Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina

Velká mapa

Dopravní události
Práce na silnicistavební práce zúžené jízdní pruhy od: 09.03.2017 09:00:00do: 15.05.2017 23:59:00
silnice II/128, Salačova Lhota, okr. Pelhřimov, stavební práce, zúžené jízdní pruhy, Od 09.03.2017 09:00 Do 15.05.2017 23:59, částečná uzavírka jednoho jízdního pruhu sil. II/128 v Salačově Lhotě, Vydal: Městský úřad Pacov
okres: Pelhřimov, obec: Salačova Lhota
Omezení provozu a zákazyomezení od: 01.01.2017 00:00:00do: 30.07.2017 23:59:00
silnice I/34, v katastru obce Ondřejov, okr. Pelhřimov, omezení, Od 01.01.2017 00:00 Do 30.07.2017 23:59, snížená rychlost v místě nově budované přeložky.
okres: Pelhřimov, obec: Ondřejov
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 22.02.2017 07:00:00do: 30.04.2017 20:00:00
ulice Sídliště Míru, Pacov, okr. Pelhřimov, uzavřeno, stavební práce, Od 22.02.2017 07:00 Do 30.04.2017 20:00, uzavírka MK v Pacově na Sídlišti Míru z důvodu napojení vodovodu v rámci stavby ZTV , Vydal: Městský úřad Pacov
okres: Pelhřimov, obec: Pacov
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 22.02.2017 07:00:00do: 30.04.2017 20:00:00
ulice Sídliště Míru, Pacov, okr. Pelhřimov, uzavřeno, stavební práce, Od 22.02.2017 07:00 Do 30.04.2017 20:00, uzavírka MK v Pacově na Sídlišti Míru z důvodu napojení vodovodu v rámci stavby ZTV , Vydal: Městský úřad Pacov
okres: Pelhřimov, obec: Pacov
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 01.03.2017 07:00:00do: 30.07.2017 20:00:00
ulice Truhlářská, ulice Eduarda Nikodéma, Pacov, okr. Pelhřimov, uzavřeno, stavební práce, Od 01.03.2017 07:00 Do 30.07.2017 20:00, uzavírka komunikací v Pacově - MK v ul. Truhlářské a ul. Eduarda Nikodéma a části veřejně přístupné ÚK v ul. Eduarda Nikodéma z důvodu provádění stavebních prací na stavbě ZTV - silniční propoj , Vydal: Městský úřad Pacov
okres: Pelhřimov, obec: Pacov
Práce na silnicistavební práce kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem od: 18.04.2017 10:00:00do: 02.07.2017 23:59:00
silnice I/34, Pelhřimov, okr. Pelhřimov, stavební práce, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Od 18.04.2017 10:00 Do 02.07.2017 23:59, Provoz bude veden v jízdním pruhu, ve kterém nebudou probíhat stavební práce, a bude řízen kyvadlově mobilním světelným signalizačním zařízením, Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Pelhřimov, obec: Pelhřimov
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 08.04.2017 07:00:00do: 31.05.2017 20:00:00
ulice Karmelitánská, Pacov, okr. Pelhřimov, uzavřeno, stavební práce, Od 08.04.2017 07:00 Do 31.05.2017 20:00, uzavírka MK v ul. Karmelitánské v Pacově + křižovatky s MK v ul. Starodvorskou (okolo základní školy), Objížďka - bez rozlišení: přes: (ulice Na Blatech), místní komunikace, ulice Starodvorská, silnice III/12420, silnice III/1293 (ulice Hronova), silnice III/12420 (ulice Sadová), silnice II/128 (ulice Jana Autengrubera), Vydal: Městský úřad Pacov
okres: Pelhřimov, obec: Pacov
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, levý jízdní pruh uzavřen zúžená vozovka na dva jízdní pruhy od: 02.04.2017 09:00:00do: 29.04.2017 12:00:00
D1, mezi km 82.3 a 75.8, ve směru Praha, práce na silnici, levý jízdní pruh uzavřen, zúžená vozovka na dva jízdní pruhy, Od 02.04.2017 09:00 Do 29.04.2017 12:00, Modernizace dálnice - etapa 2b, fáze I. Doprava ve směru na Prahu bude vedena ve dvou provizorních jízdních pruzích. Na MÚK Hořice (EXIT 75) a MÚK Koberovice (EXIT 81) bude umožněn sjezd a nájezd ve všech směrech.
okres: Pelhřimov, obec: Hořice
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy levý jízdní pruh uzavřen od: 02.04.2017 21:03:00do: 10.06.2017 23:59:00
D1, mezi km 75.7 a 82.8, ve směru Bohumín – PL, práce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, levý jízdní pruh uzavřen, Od 02.04.2017 21:03 Do 10.06.2017 23:59, Provoz veden ve 2 provizorních jízdních pruzích. Na Exitech 75 a 81 bude umožněn sjezd a nájezd ve všech směrech.
okres: Pelhřimov, obec: Hořice
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 11.04.2017 11:00:00do: 31.05.2017 23:59:00
ulice Sluníčkova, Humpolec, okr. Pelhřimov, uzavřeno, stavební práce, Od 11.04.2017 11:00 Do 31.05.2017 23:59, oprava a výstavba chodníků, Objížďka - bez rozlišení: ulice Sluníčkova, Humpolec, okr. Pelhřimov, přes: silnice II/347 (ulice Čejovská), ulice Panskodomská, Vydal: Městský úřad Humpolec
okres: Pelhřimov, obec: Humpolec
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 18.04.2017 07:00:00do: 13.05.2017 00:00:00
silnice III/12927, Želiv, okr. Pelhřimov, uzavřeno, stavební práce, Od 18.04.2017 07:00 Do 13.05.2017 00:00, úplná uzavírka - oprava silnice, křižovatka silnic III/12927 x III/12924 - III/12927 x MK, Objížďka - bez rozlišení: přes: silnice II/129, komunikace, Vydal: Městský úřad Humpolec
okres: Pelhřimov, obec: Želiv
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 05.04.2017 00:00:00do: 30.09.2017 23:59:00
ulice Hodějovická, mezi křižovatkami ulic Pražská a Krasíkovická, Pelhřimov, okr. Pelhřimov, uzavřeno, stavební práce, Od 05.04.2017 00:00 Do 30.09.2017 23:59, Objížďka - bez rozlišení: přes: ulice Pražská, Vydal: Městský úřad Pelhřimov
okres: Pelhřimov, obec: Pelhřimov
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 21.04.2017 07:00:00do: 28.04.2017 20:00:00
ulice Dlouhá, Pacov, okr. Pelhřimov, uzavřeno, stavební práce, Od 21.04.2017 07:00 Do 28.04.2017 20:00, uzavírka MK v Pacově v ul. Dlouhé z důvodu provádění stav. prací na pokládce kan. a vod. přípojky pro novostavbu RD , Vydal: Městský úřad Pacov
okres: Pelhřimov, obec: Pacov
Dopravní uzavírky a omezenívozovka uzavřena demoliční práce na mostě od: 22.04.2017 19:00:00do: 30.09.2017 15:06:00
komunikace, v katastru obce Koberovice, okr. Pelhřimov, vozovka uzavřena, demoliční práce na mostě, Od 22.04.2017 19:00 Do 30.09.2017 15:06, nadjezd zrušen
okres: Pelhřimov, obec: Koberovice


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33   Jihlava © 2002–2007 webmaster@kr-vysocina.cz