro chodce, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezeníopakované krátkodobé uzavírky od: 23.02.2016 00:00:00do: 31.12.2020 23:59:00
silnice III/03815, v katastru obce Pohled - v katastru obce Dlouhá Ves, okr. Havlíčkův Brod, opakované krátkodobé uzavírky, Od 23.02.2016 00:00 Do 31.12.2020 23:59, Krátkodobé uzavírky v časovém úseku do 30 minut, (cca 20x ročně) z důvodu provádění trhacích prací v kamenolomu., Objížďka - bez rozlišení: Z důvodu krátkých časových intervalů jednotlivých uzavírek nebyla objížďka stanovena., Vydal: Městský úřad Havlíčkův Brod
okres: Havlíčkův Brod, obec: Dlouhá Ves
Dopravní uzavírky a omezenízúžené jízdní pruhy od: 08.03.2016 07:00:00do: 31.08.2016 20:00:00
ulice Tomáše Bati, Třebíč, okr. Třebíč, zúžené jízdní pruhy, Od 08.03.2016 07:00 Do 31.08.2016 20:00, zábor jízdního pruhu na místní komunikaci (umístění stavebního jeřábu, obslužných vozidel), Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezenízúžené jízdní pruhy od: 08.03.2016 07:00:00do: 20.12.2016 20:00:00
ulice Blahoslavova, Třebíč, okr. Třebíč, zúžené jízdní pruhy, Od 08.03.2016 07:00 Do 20.12.2016 20:00, umístění stavebního lešení (rekonstrukce objektu), Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 21.03.2016 07:00:00do: 31.08.2016 23:59:00
ulice Křižíkova, mezi křižovatkami ulic Tovární a U Dlouhé stěny, Jihlava, okr. Jihlava, uzavřeno, stavební práce, Od 21.03.2016 07:00 Do 31.08.2016 23:59, Uzavírka z důvodu stavebních prací na opěrné zdi, Vydal: Magistrát města Jihlavy
okres: Jihlava, obec: Jihlava
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno práce na inženýrských sítích od: 06.04.2016 07:00:00do: 30.09.2016 23:59:00
silnice III/35421, Jámy, okr. Žďár nad Sázavou, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Od 06.04.2016 07:00 Do 30.09.2016 23:59, úplná uzavírka silnice, Objížďka - pro vozidla do 3,5 t , pro osobní vozidla: místní komunikace, Jámy, okr. Žďár nad Sázavou, Objížďka - pro vozidla nad X tun, pro nákladní: silnice II/354, Nové Město na Moravě - silnice III/35421 (ulice Jamská), Žďár nad Sázavou, okr. Žďár nad Sázavou, přes: silnice III/35420, Vydal: Městský úřad Žďár nad Sázavou
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Jámy
Dopravní uzavírky a omezenízúžené jízdní pruhy od: 01.04.2016 07:00:00do: 30.09.2016 20:00:00
ulice L. Pokorného, mezi křižovatkami ulic Tiché nám. a Stinná, Třebíč, okr. Třebíč, zúžené jízdní pruhy, Od 01.04.2016 07:00 Do 30.09.2016 20:00, umístění restaurační letní předzahrádky na MK, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Práce na silnicipráce na údržbě mostu kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem od: 04.04.2016 09:00:00do: 31.10.2016 23:59:00
silnice I/23, Vladislav, okr. Třebíč, práce na údržbě mostu, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Od 04.04.2016 09:00 Do 31.10.2016 23:59, Oprava mostu, střídavý jednosměrný provoz., Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Třebíč, obec: Vladislav
Dopravní uzavírky a omezenízúžené jízdní pruhy od: 02.04.2016 07:00:00do: 01.10.2016 20:00:00
místní komunikace, Třebíč, okr. Třebíč, zúžené jízdní pruhy, Od 02.04.2016 07:00 Do 01.10.2016 20:00, umístění restaurační předzahrádky na MK, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno oprava povrchu vozovky od: 04.04.2016 06:00:00do: 30.10.2016 23:59:00
silnice II/402 (ulice Fritzova), Třešť, okr. Jihlava, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 04.04.2016 06:00 Do 30.10.2016 23:59, z důvodu rekonstrukce silnice včetně podkladních vrstev. Obousměrná objížďková trasa pro veškerý provoz bude vedena takto: z křiž. sil. II/402 a II/406: po silnici II/406 město Třešť – Jezdovice – Kostelec – VPRAVO po silnici II/602 do Jihlavy na křiž. se sil. II/523 – VPRAVO na křiž. se sil. I/38 a dále po sil I/38 – obchvat města Jihlavy, obec Rančířov, Čížov, Vílanec, Suchá, Stonařov – VPRAVO na sil. II/402 a zpět. Délka objízdné trasy 15,3 km. , Vydal: Magistrát města Jihlavy
okres: Jihlava, obec: Třešť
Práce na silnicistavební práce kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem od: 04.04.2016 07:00:00do: 31.10.2016 23:59:00
silnice I/37, Ostrov nad Oslavou, okr. Žďár nad Sázavou, stavební práce, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Od 04.04.2016 07:00 Do 31.10.2016 23:59, provoz bude řízen kyvadlově světelným signalizačním zařízením. , Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Ostrov nad Oslavou
Práce na silnicistavební práce kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem od: 04.04.2016 07:00:00do: 04.10.2016 23:59:00
silnice I/37 (ulice Brněnská), v katastru obce Žďár nad Sázavou, okr. Žďár nad Sázavou, stavební práce, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Od 04.04.2016 07:00 Do 04.10.2016 23:59, provádění stavby „I/37 Žďár nad Sázavou – most ev.č. 37-050“, Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Žďár nad Sázavou
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 08.04.2016 00:00:00do: 31.10.2016 23:59:00
ulice Mládkova, mezi křižovatkami ulic náměstí Hrdinů a Na Korábě, Telč, okr. Jihlava, uzavřeno, stavební práce, Od 08.04.2016 00:00 Do 31.10.2016 23:59, Vydal: Městský úřad Telč
okres: Jihlava, obec: Telč
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 11.04.2016 10:00:00do: 16.10.2016 23:59:00
ulice Sdružená, ulice Lesní, Pelhřimov, okr. Pelhřimov, uzavřeno, stavební práce, Od 11.04.2016 10:00 Do 16.10.2016 23:59, Objížďka - bez rozlišení: ulice Sdružená - ulice Hodějovická, Pelhřimov, okr. Pelhřimov, přes: ulice Radětínská, ulice Pražská, Vydal: Městský úřad Pelhřimov
okres: Pelhřimov, obec: Pelhřimov
Omezení na výjezdových komunikacíchvýjezd z dálnice uzavřen od: 21.04.2016 15:20:00do: 31.10.2016 23:59:00
D3 EXIT 76, směr České Budějovice, výjezd z dálnice uzavřen, Od 21.04.2016 15:20 Do 31.10.2016 23:59
okres: Tábor, obec: Tábor
Omezení na příjezdových komunikacíchvjezd na dálnici uzavřen od: 21.04.2016 15:20:00do: 31.10.2016 23:59:00
D3 EXIT 76, směr České Budějovice, vjezd na dálnici uzavřen, Od 21.04.2016 15:20 Do 31.10.2016 23:59
okres: Tábor, obec: Tábor
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, provoz převeden do protisměru zúžená vozovka na jeden jízdní pruh od: 21.04.2016 15:20:00do: 31.10.2016 23:59:00
D3, mezi km 74.9 a 79.2, ve směru České Budějovice, práce na silnici, provoz převeden do protisměru, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, Od 21.04.2016 15:20 Do 31.10.2016 23:59, částečná uzavírka dálnice D3, pravého pásu v km cca 74,9 – 79,2 včetně pravé poloviny MÚK Čekanice (EXIT 76) z důvodu realizace stavby „D3 Tábor – Veselí nad Lužnicí, stavba 0306 – rekonstrukce stávajícího čtyřpruhu“ (fáze 4). Na MÚK Čekanice Exit 76 bude uzavřen sjezd z dálnice ve směru Praha-Písek a nájezd ve směru Písek-České Budějovice. Objízdné trasy vyznačeny.
okres: Tábor, obec: Tábor
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, levý jízdní pruh uzavřen zúžená vozovka na jeden jízdní pruh od: 21.04.2016 15:20:00do: 31.10.2016 23:59:00
D3, mezi km 79.2 a 74.9, ve směru Benešov, práce na silnici, levý jízdní pruh uzavřen, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, Od 21.04.2016 15:20 Do 31.10.2016 23:59, realizace stavby „D3 Tábor – Veselí nad Lužnicí, stavba 0306 – rekonstrukce stávajícího čtyřpruhu“ (fáze 4). Vedení dopravy v režimu 1+1 v levém páse (směr Benešov). Na MÚK Čekanice Exit 76 bude uzavřen sjezd z dálnice ve směru Praha-Písek a nájezd ve směru Písek-České Budějovice. Objízdné trasy vyznačeny.
okres: Tábor, obec: Tábor
Práce na silnicistavební práce kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem od: 26.04.2016 07:00:00do: 29.08.2016 23:59:00
silnice I/19, v katastru obce Štěpánov nad Svratkou, okr. Žďár nad Sázavou, stavební práce, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Od 26.04.2016 07:00 Do 29.08.2016 23:59, oprava mostu, Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Štěpánov nad Svratkou
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 26.04.2016 07:00:00do: 15.12.2016 20:00:00
místní komunikace, Třebíč, okr. Třebíč, uzavřeno, stavební práce, Od 26.04.2016 07:00 Do 15.12.2016 20:00, umístění skládky stavebního materiálu, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezenízúžené jízdní pruhy od: 28.04.2016 07:00:00do: 27.10.2016 20:00:00
ulice L. Pokorného, mezi křižovatkami ulic Stinná a Subakova, Třebíč, okr. Třebíč, zúžené jízdní pruhy, Od 28.04.2016 07:00 Do 27.10.2016 20:00, umístění restaurační předzahrádky na MK, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Práce na silnicioprava povrchu vozovky zúžené jízdní pruhy od: 02.05.2016 08:00:00do: 31.08.2016 23:59:00
silnice I/34, v katastru obce Vystrkov, okr. Pelhřimov, oprava povrchu vozovky, zúžené jízdní pruhy, Od 02.05.2016 08:00 Do 31.08.2016 23:59, v úseku od křižovatky silnice I/34 se silnicí III/03419 (směr Vystrkov), až za dálniční most dálnice D1 směr Praha. Provoz bude veden v zúžených jízdních pruzích pro každý směr jízdy v šířce min. 2,75 m, Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Pelhřimov, obec: Vystrkov
Práce na silnicistavební práce kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem od: 06.05.2016 00:00:00do: 31.10.2016 23:59:00
silnice I/37, v katastru obce Vatín, okr. Žďár nad Sázavou, stavební práce, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Od 06.05.2016 00:00 Do 31.10.2016 23:59, provádění stavby „I/37 Vatín, most ev.č. 37-051“ Provoz veden v jízdním pruhu, ve kterém nebudou probíhat stavební práce, provoz řízen kyvadlově světelným signalizačním zařízením., Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Vatín
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 09.05.2016 07:00:00do: 15.12.2016 20:00:00
silnice II/351, ulice Komenského nám., Třebíč, okr. Třebíč, uzavřeno, stavební práce, Od 09.05.2016 07:00 Do 15.12.2016 20:00, uzavírka v rámci realizace akce "Třebíč most ev. č. 351-024", Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Omezení provozu a zákazyomezení Pozor! Výjezd vozidel stavby od: 02.05.2016 07:00:00do: 21.04.2017 20:00:00
ulice Martinské nám., Třebíč, okr. Třebíč, omezení, Pozor! Výjezd vozidel stavby, Od 02.05.2016 07:00 Do 21.04.2017 20:00, Třebíč ul. Soukopova - uzavírka části parkovacích stání p. č. 127 - z důvodu zajištění příjezdu na staveniště., Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezenízúžená vozovka na jeden jízdní pruh od: 06.05.2016 07:00:00do: 05.11.2016 22:00:00
ulice Havlíčkovo nábř., Třebíč, okr. Třebíč, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, Od 06.05.2016 07:00 Do 05.11.2016 22:00, umístění předzahrádky na MK, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Omezení provozu a zákazymost uzavřen stavební práce od: 09.05.2016 07:00:00do: 15.12.2016 20:00:00
