Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina

Velká mapa

Dopravní události
Omezení rozměrů a hmotnostidočasné omezení výšky od: 24.03.2015 00:00:00do:
silnice III/36075 (ulice Nádražní), okr. Třebíč, dočasné omezení výšky, Od 24.03.2015 00:00 Do 31.12.2055 23:59, omezený průjezd na ul. Nádražní - průjezdná výška pouze 3m!
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Sjízdnost vozovkyneprůjezdné pro těžká vozidla od: 01.04.2015 00:00:00do: 31.12.2035 23:59:00
komunikace, u obce Račerovice, okr. Třebíč, neprůjezdné pro těžká vozidla, Od 01.04.2015 00:00 Do 31.12.2035 23:59, nezpevněná komunikace mezí obcí Račerovice a sil. III/35114.
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno od: 20.05.2015 00:00:00do: 31.12.2035 23:59:00
místní komunikace, Třebíč, okr. Třebíč, uzavřeno, Od 20.05.2015 00:00 Do 31.12.2035 23:59
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezenízúžené jízdní pruhy od: 08.03.2016 07:00:00do: 20.12.2016 20:00:00
ulice Blahoslavova, Třebíč, okr. Třebíč, zúžené jízdní pruhy, Od 08.03.2016 07:00 Do 20.12.2016 20:00, umístění stavebního lešení (rekonstrukce objektu), Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezenízúžené jízdní pruhy od: 01.04.2016 07:00:00do: 30.09.2016 20:00:00
ulice L. Pokorného, mezi křižovatkami ulic Tiché nám. a Stinná, Třebíč, okr. Třebíč, zúžené jízdní pruhy, Od 01.04.2016 07:00 Do 30.09.2016 20:00, umístění restaurační letní předzahrádky na MK, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Práce na silnicipráce na údržbě mostu kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem od: 04.04.2016 09:00:00do: 31.10.2016 23:59:00
silnice I/23, Vladislav, okr. Třebíč, práce na údržbě mostu, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Od 04.04.2016 09:00 Do 31.10.2016 23:59, Oprava mostu, střídavý jednosměrný provoz., Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Třebíč, obec: Vladislav
Dopravní uzavírky a omezenízúžené jízdní pruhy od: 02.04.2016 07:00:00do: 01.10.2016 20:00:00
místní komunikace, Třebíč, okr. Třebíč, zúžené jízdní pruhy, Od 02.04.2016 07:00 Do 01.10.2016 20:00, umístění restaurační předzahrádky na MK, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 26.04.2016 07:00:00do: 15.12.2016 20:00:00
místní komunikace, Třebíč, okr. Třebíč, uzavřeno, stavební práce, Od 26.04.2016 07:00 Do 15.12.2016 20:00, umístění skládky stavebního materiálu, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezenízúžené jízdní pruhy od: 28.04.2016 07:00:00do: 27.10.2016 20:00:00
ulice L. Pokorného, mezi křižovatkami ulic Stinná a Subakova, Třebíč, okr. Třebíč, zúžené jízdní pruhy, Od 28.04.2016 07:00 Do 27.10.2016 20:00, umístění restaurační předzahrádky na MK, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 09.05.2016 07:00:00do: 15.12.2016 20:00:00
silnice II/351, ulice Komenského nám., Třebíč, okr. Třebíč, uzavřeno, stavební práce, Od 09.05.2016 07:00 Do 15.12.2016 20:00, uzavírka v rámci realizace akce "Třebíč most ev. č. 351-024", Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Omezení provozu a zákazyomezení Pozor! Výjezd vozidel stavby od: 02.05.2016 07:00:00do: 21.04.2017 20:00:00
