Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina

Velká mapa

Dopravní události
Omezení rozměrů a hmotnostidočasné omezení výšky od: 24.03.2015 00:00:00do:
silnice III/36075 (ulice Nádražní), okr. Třebíč, dočasné omezení výšky, Od 24.03.2015 00:00 Do 31.12.2055 23:59, omezený průjezd na ul. Nádražní - průjezdná výška pouze 3m!
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Sjízdnost vozovkyneprůjezdné pro těžká vozidla od: 01.04.2015 00:00:00do: 31.12.2035 23:59:00
komunikace, u obce Račerovice, okr. Třebíč, neprůjezdné pro těžká vozidla, Od 01.04.2015 00:00 Do 31.12.2035 23:59, nezpevněná komunikace mezí obcí Račerovice a sil. III/35114.
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno od: 20.05.2015 00:00:00do: 31.12.2035 23:59:00
místní komunikace, Třebíč, okr. Třebíč, uzavřeno, Od 20.05.2015 00:00 Do 31.12.2035 23:59
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 08.03.2016 08:00:00do: 31.12.2016 20:00:00
ulice Tomáše Bati, ulice Zámeček, Třebíč, okr. Třebíč, uzavřeno, stavební práce, Od 08.03.2016 08:00 Do 31.12.2016 20:00, Třebíč, ul. Tomáše Bati parc. 1480/2, Zámeček parc. 1482/7 uzavírka chodníků, přechodů pro chodce: MK. Provádění prací a manipulace s materiálem v rámci akce "Hotelová škola Třebíč - přístavba tělocvičny" . Omezení komunikace z důvodu použití vysokotonážního jeřábu. Kolem komunikace omezeny rovněž chodníky a přechody pro chodce, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezenízúžené jízdní pruhy od: 08.03.2016 07:00:00do: 31.08.2016 20:00:00
ulice Tomáše Bati, Třebíč, okr. Třebíč, zúžené jízdní pruhy, Od 08.03.2016 07:00 Do 31.08.2016 20:00, zábor jízdního pruhu na místní komunikaci (umístění stavebního jeřábu, obslužných vozidel), Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezenízúžené jízdní pruhy od: 08.03.2016 07:00:00do: 20.12.2016 20:00:00
ulice Blahoslavova, Třebíč, okr. Třebíč, zúžené jízdní pruhy, Od 08.03.2016 07:00 Do 20.12.2016 20:00, umístění stavebního lešení (rekonstrukce objektu), Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezenízúžené jízdní pruhy od: 01.04.2016 07:00:00do: 30.09.2016 20:00:00
ulice L. Pokorného, mezi křižovatkami ulic Tiché nám. a Stinná, Třebíč, okr. Třebíč, zúžené jízdní pruhy, Od 01.04.2016 07:00 Do 30.09.2016 20:00, umístění restaurační letní předzahrádky na MK, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Práce na silnicipráce na údržbě mostu kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem od: 04.04.2016 09:00:00do: 31.10.2016 23:59:00
silnice I/23, Vladislav, okr. Třebíč, práce na údržbě mostu, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Od 04.04.2016 09:00 Do 31.10.2016 23:59, Oprava mostu, střídavý jednosměrný provoz., Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Třebíč, obec: Vladislav
Dopravní uzavírky a omezenízúžené jízdní pruhy od: 02.04.2016 07:00:00do: 01.10.2016 20:00:00
místní komunikace, Třebíč, okr. Třebíč, zúžené jízdní pruhy, Od 02.04.2016 07:00 Do 01.10.2016 20:00, umístění restaurační předzahrádky na MK, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 26.04.2016 07:00:00do: 15.12.2016 20:00:00
místní komunikace, Třebíč, okr. Třebíč, uzavřeno, stavební práce, Od 26.04.2016 07:00 Do 15.12.2016 20:00, umístění skládky stavebního materiálu, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezenízúžené jízdní pruhy od: 28.04.2016 07:00:00do: 27.10.2016 20:00:00
ulice L. Pokorného, mezi křižovatkami ulic Stinná a Subakova, Třebíč, okr. Třebíč, zúžené jízdní pruhy, Od 28.04.2016 07:00 Do 27.10.2016 20:00, umístění restaurační předzahrádky na MK, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 09.05.2016 07:00:00do: 15.12.2016 20:00:00
silnice II/351, ulice Komenského nám., Třebíč, okr. Třebíč, uzavřeno, stavební práce, Od 09.05.2016 07:00 Do 15.12.2016 20:00, uzavírka v rámci realizace akce "Třebíč most ev. č. 351-024", Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Omezení provozu a zákazyomezení Pozor! Výjezd vozidel stavby od: 02.05.2016 07:00:00do: 21.04.2017 20:00:00