silnice II/351 (ulice Komenského nám.), Třebíč, okr. Třebíč, most uzavřen, stavební práce, Od 09.05.2016 07:00 Do 15.12.2016 20:00, z důvodu výstavby Podklášterského mostu. , Objížďka - pro vozidla do 7,5 t , obousměrná: obousměrně od uzavřeného úseku po sil.č. II/351 Komenského nám., dále po sil.č. I/23 Bráfova tř., Sportovní ul., sil. II/360 ul. Rafaelova, MK ul. Míčova, sil.č. III/36061 a III/35116 ul. Táborská, U Kuchyňky a II/351 ul. 9. května zpět k uzavřenému úseku. Délka objízdné trasy 6,9 km., Objížďka - pro vozidla nad X tun, obousměrně nad 7,5 t: obousměrně po sil.č. I/23 Červená Hospoda, dále po sil.č. II/405přes Krahulov do Okříšek, odtud po sil.č. III/40510 a III/35114 přes Přibyslavice a Novou Ves do Třebíče. Délka objízdné trasy 20 km. , Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezeníprovoz převeden do protisměru, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy práce na údržbě mostu od: 14.05.2016 16:00:00do: 30.11.2016 23:59:00
D10, mezi km 6.9 a 7.8, ve směru Turnov, provoz převeden do protisměru, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, práce na údržbě mostu, Od 14.05.2016 16:00 Do 30.11.2016 23:59, provedení akce „D10, most přes strouhu pod obcí Svémyslice v km 7,423 – 7,542“, V období neděle až čtvrtek bude doprava vedena v režimu 2 jízdní pruhy ve směru Praha, 1 jízdní pruh ve směru Mladá Boleslav. V období čtvrtek až neděle bude doprava vedena v režimu 2 jízdní pruhy ve směru Mladá Boleslav, 1 jízdní pruh ve směru Praha. Změna dopravního značení mezi uvedenými variantami bude probíhat vždy ve čtvrtek (mezi 10 - 15 hod.) a v neděli (mezi 8 - 12 hod.), Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Praha-východ, obec: Zápy
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh práce na údržbě mostu od: 14.05.2016 16:00:00do: 30.11.2016 23:59:00
D10, mezi km 7.8 a 6.9, ve směru Praha, práce na silnici, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, práce na údržbě mostu, Od 14.05.2016 16:00 Do 30.11.2016 23:59, provedení akce „D10, most přes strouhu pod obcí Svémyslice v km 7,423 – 7,542“, V období neděle až čtvrtek bude doprava vedena v režimu 2 jízdní pruhy ve směru Praha, 1 jízdní pruh ve směru Mladá Boleslav. V období čtvrtek až neděle bude doprava vedena v režimu 2 jízdní pruhy ve směru Mladá Boleslav, 1 jízdní pruh ve směru Praha. Změna dopravního značení mezi uvedenými variantami bude probíhat vždy ve čtvrtek (mezi 10 - 15 hod.) a v neděli (mezi 8 - 12 hod.), Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Praha-východ, obec: Zápy
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 09.05.2016 07:00:00do: 30.09.2016 23:59:00
silnice II/388, Bobrová - Zvole, část obce Olešínky, okr. Žďár nad Sázavou, uzavřeno, stavební práce, Od 09.05.2016 07:00 Do 30.09.2016 23:59, Objížďka - obousměrná, pro veškerý provoz: v Bobrové po silnici II/388 na křižovatku se silnicí II/360, dále po silnici II/360 na křižovatku se silnicí III/36042 a po silnici III/36042 přes Mirošov a Blažkov na Dolní Rožínku, z Dolní Rožínky po silnici II/385 do Zvole a ze Zvole po silnici II/388 k uzavřenému úseku a opačně, Vydal: Městský úřad Nové Město na Moravě
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Bobrová
Omezení provozu a zákazymost uzavřen stavební práce od: 16.05.2016 08:00:00do: 30.09.2016 23:59:00
silnice II/150 (ulice Dolní), Havlíčkův Brod, okr. Havlíčkův Brod, most uzavřen, stavební práce, Od 16.05.2016 08:00 Do 30.09.2016 23:59, Objížďka - obousměrná, pro veškerou dopravu nad 7,5 t: silnice I/38 (ulice Masarykova) - silnice II/150 (ulice Dolní), Havlíčkův Brod, okr. Havlíčkův Brod, přes: ulice Pražská, silnice I/19 (ulice Revoluční) (Pohled), Simtany, Stříbrné Hory, Dobrá, ulice Tyršova, Přibyslav, silnice III/03810, Havlíčkův Brod, Objížďka - obousměrná, pro veškerou dopravu do 7,5 t: silnice I/38 (ulice Masarykova) - silnice II/150 (ulice Dolní), Havlíčkův Brod, okr. Havlíčkův Brod, přes: silnice I/34 (ulice U Cihláře), silnice II/150 (ulice Žižkova), Vydal: Městský úřad Havlíčkův Brod
okres: Havlíčkův Brod, obec: Havlíčkův Brod
Práce na silnicistavební práce zúžené jízdní pruhy od: 16.05.2016 08:00:00do: 30.09.2016 23:59:00
silnice I/38 (ulice Lidická), Havlíčkův Brod, okr. Havlíčkův Brod, stavební práce, zúžené jízdní pruhy, Od 16.05.2016 08:00 Do 30.09.2016 23:59, stavební úprava v prostoru křižovatky silnice I/38 ul. Lidická, Masarykova a II/150 ul. Dolní Havlíčkův Brod zúžené jízdní pruhy - obousměrný provoz zachován, Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Havlíčkův Brod, obec: Havlíčkův Brod
Dopravní uzavírky a omezeníprovoz převeden do protisměru, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh od: 15.05.2016 19:15:00do: 12.11.2016 23:59:00
D35, mezi km 267.3 a 270.9, ve směru Lipnik n. Bečvou, provoz převeden do protisměru, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, Od 15.05.2016 19:15 Do 12.11.2016 23:59, stavební práce, oprava pravého pásu vozovky, provoz převeden do protisměru s režimem provozu 2+1, 2 jízdní pruhy směr Mohelnice, Hradec Králové, 1 jízdní pruh směr Hranice, Ostrava, Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Olomouc, obec: Olomouc
Dopravní uzavírky a omezeníoprava povrchu vozovky, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy od: 15.05.2016 19:15:00do: 12.11.2016 23:59:00
D35, mezi km 270.9 a 267.3, ve směru Mohelnice, oprava povrchu vozovky, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, Od 15.05.2016 19:15 Do 12.11.2016 23:59, stavební práce, oprava pravého pásu vozovky, provoz veden ve dvou provizorních jízdních pruzích, režim provozu 2+1, 2 jízdní pruhy směr Mohelnice, Hradec Králové, 1 jízdní pruh směr Hranice, Ostrava, Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Olomouc, obec: Olomouc
Omezení na příjezdových komunikacíchvjezd na dálnici uzavřen oprava povrchu vozovky od: 15.05.2016 19:15:00do: 12.11.2016 23:59:00
D35, EXIT 267, směr Lipník nad Bečvou, vjezd na dálnici uzavřen, oprava povrchu vozovky, Od 15.05.2016 19:15 Do 12.11.2016 23:59, Po dobu uzavírky budou dopravní proudy jedoucí od Brna po dálnici č. D46 ve směru Ostrava vedeny po objízdné trase po křižovatkových větví MÚK Slavonín (EXIT 267/37)., Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Olomouc, obec: Olomouc
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 17.05.2016 07:00:00do: 30.10.2016 23:59:00
silnice II/347, Čejov - Kejžlice, okr. Pelhřimov, uzavřeno, stavební práce, Od 17.05.2016 07:00 Do 30.10.2016 23:59, uzavírka silnice, Objížďka - pro vozidla do 3,5 t : silnice II/347 (ulice Ke Světlé), Kejžlice - Čejov, okr. Pelhřimov, přes: Dolní Město, místní komunikace (Kaliště), silnice III/12934 (ulice Nerudova) (Humpolec), Objížďka - pro vozidla nad X tun: silnice II/150 (ulice Jelenova), Světlá nad Sázavou, část obce Světlá nad Sázavou-jih, okr. Havlíčkův Brod - silnice II/347, Čejov, okr. Pelhřimov, přes: silnice I/38 (Habry), silnice I/34 (ulice Humpolecká) (Havlíčkův Brod), ulice Okružní, Humpolec, silnice II/129, v termínu 17.5.2016 0:00-11.9.2016 0:00, Vydal: Městský úřad Humpolec
okres: Pelhřimov, obec: Čejov
Práce na silnicistavební práce kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem od: 23.05.2016 07:00:00do: 31.10.2016 23:59:00
silnice I/23, Náměšť nad Oslavou - Kralice nad Oslavou, okr. Třebíč, stavební práce, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Od 23.05.2016 07:00 Do 31.10.2016 23:59, Oprava vozovky v několika etapách, provoz řízen semafory, Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Třebíč, obec: Kralice nad Oslavou
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno oprava povrchu vozovky od: 01.06.2016 08:00:00do: 31.08.2016 23:59:00
silnice II/150, v katastru obce Okrouhlice, část obce Babice, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 01.06.2016 08:00 Do 31.08.2016 23:59, Objížďka - obousměrná: silnice II/150, v katastru obce Okrouhlice, část obce Babice, okr. Havlíčkův Brod, přes: ulice Ledečská, Havlíčkův Brod, silnice I/38 (Veselý Žďár), Skuhrov, Habry, silnice II/347 (Bačkov), Zboží, silnice II/150 (Nová Ves u Světlé), Vydal: Městský úřad Havlíčkův Brod
okres: Havlíčkův Brod, obec: Okrouhlice
Očekávané dopravní situaceočekává se dopravní problém od: 01.06.2016 00:00:00do: 01.09.2016 00:00:00
silnice I/38, v katastru obce Jihlava, okr. Jihlava, očekává se dopravní problém, Od 01.06.2016 00:00 Do 01.09.2016 00:00, z důvodu probíhajících a plánovaných oprav silnice I/38 (několik pracovních míst, úseky v délce cca 1,5km, kyvadlový provoz řízen SSZ) v úseku Jihlava - Hatě je pravděpodobné, že v době dopravních špiček bude docházet ke vzniku kolon. Při cestě po sil. I/38 (směr Vídeň) je doporučována trasa po D1 a D52 přes Brno a Mikulov.
okres: Jihlava, obec: Jihlava
Omezení provozu a zákazyomezení od: 01.06.2016 08:09:00do: 01.06.2030 08:09:00
silnice II/602 (ulice Karlov), Velké Meziříčí - Lavičky, okr. Žďár nad Sázavou, omezení, Od 01.06.2016 08:09 Do 01.06.2030 08:09, stanovení místní úpravy provozu na silnici II/602 v k.ú. Velké Meziřičí a v k.ú. Lavičky, vyloučení TRANZITNÍ nákladní dopravy nad 12t. Zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, zamezení objíždění zpoplatněné trasy dálnice nákladními automobily.
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Lavičky
Práce na silnicistavební práce zúžené jízdní pruhy od: 31.05.2016 06:27:00do: 31.10.2016 23:59:00
D1, mezi km 141.9 a 133.5, ve směru Praha, stavební práce, zúžené jízdní pruhy, Od 31.05.2016 06:27 Do 31.10.2016 23:59, „D1 Modernizace – úsek 18, EXIT 134 Měřín – EXIT 141 Velké Meziříčí“, ETAPA 3a , Ve směru na Prahu je doprava vedena v km cca 141,885 – 133,503 ve dvou zúžených (min. 2,50 m a 3,15 m) pomocných pruzích ve vnější části pásu dálnice. Do levého pomocného pruhu je zakázán vjezd vozidlům, jejich okamžitá šířka přesahuje 2,2 m., Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Blízkov
Práce na silnicistavební práce provoz převeden do protisměru v zúžených jízdních pruzích od: 31.05.2016 12:00:00do: 31.10.2016 23:59:00
D1, mezi km 133.7 a 141.6, ve směru Bohumín – PL, stavební práce, provoz převeden do protisměru v zúžených jízdních pruzích, Od 31.05.2016 12:00 Do 31.10.2016 23:59, „D1 Modernizace – úsek 18, EXIT 134 Měřín – EXIT 141 Velké Meziříčí“, ETAPA 3a , Ve směru na Brno je doprava vedena mezi přejezdy středního dělicího pásu v km 133,658 – 133,793 a v km 141,465 – 141,585 ve dvou zúžených (min. 2,50 m a 3,15 m) pomocných pruzích ve vnitřní části protisměrného (levého) pásu dálnice. Do levého pomocného pruhu je zakázán vjezd vozidlům, jejich okamžitá šířka přesahuje 2,2 m. Uzavřena odpočívka Stránecká Zhoř (vpravo v km 138,95), Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Blízkov
Omezení na výjezdových komunikacíchvýjezd z dálnice uzavřen od: 31.05.2016 12:00:00do: 31.10.2016 23:59:00
D1 EXIT 141, směr Ostrava, výjezd z dálnice uzavřen, Od 31.05.2016 12:00 Do 31.10.2016 23:59, „D1 Modernizace – úsek 18, EXIT 134 Měřín – EXIT 141 Velké Meziříčí“, ETAPA 3a , Je uzavřena výjezdová větev pravé poloviny MÚK Velké Meziříčí-západ (EXIT 141), tj. větev pro dopravu Praha (D1) › Křižanov, Velké Meziříčí (II/602), za níž je vedena objízdná trasa dále po D1 směr Brno k následující MÚK Velké Meziříčí-východ (EXIT 146), odkud je umožněn sjezd do cílových destinací., Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Lavičky
Omezení na příjezdových komunikacíchvjezd na dálnici uzavřen od: 31.05.2016 12:00:00do: 31.10.2016 23:59:00