ulice Martinské nám., Třebíč, okr. Třebíč, omezení, Pozor! Výjezd vozidel stavby, Od 02.05.2016 07:00 Do 21.04.2017 20:00, Třebíč ul. Soukopova - uzavírka části parkovacích stání p. č. 127 - z důvodu zajištění příjezdu na staveniště., Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezenízúžená vozovka na jeden jízdní pruh od: 06.05.2016 07:00:00do: 05.11.2016 22:00:00
ulice Havlíčkovo nábř., Třebíč, okr. Třebíč, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, Od 06.05.2016 07:00 Do 05.11.2016 22:00, umístění předzahrádky na MK, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Omezení provozu a zákazymost uzavřen stavební práce od: 09.05.2016 07:00:00do: 15.12.2016 20:00:00
silnice II/351 (ulice Komenského nám.), Třebíč, okr. Třebíč, most uzavřen, stavební práce, Od 09.05.2016 07:00 Do 15.12.2016 20:00, z důvodu výstavby Podklášterského mostu. , Objížďka - pro vozidla do 7,5 t , obousměrná: obousměrně od uzavřeného úseku po sil.č. II/351 Komenského nám., dále po sil.č. I/23 Bráfova tř., Sportovní ul., sil. II/360 ul. Rafaelova, MK ul. Míčova, sil.č. III/36061 a III/35116 ul. Táborská, U Kuchyňky a II/351 ul. 9. května zpět k uzavřenému úseku. Délka objízdné trasy 6,9 km., Objížďka - pro vozidla nad X tun, obousměrně nad 7,5 t: obousměrně po sil.č. I/23 Červená Hospoda, dále po sil.č. II/405přes Krahulov do Okříšek, odtud po sil.č. III/40510 a III/35114 přes Přibyslavice a Novou Ves do Třebíče. Délka objízdné trasy 20 km. , Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Práce na silnicistavební práce kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem od: 23.05.2016 07:00:00do: 31.10.2016 23:59:00
silnice I/23, Náměšť nad Oslavou - Kralice nad Oslavou, okr. Třebíč, stavební práce, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Od 23.05.2016 07:00 Do 31.10.2016 23:59, Oprava vozovky včetně pravé poloviny mostu ve směru na Kralice. Odbočení na Březník bez omezení. Odbočení na ul. Smetanova a výjezd z této ulice bude po dobu provádění prací vždy umožněn. Provoz řízen semafory, Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Třebíč, obec: Kralice nad Oslavou
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 04.07.2016 07:00:00do: 30.11.2016 20:00:00
ulice Čeloudova, mezi křižovatkami ulic Kubišova a Kubišova, Třebíč, okr. Třebíč, uzavřeno, stavební práce, Od 04.07.2016 07:00 Do 30.11.2016 20:00, z důvodu provádění stavebních prací v rámci akce "regenerace sídliště, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezenízúžené jízdní pruhy stavební práce od: 04.07.2016 07:00:00do: 30.11.2016 20:00:00
ulice Kubišova, mezi křižovatkami ulic Čeloudova a Čeloudova, Třebíč, okr. Třebíč, zúžené jízdní pruhy, stavební práce, Od 04.07.2016 07:00 Do 30.11.2016 20:00, z důvodu provádění stavebních prací v rámci akce "regenerace sídliště, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno od: 20.07.2016 00:00:00do: 31.10.2016 23:59:00
místní komunikace, Vladislav, okr. Třebíč, uzavřeno, Od 20.07.2016 00:00 Do 31.10.2016 23:59, Pozor!, Na ulici není možné odbočit ze silnice I/23 z důvodu instalace zábran, které tu budou po dobu rekonstrukce mostu o cca 200 m dále.
