Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina

Velká mapa

Dopravní události
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno oprava povrchu vozovky od: 04.04.2016 06:00:00do: 30.10.2016 23:59:00
silnice II/402 (ulice Fritzova), Třešť, okr. Jihlava, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 04.04.2016 06:00 Do 30.10.2016 23:59, z důvodu rekonstrukce silnice včetně podkladních vrstev. Obousměrná objížďková trasa pro veškerý provoz bude vedena takto: z křiž. sil. II/402 a II/406: po silnici II/406 město Třešť – Jezdovice – Kostelec – VPRAVO po silnici II/602 do Jihlavy na křiž. se sil. II/523 – VPRAVO na křiž. se sil. I/38 a dále po sil I/38 – obchvat města Jihlavy, obec Rančířov, Čížov, Vílanec, Suchá, Stonařov – VPRAVO na sil. II/402 a zpět. Délka objízdné trasy 15,3 km. , Vydal: Magistrát města Jihlavy
okres: Jihlava, obec: Třešť
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 08.04.2016 00:00:00do: 31.10.2016 23:59:00
ulice Mládkova, mezi křižovatkami ulic náměstí Hrdinů a Na Korábě, Telč, okr. Jihlava, uzavřeno, stavební práce, Od 08.04.2016 00:00 Do 31.10.2016 23:59, Vydal: Městský úřad Telč
okres: Jihlava, obec: Telč
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno práce na inženýrských sítích od: 20.06.2016 07:00:00do: 30.09.2016 23:59:00
místní komunikace, Brtnice, část obce Příseka, okr. Jihlava, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Od 20.06.2016 07:00 Do 30.09.2016 23:59, „Rekonstrukce dešťové kanalizace – I. etapa. Obousměrná objízdná trasa: bude vedena původním úsekem sil. II/405 – dále po novém obchvatu obce Příseka – nová silnici II/405 a zpět na původní úsek sil. II/405. Délka objízdné trasy 4,450 km., Objížďka - bez rozlišení: komunikace, Brtnice, část obce Příseka, okr. Jihlava, přes: silnice II/405, komunikace, Vydal: Magistrát města Jihlavy
okres: Jihlava, obec: Brtnice
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno práce na inženýrských sítích od: 08.07.2016 07:00:00do: 30.09.2016 23:59:00
místní komunikace, Henčov, Jihlava, okr. Jihlava, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Od 08.07.2016 07:00 Do 30.09.2016 23:59, úplná uzavírka místní komunikace Henčov - páteřní v části města Jihlava - Henčov z důvodu výstavby splaškové kanalizace, Vydal: Magistrát města Jihlavy
okres: Jihlava, obec: Jihlava
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno práce na inženýrských sítích od: 04.07.2016 07:00:00do: 30.09.2016 23:59:00
místní komunikace, Jihlava, okr. Jihlava, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Od 04.07.2016 07:00 Do 30.09.2016 23:59, z důvodu pokládky potrubí splaškové kanalizace, Vydal: Magistrát města Jihlavy
okres: Jihlava, obec: Jihlava
Dopravní uzavírky a omezenísilnice uzavřena, sesuv půdy od: 18.07.2016 07:00:00do: 30.10.2016 23:59:00
silnice III/3518, Kamenice, okr. Jihlava, silnice uzavřena, sesuv půdy, Od 18.07.2016 07:00 Do 30.10.2016 23:59, z důvodu sanace zeminy. Obousměrná objížďková trasa pro veškerý provoz bude vedena takto: z křiž. sil. II/351 se sil. III/3518: po sil. II/351 - VLEVO na MK – na křiž. se sil. III/3494 – VLEVO na křiž. sil. III/3518 se sil. III/3494 a zpět., Vydal: Magistrát města Jihlavy
okres: Jihlava, obec: Kamenice
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno, práce na silnici od: 18.07.2016 07:00:00do: 31.10.2016 23:59:00
silnice III/4052, Puklice, okr. Jihlava, uzavřeno, práce na silnici, Od 18.07.2016 07:00 Do 31.10.2016 23:59, z důvodu rekonstrukce silničního propustku. Obousměrná objížďková trasa pro veškerý provoz bude vedena takto: z křiž. sil. III/4052 s MK vedoucí do obce Studénky: po MK do Studének - VLEVO po MK zpět na sil. III/4052 v Puklicích a zpět., Vydal: Magistrát města Jihlavy
okres: Jihlava, obec: Puklice
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 03.08.2016 08:00:00do: 30.09.2016 17:00:00