D1 EXIT 134, směr Ostrava, vjezd na dálnici uzavřen, Od 31.05.2016 12:00 Do 31.10.2016 23:59, „D1 Modernizace – úsek 18, EXIT 134 Měřín – EXIT 141 Velké Meziříčí“, ETAPA 3a , Je uzavřena nájezdová větev pravé poloviny MÚK Měřín (EXIT 134), tj. větev pro dopravu Měřín (II/348) › Brno (D1), za níž je vedena objízdná trasa z obce Měřín po silnici II/602 směr Velké Meziříčí, před nímž je umožněn nájezd na MÚK Velké Meziříčí-západ (EXIT 141) na D1 směr Brno,, Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Měřín
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 13.06.2016 07:00:00do: 11.12.2016 23:59:00
ulice Štáflova, ulice U Trojice, Havlíčkův Brod, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, stavební práce, Od 13.06.2016 07:00 Do 11.12.2016 23:59, z důvodu rekonstrukce komunikace v délce cca. 200m. Objízdná trasa bude vedena po MK ul. Dobrovského, Chotěbořská, P. F. Ledvinky, Nad Sady, U Stadionu a U Trojice. , Vydal: Městský úřad Havlíčkův Brod
okres: Havlíčkův Brod, obec: Havlíčkův Brod
Práce na silnicipráce na silnici uzavřeno pro těžká nákladní vozidla od: 13.06.2016 07:00:00do: 18.09.2016 23:59:00
silnice I/34 (ulice Humpolecká), Havlíčkův Brod, okr. Havlíčkův Brod, práce na silnici, uzavřeno pro těžká nákladní vozidla, Od 13.06.2016 07:00 Do 18.09.2016 23:59, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem. Uzavřeno pro vozidla nad 12 tun. Objízdná trasa po D1 Humpolec-Jihlava, Havl. Brod, Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Havlíčkův Brod, obec: Havlíčkův Brod
Práce na silnicistavební práce Pozor! Výjezd vozidel stavby od: 16.06.2016 20:00:00do: 31.08.2016 20:00:00
ulice Fr. Hrubína, Třebíč, okr. Třebíč, stavební práce, Pozor! Výjezd vozidel stavby, Od 16.06.2016 20:00 Do 31.08.2016 20:00, s důvodu provádění stavebních prací v rámci akce "Regenerace sídliště Hájek II - ul. Fr. Hrubína - etapa B3", Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Práce na silnicipráce na údržbě mostu provoz převeden do protisměru, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh od: 20.08.2016 12:00:00do: 03.09.2016 12:00:00
D10, mezi km 34.7 a 33.3, ve směru Praha, práce na údržbě mostu, provoz převeden do protisměru, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, Od 20.08.2016 12:00 Do 03.09.2016 12:00, z důvodu provádění stavby „III/2754 Brodce – rekonstrukce mostu ev.č. 2754-0“ , Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Mladá Boleslav, obec: Brodce
Práce na silnicipráce na údržbě mostu zúžená vozovka na dva jízdní pruhy zúžené jízdní pruhy od: 20.08.2016 12:00:00do: 03.09.2016 12:00:00
D10, mezi km 33.3 a 34.7, ve směru Turnov, práce na údržbě mostu, zúžená vozovka na dva jízdní pruhy, zúžené jízdní pruhy, Od 20.08.2016 12:00 Do 03.09.2016 12:00, z důvodu provádění stavby „III/2754 Brodce – rekonstrukce mostu ev.č. 2754-0“. Provoz ve 2 zúžených jízdních pruzích. , Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Mladá Boleslav, obec: Brodce
Práce na silnicipráce na silnici od: 20.06.2016 07:00:00do: 30.09.2016 23:59:00
silnice I/34 (ulice Myslotínská), Pelhřimov, okr. Pelhřimov, práce na silnici, Od 20.06.2016 07:00 Do 30.09.2016 23:59, Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Pelhřimov, obec: Pelhřimov
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno práce na inženýrských sítích od: 20.06.2016 07:00:00do: 30.09.2016 23:59:00
místní komunikace, Brtnice, část obce Příseka, okr. Jihlava, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Od 20.06.2016 07:00 Do 30.09.2016 23:59, „Rekonstrukce dešťové kanalizace – I. etapa. Obousměrná objízdná trasa: bude vedena původním úsekem sil. II/405 – dále po novém obchvatu obce Příseka – nová silnici II/405 a zpět na původní úsek sil. II/405. Délka objízdné trasy 4,450 km., Objížďka - bez rozlišení: komunikace, Brtnice, část obce Příseka, okr. Jihlava, přes: silnice II/405, komunikace, Vydal: Magistrát města Jihlavy
okres: Jihlava, obec: Brtnice
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 22.06.2016 07:00:00do: 15.11.2016 23:59:00
ulice Na Bradle, Světlá nad Sázavou, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, stavební práce, Od 22.06.2016 07:00 Do 15.11.2016 23:59, Vydal: Městský úřad Světlá nad Sázavou
okres: Havlíčkův Brod, obec: Světlá nad Sázavou
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 22.06.2016 07:00:00do: 15.11.2016 23:59:00
ulice Na Bradle, Světlá nad Sázavou, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, stavební práce, Od 22.06.2016 07:00 Do 15.11.2016 23:59, Vydal: Městský úřad Světlá nad Sázavou
okres: Havlíčkův Brod, obec: Světlá nad Sázavou
Dopravní uzavírky a omezenízúžená vozovka na jeden jízdní pruh stavební práce od: 10.07.2016 00:01:00do: 30.09.2016 20:00:00
silnice II/405, Krahulov, okr. Třebíč, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, stavební práce, Od 10.07.2016 00:01 Do 30.09.2016 20:00, z důvodu umístění stavební mechanizace k provedení výstavby opěrné zdi, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Krahulov
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno práce na inženýrských sítích od: 04.07.2016 07:00:00do: 31.08.2016 23:59:00
ulice Úlehlova, Jihlava, okr. Jihlava, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Od 04.07.2016 07:00 Do 31.08.2016 23:59, úplná uzavírka - výstavba dešťové kanalizace, pohyb pracovních strojů po komunikaci, Vydal: Magistrát města Jihlavy
okres: Jihlava, obec: Jihlava
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 01.07.2016 00:00:00do: 30.09.2016 23:59:00
ulice Masarykova, ulice Hálkova, Humpolec, okr. Pelhřimov, uzavřeno, stavební práce, Od 01.07.2016 00:00 Do 30.09.2016 23:59, úplná uzavírka ul. Masarykova a ul. Hálkova - od okružní křižovatky v ul. Masarykova po křižovatku s ul. Hálkova včetně, Vydal: Městský úřad Humpolec
okres: Pelhřimov, obec: Humpolec
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno práce na inženýrských sítích od: 08.07.2016 07:00:00do: 30.09.2016 23:59:00
místní komunikace, Henčov, Jihlava, okr. Jihlava, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Od 08.07.2016 07:00 Do 30.09.2016 23:59, úplná uzavírka místní komunikace Henčov - páteřní v části města Jihlava - Henčov z důvodu výstavby splaškové kanalizace, Vydal: Magistrát města Jihlavy
okres: Jihlava, obec: Jihlava
Omezení provozu a zákazytunel uzavřen stavební práce od: 02.07.2016 07:00:00do: 31.10.2016 23:59:00
silnice II/395, v katastru obce Velká Bíteš, okr. Žďár nad Sázavou, tunel uzavřen, stavební práce, Od 02.07.2016 07:00 Do 31.10.2016 23:59, Silnice č. II/395 na trase Velká Bíteš – Košíkov bude uzavřena v úseku podjezdu pod dálnicí v rámci stavby Modernizace dálnice D1. Délka uzavírky 200 m , Objížďka - bez rozlišení, dz: silnice III/3991 - silnice I/37 (ulice Kpt. Jaroše), Velká Bíteš, okr. Žďár nad Sázavou, Po silnicích: I/37, II/399 a III/3991 v k.ú Košíkov a Velká Bíteš., Vydal: Městský úřad Velké Meziříčí
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Velká Bíteš
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 04.07.2016 06:00:00do: 31.08.2016 23:59:00
silnice III/03810, Přibyslav, část obce Utín, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, stavební práce, Od 04.07.2016 06:00 Do 31.08.2016 23:59, Průjezd IZS a BUS umožněn, Objížďka - obousměrná: místní komunikace - silnice III/03818, Přibyslav, část obce Utín, okr. Havlíčkův Brod, přes: silnice III/03818, Vydal: Městský úřad Havlíčkův Brod
okres: Havlíčkův Brod, obec: Přibyslav
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno práce na inženýrských sítích od: 04.07.2016 07:00:00do: 30.09.2016 23:59:00
místní komunikace, Jihlava, okr. Jihlava, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Od 04.07.2016 07:00 Do 30.09.2016 23:59, z důvodu pokládky potrubí splaškové kanalizace, Vydal: Magistrát města Jihlavy
okres: Jihlava, obec: Jihlava
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 04.07.2016 07:00:00do: 30.11.2016 20:00:00
ulice Čeloudova, mezi křižovatkami ulic Kubišova a Kubišova, Třebíč, okr. Třebíč, uzavřeno, stavební práce, Od 04.07.2016 07:00 Do 30.11.2016 20:00, z důvodu provádění stavebních prací v rámci akce "regenerace sídliště, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezenízúžené jízdní pruhy stavební práce od: 04.07.2016 07:00:00do: 30.11.2016 20:00:00
ulice Kubišova, mezi křižovatkami ulic Čeloudova a Čeloudova, Třebíč, okr. Třebíč, zúžené jízdní pruhy, stavební práce, Od 04.07.2016 07:00 Do 30.11.2016 20:00, z důvodu provádění stavebních prací v rámci akce "regenerace sídliště, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 08.07.2016 07:00:00do: 07.09.2016 23:59:00
silnice III/34826, Milíkov - Černá, okr. Žďár nad Sázavou, uzavřeno, stavební práce, Od 08.07.2016 07:00 Do 07.09.2016 23:59, Objížďka - bez rozlišení: silnice II/354, Stránecká Zhoř, část obce Kochánov - silnice III/34826, Pavlov, okr. Žďár nad Sázavou, Vydal: Městský úřad Velké Meziříčí
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Černá
Práce na silnicipráce na údržbě mostu kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem od: 02.08.2016 07:00:00do: 31.10.2016 23:59:00
silnice I/38, v katastru obce Olešná, okr. Havlíčkův Brod, práce na údržbě mostu, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Od 02.08.2016 07:00 Do 31.10.2016 23:59, provoz bude veden po mostě a mostním provizoriu a bude řízen mobilním světelným signalizačním zařízením, Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Havlíčkův Brod, obec: Olešná
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno práce na inženýrských sítích od: 11.07.2016 07:00:00do: 30.08.2016 20:00:00
místní komunikace, Moravské Budějovice, okr. Třebíč, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Od 11.07.2016 07:00 Do 30.08.2016 20:00, podélné výkopové práce - úsek rozbočení ul. Lázeňská ve směru k mostu ul. 1. máje, v celkové délce 203 m, Vydal: Městský úřad Moravské Budějovice
okres: Třebíč, obec: Moravské Budějovice
Dopravní uzavírky a omezeníprovoz převeden do protisměru, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy práce na silnici zúžené jízdní pruhy od: 04.07.2016 16:25:00do: 31.10.2016 23:59:00
D1, mezi km 28.4 a 34.3, ve směru Bohumín – PL, provoz převeden do protisměru, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, práce na silnici, zúžené jízdní pruhy, Od 04.07.2016 16:25 Do 31.10.2016 23:59, Doprava v km cca 28,4 svedena do dvou provizorních jízdních pruhů a v km cca 29,3 bude převedena do protisměrného pásu. V něm bude vedena na konec uzavírky v km cca 34,3, kde bude převedena zpět. Za účelem provedení stavby "D1 Modernizace - úsek 03, EXIT 29 Hvězdonice - EXIT 34 Ostředek" a "Rekonstrukce a rozšíření mostu D1-035 v km 29,161 dálnice D1". Výjezd z dálnice na Exitu 34 uzavřen, nájezd na dálnici umožněn.
okres: Benešov, obec: Hvězdonice
Omezení na výjezdových komunikacíchvýjezd z dálnice uzavřen od: 04.07.2016 16:25:00do: 31.10.2016 23:59:00
D1 EXIT 34, směr Ostrava, výjezd z dálnice uzavřen, Od 04.07.2016 16:25 Do 31.10.2016 23:59, Za účelem provedení stavby "D1 Modernizace - úsek 03, EXIT 29 Hvězdonice - EXIT 34 Ostředek" a "Rekonstrukce a rozšíření mostu D1-035 v km 29,161 dálnice D1".