ulice Martinské nám., Třebíč, okr. Třebíč, omezení, Pozor! Výjezd vozidel stavby, Od 02.05.2016 07:00 Do 21.04.2017 20:00, Třebíč ul. Soukopova - uzavírka části parkovacích stání p. č. 127 - z důvodu zajištění příjezdu na staveniště., Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezenízúžená vozovka na jeden jízdní pruh od: 06.05.2016 07:00:00do: 05.11.2016 22:00:00
ulice Havlíčkovo nábř., Třebíč, okr. Třebíč, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, Od 06.05.2016 07:00 Do 05.11.2016 22:00, umístění předzahrádky na MK, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Omezení provozu a zákazymost uzavřen stavební práce od: 09.05.2016 07:00:00do: 15.12.2016 20:00:00
silnice II/351 (ulice Komenského nám.), Třebíč, okr. Třebíč, most uzavřen, stavební práce, Od 09.05.2016 07:00 Do 15.12.2016 20:00, z důvodu výstavby Podklášterského mostu. , Objížďka - pro vozidla do 7,5 t , obousměrná: obousměrně od uzavřeného úseku po sil.č. II/351 Komenského nám., dále po sil.č. I/23 Bráfova tř., Sportovní ul., sil. II/360 ul. Rafaelova, MK ul. Míčova, sil.č. III/36061 a III/35116 ul. Táborská, U Kuchyňky a II/351 ul. 9. května zpět k uzavřenému úseku. Délka objízdné trasy 6,9 km., Objížďka - pro vozidla nad X tun, obousměrně nad 7,5 t: obousměrně po sil.č. I/23 Červená Hospoda, dále po sil.č. II/405přes Krahulov do Okříšek, odtud po sil.č. III/40510 a III/35114 přes Přibyslavice a Novou Ves do Třebíče. Délka objízdné trasy 20 km. , Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Práce na silnicistavební práce kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem od: 23.05.2016 07:00:00do: 31.10.2016 23:59:00
silnice I/23, Náměšť nad Oslavou - Kralice nad Oslavou, okr. Třebíč, stavební práce, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Od 23.05.2016 07:00 Do 31.10.2016 23:59, Oprava vozovky v několika etapách, provoz řízen semafory, Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Třebíč, obec: Kralice nad Oslavou
Práce na silnicistavební práce Pozor! Výjezd vozidel stavby od: 16.06.2016 20:00:00do: 31.08.2016 20:00:00
ulice Fr. Hrubína, Třebíč, okr. Třebíč, stavební práce, Pozor! Výjezd vozidel stavby, Od 16.06.2016 20:00 Do 31.08.2016 20:00, s důvodu provádění stavebních prací v rámci akce "Regenerace sídliště Hájek II - ul. Fr. Hrubína - etapa B3", Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezenízúžená vozovka na jeden jízdní pruh stavební práce od: 10.07.2016 00:01:00do: 30.09.2016 20:00:00
silnice II/405, Krahulov, okr. Třebíč, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, stavební práce, Od 10.07.2016 00:01 Do 30.09.2016 20:00, z důvodu umístění stavební mechanizace k provedení výstavby opěrné zdi, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Krahulov
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 04.07.2016 07:00:00do: 30.11.2016 20:00:00
ulice Čeloudova, mezi křižovatkami ulic Kubišova a Kubišova, Třebíč, okr. Třebíč, uzavřeno, stavební práce, Od 04.07.2016 07:00 Do 30.11.2016 20:00, z důvodu provádění stavebních prací v rámci akce "regenerace sídliště, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezenízúžené jízdní pruhy stavební práce od: 04.07.2016 07:00:00do: 30.11.2016 20:00:00
ulice Kubišova, mezi křižovatkami ulic Čeloudova a Čeloudova, Třebíč, okr. Třebíč, zúžené jízdní pruhy, stavební práce, Od 04.07.2016 07:00 Do 30.11.2016 20:00, z důvodu provádění stavebních prací v rámci akce "regenerace sídliště, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno práce na inženýrských sítích od: 11.07.2016 07:00:00do: 30.08.2016 20:00:00
místní komunikace, Moravské Budějovice, okr. Třebíč, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Od 11.07.2016 07:00 Do 30.08.2016 20:00, podélné výkopové práce - úsek rozbočení ul. Lázeňská ve směru k mostu ul. 1. máje, v celkové délce 203 m, Vydal: Městský úřad Moravské Budějovice
okres: Třebíč, obec: Moravské Budějovice
Práce na silnicioprava povrchu vozovky kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem od: 07.07.2016 08:00:00do: 24.10.2016 23:59:00
