Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina

Velká mapa

Aktuální stav počasí a silnic v Kraji Vysočina
okres Jihlava (II. a III. tř.)Počasí: zataženo, bez srážek, nárazový vítr, západní, viditelnost bez omezení20.11.2017 14:08:39
Silnice II. a III. třídy: holé mokré, sjízdné se zvýšenou opatrností
I/23, I/38 - okres Jihlava a TřebíčPočasí: zataženo, bez srážek, nárazový vítr, západní, viditelnost bez omezení20.11.2017 14:08:39
Silnice I. třídy: holé mokré, sjízdné se zvýšenou opatrností
Dopravní události
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno, práce na silnici od: 12.09.2017 15:59:00do: 30.11.2017 23:59:00
silnice III/3531, Velký Beranov, okr. Jihlava, uzavřeno, práce na silnici, Od 12.09.2017 15:59 Do 30.11.2017 23:59
okres: Jihlava, obec: Velký Beranov
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno, práce na silnici od: 04.09.2017 00:00:00do: 30.11.2017 23:59:00
silnice III/3531, Velký Beranov, okr. Jihlava, uzavřeno, práce na silnici, Od 04.09.2017 00:00 Do 30.11.2017 23:59, z důvodu rekonstrukce silnice III. tř. takto. Objížďková trasa pro veškerý provoz nebude vyznačena. Městská hromadná doprava bude uzavírkou dotčena: MHD AUTOBUS ve směru od Jihlavy bude veden ze sil. II/353 souběžnou bezejmennou MK obce ústící na sil. II/602, kam bude rovněž přemístěna zastávka MHD „Velký Beranov“ a „Velký Beranov, zast.“ na přechodnou zastávka MHD BUS před křiž. se sil. II/602 ve Velkém Beranově. , Objížďka - bez rozlišení: přes: silnice II/602, Vydal: Magistrát města Jihlavy
okres: Jihlava, obec: Velký Beranov
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 16.10.2017 00:00:00do: 30.11.2017 23:59:00
silnice III/0394, Spělov, okr. Jihlava, uzavřeno, stavební práce, Od 16.10.2017 00:00 Do 30.11.2017 23:59, prodloužení uzavírky silnice č. sil. III/0394 Spělov - Nový Svět v Dolní Cerekvi z důvodu dokončení stavebních prací stavby „Splašková kanalizace a ČOV“ ., Vydal: Magistrát města Jihlavy
okres: Jihlava, obec: Dolní Cerekev
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 16.10.2017 00:00:00do: 30.11.2017 23:59:00
silnice III/0394, Dolní Cerekev, okr. Jihlava, uzavřeno, stavební práce, Od 16.10.2017 00:00 Do 30.11.2017 23:59, prodloužení uzavírky silnice č. sil. III/0394 Spělov - Nový Svět v Dolní Cerekvi z důvodu dokončení stavebních prací stavby „Splašková kanalizace a ČOV“, Vydal: Magistrát města Jihlavy
okres: Jihlava, obec: Dolní Cerekev
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, střídavý jednosměrný provoz zúžené jízdní pruhy od: 01.11.2017 07:00:00do: 30.11.2017 23:59:00
silnice I/38, Stonařov - Dlouhá Brtnice, okr. Jihlava, práce na silnici, střídavý jednosměrný provoz, zúžené jízdní pruhy, Od 01.11.2017 07:00 Do 30.11.2017 23:59, Částečná uzavírka na silnici I/38 v km cca 182,280 - 186,480 dvě posuvná pracovní místa mezi obcemi Stonařov a Dlouhá Brtnice, realizace stavby „I/38 Stonařov – Dlouhá Brtnice – dokončovací práce“. (pohyb vbozidel údržby v daném úseku v rámci pracovní doby), Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Jihlava, obec: Dlouhá Brtnice
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno oprava povrchu vozovky od: 13.11.2017 07:00:00do: 30.11.2017 23:59:00
silnice II/112, Rácov - Nová Ves, v katastru obce Batelov, okr. Jihlava, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 13.11.2017 07:00 Do 30.11.2017 23:59, Uzavírka silnice II/112 a nařizuje objížďku pro veškerá vozidla z důvodu rekonstrukce povrchu silnice. Obousměrná objížďková trasa pro veškerý provoz bude vedena takto: křiž. silnic II/112 s III/13421: po sil. III/13421 obec Rácov, městys Batelov - VLEVO po sil. II/134 do Nové Vsi zpět na sil. II/112 a zpět., Objížďka - bez rozlišení: přes: silnice III/13421, Vydal: Magistrát města Jihlavy
okres: Jihlava, obec: Batelov
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 16.11.2017 00:00:00do: 30.11.2017 23:59:00
silnice II/405 (ulice 5. května), Brtnice, okr. Jihlava, uzavřeno, stavební práce, Od 16.11.2017 00:00 Do 30.11.2017 23:59, z důvodu rekonstrukce silnice - dokončení; Obousměrná objížďková trasa z Jihlavy do Třebíče – odklon pro vozidla nad 7,5 t bude veden takto: z křiž. sil. II/523 a sil. II405: po silnici II/523 na křiž. se sil. I/38 – po sil. I/38 obce Rančířov, Čížov, Suchá, Stonařov, Dlouhá Brtnice, Hladov, křiž. „Kasárna“ – VLEVO po sil. I/23 obec Předín, Štěměchy, Markvartice, Červená Hospoda, město Třebíč a zpět. Délka objízdné trasy 41 km. Obousměrná objížďková trasa pro veškerá vozidla od 3,5 t do 7,5 t bude vedena takto: z křiž. sil. II/405 a sil. II403: po silnici II/403 Brtnice – Horní město, obec Jestřebí na křiž. se sil. II/402 –VLEVO po sil. II/402 do obce Kněžice – zpět na sil. II/405 a zpět. Délka objízdné trasy 12,3 km. Obousměrná objížďková trasa pro veškerá vozidla do 3,5 t a BUS (VLOD) bude vedena takto: z křiž. sil. II/405 a sil. II403: po silnici II/403 Brtnice – Horní město na křiž. se sil. III/4025 – VLEVO po sil. III/4025 do obce Kněžice – VLEVO po sil. II/403 zpět na sil. II/405 a zpět. Délka objízdné trasy 7,9 km. , Vydal: Magistrát města Jihlavy
okres: Jihlava, obec: Brtnice


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33   Jihlava © 2002–2007 webmaster@kr-vysocina.cz