okres: Benešov, obec: Ostředek
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 15.07.2016 00:00:00do: 31.10.2016 23:59:00
silnice I/37 (ulice Lánice), Velká Bíteš, okr. Žďár nad Sázavou, uzavřeno, stavební práce, Od 15.07.2016 00:00 Do 31.10.2016 23:59, Objížďka - bez rozlišení: Objízdná trasa pro veškerý provoz bude vedena obousměrně od křižovatky silnice I/37 a II/390 v Osové Bítýšce po silnici II/390 až na křižovatku silnic II/390 a II/602 a následně po silnici II/602 až na křižovatku silnice I/37 a II/602 ve Velké Bíteši. Objízdná trasa pro místní dopravu (na povolení MěÚ Velká Bíteš), IZS a pro veřejnou linkovou osobní dopravu bude vedena ze silnice I/37 po místní komunikaci (spojnice ul. Lánice a Vlkovská) dále po silnici III/3791 (ul. Vlkovská) až do Velké Bíteše. Objízdná trasa nebude dopravním značením vyznačena. , Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Velká Bíteš
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 01.07.2016 00:00:00do: 13.09.2016 23:59:00
silnice II/150 (ulice Heroldovo nábřeží), Ledeč nad Sázavou, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, stavební práce, Od 01.07.2016 00:00 Do 13.09.2016 23:59, Objížďka - pro vozidla do 3,5 t : silnice III/01832, Ostrov - silnice III/34731, Vlkanov, okr. Havlíčkův Brod, až na křižovatku se silnicí č. II/130, Objížďka - pro vozidla nad 3,5t tranzit: silnice II/150 - silnice II/130, Ledeč nad Sázavou, okr. Havlíčkův Brod, přes: Leštinka, silnice II/347 (Bačkov), silnice II/346 (Habry), Vydal: Městský úřad Světlá nad Sázavou
okres: Havlíčkův Brod, obec: Ledeč nad Sázavou
Práce na silnicioprava povrchu vozovky kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem od: 07.07.2016 08:00:00do: 24.10.2016 23:59:00
silnice III/39218, Slavětice - Kramolín, okr. Třebíč, oprava povrchu vozovky, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Od 07.07.2016 08:00 Do 24.10.2016 23:59, částečná uzavírka silnice č. III/39218 v úseku hráze Dalešické přehrady o celkové délce cca 310 m z důvodu provádění stavebních prací v rámci akce: „Oprava silnice na koruně hráze elektrárny Dalešice“, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Kramolín
Omezení na příjezdových komunikacíchvjezd na dálnici uzavřen od: 12.07.2016 14:30:00do: 31.10.2016 23:59:00
D1 EXIT 29, směr Ostrava, vjezd na dálnici uzavřen, Od 12.07.2016 14:30 Do 31.10.2016 23:59, uzavírka dálnice D1 za účelem provádění akcí „D1 Modernizace – úsek 03, EXIT 29 Hvězdonice – EXIT 34 Ostředek“ - Na MÚK Hvězdonice (EXIT 29) nebude umožněn nájezd ve směru Hvězdonice – Brno. Objízdné trasy budou vyznačeny. , Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Benešov, obec: Hvězdonice
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 11.07.2016 08:00:00do: 31.08.2016 23:59:00
silnice II/150 (ulice Ledečská), Havlíčkův Brod, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, stavební práce, Od 11.07.2016 08:00 Do 31.08.2016 23:59, Oprava havarijních propustků., Objížďka - obousměrná: silnice II/150 (ulice Ledečská), Havlíčkův Brod, okr. Havlíčkův Brod, přes: ulice Nerudova, ulice Rozkošská, ulice Perknovská, silnice III/34719 (ulice Mlýnská), Vydal: Městský úřad Havlíčkův Brod
okres: Havlíčkův Brod, obec: Havlíčkův Brod
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 15.07.2016 15:00:00do: 31.08.2016 23:59:00
silnice II/602 (ulice Pod Hradbami), Velká Bíteš, okr. Žďár nad Sázavou, uzavřeno, stavební práce, Od 15.07.2016 15:00 Do 31.08.2016 23:59, Objížďka - bez rozlišení, dz: Po silnicích trasou: Velká Bíteš- ul.Na Valech, ul.Vlkovská, Vlkov, Osová Bítýška, Křeptov a po sil. II/602 do Velké Bíteše. Autobusy a vozidla do 3,5 t mohou užít ze sil II/602 ve Velké Bíteši v ul. Růžové místní komunikaci Za potokem, k ulici Pod Hradbami. , Vydal: Městský úřad Velké Meziříčí
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Velká Bíteš
Práce na silnicistavební práce zúžená vozovka na dva jízdní pruhy od: 12.07.2016 14:50:00do: 31.10.2016 23:59:00
D1, mezi km 34.6 a 28.8, ve směru Praha, stavební práce, zúžená vozovka na dva jízdní pruhy, Od 12.07.2016 14:50 Do 31.10.2016 23:59, uzavírka dálnice D1 za účelem provádění akcí „D1 Modernizace – úsek 03, EXIT 29 Hvězdonice – EXIT 34 Ostředek“ a „Rekonstrukce a rozšíření mostu D1-035 v km 29,161 dálnice D1“, Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Benešov, obec: Hvězdonice
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy zúžené jízdní pruhy od: 13.07.2016 11:00:00do: 23.10.2016 23:59:00
D1, mezi km 177.9 a 182.2, ve směru Bohumín – PL, práce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, zúžené jízdní pruhy, Od 13.07.2016 11:00 Do 23.10.2016 23:59, částečná uzavírka dálnice D1 v rámci 4. ETAPY akce „D1 Modernizace – úsek 25, EXIT 178 Ostrovačice – EXIT 182 Kývalka“, Ve směru na Brno je v km cca 177,845 doprava svedena do dvou zúžených pruhů do oblasti pravého pruhu a zpevněné krajnice a takto pokračuje do km cca 182,235, odkud je dále vedena bez přechodného dopravního omezení. Nejvyšší dovolená rychlost v místě omezení je stanovena na 80 km/h, přičemž je umožněn nájezd a výjezd v přilehlých křižovatkách., Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Brno-venkov, obec: Omice
Práce na silnicistavební práce kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem od: 13.07.2016 07:00:00do: 18.10.2016 23:59:00
silnice I/38, v katastru obce Cerekvička-Rosice, okr. Jihlava, stavební práce, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Od 13.07.2016 07:00 Do 18.10.2016 23:59, Provoz veden v jízdním pruhu, ve kterém nebudou probíhat stavební práce, provoz bude řízen kyvadlově světelným signalizačním zařízením. , Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Jihlava, obec: Cerekvička-Rosice
Práce na silnicistavební práce kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem od: 13.07.2016 07:00:00do: 18.10.2016 23:59:00
silnice I/38, Rančířov - Vílanec, okr. Jihlava, stavební práce, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Od 13.07.2016 07:00 Do 18.10.2016 23:59, Provoz veden v jízdním pruhu, ve kterém nebudou probíhat stavební práce, provoz bude řízen kyvadlově světelným signalizačním zařízením. , Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Jihlava, obec: Čížov
Práce na silnicipráce na silnici provoz převeden do protisměru, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy od: 13.07.2016 12:40:00do: 23.10.2016 23:59:00
D1, mezi km 182.2 a 177.9, ve směru Praha, práce na silnici, provoz převeden do protisměru, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, Od 13.07.2016 12:40 Do 23.10.2016 23:59, částečná uzavírka dálnice D1 v rámci 4. ETAPY akce „D1 Modernizace – úsek 25, EXIT 178 Ostrovačice – EXIT 182 Kývalka“, Ve směru na Prahu je v km cca 182,285 doprava uzavřena pravý jízdní pruh a doprava je svedena do levého jízdního pruhu. Přejezdem SDP v km 182,085 – 182,185 je doprava převedena do protisměrného pásu dálnice, ze kterého je přejezdem SDP v km 178,112 – 178,247 převedena zpět do levého pásu dálnice, odkud je dále vedena bez přechodného dopravního omezení. Nejvyšší dovolená rychlost v místě omezení je stanovena na 80 km/h, přičemž je umožněn nájezd a výjezd v přilehlých křižovatkách. Do levého pomocného pruhu je zakázán vjezd vozidel, jejich okamžitá šířka přesahuje 2,2 m. , Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Brno-venkov, obec: Omice
Omezení na výjezdových komunikacíchvýjezd z dálnice uzavřen od: 13.07.2016 12:40:00do: 23.10.2016 23:59:00
D1 EXIT 178, směr Praha, výjezd z dálnice uzavřen, Od 13.07.2016 12:40 Do 23.10.2016 23:59, 4. ETAPA akce „D1 Modernizace – úsek 25, EXIT 178 Ostrovačice – EXIT 182 Kývalka“, uzavřena výjezdová větev levé poloviny MÚK Ostrovačice (EXIT 178), za níž je pro relaci Brno (D1) › Ostrovačice (II/386) vedena objízdná trasa výjezdovou větví v MÚK Kývalka (EXIT 182), dále po silnici č. I/23 ke křižovatce se silnicí č. II/602, po které je doprava vedena dle přechodné a místní úpravy provozu do cílové destinace, Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Brno-venkov, obec: Ostrovačice
Omezení na příjezdových komunikacíchvjezd na dálnici uzavřen od: 13.07.2016 08:00:00do: 23.10.2016 23:59:00
D1 EXIT 182, směr Praha, vjezd na dálnici uzavřen, Od 13.07.2016 08:00 Do 23.10.2016 23:59, 4. ETAPA akce „D1 Modernizace – úsek 25, EXIT 178 Ostrovačice – EXIT 182 Kývalka“, Je uzavřena nájezdová větev levé poloviny MÚK Kývalka (EXIT 182), za níž je pro relaci Popůvky (II/602) › Praha (D1) vedena objízdná trasa dále po silnici č. I/23 ke křižovatce se silnicí č. II/602, po které je doprava vedena k MÚK Ostrovačice (EXIT 178), odkud je umožněn nájezd na dálnici D1 ve směru Praha;, Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Brno-venkov, obec: Omice
Dopravní uzavírky a omezenísilnice uzavřena, sesuv půdy od: 18.07.2016 07:00:00do: 30.10.2016 23:59:00
silnice III/3518, Kamenice, okr. Jihlava, silnice uzavřena, sesuv půdy, Od 18.07.2016 07:00 Do 30.10.2016 23:59, z důvodu sanace zeminy. Obousměrná objížďková trasa pro veškerý provoz bude vedena takto: z křiž. sil. II/351 se sil. III/3518: po sil. II/351 - VLEVO na MK – na křiž. se sil. III/3494 – VLEVO na křiž. sil. III/3518 se sil. III/3494 a zpět., Vydal: Magistrát města Jihlavy
okres: Jihlava, obec: Kamenice
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno, práce na silnici od: 18.07.2016 07:00:00do: 31.10.2016 23:59:00
silnice III/4052, Puklice, okr. Jihlava, uzavřeno, práce na silnici, Od 18.07.2016 07:00 Do 31.10.2016 23:59, z důvodu rekonstrukce silničního propustku. Obousměrná objížďková trasa pro veškerý provoz bude vedena takto: z křiž. sil. III/4052 s MK vedoucí do obce Studénky: po MK do Studének - VLEVO po MK zpět na sil. III/4052 v Puklicích a zpět., Vydal: Magistrát města Jihlavy
okres: Jihlava, obec: Puklice
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 18.07.2016 18:00:00do: 02.12.2016 18:00:00
ulice Partyzánská, mezi křižovatkami ulic Jaselská a Zborovská, Havlíčkův Brod, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, stavební práce, Od 18.07.2016 18:00 Do 02.12.2016 18:00, z důvodu rekonstrukce komunikace, včetně kanalizace a vodovodu., Vydal: Městský úřad Havlíčkův Brod
okres: Havlíčkův Brod, obec: Havlíčkův Brod
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 18.07.2016 18:00:00do: 02.12.2016 18:00:00
ulice Zborovská, mezi křižovatkami ulic Mírová a Dukelská, Havlíčkův Brod, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, stavební práce, Od 18.07.2016 18:00 Do 02.12.2016 18:00, z důvodu rekonstrukce komunikace, včetně kanalizace a vodovodu., Vydal: Městský úřad Havlíčkův Brod
okres: Havlíčkův Brod, obec: Havlíčkův Brod
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 18.07.2016 18:00:00do: 02.12.2016 18:00:00
ulice Dukelská, mezi křižovatkami ulic Jaselská a Zborovská, Havlíčkův Brod, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, stavební práce, Od 18.07.2016 18:00 Do 02.12.2016 18:00, z důvodu rekonstrukce komunikace, včetně kanalizace a vodovodu, Vydal: Městský úřad Havlíčkův Brod
okres: Havlíčkův Brod, obec: Havlíčkův Brod
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 18.07.2016 18:00:00do: 02.12.2016 18:00:00
ulice Nad Tunelem, Havlíčkův Brod, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, stavební práce, Od 18.07.2016 18:00 Do 02.12.2016 18:00, z důvodu rekonstrukce komunikace, včetně kanalizace a vodovodu., Vydal: Městský úřad Havlíčkův Brod
okres: Havlíčkův Brod, obec: Havlíčkův Brod
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 18.07.2016 18:00:00do: 02.12.2016 18:00:00
ulice Jaselská, ulice Na Vyhlídce, Havlíčkův Brod, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, stavební práce, Od 18.07.2016 18:00 Do 02.12.2016 18:00, z důvodu rekonstrukce komunikace, včetně kanalizace a vodovodu, Vydal: Městský úřad Havlíčkův Brod
okres: Havlíčkův Brod, obec: Havlíčkův Brod
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 18.07.2016 18:00:00do: 02.12.2016 18:00:00
ulice Sokolovská, Havlíčkův Brod, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, stavební práce, Od 18.07.2016 18:00 Do 02.12.2016 18:00, z důvodu rekonstrukce komunikace, včetně kanalizace a vodovodu, Vydal: Městský úřad Havlíčkův Brod
okres: Havlíčkův Brod, obec: Havlíčkův Brod
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 18.07.2016 07:00:00do: 30.08.2016 08:00:00
silnice II/360, Jaroměřice nad Rokytnou, okr. Třebíč, uzavřeno, stavební práce, Od 18.07.2016 07:00 Do 30.08.2016 08:00, úplná uzavírka silnice č. II/360 v úseku od křiž. se sil.č. III/36077 po MK ul. Havlíčkova v Jaroměřicích nad Rok. o celkové délce cca 1,6 km z důvodu provádění souvislé opravy povrchu silnice, Objížďka - pro vozidla do 7,5 t vč. VLOD a IZS: obousměrná: obousměrně sil.č. III/4014 přes Ratibořice do Jaroměřic nad Rok. a zde po sil.č. II/401 ul. Havlíčkova ke křiž. se sil.č. II/360 na ul. Březinova. Délka objízdné trasy je cca 8 km, Objížďka - pro vozidla nad 7,5 t obousměrně: Vozidla nad 7,5 t: obousměrně z Třebíče po sil.č. II/351 směr Dukovany až ke křiž. se sil.č. II/152, a po této silnici přes Hrotovice, Račice, Myslibořice do Jaroměřic nad Rok. Délka objízdné trasy cca 37 km, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Jaroměřice nad Rokytnou
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno, práce na silnici od: 18.07.2016 08:00:00do: 31.08.2016 23:59:00
silnice III/4027, Předín, okr. Třebíč, uzavřeno, práce na silnici, Od 18.07.2016 08:00 Do 31.08.2016 23:59, z důvodu provádění stavebních prací. , Objížďka - obousměrná, všechna vozidla: obousměrně od uzavřeného úseku po silnici č. III/4026 do Opatova a odtud po sil.č. III/4028 ke křiž. se sil.č. III/4027, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Předín
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 18.07.2016 07:00:00do: 19.09.2016 23:59:00
silnice II/602, Olešná, okr. Pelhřimov, uzavřeno, stavební práce, Od 18.07.2016 07:00 Do 19.09.2016 23:59, Objížďka - pro vozidla do 3,5 t : silnice II/133, Opatov, okr. Jihlava - silnice II/602 (ulice Slovanského bratrství), Pelhřimov, okr. Pelhřimov, přes: silnice III/1333 (Nový Rychnov), ulice Skrýšovská, Pelhřimov, Objížďka - pro vozidla nad X tun: silnice I/34 (ulice Humpolecká), Pelhřimov, okr. Pelhřimov - silnice I/38, Jihlava, okr. Jihlava, přes: ulice Okružní, Humpolec, silnice II/523 (Ústí), nad 12t, Vydal: Městský úřad Pelhřimov
okres: Pelhřimov, obec: Olešná
Práce na silnicistavební práce zúžená vozovka na jeden jízdní pruh od: 21.07.2016 07:00:00do: 22.09.2016 23:59:00
silnice II/388, v katastru obce Věstín, okr. Žďár nad Sázavou, stavební práce, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, Od 21.07.2016 07:00 Do 22.09.2016 23:59, Vydal: Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Věstín
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 21.07.2016 07:00:00do: 22.09.2016 23:59:00
silnice III/38816, v katastru obce Věstín, okr. Žďár nad Sázavou, uzavřeno, stavební práce, Od 21.07.2016 07:00 Do 22.09.2016 23:59, Objížďka - bez rozlišení, pro veškerý parovoz: Objížďka v délce cca 4,3 km je vedena od křižovatky silnice III/38816 se silnicí II/388 po silnici II/388 do Rovečného ke křižovatce s místní komunikací u čp. 166, dále po místní komunikaci do Věstínka ke křižovatce se silnicí III/38816, zde zpět na silnici III/38816. Objížďka je navržena s platností pro oba jízdní směry., Vydal: Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Věstín
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno oprava povrchu vozovky od: 20.07.2016 07:00:00do: 31.08.2016 20:00:00
silnice III/36059, Horní Vilémovice, okr. Třebíč, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 20.07.2016 07:00 Do 31.08.2016 20:00, úplná uzavírka silnice z důvodu provádění stavebních prací v rámci akce: „III/36059 Horní Vilémovice – průtah“, Objížďka - obousměrná, všechna vozidla: silnice III/36059, Horní Vilémovice, okr. Třebíč, přes: místní komunikace (Rudíkov), Hroznatín, od uzavřeného úseku po sil.č. III/36059 ke křiž. se sil. č. III/35116, po této silnici přes Benetice ke křiž. se sil.č. III/36057, po této sil. přes Hroznatín do Rudíkova, zde po sil.č. III/36058 k sil.č. II/360 a dále po sil.č. III/36059 přes Přeckov zpět k uzavřenému úseku. Délka objízdné trasy cca 12,7 km., Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Horní Vilémovice
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno od: 20.07.2016 00:00:00do: 31.10.2016 23:59:00
místní komunikace, Vladislav, okr. Třebíč, uzavřeno, Od 20.07.2016 00:00 Do 31.10.2016 23:59, Pozor!, Na ulici není možné odbočit ze silnice I/23 z důvodu instalace zábran, které tu budou po dobu rekonstrukce mostu o cca 200 m dále.