okres: Třebíč, obec: Vladislav
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 25.07.2016 07:00:00do: 30.10.2016 20:00:00
silnice II/410 (ulice Koželužská), Třebíč, okr. Třebíč, uzavřeno, stavební práce, Od 25.07.2016 07:00 Do 30.10.2016 20:00, z důvodu provádění opravy opěrné zdi v rámci akce: „II/410 Třebíč – Borovina, opěrná zeď v km 0,184-0,385“, Objížďka - obousměrná, všechna vozidla: od uzavřeného úseku po silnici č. II/410 ke křiž. se sil. I/23 a po této sil. ul. Sucheniova a Pražská do místní části městyse Stařeč - Červená Hospoda a odtud po sil. č. III/4101 do Starče ke křiž. se sil. II/410 a zpět do Třebíče k uzavřenému úseku. Objízdná trasa pro linkové autobusy: po místních komunikacích ul. Řípovská, Spojenců, Revoluční , Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno práce na inženýrských sítích od: 27.07.2016 07:00:00do: 30.09.2016 20:00:00
ulice Lázeňská, Moravské Budějovice, okr. Třebíč, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Od 27.07.2016 07:00 Do 30.09.2016 20:00, stavební práce z důvodu rekonstrukce kanalizace, Vydal: Městský úřad Moravské Budějovice
okres: Třebíč, obec: Moravské Budějovice
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno práce na inženýrských sítích od: 01.08.2016 07:00:00do: 31.10.2016 20:00:00
místní komunikace, v katastru obce Moravské Budějovice, okr. Třebíč, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Od 01.08.2016 07:00 Do 31.10.2016 20:00, úplná uzavírka místní komunikace ul. Veverkova a úsek účelové komunikace mezi ul. Veverkova a ul. Peroutka. Stavební práce, kompletní rekonstrukce kanalizace a komunikace , Objížďka - bez rozlišení, osousměrná: ulice Veverkova - ulice Nerudova, Moravské Budějovice, okr. Třebíč, Vydal: Městský úřad Moravské Budějovice
okres: Třebíč, obec: Moravské Budějovice
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno, práce na silnici od: 01.09.2016 00:00:00do: 04.10.2016 23:59:00
silnice III/4026, Předín, okr. Třebíč, uzavřeno, práce na silnici, Od 01.09.2016 00:00 Do 04.10.2016 23:59, z důvodu provádění stavebních, Objížďka - obousměrná, všechna vozidla: od uzavřeného úseku po silnicích č. III/4027 a č. III/4028 do Opatova. Délka objízdné trasy cca 6,4 km, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Předín
Práce na silnicipráce na silnici kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem od: 08.08.2016 07:00:00do: 31.10.2016 20:00:00
silnice II/405, Okříšky, okr. Třebíč, práce na silnici, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Od 08.08.2016 07:00 Do 31.10.2016 20:00, zvláštní užívání silnic č. II/405 ul. Jihlavská a III/4057 ul. U Kapličky v průtahu městyse Okříšky za účelem záboru jízdního pruhu vozovky, z důvodu umístění stavební mechanizace k provedení výstavby chodníku v rámci akce: „ II/405 Chodník Cihelna – Fränkische – Jihlavská, Okříšky“. Provoz řízen SSZ., Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Okříšky
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 08.08.2016 07:00:00do: 15.12.2016 20:00:00
silnice II/351 (ulice Komenského nám.), Třebíč, okr. Třebíč, uzavřeno, stavební práce, Od 08.08.2016 07:00 Do 15.12.2016 20:00, úplná uzavírka silnice č. II/351 Komenského nám. v úseku od křižovatky se silnicí č. I/23 po stávající uzavírku související s výstavbou mostu, o celkové délce cca 180 m, z důvodu provádění stavebních úprav výše uvedeného úseku silnice vč. křiž. MK V. Nezvala a Jihlavská brána v rámci stavby: „ II/351 Třebíč – úprava křiž. s ul. Jihlavská brána po křiž. I/23“, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Práce na silnicipráce na silnici od: 10.08.2016 07:00:00do: 16.10.2016 19:00:00