silnice II/112, Vystrčenovice - Nová Říše, okr. Jihlava, uzavřeno, stavební práce, Od 03.08.2016 08:00 Do 30.09.2016 17:00, silnice II/112, uzavírka v úseku Vystrčenovice - Nová Říše, Objížďka - pro vozidla do 3,5 t , osobní a BUS: vedena po MK Dolní Vilímeč – Vystrčenovice – obousměrně, Objížďka - bez rozlišení, nad 3,5 t: silnice III/4074, Zvolenovice - ulice Široká, Nová Říše, okr. Jihlava, přes: Dolní Vilímeč, silnice II/407 (Červený Hrádek), Zvolenovice - III/4074 - Dolní Vilímeč - II/407 - Červený Hrádek - Nová Říše, Vydal: Městský úřad Telč
okres: Jihlava, obec: Nová Říše
Práce na silnicistavební práce kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem od: 16.08.2016 08:00:00do: 31.10.2016 23:59:00
silnice I/38, v katastru obce Svojkovice, okr. Jihlava, stavební práce, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Od 16.08.2016 08:00 Do 31.10.2016 23:59, částečná uzavírka z důvodu opravy silnice , Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Jihlava, obec: Svojkovice
Práce na silnicistavební práce kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem od: 16.08.2016 08:00:00do: 31.10.2016 23:59:00
silnice I/38, v katastru obce Markvartice, okr. Jihlava, stavební práce, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Od 16.08.2016 08:00 Do 31.10.2016 23:59, částečná uzavírka od konce obce Hladov až před začátek městyse Želetava z důvodu opravy silnice , Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Jihlava, obec: Markvartice
Práce na silnicistavební práce kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem od: 16.08.2016 08:00:00do: 31.10.2016 23:59:00
silnice I/38, Hladov - Sedlatice, okr. Jihlava, stavební práce, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Od 16.08.2016 08:00 Do 31.10.2016 23:59, částečná uzavírka od konce obce Hladov až před začátek městyse Želetava z důvodu opravy silnice , Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Jihlava, obec: Hladov
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno oprava povrchu vozovky od: 16.08.2016 09:00:00do: 02.10.2016 23:59:00
silnice III/3516, Bítovčice, část obce Horní Bítovčice - (ulice 1. máje), Luka nad Jihlavou, okr. Jihlava, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 16.08.2016 09:00 Do 02.10.2016 23:59, z důvodu rekonstrukce silnice včetně podkladních vrstev. Celková délka uzavírky: cca 6,200 km, která bude dále rozdělena na čtyři úseku. ETAPA II. Obousměrná objížďková trasa pro veškerý provoz bude vedena takto: z křiž. sil. III/3516 a II/351v městysu Kamenice: po silnici II/351 na křižovatku se sil. II/602 - VLEVO po sil. II/602 na křiž. se sil. II/404 – VLEVO po sil. II/404 do městysu Luka nad Jihlavou a zpět. Délka objízdné trasy 12,90 km. Veřejná linková doprava (VLOD) bude uzavírkou dotčena: Pro zkrácení dojezdových časů veřejné osobní linkové vnitrostátní dopravy (dále VLOD) budou linkové spoje BUS vedeny po objízdné trase a dále navíc po silnici III/4041 (spojka mezi obcí Vysoké Studnice a městysem Luka nad Jihlavou) a dále MK (spojka koupaliště v Lukách nad Jihlavou až křiž. se sil. III/4041 ve vlastnictví městyse Luka nad Jihlavou) a ÚK (od křiž. se sil. III/4041 do Bítovčic ve vlastnictví ZD LUKA, a.s.). Další provoz po ÚK mezi křiž. se sil. III/4041 a Bítovčicemi ve vlastnictví ZD LUKA, a.s. mimo BUS a povolení vlastníka, bude vyloučen, Vydal: Magistrát města Jihlavy
okres: Jihlava, obec: Bítovčice
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 05.09.2016 00:00:00do: 30.11.2016 23:59:00
ulice Tyršova, ulice Mládkova, Telč, okr. Jihlava, uzavřeno, stavební práce, Od 05.09.2016 00:00 Do 30.11.2016 23:59, uzavírka místních komunikací v Telči, ul. Tyršova a Mládkova pro provedení stavebních prací, Vydal: Městský úřad Telč
okres: Jihlava, obec: Telč
