Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina

Velká mapa

Dopravní události
Omezení provozu a zákazymost uzavřen stavební práce od: 08.03.2017 07:30:00do: 22.09.2017 23:59:00
silnice II/352, v katastru obce Měšín, okr. Jihlava, most uzavřen, stavební práce, Od 08.03.2017 07:30 Do 22.09.2017 23:59, uzavírka úseku silnice II/352 u obce Měšín v místě mostního objektu ev.č. D1-150 v rámci modernizace dálnice D1., Objížďka - pro vozidla do 7,5 t , do 12 tun: přes: silnice III/3525 (Průmyslová zóna Střítež), Objížďka - pro vozidla nad X tun, nákladní vozidla nad 12 tun: přes: silnice I/38 (Jihlava), Štoky, silnice II/350, silnice II/348 (Střelecká), ulice Štocká, ulice Polenská, Dobronín, Polná, Vydal: Magistrát města Jihlavy
okres: Jihlava, obec: Měšín
Omezení provozu a zákazyomezení stavební práce neprůjezdné pro těžká vozidla od: 15.03.2017 07:00:00do: 31.05.2017 23:59:00
silnice III/0394, Dolní Cerekev, část obce Spělov, okr. Jihlava, omezení, stavební práce, neprůjezdné pro těžká vozidla, Od 15.03.2017 07:00 Do 31.05.2017 23:59, Z důvodu provedení stavebních prací stavby „Splašková kanalizace a ČOV“., Vydal: Magistrát města Jihlavy
okres: Jihlava, obec: Dolní Cerekev
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 27.03.2017 07:00:00do: 16.06.2017 23:59:00
ulice Pošumavská, Jihlava, okr. Jihlava, uzavřeno, stavební práce, Od 27.03.2017 07:00 Do 16.06.2017 23:59, úplná uzavírka místních komunikací v ul. Pošumavská a Pošumavská-Školní-spojka v Jihlavě z důvodu výstavby dešťové kanalizace, Vydal: Magistrát města Jihlavy
okres: Jihlava, obec: Jihlava
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 17.04.2017 00:00:00do: 18.06.2017 23:59:00
silnice III/0394, část obce Spělov - místní komunikace, část obce Nový Svět, Dolní Cerekev, okr. Jihlava, uzavřeno, stavební práce, Od 17.04.2017 00:00 Do 18.06.2017 23:59, uzavírka silnice č. sil. III/0394 Spělov - Nový Svět v Dolní Cerekvi z důvodu provedení stavebních prací stavby „Splašková kanalizace a ČOV“, Vydal: Magistrát města Jihlavy
okres: Jihlava, obec: Dolní Cerekev
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 24.04.2017 06:00:00do: 07.05.2017 23:59:00
silnice III/0394, Dolní Cerekev, část obce Nový Svět, okr. Jihlava, uzavřeno, stavební práce, Od 24.04.2017 06:00 Do 07.05.2017 23:59, z důvodu provedení stavebních prací stavby „Splašková kanalizace a ČOV“, Vydal: Magistrát města Jihlavy
okres: Jihlava, obec: Dolní Cerekev
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, levý jízdní pruh uzavřen od: 04.04.2017 07:56:00do: 29.04.2017 07:00:00
D1, mezi km 112.9 a 119, ve směru Bohumín – PL, práce na silnici, levý jízdní pruh uzavřen, Od 04.04.2017 07:56 Do 29.04.2017 07:00, modernizace D1 úsek 15 provádění stavebních prací v rozsahu etapy 2b – VARIANTA II. Ve směru na Brno je v km 112,673 – 119,660 doprava vedena ve dvou pomocných pruzích ve vnější části pásu dálnice.
okres: Jihlava, obec: Jihlava
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy od: 04.04.2017 14:55:00do: 29.04.2017 07:00:00
D1, mezi km 119.8 a 112.9, ve směru Praha, práce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, Od 04.04.2017 14:55 Do 29.04.2017 07:00, provádění stavebních prací v rozsahu 2b. etapy – VARIANTA II. Ve směru na Prahu je v km 119,855 – 112,868 doprava vedena ve dvou pomocných pruzích, přičemž km 119,855 – 119,270 je vedena ve vnitřní části pásu dálnice a v km 119,270 – 112,868 je vedena ve vnější části pásu dálnice.
okres: Jihlava, obec: Jihlava
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno od: 21.04.2017 06:01:00do: 28.04.2017 12:00:00
místní komunikace, Jezdovice, okr. Jihlava, uzavřeno, Od 21.04.2017 06:01 Do 28.04.2017 12:00, oprava žel. přejezdu
okres: Jihlava, obec: Jezdovice


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33   Jihlava © 2002–2007 webmaster@kr-vysocina.cz