silnice III/4118, v katastru obce Moravské Budějovice, okr. Třebíč, práce na silnici, Od 10.08.2016 07:00 Do 16.10.2016 19:00, částečná uzavírka silnice, zřízení sjezdu a rozšíření komunikace III/4118 v daném úseku, Vydal: Městský úřad Moravské Budějovice
okres: Třebíč, obec: Moravské Budějovice
Dopravní uzavírky a omezenízúžené jízdní pruhy stavební práce od: 15.08.2016 07:00:00do: 15.10.2016 20:00:00
silnice III/35113, Číhalín, okr. Třebíč, zúžené jízdní pruhy, stavební práce, Od 15.08.2016 07:00 Do 15.10.2016 20:00, z důvodu vybudování nových dešť. vpustí v rámci akce: „Prodloužení chodníku podél silnice III/35113 v obci Číhalín etapa I+II +kanalizace“, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Číhalín
Dopravní uzavírky a omezenízúžené jízdní pruhy stavební práce od: 15.08.2016 07:00:00do: 30.11.2016 20:00:00
silnice III/15245 (ulice Třebíčská), Hrotovice, okr. Třebíč, zúžené jízdní pruhy, stavební práce, Od 15.08.2016 07:00 Do 30.11.2016 20:00, z důvodu umístění stavební mechanizace k provedení stavebních úprav chodníku., Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Hrotovice
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno práce na inženýrských sítích od: 15.08.2016 07:00:00do: 31.10.2016 20:00:00
ulice Jihlavská brána, mezi křižovatkami ulic Komenského nám. a Karlovo nám., Třebíč, okr. Třebíč, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Od 15.08.2016 07:00 Do 31.10.2016 20:00, provádění výkopových prací v rámci rekonstrukce NTP plynovodu a domovních přípojek , Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 19.08.2016 07:00:00do: 30.09.2016 23:59:00
silnice II/399, Okarec - Třesov, okr. Třebíč, uzavřeno, stavební práce, Od 19.08.2016 07:00 Do 30.09.2016 23:59, oprava silnice II/399 v km 12,500 - 15,965, Objížďka - obousměrná: silnice III/3997, Okarec - silnice II/399, Třesov, okr. Třebíč, přes: silnice III/39912 (Studenec), Kozlany, Vydal: Městský úřad Náměšť nad Oslavou
okres: Třebíč, obec: Třesov
Dopravní uzavírky a omezenízúžené jízdní pruhy práce na inženýrských sítích od: 22.08.2016 07:00:00do: 30.09.2016 20:00:00
silnice II/399, Stropešín, okr. Třebíč, zúžené jízdní pruhy, práce na inženýrských sítích, Od 22.08.2016 07:00 Do 30.09.2016 20:00, z důvodu umístění stavební mechanizace k provedení protlaků a podélného výkopu mimo těleso silnice, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Stropešín
Práce na silnicioprava povrchu vozovky kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem od: 29.08.2016 07:00:00do: 31.10.2016 20:00:00
silnice II/410 (ulice Koželužská), Třebíč, okr. Třebíč, oprava povrchu vozovky, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Od 29.08.2016 07:00 Do 31.10.2016 20:00, z důvodu provádění souvislé opravy povrchu vozovky., Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Práce na silnicioprava povrchu vozovky kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem od: 29.08.2016 07:00:00do: 31.10.2016 20:00:00
silnice II/410 (ulice Koželužská), Třebíč, okr. Třebíč, oprava povrchu vozovky, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Od 29.08.2016 07:00 Do 31.10.2016 20:00, z důvodu provádění souvislé opravy povrchu vozovky, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezenízúžené jízdní pruhy od: 30.08.2016 16:00:00do: 31.12.2016 20:00:00