okres: Třebíč, obec: Vladislav
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy od: 25.07.2016 22:10:00do: 31.10.2016 23:59:00
D1, mezi km 56.5 a 48.1, ve směru Praha, práce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, Od 25.07.2016 22:10 Do 31.10.2016 23:59, uzavírka dálnice D1 za účelem provádění akce „D1 Modernizace – úsek 06, EXIT 49 Psáře – EXIT 56 Soutice“, provoz částečně 2+2 a částečně 2+1+1, výjezd Exit 56 Soutice uzavřen, Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Benešov, obec: Psáře
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy od: 25.07.2016 22:10:00do: 31.10.2016 23:59:00
D1, mezi km 47.9 a 56.7, ve směru Bohumín – PL, práce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, Od 25.07.2016 22:10 Do 31.10.2016 23:59, uzavírka dálnice D1 za účelem provádění akce „D1 Modernizace – úsek 06, EXIT 49 Psáře – EXIT 56 Soutice“, provoz částečně 2+2 a částečně 2+1+1, výjezd a nájezd Exit 49 Psáře směr Brno uzavřen, dálniční odpočívka Střechov (km cca 52 směr Brno) bude uzavřena, Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Benešov, obec: Psáře
Omezení na výjezdových komunikacíchvýjezd z dálnice uzavřen od: 25.07.2016 22:10:00do: 31.10.2016 23:59:00
D1 EXIT 49, směr Ostrava, výjezd z dálnice uzavřen, Od 25.07.2016 22:10 Do 31.10.2016 23:59, Výjezd a nájezd Exit 49 Psáře ve směru Brno uzavřen. Uzavírka dálnice D1 za účelem provádění akce „D1 Modernizace – úsek 06, EXIT 49 Psáře – EXIT 56 Soutice“, Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Benešov, obec: Psáře
Omezení na výjezdových komunikacíchvýjezd z dálnice uzavřen stavební práce od: 25.07.2016 22:10:00do: 31.10.2016 23:59:00
D1 EXIT 56, směr Praha, výjezd z dálnice uzavřen, stavební práce, Od 25.07.2016 22:10 Do 31.10.2016 23:59, Výjezd z dálnice Exit 56 Psáře ve směru Praha uzavřen. Uzavírka dálnice D1 za účelem provádění akce „D1 Modernizace – úsek 06, EXIT 49 Psáře – EXIT 56 Soutice“ , Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Benešov, obec: Soutice
Omezení na příjezdových komunikacíchvjezd na dálnici uzavřen od: 25.07.2016 22:10:00do: 30.10.2016 23:59:00
D1 EXIT 49, směr Ostrava, vjezd na dálnici uzavřen, Od 25.07.2016 22:10 Do 30.10.2016 23:59, Výjezd a nájezd Exit 49 Psáře ve směru Brno uzavřen. Uzavírka dálnice D1 za účelem provádění akce „D1 Modernizace – úsek 06, EXIT 49 Psáře – EXIT 56 Soutice“
okres: Benešov, obec: Psáře
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno práce na inženýrských sítích od: 25.07.2016 07:00:00do: 30.08.2016 20:00:00
ulice Šustova, Moravské Budějovice, okr. Třebíč, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Od 25.07.2016 07:00 Do 30.08.2016 20:00, podélné výkopové práce, Objížďka - bez rozlišení, obousměrná: silnice III/36069 (ulice 1. máje) - ulice Sokolská, Moravské Budějovice, okr. Třebíč, přes: ulice Sokolská, Vydal: Městský úřad Moravské Budějovice
okres: Třebíč, obec: Moravské Budějovice
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno oprava povrchu vozovky od: 25.07.2016 07:00:00do: 31.08.2016 23:59:00
silnice III/3853, Dolní Rozsíčka - Strážek, okr. Žďár nad Sázavou, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 25.07.2016 07:00 Do 31.08.2016 23:59, Objížďka - bez rozlišení, pro veškerý provoz: Objížďka v délce cca 13,5 km je vedena od křižovatky silnice III/3853 se silnicí II/389 po silnici II/389 do Moravce ke křižovatce se silnicí II/360, dále po silnici II/360 ke křižovatce se silnicí III/36042, dále po silnici III/36042 přes Mirošov a Blažkov do Dolní Rožínky ke křižovatce se silnicí III/3853, dále po silnici III/3853 do Dolní Rozsíčky. Objížďka je platná pro oba jízdní směry., Vydal: Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Blažkov
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno oprava povrchu vozovky od: 25.07.2016 07:00:00do: 26.09.2016 23:59:00
silnice III/34512, Uhelná Příbram, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 25.07.2016 07:00 Do 26.09.2016 23:59, z důvodu opravy povrchu vozovky, oprava propustku, Objížďka - obousměrná: po silnici č. III/34517 z Uhelné Příbrami obce Borek, kde se napojuje na silnici č. II/345 směr Vilémov ke křižovatce se silnicí č. III/34512 do obce Petrovice u Uhelné Příbramě. Délka objízdné trasy 11,9 km., Vydal: Městský úřad Chotěboř
okres: Havlíčkův Brod, obec: Uhelná Příbram
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 25.07.2016 07:00:00do: 30.10.2016 20:00:00
silnice II/410 (ulice Koželužská), Třebíč, okr. Třebíč, uzavřeno, stavební práce, Od 25.07.2016 07:00 Do 30.10.2016 20:00, z důvodu provádění opravy opěrné zdi v rámci akce: „II/410 Třebíč – Borovina, opěrná zeď v km 0,184-0,385“, Objížďka - obousměrná, všechna vozidla: od uzavřeného úseku po silnici č. II/410 ke křiž. se sil. I/23 a po této sil. ul. Sucheniova a Pražská do místní části městyse Stařeč - Červená Hospoda a odtud po sil. č. III/4101 do Starče ke křiž. se sil. II/410 a zpět do Třebíče k uzavřenému úseku. Objízdná trasa pro linkové autobusy: po místních komunikacích ul. Řípovská, Spojenců, Revoluční , Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno oprava povrchu vozovky od: 25.07.2016 07:00:00do: 30.09.2016 23:59:00
silnice III/1309, Tunochody - Číhošť, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 25.07.2016 07:00 Do 30.09.2016 23:59, Objížďka - obousměrná, 1: silnice III/33837, část obce Hlohov - silnice III/1309, Číhošť, okr. Havlíčkův Brod, přes: silnice II/339 (Ledeč nad Sázavou), silnice II/130 (Nezdín), Vydal: Městský úřad Světlá nad Sázavou
okres: Havlíčkův Brod, obec: Číhošť
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno oprava povrchu vozovky od: 25.07.2016 07:00:00do: 30.09.2016 23:59:00
silnice III/1309, Tunochody - Hlohov, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 25.07.2016 07:00 Do 30.09.2016 23:59, Objížďka - obousměrná, 1: silnice III/33837, část obce Hlohov - silnice III/1309, Číhošť, okr. Havlíčkův Brod, přes: silnice II/339 (Ledeč nad Sázavou), silnice II/130 (Nezdín), Vydal: Městský úřad Světlá nad Sázavou
okres: Havlíčkův Brod, obec: Číhošť
Dopravní uzavírky a omezenízúžené jízdní pruhy od: 26.07.2016 07:00:00do: 31.08.2016 23:59:00
ulice L. Pokorného, mezi křižovatkami ulic Stinná a Subakova, Třebíč, okr. Třebíč, zúžené jízdní pruhy, Od 26.07.2016 07:00 Do 31.08.2016 23:59, umístění kontejneru, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Omezení provozu a zákazymost uzavřen stavební práce od: 30.07.2016 00:00:00do: 31.08.2016 23:59:00
silnice II/351, Žižkovo Pole, část obce Macourov, okr. Havlíčkův Brod, most uzavřen, stavební práce, Od 30.07.2016 00:00 Do 31.08.2016 23:59, Objížďka - obousměrná, pro veškerou dopravu: silnice II/351, Žižkovo Pole, část obce Macourov, okr. Havlíčkův Brod, přes: Žižkovo Pole, ulice Keřkov, Dobrá, silnice I/19 (Stříbrné Hory), Simtany, ulice Revoluční, Pohled, silnice II/351 (Česká Bělá), Objížďka - obousměrná, pro autobusovou dopravu: silnice II/351, Žižkovo Pole, část obce Macourov, okr. Havlíčkův Brod, přes: Česká Bělá, silnice III/3509 (Cibotín), silnice III/3508 (Oudoleň), silnice III/3511 (Železné Horky), silnice II/351 (Macourov), Vydal: Městský úřad Havlíčkův Brod
okres: Havlíčkův Brod, obec: Žižkovo Pole
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno oprava povrchu vozovky od: 27.07.2016 07:00:00do: 25.09.2016 23:59:00
silnice III/34416, Sloupno - Podmoklany, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 27.07.2016 07:00 Do 25.09.2016 23:59, z důvodu opravy povrchu silnice, propustků a mostku, Objížďka - obousměrná: Objízdná trasa je vedena od křižovatky silnic III/34416 a III/34422 v obci Sloupno po silnici III/34422 do obce Slavíkov a dále po silnici III/34418 přes obec Rovný na silnici I/37, po silnici I/37 na křižovatku se silnicí III/34416, po silnici III/34416 přes obec Horní Studenec, Nový Studenec do obce Podmoklany – obousměrně. Celková délka objízdné trasy je cca 11,000 km. , Vydal: Městský úřad Chotěboř
okres: Havlíčkův Brod, obec: Sloupno
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno práce na inženýrských sítích od: 27.07.2016 07:00:00do: 30.09.2016 20:00:00
ulice Lázeňská, Moravské Budějovice, okr. Třebíč, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Od 27.07.2016 07:00 Do 30.09.2016 20:00, stavební práce z důvodu rekonstrukce kanalizace, Vydal: Městský úřad Moravské Budějovice
okres: Třebíč, obec: Moravské Budějovice
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno oprava povrchu vozovky od: 01.08.2016 07:00:00do: 31.10.2016 23:59:00
silnice III/03426, Vojnův Městec, okr. Žďár nad Sázavou, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 01.08.2016 07:00 Do 31.10.2016 23:59, Objížďka - bez rozlišení: silnice III/03426, Vojnův Městec, okr. Žďár nad Sázavou - Krucemburk, okr. Havlíčkův Brod, přes: silnice I/37 (ulice Mikuláše Střely) (Krucemburk), Vydal: Městský úřad Žďár nad Sázavou
okres: Havlíčkův Brod, obec: Krucemburk
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno oprava povrchu vozovky od: 01.08.2016 07:00:00do: 31.10.2016 23:59:00
silnice III/34754, Okrouhlice, část obce Vadín, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 01.08.2016 07:00 Do 31.10.2016 23:59, Objížďka - obousměrná: silnice III/34754 - část obce Vadín, Okrouhlice, okr. Havlíčkův Brod, přes: silnice III/34750, silnice III/34740 (Krásná Hora), Vydal: Městský úřad Havlíčkův Brod
okres: Havlíčkův Brod, obec: Okrouhlice
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 01.08.2016 07:00:00do: 31.10.2016 23:59:00
silnice III/35436, Stránecká Zhoř, část obce Kochánov, okr. Žďár nad Sázavou, uzavřeno, stavební práce, Od 01.08.2016 07:00 Do 31.10.2016 23:59, Silnice č. III/35436 bude uzavřena v obci Kochánov u požární nádrže v rámci opravy silnice včetně opěrné zdi. Délka uzavírky je 100 m, Objížďka - bez rozlišení, dz: Po silnici II/354 a II/602 v k.ú. Stránecká Zhoř, Vydal: Městský úřad Velké Meziříčí
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Stránecká Zhoř
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno práce na inženýrských sítích od: 01.08.2016 07:00:00do: 31.10.2016 20:00:00
místní komunikace, v katastru obce Moravské Budějovice, okr. Třebíč, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Od 01.08.2016 07:00 Do 31.10.2016 20:00, úplná uzavírka místní komunikace ul. Veverkova a úsek účelové komunikace mezi ul. Veverkova a ul. Peroutka. Stavební práce, kompletní rekonstrukce kanalizace a komunikace , Objížďka - bez rozlišení, osousměrná: ulice Veverkova - ulice Nerudova, Moravské Budějovice, okr. Třebíč, Vydal: Městský úřad Moravské Budějovice
okres: Třebíč, obec: Moravské Budějovice
Omezení na příjezdových komunikacíchvjezd na dálnici uzavřen od: 02.08.2016 23:45:00do: 10.09.2016 23:59:00
D1 EXIT 201, směr Ostrava, vjezd na dálnici uzavřen, Od 02.08.2016 23:45 Do 10.09.2016 23:59, částečná uzavírka dálnice D1 v rámci II. etapy stavby „D1 rekonstrukce vozovky km 199,3 – 204,6 vpravo“ z důvodu pokládky asfalto-betonové ložné vrstvy a pokládky obrusné vrstvy s podélnou spárou, Je uzavřena pravá polovina MÚK Brno-Slatina (EXIT 201) nájezdová větev Šlapanice / Brno – Slatina / Letiště (III/15289) › Ostrava (D1), za níž je vedena objízdná trasa od uzavřené nájezdové větve po místní komunikaci ul. Řípská a silnici II/373, až do prostoru mimoúrovňového křížení silnice II/373 a silnice I/50, odkud jsou cílové destinace značeny dle místního dopravního značení;, Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Brno-město, obec: Brno
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno, práce na silnici od: 01.08.2016 08:24:00do: 18.09.2016 23:59:00
ulice Ing. Kašpara, ulice Humpolecká, Havlíčkův Brod, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, práce na silnici, Od 01.08.2016 08:24 Do 18.09.2016 23:59, Křižovatka Humpolecká – Ing. Kašpara bude pro veškerý provoz uzavřena. Vjezd a výjezd vozidel ze čtvrti Pod Letištěm bude možný pouze ulicí Lipnická.
