Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina

Velká mapa

Dopravní události
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 21.03.2016 07:00:00do: 31.08.2016 23:59:00
ulice Křižíkova, mezi křižovatkami ulic Tovární a U Dlouhé stěny, Jihlava, okr. Jihlava, uzavřeno, stavební práce, Od 21.03.2016 07:00 Do 31.08.2016 23:59, Uzavírka z důvodu stavebních prací na opěrné zdi, Vydal: Magistrát města Jihlavy
okres: Jihlava, obec: Jihlava
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno oprava povrchu vozovky od: 04.04.2016 06:00:00do: 30.10.2016 23:59:00
silnice II/402 (ulice Fritzova), Třešť, okr. Jihlava, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 04.04.2016 06:00 Do 30.10.2016 23:59, z důvodu rekonstrukce silnice včetně podkladních vrstev. Obousměrná objížďková trasa pro veškerý provoz bude vedena takto: z křiž. sil. II/402 a II/406: po silnici II/406 město Třešť – Jezdovice – Kostelec – VPRAVO po silnici II/602 do Jihlavy na křiž. se sil. II/523 – VPRAVO na křiž. se sil. I/38 a dále po sil I/38 – obchvat města Jihlavy, obec Rančířov, Čížov, Vílanec, Suchá, Stonařov – VPRAVO na sil. II/402 a zpět. Délka objízdné trasy 15,3 km. , Vydal: Magistrát města Jihlavy
okres: Jihlava, obec: Třešť
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 08.04.2016 00:00:00do: 31.10.2016 23:59:00
ulice Mládkova, mezi křižovatkami ulic náměstí Hrdinů a Na Korábě, Telč, okr. Jihlava, uzavřeno, stavební práce, Od 08.04.2016 00:00 Do 31.10.2016 23:59, Vydal: Městský úřad Telč
okres: Jihlava, obec: Telč
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno práce na inženýrských sítích od: 11.04.2016 07:00:00do: 31.08.2016 23:59:00
místní komunikace, Jihlava, okr. Jihlava, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Od 11.04.2016 07:00 Do 31.08.2016 23:59, z důvodu výstavby splaškové kanalizace a ČOV, Vydal: Magistrát města Jihlavy
okres: Jihlava, obec: Jihlava
Omezení provozu a zákazymost uzavřen stavební práce od: 18.04.2016 00:00:00do: 31.07.2016 23:59:00
silnice I/23, Stará Říše - Markvartice, okr. Jihlava, most uzavřen, stavební práce, Od 18.04.2016 00:00 Do 31.07.2016 23:59, provoz bude veden po mostním provizoriu a řízen světelným signalizačním zařízením., Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Jihlava, obec: Markvartice
Dopravní uzavírky a omezeníkyvadlový provoz jedním jízdním pruhem stavební práce od: 25.04.2016 00:00:00do: 23.07.2016 23:59:00
silnice I/38, v katastru obce Suchá - v katastru obce Stonařov, okr. Jihlava, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, stavební práce, Od 25.04.2016 00:00 Do 23.07.2016 23:59, oprava silnice, provoz veden v jízdním pruhu, ve kterém nebudou probíhat stavební práce, provoz bude řízen kyvadlově světelným signalizačním zařízením, Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Jihlava, obec: Stonařov
Dopravní uzavírky a omezeníkyvadlový provoz jedním jízdním pruhem stavební práce od: 25.04.2016 03:35:00do: 23.07.2016 23:59:00
silnice I/38, v katastru obce Jihlava - v katastru obce Rančířov, okr. Jihlava, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, stavební práce, Od 25.04.2016 03:35 Do 23.07.2016 23:59, oprava silnice, provoz veden v jízdním pruhu, ve kterém nebudou probíhat stavební práce, provoz bude řízen kyvadlově světelným signalizačním zařízením, Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Jihlava, obec: Jihlava
Dopravní uzavírky a omezeníkyvadlový provoz jedním jízdním pruhem stavební práce od: 25.04.2016 03:35:00do: 23.07.2016 23:59:00
silnice I/38, v katastru obce Vílanec, okr. Jihlava, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, stavební práce, Od 25.04.2016 03:35 Do 23.07.2016 23:59, oprava silnice, provoz veden v jízdním pruhu, ve kterém nebudou probíhat stavební práce, provoz bude řízen kyvadlově světelným signalizačním zařízením, Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Jihlava, obec: Cerekvička-Rosice