ulice Tomáše Bati, Třebíč, okr. Třebíč, zúžené jízdní pruhy, Od 30.08.2016 16:00 Do 31.12.2016 20:00, zábor jízdního pruhu z důvodu umístění stavební techniky, obslužných vozidel v souvislostí s akcí "Hotelová škola Třebíč - přístavba tělocvičny", Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezeníkyvadlový provoz jedním jízdním pruhem práce na inženýrských sítích od: 05.09.2016 07:00:00do: 16.10.2016 20:00:00
silnice III/02327, Horní Lhotice, okr. Třebíč, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, práce na inženýrských sítích, Od 05.09.2016 07:00 Do 16.10.2016 20:00, pokládka kabel. vedení NN, posuvné pracovní místo v délce max. 50 m , Vydal: Městský úřad Náměšť nad Oslavou
okres: Třebíč, obec: Kralice nad Oslavou
Dopravní uzavírky a omezenízúžená vozovka na jeden jízdní pruh práce na inženýrských sítích od: 05.09.2016 07:00:00do: 31.10.2016 20:00:00
silnice III/36057, Rudíkov, okr. Třebíč, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, práce na inženýrských sítích, Od 05.09.2016 07:00 Do 31.10.2016 20:00, z důvodu uložení dešťové kanalizace v rámci akce: „Rozvoj dopravní infrastruktury pro nemotorovou dopravu, stavební úpravy chodníků a zpevněných ploch v obci Rudíkov“, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Rudíkov
Práce na silnicistavební práce zúžená vozovka na jeden jízdní pruh od: 04.09.2016 07:00:00do: 30.11.2016 20:00:00
silnice III/36075 (ulice Nádražní) - ulice Vaňkovo nám., Třebíč, okr. Třebíč, stavební práce, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, Od 04.09.2016 07:00 Do 30.11.2016 20:00, částečná uzavírka silnice č. III/36075 Znojemská v úseku od křiž. s MK Janouškova, Nádražní po křiž. MK Sušilova, Riegrova v délce cca 200 m z důvodu provádění stavebních prací na železničním mostě v rámci akce: „ Revitalizace trati Okříšky – Zastávka u Brna“. Umožněn průjezd pod viaduktem pouze ve směru do centra při zachování šířky jízdního pruhu 4 m. Pro vozidla jedoucí z centra směrem na Znojmo je navržena objízdná trasa. Pro pěší bude uzavřen levý (užší) chodník. , Objížďka - objížďka mimo vozidla IZS: silnice I/23 (ulice Bráfova tř.) - sil. II/305 (uliice Hrotovická) přes: ulice Kosmákova, ulice Březinova na silnici III/36075 (ulice Znojemská), Třebíč, okr. Třebíč,. Délka objízdné trasy cca 2 km., Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezenízúžené jízdní pruhy stavební práce od: 08.09.2016 07:00:00do: 15.10.2016 20:00:00
silnice II/360, ulice Březinova, Jaroměřice nad Rokytnou, okr. Třebíč, zúžené jízdní pruhy, stavební práce, Od 08.09.2016 07:00 Do 15.10.2016 20:00, zvláštní užívání silnice za účelem provádění rozšíření a napojení komunikace v rámci výstavby obchodního domu Penny market., Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Jaroměřice nad Rokytnou
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 12.09.2016 07:00:00do: 30.10.2016 23:59:00
silnice III/39218, Kramolín - Slavětice, okr. Třebíč, uzavřeno, stavební práce, Od 12.09.2016 07:00 Do 30.10.2016 23:59, úplná uzavírka silnice úseku hráze Dalešické přehrady v délce cca 310 m z důvodu provádění stavebních prací v rámci akce: „Oprava silnice na koruně hráze elektrárny Dalešice“. , Objížďka - obousměrná, všechna vozidla mimo IZS: ze Slavětic po sil.č. II/152 ke křiž. se sil. č II/392 u Dukovan, odtud po sil. č. II/392 do Mohelna a dále po sil. č. III/39217 do Kramolína ke křiž. se sil.č. III/39218. Délka objízdné trasy cca 17,1 km., Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Kramolín
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno práce na inženýrských sítích od: 12.09.2016 07:00:00do: 15.11.2016 23:59:00