okres: Havlíčkův Brod, obec: Havlíčkův Brod
Omezení na výjezdových komunikacíchvýjezd z dálnice uzavřen od: 02.08.2016 23:45:00do: 10.09.2016 23:59:00
D1 EXIT 201, směr Ostrava, výjezd z dálnice uzavřen, Od 02.08.2016 23:45 Do 10.09.2016 23:59, částečná uzavírka dálnice D1 v rámci II. etapy stavby „D1 rekonstrukce vozovky km 199,3 – 204,6 vpravo“ z důvodu pokládky asfalto-betonové ložné vrstvy a pokládky obrusné vrstvy s podélnou spárou, Je uzavřena pravá polovina MÚK Brno-Slatina (EXIT 201) výjezdová větev Praha (D1) › Šlapanice / Brno – Slatina / Letiště (III/15289), za níž je vedena objízdná trasa z prostoru MÚK Brno-jih (EXIT 196) po silnici I/41 (ul. Hněvkovského), dále po silnici II/374 (ul. Černovická), po silnici I/50 (ul. Ostravská) až do prostoru mimoúrovňového křížení silnice I/50 se silnicí II/373, odkud jsou cílové destinace značeny dle místního dopravního značení; , Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Brno-město, obec: Brno
Dopravní uzavírky a omezeníoprava povrchu vozovky, provoz převeden do protisměru práce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy od: 02.08.2016 23:45:00do: 10.09.2016 23:59:00
D1, mezi km 198.2 a 205.5, ve směru Bohumín – PL, oprava povrchu vozovky, provoz převeden do protisměru, práce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, Od 02.08.2016 23:45 Do 10.09.2016 23:59, částečná uzavírka dálnice D1 v rámci II. etapy stavby „D1 rekonstrukce vozovky km 199,3 – 204,6 vpravo“ z důvodu pokládky asfalto-betonové ložné vrstvy a pokládky obrusné vrstvy s podélnou spárou, Ve směru na Ostravu je doprava vedena mezi km 198,203– 205,470 následujícím způsobem: pravý jízdní pruh je převeden do levého jízdního pruhu, ve kterém pokračuje podél pracovního místa do km 205,300, kde je převeden zpět do pravého jízdního pruhu; levý jízdní pruh je převeden přejezdem středního dělicího pásu (dále jen „SDP“) v km 198,203 – 198,323 do protisměrného (levého) pásu dálnice, v němž pokračuje za nejvyšší dovolené rychlosti 100 km/h k přejezdu SDP v km 205,300 – 205,420, kterým je doprava převedena zpět do pravého pásu dálnice. , Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Brno-město, obec: Brno
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy oprava povrchu vozovky od: 02.08.2016 23:45:00do: 10.09.2016 23:59:00
D1, mezi km 205.7 a 198.2, ve směru Praha, práce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, oprava povrchu vozovky, Od 02.08.2016 23:45 Do 10.09.2016 23:59, částečná uzavírka dálnice D1 v rámci II. etapy stavby „D1 rekonstrukce vozovky km 199,3 – 204,6 vpravo“ z důvodu pokládky asfalto-betonové ložné vrstvy a pokládky obrusné vrstvy s podélnou spárou, Ve směru na Prahu je od km 205,720 doprava svedena ve dvou zúžených pruzích do vnější části pásu dálnice a takto pokračuje za nejvyšší dovolené rychlosti 100 km/h ke km 198,200, odkud je doprava vedena bez přechodného dopravního omezení. Odpočívka Brněnské Ivanovice (km 198,250, vpravo) je z důvodu provádění opravy mostu ev. č. D1-240a v tomto směru nepřístupná., Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Brno-město, obec: Brno
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, pravý jízdní pruh uzavřen od: 02.08.2016 23:50:00do: 03.09.2016 23:00:00
D1 EXIT 203, směr Ostrava, práce na silnici, pravý jízdní pruh uzavřen, Od 02.08.2016 23:50 Do 03.09.2016 23:00, omezení pravého jízdního pruhu připojovací větve pravé poloviny MÚK Brno-východ
okres: Brno-venkov, obec: Šlapanice
Omezení provozu a zákazymost uzavřen stavební práce od: 03.08.2016 07:00:00do: 30.09.2016 23:59:00
silnice III/4098, Včelnička, okr. Pelhřimov, most uzavřen, stavební práce, Od 03.08.2016 07:00 Do 30.09.2016 23:59, Objížďka - bez rozlišení: silnice III/4098, Včelnička - Kamenice nad Lipou, okr. Pelhřimov, přes: silnice I/34 (Kamenice nad Lipou), silnice III/4098, Vydal: Městský úřad Pelhřimov
okres: Pelhřimov, obec: Včelnička
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 03.08.2016 08:00:00do: 30.09.2016 17:00:00
silnice II/112, Vystrčenovice - Nová Říše, okr. Jihlava, uzavřeno, stavební práce, Od 03.08.2016 08:00 Do 30.09.2016 17:00, silnice II/112, uzavírka v úseku Vystrčenovice - Nová Říše, Objížďka - pro vozidla do 3,5 t , osobní a BUS: vedena po MK Dolní Vilímeč – Vystrčenovice – obousměrně, Objížďka - bez rozlišení, nad 3,5 t: silnice III/4074, Zvolenovice - ulice Široká, Nová Říše, okr. Jihlava, přes: Dolní Vilímeč, silnice II/407 (Červený Hrádek), Zvolenovice - III/4074 - Dolní Vilímeč - II/407 - Červený Hrádek - Nová Říše, Vydal: Městský úřad Telč
okres: Jihlava, obec: Nová Říše
Práce na silnicioprava povrchu vozovky kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem od: 08.08.2016 07:00:00do: 07.09.2016 20:00:00
silnice II/399, Okarec - Třesov, okr. Třebíč, oprava povrchu vozovky, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Od 08.08.2016 07:00 Do 07.09.2016 20:00, oprava silnice II/399 v km 12,500 - 15,965, pohyblivé pracovní místo o maximální délce 30 m, Vydal: Městský úřad Náměšť nad Oslavou
okres: Třebíč, obec: Třesov
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 05.08.2016 07:00:00do: 19.10.2016 23:59:00
silnice II/639, Kamenice nad Lipou - Lhota-Vlasenice, okr. Pelhřimov, uzavřeno, stavební práce, Od 05.08.2016 07:00 Do 19.10.2016 23:59, Objížďka - bez rozlišení: silnice II/639, Lhota-Vlasenice, část obce Vlasenice - silnice II/409 (ulice Štítného), Kamenice nad Lipou, okr. Pelhřimov, přes: silnice II/409 (ulice Hradecká) (Žirovnice), Vydal: Městský úřad Pelhřimov
okres: Pelhřimov, obec: Kamenice nad Lipou
Dopravní uzavírky a omezenízúžené jízdní pruhy stavební práce od: 08.08.2016 07:00:00do: 31.10.2016 20:00:00
silnice II/405, Okříšky, okr. Třebíč, zúžené jízdní pruhy, stavební práce, Od 08.08.2016 07:00 Do 31.10.2016 20:00, zvláštní užívání silnic č. II/405 ul. Jihlavská a III/4057 ul. U Kapličky v průtahu městyse Okříšky za účelem záboru jízdního pruhu vozovky, z důvodu umístění stavební mechanizace k provedení výstavby chodníku v rámci akce: „ II/405 Chodník Cihelna – Fränkische – Jihlavská, Okříšky“, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Okříšky
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 08.08.2016 07:00:00do: 15.12.2016 20:00:00
silnice II/351 (ulice Komenského nám.), Třebíč, okr. Třebíč, uzavřeno, stavební práce, Od 08.08.2016 07:00 Do 15.12.2016 20:00, úplná uzavírka silnice č. II/351 Komenského nám. v úseku od křižovatky se silnicí č. I/23 po stávající uzavírku související s výstavbou mostu, o celkové délce cca 180 m, z důvodu provádění stavebních úprav výše uvedeného úseku silnice vč. křiž. MK V. Nezvala a Jihlavská brána v rámci stavby: „ II/351 Třebíč – úprava křiž. s ul. Jihlavská brána po křiž. I/23“, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Práce na silnicipráce na silnici od: 10.08.2016 07:00:00do: 16.10.2016 19:00:00
silnice III/4118, v katastru obce Moravské Budějovice, okr. Třebíč, práce na silnici, Od 10.08.2016 07:00 Do 16.10.2016 19:00, částečná uzavírka silnice, zřízení sjezdu a rozšíření komunikace III/4118 v daném úseku, Vydal: Městský úřad Moravské Budějovice
okres: Třebíč, obec: Moravské Budějovice
Práce na silnicioprava povrchu vozovky kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem od: 10.08.2016 08:00:00do: 27.09.2016 23:59:00
silnice I/34, Humpolec, okr. Pelhřimov - Věž, část obce Skála, okr. Havlíčkův Brod, oprava povrchu vozovky, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Od 10.08.2016 08:00 Do 27.09.2016 23:59, částečná uzavírka silnice – směr Humpolec Provoz bude veden kyvadlově pomocí světelné signalizace nebo proškolenými pracovníky zhotovitele. V době technologických přestávek a v noci bude zachován obousměrný provoz. , Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Pelhřimov, obec: Humpolec
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 10.08.2016 00:00:00do: 31.10.2016 23:59:00
silnice III/3859, Bukov, okr. Žďár nad Sázavou, uzavřeno, stavební práce, Od 10.08.2016 00:00 Do 31.10.2016 23:59, Uzavírka silnice , Objížďka - bez rozlišení, pro veškerý provoz: od místa uzavírky v Bukově po silnici III/3859 do Mitrova ke křižovatce s místní komunikací, dále po místní komunikaci do Strážku ke křižovatce se silnicí II/385, dále po silnici II/389 přes Jemnici do Moravce ke křižovatce se silnicí II/360, dále po silnici II/360 ke křižovatce se silnicí III/36042, dále po silnici III/36042 přes Mirošov a Blažkov do Dolní Rožínky ke křižovatce se silnicí II/385, dále po silnici II/385 ke křižovatce se silnicí III/3859, dále po silnici III/3859 do Bukova. Objížďka platí pro oba jízdní směry. , Vydal: Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Bukov
Dopravní uzavírky a omezenízúžené jízdní pruhy stavební práce od: 15.08.2016 07:00:00do: 15.10.2016 20:00:00
silnice III/35113, Číhalín, okr. Třebíč, zúžené jízdní pruhy, stavební práce, Od 15.08.2016 07:00 Do 15.10.2016 20:00, z důvodu vybudování nových dešť. vpustí v rámci akce: „Prodloužení chodníku podél silnice III/35113 v obci Číhalín etapa I+II +kanalizace“, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Číhalín
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh levý jízdní pruh uzavřen od: 15.08.2016 08:00:00do: 11.09.2016 23:59:00
D10, mezi km 64 a 62.4, ve směru Praha, práce na silnici, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, levý jízdní pruh uzavřen, Od 15.08.2016 08:00 Do 11.09.2016 23:59, Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Mladá Boleslav, obec: Březina
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh levý jízdní pruh uzavřen od: 15.08.2016 08:00:00do: 11.09.2016 23:59:00
D10, mezi km 48.7 a 49.2, ve směru Turnov, práce na silnici, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, levý jízdní pruh uzavřen, Od 15.08.2016 08:00 Do 11.09.2016 23:59, Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Mladá Boleslav, obec: Bakov nad Jizerou
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh levý jízdní pruh uzavřen od: 15.08.2016 08:00:00do: 11.09.2016 23:59:00
D10, mezi km 49.4 a 48.9, ve směru Praha, práce na silnici, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, levý jízdní pruh uzavřen, Od 15.08.2016 08:00 Do 11.09.2016 23:59, Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Mladá Boleslav, obec: Bakov nad Jizerou
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh levý jízdní pruh uzavřen od: 15.08.2016 08:00:00do: 11.09.2016 23:59:00
D10, mezi km 62.2 a 63.8, ve směru Turnov, práce na silnici, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, levý jízdní pruh uzavřen, Od 15.08.2016 08:00 Do 11.09.2016 23:59, Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Mladá Boleslav, obec: Březina
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy levý jízdní pruh uzavřen zúžené jízdní pruhy od: 15.08.2016 08:00:00do: 11.09.2016 23:59:00
D10, mezi km 29.2 a 27, ve směru Praha, práce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, levý jízdní pruh uzavřen, zúžené jízdní pruhy, Od 15.08.2016 08:00 Do 11.09.2016 23:59, Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Mladá Boleslav, obec: Benátky nad Jizerou
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy levý jízdní pruh uzavřen zúžené jízdní pruhy od: 15.08.2016 08:00:00do: 11.09.2016 23:59:00