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno práce na inženýrských sítích od: 18.04.2016 08:00:00do: 30.06.2016 23:59:00
místní komunikace, Jihlava, okr. Jihlava, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Od 18.04.2016 08:00 Do 30.06.2016 23:59, úplná uzavírka místní komunikace Zborná-příjezdová v části města Jihlava z důvodu pokládky potrubí splaškové kanalizace, Objížďka - bez rozlišení: Objížďková trasa pro všechna vozidla kromě MHD se nařizuje takto: místní komunikace Zborná–příjezdová – silnice III/1311 (směr Smrčná) – místní komunikace Zborná-ke Smrčenské – účelovoá komunikace Zborná–směr Smrčná – účelová komunikace Zborná–ke statku – místní komunikace Zborná–páteřní a zpět. Vozidla MHD budou projíždět od křižovatky se silnicí III/1311 až k dopravní značce č. B1 „Zákaz vjezdu“, kde bude na ploše proti č.p. 72 zřízena otočka autobusů a budou sem dočasně přemístěny zastávky MHD. , Vydal: Magistrát města Jihlavy
okres: Jihlava, obec: Jihlava
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 16.05.2016 08:00:00do: 10.07.2016 23:59:00
silnice II/112, Zvolenovice - Vystrčenovice, okr. Jihlava, uzavřeno, stavební práce, Od 16.05.2016 08:00 Do 10.07.2016 23:59, rekonstrukce silnice, Objížďka - obousměrná, pro Bus, dopravní obsluhu a do 3,5 t a BUS: silnice III/4074, Zvolenovice - silnice III/11270, Vystrčenovice, okr. Jihlava, Vydal: Městský úřad Telč
okres: Jihlava, obec: Vystrčenovice
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 25.05.2016 00:00:00do: 30.06.2016 23:59:00
ulice Tyršova, Telč, okr. Jihlava, uzavřeno, stavební práce, Od 25.05.2016 00:00 Do 30.06.2016 23:59, Telč, místní komunikace Tyršova a Mládkova - rekonstrukce vodovodu a kanalizace, Vydal: Městský úřad Telč
okres: Jihlava, obec: Telč
Práce na silnicistavební práce kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem od: 30.05.2016 06:00:00do: 15.08.2016 23:59:00
silnice I/38, Svojkovice, okr. Jihlava - Želetava, okr. Třebíč, stavební práce, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Od 30.05.2016 06:00 Do 15.08.2016 23:59, částečná uzavírka od konce obce Hladov až před začátek městyse Želetava z důvodu opravy silnice , Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Jihlava, obec: Rozseč
Práce na silnicistavební práce kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem od: 30.05.2016 06:00:00do: 15.08.2016 23:59:00
silnice I/38, v katastru obce Svojkovice, okr. Jihlava, stavební práce, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Od 30.05.2016 06:00 Do 15.08.2016 23:59, částečná uzavírka od konce obce Hladov až před začátek městyse Želetava z důvodu opravy silnice , Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Jihlava, obec: Markvartice
Práce na silnicistavební práce kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem od: 30.05.2016 06:00:00do: 15.08.2016 23:59:00
silnice I/38, v katastru obce Sedlatice - v katastru obce Markvartice, okr. Jihlava, stavební práce, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Od 30.05.2016 06:00 Do 15.08.2016 23:59, částečná uzavírka od konce obce Hladov až před začátek městyse Želetava z důvodu opravy silnice , Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Jihlava, obec: Markvartice
Práce na silnicioprava povrchu vozovky pravý jízdní pruh uzavřen od: 29.05.2016 19:00:00do: 31.05.2016 18:30:00
D1, mezi km 120.3 a 120.5, ve směru Bohumín – PL, oprava povrchu vozovky, pravý jízdní pruh uzavřen, Od 29.05.2016 19:00 Do 31.05.2016 18:30, , oprava CB vozovky, zdroj: ŘSD
okres: Jihlava, obec: Kozlov
Práce na silnicioprava povrchu vozovky pravý jízdní pruh uzavřen od: 29.05.2016 20:30:00do: 31.05.2016 20:00:00
D1, mezi km 124.4 a 125.3, ve směru Bohumín – PL, oprava povrchu vozovky, pravý jízdní pruh uzavřen, Od 29.05.2016 20:30 Do 31.05.2016 20:00, , oprava CB vozovky, zdroj: ŘSD
okres: Jihlava, obec: Věžnice


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33   Jihlava © 2002–2007 webmaster@kr-vysocina.cz