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno, práce na silnici od: 15.09.2016 07:00:00do: 15.10.2016 23:59:00
silnice III/3525, Střítež, okr. Jihlava, uzavřeno, práce na silnici, Od 15.09.2016 07:00 Do 15.10.2016 23:59, z důvodu rekonstrukce silnice takto. Obousměrná objízdná trasa pro veškerý provoz: z obce Střítež po sil III/3525: po sil. III/3525 do obce Ždírec - VPRAVO po sil. II/352 do obce Měšín, Heroltice - VPRAVO na okružní křižovatku na ul. Pávovská v Jihlavě – po větvi napojení na dálniční přivaděč sil. I/38 směr Havlíčkův Brod – VPRAVO na křižovatce „Tři věžičky“ – po sil. III/3525 do Stříteže a zpět. Délka objízdné trasy 4,405 km, Objížďka - bez rozlišení: místní komunikace - silnice III/3525, Střítež, okr. Jihlava, přes: silnice I/38 (Jihlava), silnice II/352, Měšín, Vydal: Magistrát města Jihlavy
okres: Jihlava, obec: Střítež
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno práce na inženýrských sítích od: 16.09.2016 07:00:00do: 07.10.2016 23:59:00
místní komunikace, Jihlava, okr. Jihlava, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Od 16.09.2016 07:00 Do 07.10.2016 23:59, z důvodu pokládky potrubí splaškové kanalizace, Vydal: Magistrát města Jihlavy
okres: Jihlava, obec: Jihlava
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy od: 24.09.2016 20:00:00do: 08.10.2016 23:59:00
D1, mezi km 118.8 a 119.8, ve směru Bohumín – PL, práce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, Od 24.09.2016 20:00 Do 08.10.2016 23:59, částečná uzavírka dálnice D1 v rámci 0b. etapy stavby „D1 Modernizace – úsek 15, EXIT 112 Jihlava – EXIT 119 Velký Beranov“, Ve směru na Brno je v km 118,800 – 119,800 doprava vedena ve dvou pomocných pruzích o šířce min. 4,25 m a 2,8 m ve vnější části pásu dálnice, přičemž do levého pomocného pruhu je zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá šířka přesahuje 2,2., Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Jihlava, obec: Jamné
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy levý jízdní pruh uzavřen od: 24.09.2016 12:00:00do: 08.10.2016 23:59:00
D1, mezi km 119.9 a 119.2, ve směru Praha, práce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, levý jízdní pruh uzavřen, Od 24.09.2016 12:00 Do 08.10.2016 23:59, částečná uzavírka dálnice D1 v rámci 0b. etapy stavby „D1 Modernizace – úsek 15, EXIT 112 Jihlava – EXIT 119 Velký Beranov“, Ve směru na Prahu je v km 119,900 – 119,150 doprava vedena ve dvou pomocných pruzích o šířce min. 3,5 m a 2,8 m ve vnější části pásu dálnice, přičemž do levého pomocného pruhu je zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá šířka přesahuje 2,2., Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Jihlava, obec: Jamné
Práce na silnicipráce na silnici zúžená vozovka na dva jízdní pruhy od: 22.09.2016 21:21:00do: 26.10.2016 23:59:00
D1, mezi km 110.4 a 112, ve směru Bohumín – PL, práce na silnici, zúžená vozovka na dva jízdní pruhy, Od 22.09.2016 21:21 Do 26.10.2016 23:59, výstavba betonových patek při vnitřním okraji vozovky; provoz veden dvěma zúženými pruhy při pravé části vozovky, v místě dopravního omezení je nejvyšší dovolená rychlost snížená na 80 km/h. Odpočívka Pávov, vpravo je po dobu uzavírky přístupná
okres: Jihlava, obec: Jihlava
Práce na silnicipráce na silnici zúžená vozovka na dva jízdní pruhy od: 22.09.2016 20:50:00do: 26.10.2016 23:59:00
D1, mezi km 112 a 110.4, ve směru Praha, práce na silnici, zúžená vozovka na dva jízdní pruhy, Od 22.09.2016 20:50 Do 26.10.2016 23:59, výstavba betonových patek při vnitřním okraji vozovky; provoz veden dvěma zúženými pruhy při pravé části vozovky, v místě dopravního omezení je nejvyšší dovolená rychlost snížená na 80 km/h. Odpočívka Pávov, vlevo je po dobu uzavírky přístupná
okres: Jihlava, obec: Jihlava


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33   Jihlava © 2002–2007 webmaster@kr-vysocina.cz