D10, mezi km 26.7 a 29, ve směru Turnov, práce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, levý jízdní pruh uzavřen, zúžené jízdní pruhy, Od 15.08.2016 08:00 Do 11.09.2016 23:59, Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Mladá Boleslav, obec: Benátky nad Jizerou
Dopravní uzavírky a omezeníprovoz převeden do protisměru, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh práce na silnici od: 14.08.2016 18:00:00do: 30.11.2016 23:59:00
D35, mezi km 235.6 a 240.9, ve směru Olomouc, provoz převeden do protisměru, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, práce na silnici, Od 14.08.2016 18:00 Do 30.11.2016 23:59, Po dobu uzavírky budou dopravní proudy ve směru Olomouc převedeny v km 235,515 přes stávající přejezd středního dělícího pásu dálnice č. D35 do jednoho jízdního pruhu levého jízdního pásu dálnice D35 a v km 240,997 budou převedeny přes stávající přejezd středního dělícího pásu dálnice D35 zpět do pravého jízdního pásu dálnice D35 (režim dopravy v levém jízdním pásu 1+1). , Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Šumperk, obec: Loštice
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh od: 14.08.2016 18:00:00do: 30.11.2016 23:59:00
D35, mezi km 240.9 a 235.6, ve směru Mohelnice, práce na silnici, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, Od 14.08.2016 18:00 Do 30.11.2016 23:59, obousměrný provoz v levém pásu dálnice D35 v režimu 1+1, Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Šumperk, obec: Loštice
Omezení na příjezdových komunikacíchvjezd na dálnici uzavřen stavební práce od: 14.08.2016 18:00:00do: 30.11.2016 23:59:00
D35 EXIT 240, směr Olomouc, vjezd na dálnici uzavřen, stavební práce, Od 14.08.2016 18:00 Do 30.11.2016 23:59, Po dobu uzavírky budou dopravní proudy (směr Olomouc) nasměrovány na nájezdovou větev MÚK Loštice v levém jízdním pásu dálnice D35, dále v levém jízdním pásu dálnice D35 na sjezdovou větev MÚK Mohelnice-jih v levém jízdním pásu silnice č. I/35, a dále po silnici II/644 na nájezdovou větev MÚK Mohelnice-jih v pravém jízdním pásu silnice č. I/35., Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Šumperk, obec: Palonín
Omezení na výjezdových komunikacíchvýjezd z dálnice uzavřen stavební práce od: 14.08.2016 18:00:00do: 30.11.2016 23:59:00
D35 EXIT 240, směr Olomouc, výjezd z dálnice uzavřen, stavební práce, Od 14.08.2016 18:00 Do 30.11.2016 23:59, Po dobu uzavírky budou dopravní proudy (směr Moravičany) již na MÚK Mohelnice-jih svedeny z pravého jízdního pásu silnice č. I/35, kde budou dále vedeny po silnici II/644, II/444, III/441 do Moravičan., Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Šumperk, obec: Palonín
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 15.08.2016 00:00:00do: 30.09.2016 23:59:00
ulice Hálkova, mezi křižovatkami ulic Poděbradova a Máchova, Humpolec, okr. Pelhřimov, uzavřeno, stavební práce, Od 15.08.2016 00:00 Do 30.09.2016 23:59, od okružní křižovatky v ul. Masarykova po křižovatku s ul. Hálkova včetně, Vydal: Městský úřad Humpolec
okres: Pelhřimov, obec: Humpolec
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno oprava povrchu vozovky od: 15.08.2016 00:00:00do: 04.09.2016 23:59:00
ulice Kosárkova, mezi křižovatkami ulic Sokolovská a Fügnerova, Jihlava, okr. Jihlava, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 15.08.2016 00:00 Do 04.09.2016 23:59, z důvodu opravy povrchu vozovky, Vydal: Magistrát města Jihlavy
okres: Jihlava, obec: Jihlava
Dopravní uzavírky a omezení(zpráva zrušena) od: 11.08.2016 13:46:00do: 29.08.2016 07:11:42
D1, mezi km 12 a 9, pomalu jedoucí vozidlo údržby, pravý jízdní pruh uzavřen, Od 11.08.2016 13:46:00 Do 29.08.2016 10:00:00
okres: Praha-východ, obec: Říčany
Omezení provozu a zákazyuzavřeno pro těžká nákladní vozidla od: 11.08.2016 00:00:00do: 31.10.2016 23:59:00
místní komunikace, v katastru obce Velká Bíteš, okr. Žďár nad Sázavou, uzavřeno pro těžká nákladní vozidla, Od 11.08.2016 00:00 Do 31.10.2016 23:59, Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Velká Bíteš
Dopravní uzavírky a omezenízúžené jízdní pruhy stavební práce od: 15.08.2016 07:00:00do: 30.11.2016 20:00:00
silnice III/15245 (ulice Třebíčská), Hrotovice, okr. Třebíč, zúžené jízdní pruhy, stavební práce, Od 15.08.2016 07:00 Do 30.11.2016 20:00, z důvodu umístění stavební mechanizace k provedení stavebních úprav chodníku., Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Hrotovice
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 15.08.2016 07:00:00do: 30.09.2016 23:59:00
silnice III/34711, Příseka, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, stavební práce, Od 15.08.2016 07:00 Do 30.09.2016 23:59, Objížďka - bez rozlišení, 1: silnice III/34712 - silnice III/34711, Příseka, okr. Havlíčkův Brod, přes: silnice III/3473 (Malčín), silnice III/34711 (Lučice), Vydal: Městský úřad Světlá nad Sázavou
okres: Havlíčkův Brod, obec: Příseka
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno oprava povrchu vozovky od: 22.08.2016 06:00:00do: 30.10.2016 23:59:00
silnice III/34740, Dolní Město, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 22.08.2016 06:00 Do 30.10.2016 23:59, Objížďka - bez rozlišení, 1: silnice II/347 - silnice III/34740, Dolní Město, okr. Havlíčkův Brod, přes: silnice III/34736, Vydal: Městský úřad Světlá nad Sázavou
okres: Havlíčkův Brod, obec: Dolní Město
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno práce na inženýrských sítích od: 15.08.2016 07:00:00do: 31.10.2016 20:00:00
ulice Jihlavská brána, mezi křižovatkami ulic Komenského nám. a Karlovo nám., Třebíč, okr. Třebíč, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Od 15.08.2016 07:00 Do 31.10.2016 20:00, provádění výkopových prací v rámci rekonstrukce NTP plynovodu a domovních přípojek , Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezenízúžené jízdní pruhy stavební práce od: 15.08.2016 07:00:00do: 30.08.2016 20:00:00
ulice Jelínkova, mezi křižovatkami ulic Mládežnická a Náhorní, Třebíč, okr. Třebíč, zúžené jízdní pruhy, stavební práce, Od 15.08.2016 07:00 Do 30.08.2016 20:00, výkopové stavební práce MK, CH v rámci realizace akce "Třebíč - osvětlení přechodu pro chodce, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Práce na silnicioprava povrchu vozovky kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem od: 15.08.2016 07:00:00do: 31.08.2016 23:59:00
silnice II/353, v katastru obce Rudolec, okr. Žďár nad Sázavou, oprava povrchu vozovky, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Od 15.08.2016 07:00 Do 31.08.2016 23:59, částečná uzavírka řízená semaforem, Vydal: Městský úřad Žďár nad Sázavou
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Rudolec
Dopravní uzavírky a omezenízúžené jízdní pruhy stavební práce od: 16.08.2016 08:00:00do: 30.04.2017 23:59:00
D35, mezi km 296.2 a 295.4, ve směru Mohelnice, zúžené jízdní pruhy, stavební práce, Od 16.08.2016 08:00 Do 30.04.2017 23:59, částečná uzavírka dálnice D35 v rámci stavby „Dálnice D1 stavba 0137 Přerov – Lipník“ Po celou dobu provádění prací je MÚK Lipník nad Bečvou (EXIT 296) ve všech směrech otevřená., Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Přerov, obec: Lipník nad Bečvou
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno oprava povrchu vozovky od: 15.08.2016 07:00:00do: 31.08.2016 23:59:00
silnice II/353, ulice V Ulici, Nové Veselí, okr. Žďár nad Sázavou, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 15.08.2016 07:00 Do 31.08.2016 23:59, Objížďka - pro vozidla do 3,5 t - pro osobní automobily: silnice II/388, Rudolec - silnice III/35311 (ulice Na Městečku), Nové Veselí, okr. Žďár nad Sázavou, přes: Březí nad Oslavou, Objížďka - pro vozidla nad 3,5 t - pro nákladní vozidla: silnice II/388, Rudolec - silnice I/37 (ulice Brněnská), Žďár nad Sázavou, okr. Žďár nad Sázavou, přes: silnice II/354 (Ostrov nad Oslavou), Vydal: Městský úřad Žďár nad Sázavou
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Nové Veselí
Práce na silnicioprava povrchu vozovky kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem od: 15.08.2016 07:00:00do: 31.08.2016 23:59:00
silnice II/353 (ulice Žďárská), Nové Veselí, okr. Žďár nad Sázavou, oprava povrchu vozovky, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Od 15.08.2016 07:00 Do 31.08.2016 23:59, Vydal: Městský úřad Žďár nad Sázavou
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Nové Veselí
Práce na silnicipráce na silnici zúžené jízdní pruhy od: 13.08.2016 19:13:00do: 03.12.2016 23:59:00
D1, mezi km 168.8 a 162.1, ve směru Praha, práce na silnici, zúžené jízdní pruhy, Od 13.08.2016 19:13 Do 03.12.2016 23:59, částečná uzavírka dálnice D1 v rámci akce „D1 Modernizace – úsek 22, EXIT 162 Velká Bíteš – EXIT 168 Devět Křížů“, Ve směru na Prahu je od km 168,660 doprava svedena ve dvou pomocných pruzích do vnější poloviny pásu dálnice a takto pokračuje až do km 162,130, kde končí přechodné dopravní omezení. Do levého pomocného pruhu je zakázán vjezd vozidel, jejichž okamžitá šířka přesahuje 2,2 m. V km 163,430 – 163,100 je změna šířkového uspořádání (pravý pomocný pruh má šířku min. 3,0 m) a je přikázána střídavá jízda., Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Brno-venkov, obec: Domašov
Práce na silnicipráce na silnici provoz převeden do protisměru v zúžených jízdních pruzích od: 13.08.2016 20:00:00do: 03.12.2016 23:59:00
D1, mezi km 162.2 a 168.4, ve směru Bohumín – PL, práce na silnici, provoz převeden do protisměru v zúžených jízdních pruzích, Od 13.08.2016 20:00 Do 03.12.2016 23:59, částečná uzavírka dálnice D1 v rámci akce „D1 Modernizace – úsek 22, EXIT 162 Velká Bíteš – EXIT 168 Devět Křížů“, Ve směru na Brno je doprava převedena ve dvou zúžených pomocných pruzích přejezdem SDP v km 162,195 – 162,315 do protisměrného pásu dálnice a přejezdem SDP v km 168,260 – 168,380 je doprava svedena zpět do pravého pásu dálnice. Do levého pomocného pruhu je zakázán vjezd vozidel, jejichž okamžitá šířka přesahuje 2,2 m. V km 163,100 – 163,430 je změna šířkového uspořádání (pravý pomocný pruh má šířku min. 3,0 m) a je přikázána střídavá jízda., Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Brno-venkov, obec: Domašov
Omezení na výjezdových komunikacíchvýjezd z dálnice uzavřen stavební práce od: 13.08.2016 20:00:00do: 03.12.2016 23:59:00
D1 EXIT 168, směr Ostrava, výjezd z dálnice uzavřen, stavební práce, Od 13.08.2016 20:00 Do 03.12.2016 23:59, Je uzavřena výjezdová větev pravé poloviny MÚK Devět Křížů (EXIT 168), tj. větev pro relaci Praha (D1) › Domašov (D1), za níž je vedena objízdná trasa dále po dálnici D1 ve směru Brno k MÚK Ostrovačice (EXIT 178), odkud je doprava svedena na silnici II/602 do obce Ostrovačice, kde je směr cílové destinace značen dle místního dopravního značení, Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Brno-venkov, obec: Domašov
Omezení na příjezdových komunikacíchvjezd na dálnici uzavřen stavební práce od: 13.08.2016 20:00:00do: 03.12.2016 23:59:00
D1 EXIT 162, směr Ostrava, vjezd na dálnici uzavřen, stavební práce, Od 13.08.2016 20:00 Do 03.12.2016 23:59, Je uzavřena nájezdová větev pravé poloviny MÚK Velká Bíteš (EXIT 162), tj. větev pro relaci Tišnov / Velká Bíteš / Náměšť n. Osl (I/37) › Brno (D1), za níž je vedena objízdná trasa z MÚK Velká Bíteš (EXIT 162) po dálnici D1 ve směru Praha k MÚK Lhotka (EXIT 153), kde je doprava svedena zpět na dálnici D1 ve směru Brno, Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Velká Bíteš
