Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina

Velká mapa

Dopravní události
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno oprava povrchu vozovky od: 04.04.2016 06:00:00do: 30.10.2016 23:59:00
silnice II/402 (ulice Fritzova), Třešť, okr. Jihlava, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 04.04.2016 06:00 Do 30.10.2016 23:59, z důvodu rekonstrukce silnice včetně podkladních vrstev. Obousměrná objížďková trasa pro veškerý provoz bude vedena takto: z křiž. sil. II/402 a II/406: po silnici II/406 město Třešť – Jezdovice – Kostelec – VPRAVO po silnici II/602 do Jihlavy na křiž. se sil. II/523 – VPRAVO na křiž. se sil. I/38 a dále po sil I/38 – obchvat města Jihlavy, obec Rančířov, Čížov, Vílanec, Suchá, Stonařov – VPRAVO na sil. II/402 a zpět. Délka objízdné trasy 15,3 km. , Vydal: Magistrát města Jihlavy
okres: Jihlava, obec: Třešť
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 08.04.2016 00:00:00do: 31.10.2016 23:59:00
ulice Mládkova, mezi křižovatkami ulic náměstí Hrdinů a Na Korábě, Telč, okr. Jihlava, uzavřeno, stavební práce, Od 08.04.2016 00:00 Do 31.10.2016 23:59, Vydal: Městský úřad Telč
okres: Jihlava, obec: Telč
Dopravní uzavírky a omezenísilnice uzavřena, sesuv půdy od: 18.07.2016 07:00:00do: 30.10.2016 23:59:00
silnice III/3518, Kamenice, okr. Jihlava, silnice uzavřena, sesuv půdy, Od 18.07.2016 07:00 Do 30.10.2016 23:59, z důvodu sanace zeminy. Obousměrná objížďková trasa pro veškerý provoz bude vedena takto: z křiž. sil. II/351 se sil. III/3518: po sil. II/351 - VLEVO na MK – na křiž. se sil. III/3494 – VLEVO na křiž. sil. III/3518 se sil. III/3494 a zpět., Vydal: Magistrát města Jihlavy
okres: Jihlava, obec: Kamenice
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno, práce na silnici od: 18.07.2016 07:00:00do: 31.10.2016 23:59:00
silnice III/4052, Puklice, okr. Jihlava, uzavřeno, práce na silnici, Od 18.07.2016 07:00 Do 31.10.2016 23:59, z důvodu rekonstrukce silničního propustku. Obousměrná objížďková trasa pro veškerý provoz bude vedena takto: z křiž. sil. III/4052 s MK vedoucí do obce Studénky: po MK do Studének - VLEVO po MK zpět na sil. III/4052 v Puklicích a zpět., Vydal: Magistrát města Jihlavy
okres: Jihlava, obec: Puklice
Práce na silnicistavební práce kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem od: 16.08.2016 08:00:00do: 31.10.2016 23:59:00
silnice I/38, v katastru obce Svojkovice, okr. Jihlava, stavební práce, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Od 16.08.2016 08:00 Do 31.10.2016 23:59, částečná uzavírka z důvodu opravy silnice , Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Jihlava, obec: Svojkovice
Práce na silnicistavební práce kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem od: 16.08.2016 08:00:00do: 31.10.2016 23:59:00
silnice I/38, v katastru obce Markvartice, okr. Jihlava, stavební práce, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Od 16.08.2016 08:00 Do 31.10.2016 23:59, částečná uzavírka od konce obce Hladov až před začátek městyse Želetava z důvodu opravy silnice , Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Jihlava, obec: Markvartice
Práce na silnicistavební práce kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem od: 16.08.2016 08:00:00do: 31.10.2016 23:59:00
silnice I/38, Hladov - Sedlatice, okr. Jihlava, stavební práce, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Od 16.08.2016 08:00 Do 31.10.2016 23:59, částečná uzavírka od konce obce Hladov až před začátek městyse Želetava z důvodu opravy silnice , Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Jihlava, obec: Hladov
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 05.09.2016 00:00:00do: 30.11.2016 23:59:00
ulice Tyršova, ulice Mládkova, Telč, okr. Jihlava, uzavřeno, stavební práce, Od 05.09.2016 00:00 Do 30.11.2016 23:59, uzavírka místních komunikací v Telči, ul. Tyršova a Mládkova pro provedení stavebních prací, Vydal: Městský úřad Telč
okres: Jihlava, obec: Telč
Práce na silnicipráce na silnici zúžená vozovka na dva jízdní pruhy od: 22.09.2016 21:21:00do: 26.10.2016 23:59:00
D1, mezi km 110.4 a 112, ve směru Bohumín – PL, práce na silnici, zúžená vozovka na dva jízdní pruhy, Od 22.09.2016 21:21 Do 26.10.2016 23:59, výstavba betonových patek při vnitřním okraji vozovky; provoz veden dvěma zúženými pruhy při pravé části vozovky, v místě dopravního omezení je nejvyšší dovolená rychlost snížená na 80 km/h. Odpočívka Pávov, vpravo je po dobu uzavírky přístupná
okres: Jihlava, obec: Jihlava
Práce na silnicipráce na silnici zúžená vozovka na dva jízdní pruhy od: 22.09.2016 20:50:00do: 26.10.2016 23:59:00