ulice Třebíčská, Náměšť nad Oslavou, okr. Třebíč, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Od 12.09.2016 07:00 Do 15.11.2016 23:59, z důvodu pokládky kabelového vedení NN, úplná uzavírka po úsecích cca 100 m, Vydal: Městský úřad Náměšť nad Oslavou
okres: Třebíč, obec: Náměšť nad Oslavou
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno práce na inženýrských sítích od: 12.09.2016 07:00:00do: 15.11.2016 23:59:00
ulice Třebíčská, mezi křižovatkami ulic Havlíčkova a E. F. Buriana, Náměšť nad Oslavou, okr. Třebíč, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Od 12.09.2016 07:00 Do 15.11.2016 23:59, z důvodu pokládky kabelového vedení NN, úplná uzavírka po úsecích cca 100 m, Vydal: Městský úřad Náměšť nad Oslavou
okres: Třebíč, obec: Náměšť nad Oslavou
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno práce na inženýrských sítích od: 12.09.2016 07:00:00do: 15.11.2016 23:59:00
ulice Třebíčská, Náměšť nad Oslavou, okr. Třebíč, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Od 12.09.2016 07:00 Do 15.11.2016 23:59, z důvodu pokládky kabelového vedení NN, úplná uzavírka po úsecích cca 100 m, Vydal: Městský úřad Náměšť nad Oslavou
okres: Třebíč, obec: Náměšť nad Oslavou
Dopravní uzavírky a omezeníkyvadlový provoz jedním jízdním pruhem práce na inženýrských sítích od: 12.09.2016 07:00:00do: 15.11.2016 23:59:00
ulice Havlíčkova, mezi křižovatkami ulic Třebíčská a Na Vyhlídce, Náměšť nad Oslavou, okr. Třebíč, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, práce na inženýrských sítích, Od 12.09.2016 07:00 Do 15.11.2016 23:59, z důvodu pokládky kabelového vedení NN, Vydal: Městský úřad Náměšť nad Oslavou
okres: Třebíč, obec: Náměšť nad Oslavou
Dopravní uzavírky a omezeníkyvadlový provoz jedním jízdním pruhem práce na inženýrských sítích od: 12.09.2016 07:00:00do: 15.11.2016 23:59:00
ulice E. F. Buriana, mezi křižovatkami ulic Třebíčská a Jar. Ježka, Náměšť nad Oslavou, okr. Třebíč, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, práce na inženýrských sítích, Od 12.09.2016 07:00 Do 15.11.2016 23:59, z důvodu pokládky kabelového vedení NN, Vydal: Městský úřad Náměšť nad Oslavou
okres: Třebíč, obec: Náměšť nad Oslavou
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno oprava povrchu vozovky od: 12.09.2016 08:00:00do: 31.10.2016 20:00:00
silnice II/408 (ulice Znojemská), Jemnice, okr. Třebíč, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 12.09.2016 08:00 Do 31.10.2016 20:00, Vydal: Městský úřad Moravské Budějovice
okres: Třebíč, obec: Jemnice
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno oprava povrchu vozovky od: 11.09.2016 20:00:00do: 31.10.2016 20:00:00
silnice II/390, Budišov, okr. Třebíč, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 11.09.2016 20:00 Do 31.10.2016 20:00, úplná uzavírka úseku silnice z důvodu provádění opravy vozovky, Objížďka - bez rozlišení, obousměrná: po sil.č. II/390 z Budišova přes Nárameč ke křiž. se sil.č. II/360, odtud přes Pocoucov do Třebíče (ul. Rafaelova) ke křiž. se sil.č. I/23, po této silnici přes Vladislav do Náměště nad Osl. odtud po sil. II/399 do Jinošova a dále po sil.č. II/392 přes Pucov, Jasenici, Čikov do Tasova a po sil.č. II/390 přes Kamennou do Budišova. Objízdná trasa pro veřejnou linkovou autobusovou dopravu: Obousměrně z Budišova po sil.č. III/39013 do Hodova, z Hodova po MK do Náramče , Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Budišov
Dopravní uzavírky a omezeníoprava povrchu vozovky, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh od: 19.09.2016 07:00:00do: 10.10.2016 20:00:00