Práce na silnicistavební práce kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem od: 16.08.2016 08:00:00do: 31.10.2016 23:59:00
silnice I/38, v katastru obce Svojkovice, okr. Jihlava, stavební práce, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Od 16.08.2016 08:00 Do 31.10.2016 23:59, částečná uzavírka z důvodu opravy silnice , Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Jihlava, obec: Svojkovice
Práce na silnicistavební práce kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem od: 16.08.2016 08:00:00do: 31.10.2016 23:59:00
silnice I/38, v katastru obce Markvartice, okr. Jihlava, stavební práce, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Od 16.08.2016 08:00 Do 31.10.2016 23:59, částečná uzavírka od konce obce Hladov až před začátek městyse Želetava z důvodu opravy silnice , Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Jihlava, obec: Markvartice
Práce na silnicistavební práce kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem od: 16.08.2016 08:00:00do: 31.10.2016 23:59:00
silnice I/38, Hladov - Sedlatice, okr. Jihlava, stavební práce, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Od 16.08.2016 08:00 Do 31.10.2016 23:59, částečná uzavírka od konce obce Hladov až před začátek městyse Želetava z důvodu opravy silnice , Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Jihlava, obec: Hladov
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno oprava povrchu vozovky od: 16.08.2016 09:00:00do: 02.10.2016 23:59:00
silnice III/3516, Bítovčice, část obce Horní Bítovčice - (ulice 1. máje), Luka nad Jihlavou, okr. Jihlava, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 16.08.2016 09:00 Do 02.10.2016 23:59, z důvodu rekonstrukce silnice včetně podkladních vrstev. Celková délka uzavírky: cca 6,200 km, která bude dále rozdělena na čtyři úseku. ETAPA II. Obousměrná objížďková trasa pro veškerý provoz bude vedena takto: z křiž. sil. III/3516 a II/351v městysu Kamenice: po silnici II/351 na křižovatku se sil. II/602 - VLEVO po sil. II/602 na křiž. se sil. II/404 – VLEVO po sil. II/404 do městysu Luka nad Jihlavou a zpět. Délka objízdné trasy 12,90 km. Veřejná linková doprava (VLOD) bude uzavírkou dotčena: Pro zkrácení dojezdových časů veřejné osobní linkové vnitrostátní dopravy (dále VLOD) budou linkové spoje BUS vedeny po objízdné trase a dále navíc po silnici III/4041 (spojka mezi obcí Vysoké Studnice a městysem Luka nad Jihlavou) a dále MK (spojka koupaliště v Lukách nad Jihlavou až křiž. se sil. III/4041 ve vlastnictví městyse Luka nad Jihlavou) a ÚK (od křiž. se sil. III/4041 do Bítovčic ve vlastnictví ZD LUKA, a.s.). Další provoz po ÚK mezi křiž. se sil. III/4041 a Bítovčicemi ve vlastnictví ZD LUKA, a.s. mimo BUS a povolení vlastníka, bude vyloučen, Vydal: Magistrát města Jihlavy
okres: Jihlava, obec: Bítovčice
Dopravní uzavírky a omezenízúžené jízdní pruhy práce na inženýrských sítích od: 16.08.2016 07:00:00do: 04.09.2016 20:00:00
ulice Kofránkova, Třebíč, okr. Třebíč, zúžené jízdní pruhy, práce na inženýrských sítích, Od 16.08.2016 07:00 Do 04.09.2016 20:00, výkopové práce, umístění teplovodních rozvodů , provoz bude řízen SSZ, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Práce na silnicipráce na údržbě mostu od: 01.08.2016 00:00:00do: 30.09.2016 23:59:00
D10 EXIT 3, obousměrně, práce na údržbě mostu, Od 01.08.2016 00:00 Do 30.09.2016 23:59, Vydal: ÚMČ Praha 20
okres: Hlavní město Praha, obec: Praha
Práce na silnicipráce na silnici zúžené jízdní pruhy od: 16.08.2016 19:00:00do: 18.09.2016 14:00:00
D1, mezi km 215.3 a 230.4, ve směru Bohumín – PL, práce na silnici, zúžené jízdní pruhy, Od 16.08.2016 19:00 Do 18.09.2016 14:00, částečná uzavírka dálnice D1 za účelem provádění staveb „D1 rekonstrukce CB vozovky km 220,2,0 – 229,5 vpravo“ a „D1, km 220,00 – 245,00 – modernizace IDS, Telematika“,Ve směru na Olomouc (D46) / Kroměříž (D1) je v km 216,200 – 230,100 doprava vedena ve dvou pomocných pruzích ve vnější části pásu dálnice. Do levého pomocného pruhu je zakázán vjezd vozidel, jejichž okamžitá šířka přesahuje 2,2 m., Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Vyškov, obec: Podbřežice
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 19.08.2016 07:00:00do: 30.09.2016 23:59:00
silnice II/399, Okarec - Třesov, okr. Třebíč, uzavřeno, stavební práce, Od 19.08.2016 07:00 Do 30.09.2016 23:59, oprava silnice II/399 v km 12,500 - 15,965, Objížďka - obousměrná: silnice III/3997, Okarec - silnice II/399, Třesov, okr. Třebíč, přes: silnice III/39912 (Studenec), Kozlany, Vydal: Městský úřad Náměšť nad Oslavou
okres: Třebíč, obec: Třesov
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 22.08.2016 07:00:00do: 02.09.2016 23:59:00
ulice Pobřežní, Havlíčkův Brod, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, stavební práce, Od 22.08.2016 07:00 Do 02.09.2016 23:59, z důvodu rekonstrukce plynovodu v rámci stavby „REKO MS Havlíčkův Brod – Gottwaldovo nám. +1“. , Vydal: Městský úřad Havlíčkův Brod
okres: Havlíčkův Brod, obec: Havlíčkův Brod
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy zúžené jízdní pruhy od: 18.08.2016 11:15:00do: 18.09.2016 14:00:00
D1, mezi km 230.5 a 216.1, ve směru Praha, práce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, zúžené jízdní pruhy, Od 18.08.2016 11:15 Do 18.09.2016 14:00, částečná uzavírka dálnice D1 za účelem provádění staveb „D1 rekonstrukce CB vozovky km 220,2,0 – 229,5 vpravo“ a „D1, km 220,00 – 245,00 – modernizace IDS, Telematika“, Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Vyškov, obec: Podbřežice
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 22.08.2016 07:00:00do: 11.09.2016 23:59:00
silnice III/3491, silnice II/349, v katastru obce Měřín, okr. Žďár nad Sázavou, uzavřeno, stavební práce, Od 22.08.2016 07:00 Do 11.09.2016 23:59, Objížďka - bez rozlišení, dz: silnice II/602 (ulice Jihlavská), Velké Meziříčí - silnice III/3494, Uhřínov, okr. Žďár nad Sázavou, Po silnicích: II/602, III/3494, trasou: Měřín, Stránecká Zhoř, Velké Meziříčí, Uhřínov, Pohořílky. , Vydal: Městský úřad Velké Meziříčí
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Měřín
Dopravní uzavírky a omezenízúžené jízdní pruhy práce na inženýrských sítích od: 22.08.2016 07:00:00do: 30.09.2016 20:00:00
silnice II/399, Stropešín, okr. Třebíč, zúžené jízdní pruhy, práce na inženýrských sítích, Od 22.08.2016 07:00 Do 30.09.2016 20:00, z důvodu umístění stavební mechanizace k provedení protlaků a podélného výkopu mimo těleso silnice, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Stropešín
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno, práce na silnici od: 22.08.2016 07:00:00do: 15.11.2016 23:59:00
ulice U Dílen, mezi křižovatkami ulic Komenského a Kolovratova, Světlá nad Sázavou, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, práce na silnici, Od 22.08.2016 07:00 Do 15.11.2016 23:59, Vydal: Městský úřad Světlá nad Sázavou
okres: Havlíčkův Brod, obec: Světlá nad Sázavou
Dopravní uzavírky a omezenízúžené jízdní pruhy od: 21.08.2016 06:00:00do: 31.08.2016 15:00:00
D1, mezi km 47.3 a 47, ve směru Praha, zúžené jízdní pruhy, Od 21.08.2016 06:00 Do 31.08.2016 15:00, Částečná uzavírka části pravého jízdního pruhu a zpevněné krajnice. Ve směru na Prahu je doprava mezi km 47,51 - 46,97 svedena do dvou zúžených pomocných pruhů vedených ve vnitřní části pásu dálnice. Do levého pomocného pruhu je zakázán vjezd vozidel, jejichž okamžitá šířka přesahuje 2,2m.
okres: Benešov, obec: Psáře
Práce na silnicipráce na silnici od: 22.08.2016 05:50:00do: 30.09.2016 23:59:00
D1, km 0.1, ve směru Praha - ulice Spořilovská, Praha 11, Praha, práce na silnici, Od 22.08.2016 05:50 Do 30.09.2016 23:59, , oprava levého j.pruhu, provoz veden 2 j. pruhy, Vydal: Magistrát Hl. města Prahy
okres: Hlavní město Praha, obec: Praha
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno oprava povrchu vozovky od: 24.08.2016 07:00:00do: 11.09.2016 20:00:00
silnice II/390, Budišov, okr. Třebíč, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 24.08.2016 07:00 Do 11.09.2016 20:00, úplná uzavírka z důvodu provádění opravy úseků silnice, Objížďka - pro vozidla nad X tun, obousměrná: obousměrně po sil.č. II/390 z Budišova přes Nárameč ke křiž. se sil.č. II/360, odtud přes Pocoucov do Třebíče (ul. Rafaelova) ke křiž. se sil.č. I/23, po této silnici přes Vladislav do Náměště nad Osl. odtud po sil. II/399 do Jinošova a dále po sil.č. II/392 přes Pucov, Jasenici, Čikov do Tasova a po sil.č. II/390 přes Kamennou do Budišova. Po dobu úplné uzavírky úseku sil.č. I/23 mezi Třebíčí a Vladislaví bude objízdná trasa vedena po objízdné trase související s touto uzavírkou. Veřejná linková autobusová doprava V termínech od 24.8. do 28.8. 2016 a od 8.9. do 11.9. 2016 – bude uzavřeným úsekem umožněn průjezd veřejné linkové autobusové dopravě a dopravní obsluze. V termínu od 29.8. do 7.9. 2016 bude úplná uzavírka z důvodu provádění finální pokládky. , Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Budišov
Dopravní uzavírky a omezeníoprava povrchu vozovky, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh od: 24.08.2016 08:40:00do: 03.09.2016 23:59:00
D10 EXIT 71, oprava povrchu vozovky, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, Od 24.08.2016 08:40 Do 03.09.2016 23:59, z důvodu obnovy krytu vozovky technologií velkoplošných výsprav, Vydal: Krajský úřad Libereckého kraje
okres: Semily, obec: Ohrazenice
Práce na silnicipráce na silnici od: 27.07.2016 08:00:00do: 29.08.2016 23:59:00
D11 EXIT 42, připojovací pruh, ve směru Hradec Králové, práce na silnici, Od 27.07.2016 08:00 Do 29.08.2016 23:59, Pozor!, Uzavřen připojovací pruh MÚK Libice (EXIT 42) ve směru Libice - Hradec Králové, nájezd na dálnici je umožněn přímo do jízdního pruhu hlavní trasy dánice.
okres: Nymburk, obec: Libice nad Cidlinou
Práce na silnici(zpráva zrušena) od: 27.07.2016 08:00:00do: 29.08.2016 14:43:20
D11 EXIT 42, odbočovací pruh, ve směru Praha, práce na silnici, Od 27.07.2016 08:00 Do 29.08.2016 23:59, Pozor!, Uzavřen odbočovací pruh MÚK Libice (EXIT 42) ve směru Hradec Králové - Libice, sjezd z dálnice je umožněn přímo z jízdního pruhu hlavní trasy dálnice.
okres: Nymburk, obec: Libice nad Cidlinou
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno od: 25.08.2016 11:01:00do: 31.08.2016 23:59:00
silnice I/23, v katastru obce Vladislav, okr. Třebíč, uzavřeno, Od 25.08.2016 11:01 Do 31.08.2016 23:59, havárie - sesuv sklaního svahu. Nyní probíhá jeho sanace. Objízdná trasa vyznačena po sil. II/351 a II/401.
okres: Třebíč, obec: Vladislav
Nehodynehoda odstraněna provoz v jízdním pruhu obnoven od: 28.08.2016 23:15:00do: 29.08.2016 00:55:00
Od 28.8.2016 23:15 do 29.8.2016 00:55; D1 - 170-171.9km na trase Říkovice - Praha; nehoda odstraněna; provoz v jízdním pruhu obnoven; havárie OA do příkopu, bez zranění osob.
okres: Brno-venkov, obec: Domašov
Nehodynehoda odstraněna provoz v jízdním pruhu obnoven od: 28.08.2016 23:50:00do: 29.08.2016 00:30:00
Od 28.8.2016 23:50 do 29.8.2016 00:30; D1 - 133.5km na trase Říkovice - Praha; nehoda odstraněna; provoz v jízdním pruhu obnoven; havárie OA mimo komunikaci, bez zranění osob.
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Měřín


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33   Jihlava © 2002–2007 webmaster@kr-vysocina.cz