D1, mezi km 112 a 110.4, ve směru Praha, práce na silnici, zúžená vozovka na dva jízdní pruhy, Od 22.09.2016 20:50 Do 26.10.2016 23:59, výstavba betonových patek při vnitřním okraji vozovky; provoz veden dvěma zúženými pruhy při pravé části vozovky, v místě dopravního omezení je nejvyšší dovolená rychlost snížená na 80 km/h. Odpočívka Pávov, vlevo je po dobu uzavírky přístupná
okres: Jihlava, obec: Jihlava
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno oprava povrchu vozovky od: 03.10.2016 07:00:00do: 31.10.2016 23:59:00
silnice III/3516, Bítovčice, část obce Rozseč, okr. Jihlava, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 03.10.2016 07:00 Do 31.10.2016 23:59, z důvodu rekonstrukce silnice včetně podkladních vrstev. Obousměrná objízdná trasa pro veškerý provoz bude vedena takto: z křiž. sil. III/3516 a II/351v městysu Kamenice: po silnici II/351 na křižovatku se sil. II/602 - VLEVO po sil. II/602 na křiž. se sil. II/404 – VLEVO po sil. II/404 do městysu Luka nad Jihlavou a zpět. Délka objízdné trasy 12,90 km., Vydal: Magistrát města Jihlavy
okres: Jihlava, obec: Bítovčice
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno práce na inženýrských sítích od: 01.10.2016 00:00:00do: 31.10.2016 23:59:00
místní komunikace, Jihlava, okr. Jihlava, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Od 01.10.2016 00:00 Do 31.10.2016 23:59, úplná uzavírka místní komunikace z důvodu výstavby dešťové kanalizace, Vydal: Magistrát města Jihlavy
okres: Jihlava, obec: Jihlava
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno práce na inženýrských sítích od: 08.10.2016 00:00:00do: 31.10.2016 23:59:00
místní komunikace, Jihlava, část Zborná, okr. Jihlava, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Od 08.10.2016 00:00 Do 31.10.2016 23:59, úplná uzavírka místní komunikace z důvodu pokládky potrubí splaškové kanalizace, Vydal: Magistrát města Jihlavy
okres: Jihlava, obec: Jihlava
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy od: 11.10.2016 18:20:00do: 31.10.2016 18:00:00
D1, mezi km 119.9 a 113, ve směru Praha, práce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, Od 11.10.2016 18:20 Do 31.10.2016 18:00, částečná uzavírka dálnice D1 etapa 2a stavba D1 Modernizace - úsek 15, EXIT 112 Jihlava - EXIT 119 Velký Beranov, doprava vedená ve dvou pomocných pruzích ve vnější části pásu dálnice.
okres: Jihlava, obec: Jihlava
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, pravý jízdní pruh uzavřen provoz převeden do protisměru od: 11.10.2016 19:25:00do: 31.10.2016 18:00:00
D1, mezi km 113 a 119.5, ve směru Bohumín – PL, práce na silnici, pravý jízdní pruh uzavřen, provoz převeden do protisměru, Od 11.10.2016 19:25 Do 31.10.2016 18:00, Pozor!, Částečná uzavírka dálnice D1 etapa 2a stavba D1 Modernizace - úsek 15, EXIT 112 Jihlava - EXIT 119 Velký Beranov - levý jízdní pruh je převeden do protisměrného pásu dálnice, pravý jízdní pruh je veden v levém jízním pruhu pravého pásu dálnice (provoz veden v režiimu 2+1+1)
okres: Jihlava, obec: Jihlava
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, levý jízdní pruh uzavřen od: 11.10.2016 08:51:00do: 26.10.2016 18:00:00
D1 EXIT 112 směr Bohumín - PL kolektorový pás pravé poloviny MÚK Jihlava, práce na silnici, levý jízdní pruh uzavřen, Od 11.10.2016 08:51 Do 26.10.2016 18:00, z důvodu z rozšíření vnějšího okraje tělesa pravého pásu dálnice
okres: Jihlava, obec: Jihlava
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno oprava povrchu vozovky od: 17.10.2016 07:00:00do: 31.10.2016 23:59:00
místní komunikace, Jihlava, okr. Jihlava, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 17.10.2016 07:00 Do 31.10.2016 23:59, úplná uzavírka místní komunikace Zborná v úseku od č.p. 72 po křižovatku u č.p. 27 z důvodu provádění opravu povrchu komunikace po ukončení stavebních pracích. , Objížďka - bez rozlišení: místní komunikace, Hybrálec, část obce Nad Borovinkou-U Lyžaře - Jihlava, okr. Jihlava, přes: silnice III/1311 (Hybrálec), Vydal: Magistrát města Jihlavy
okres: Jihlava, obec: Jihlava
Dopravní uzavírky a omezení(zpráva zrušena) od: 22.10.2016 22:00:00do: 23.10.2016 06:23:53
D1, mezi km 110 a 112, ve směru Bohumín – PL, uzavřeno, Od 22.10.2016 22:00 Do 23.10.2016 07:00, - výměna portálových konstrukcí – úplná uzavírka dálnice, Opatření si vyžádá 15 minutové úplné uzavírky jízdního pásu na Brno.Nájezd na D1 z odpočívky Pávov a výjezd z D1, Exit 112 Jihlava bude umožněn.
okres: Jihlava, obec: Jihlava
Práce na silnicipráce údržby zpevněná krajnice (odstavný pruh) uzavřená od: 22.10.2016 22:00:00do: 23.10.2016 07:00:00
D1, mezi km 110 a 112, ve směru Bohumín – PL, práce údržby, zpevněná krajnice (odstavný pruh) uzavřená, Od 22.10.2016 22:00 Do 23.10.2016 07:00, , údržba a opravy portálů, zdroj: ŘSD
okres: Jihlava, obec: Jihlava


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33   Jihlava © 2002–2007 webmaster@kr-vysocina.cz