silnice III/36069 (ulice Pražská), Moravské Budějovice, okr. Třebíč, oprava povrchu vozovky, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, Od 19.09.2016 07:00 Do 10.10.2016 20:00, oprava kanalizačních vpustí, provoz řízen světleným signalizačním zařízením , Vydal: Městský úřad Moravské Budějovice
okres: Třebíč, obec: Moravské Budějovice
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno oprava povrchu vozovky od: 19.09.2016 06:00:00do: 30.11.2016 20:00:00
ulice Krátká, mezi křižovatkami ulic Husova a Palackého, Náměšť nad Oslavou, okr. Třebíč, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 19.09.2016 06:00 Do 30.11.2016 20:00, rekonstrukce komunikace, Objížďka - obousměrná: ulice Husova - ulice Palackého, Náměšť nad Oslavou, okr. Třebíč, přes: ulice V. Nezvala, Vydal: Městský úřad Náměšť nad Oslavou
okres: Třebíč, obec: Náměšť nad Oslavou
Dopravní uzavírky a omezenízúžené jízdní pruhy stavební práce od: 21.09.2016 07:00:00do: 31.10.2016 20:00:00
ulice C. Boudy, Třebíč, okr. Třebíč, zúžené jízdní pruhy, stavební práce, Od 21.09.2016 07:00 Do 31.10.2016 20:00, výkopové práce - plynovodní přípojka - chodník bude uzavřen, a to po úsecích délky 50 m - MK zůstane jízdní pruh š. nejméně 2,75 m pro oba směry jízdy, délka dopravního omezení nepřesáhne 50 m, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Nebezpečné překážkypadající kamení kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem od: 20.09.2016 00:00:00do: 10.10.2016 23:59:00
silnice I/23, v katastru obce Vladislav, okr. Třebíč, padající kamení, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Od 20.09.2016 00:00 Do 10.10.2016 23:59, Provoz v místě sanace svahu železniční trati řízen semafory., Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Třebíč, obec: Vladislav
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno oprava povrchu vozovky od: 21.09.2016 07:00:00do: 30.09.2016 20:00:00
silnice III/4106, Stařeč - Čechočovice, okr. Třebíč, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 21.09.2016 07:00 Do 30.09.2016 20:00, úplná uzavírka silnice z důvodu provádění opravy povrchu silnice po výstavbě vodovodu v rámci akce: „Výstavba vodovodu Čechočovice“., Objížďka - obousměrná, vozidla IZS, VLOD, dopravní obsluha: od uzavřeného úseku v blízkosti křiž. sil.č. II/410 a III/4106 po sil.č. II/410 do Starče, odtud po sil.č. III/4101 do Červené Hospody, dále po sil.č. I/23 ke křiž.se sil.č. III/4106 a odtud zpět k uzavřenému úseku v obci Čechočovice. Délka objízdné trasy cca 8 km., Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Čechočovice
Dopravní uzavírky a omezenízúžené jízdní pruhy stavební práce od: 26.09.2016 07:00:00do: 17.10.2016 20:00:00
ulice Švabinského, Třebíč, okr. Třebíč, zúžené jízdní pruhy, stavební práce, Od 26.09.2016 07:00 Do 17.10.2016 20:00, Prodloužení kanalizačního řadu, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno oprava povrchu vozovky od: 26.09.2016 07:00:00do: 16.10.2016 20:00:00
silnice III/4027, silnice III/4026, Předín, okr. Třebíč, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 26.09.2016 07:00 Do 16.10.2016 20:00, z důvodu opravy silnic, Objížďka - obousměrná, všechna vozidla mimo IZS: z obce Předín po sil.č. I/23 přes Štěměchy ke křiž. se sil.č. III/4056, po této silnici přes Chlístov a Podheraltice a po sil. č. III/4028 do Opatova. Délka objízdné trasy cca 16,1 km., Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Předín


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33   Jihlava © 2002–2007 webmaster@kr-vysocina.cz