silnice III/39218, Slavětice - Kramolín, okr. Třebíč, oprava povrchu vozovky, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Od 07.07.2016 08:00 Do 24.10.2016 23:59, částečná uzavírka silnice č. III/39218 v úseku hráze Dalešické přehrady o celkové délce cca 310 m z důvodu provádění stavebních prací v rámci akce: „Oprava silnice na koruně hráze elektrárny Dalešice“, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Kramolín
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 18.07.2016 07:00:00do: 31.08.2016 20:00:00
silnice II/360, Jaroměřice nad Rokytnou, okr. Třebíč, uzavřeno, stavební práce, Od 18.07.2016 07:00 Do 31.08.2016 20:00, úplná uzavírka silnice č. II/360 v úseku od křiž. se sil.č. III/36077 po MK ul. Havlíčkova v Jaroměřicích nad Rok. o celkové délce cca 1,6 km z důvodu provádění souvislé opravy povrchu silnice, Objížďka - pro vozidla do 7,5 t vč. VLOD a IZS: obousměrná: obousměrně sil.č. III/4014 přes Ratibořice do Jaroměřic nad Rok. a zde po sil.č. II/401 ul. Havlíčkova ke křiž. se sil.č. II/360 na ul. Březinova. Délka objízdné trasy je cca 8 km, Objížďka - pro vozidla nad 7,5 t obousměrně: Vozidla nad 7,5 t: obousměrně z Třebíče po sil.č. II/351 směr Dukovany až ke křiž. se sil.č. II/152, a po této silnici přes Hrotovice, Račice, Myslibořice do Jaroměřic nad Rok. Délka objízdné trasy cca 37 km, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Jaroměřice nad Rokytnou
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno, práce na silnici od: 18.07.2016 08:00:00do: 31.08.2016 23:59:00
silnice III/4027, Předín, okr. Třebíč, uzavřeno, práce na silnici, Od 18.07.2016 08:00 Do 31.08.2016 23:59, z důvodu provádění stavebních prací. , Objížďka - obousměrná, všechna vozidla: obousměrně od uzavřeného úseku po silnici č. III/4026 do Opatova a odtud po sil.č. III/4028 ke křiž. se sil.č. III/4027, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Předín
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, střídavý jednosměrný provoz od: 19.07.2016 09:00:00do: 28.08.2016 20:00:00
silnice II/410 (ulice Dr. Ant. Hobzy), Třebíč, okr. Třebíč, práce na silnici, střídavý jednosměrný provoz, Od 19.07.2016 09:00 Do 28.08.2016 20:00, z důvodu provádění souvislé opravy povrchu vozovky, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno, práce na silnici od: 19.07.2016 09:00:00do: 28.08.2016 20:00:00
silnice II/410 (ulice Koželužská), Třebíč, okr. Třebíč, uzavřeno, práce na silnici, Od 19.07.2016 09:00 Do 28.08.2016 20:00, z důvodu provádění souvislé opravy povrchu vozovky, Objížďka - obousměrná, mimo MAD : obousměrně po silnici č. I/23 do místní části Červená Hospoda Městyse Stařeč, odtud po sil.č. III/4101 do městyse Stařeč a po sil.č. II/410 do Třebíče . Délka objízdné trasy cca 5 km. Pro MAD – MK ul. Okružní, Fibichova, Řípovská , Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno oprava povrchu vozovky od: 20.07.2016 07:00:00do: 31.08.2016 20:00:00
silnice III/36059, Horní Vilémovice, okr. Třebíč, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 20.07.2016 07:00 Do 31.08.2016 20:00, úplná uzavírka silnice z důvodu provádění stavebních prací v rámci akce: „III/36059 Horní Vilémovice – průtah“, Objížďka - obousměrná, všechna vozidla: silnice III/36059, Horní Vilémovice, okr. Třebíč, přes: místní komunikace (Rudíkov), Hroznatín, od uzavřeného úseku po sil.č. III/36059 ke křiž. se sil. č. III/35116, po této silnici přes Benetice ke křiž. se sil.č. III/36057, po této sil. přes Hroznatín do Rudíkova, zde po sil.č. III/36058 k sil.č. II/360 a dále po sil.č. III/36059 přes Přeckov zpět k uzavřenému úseku. Délka objízdné trasy cca 12,7 km., Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Horní Vilémovice
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno od: 20.07.2016 00:00:00do: 31.10.2016 23:59:00
místní komunikace, Vladislav, okr. Třebíč, uzavřeno, Od 20.07.2016 00:00 Do 31.10.2016 23:59, Pozor!, Na ulici není možné odbočit ze silnice I/23 z důvodu instalace zábran, které tu budou po dobu rekonstrukce mostu o cca 200 m dále.
okres: Třebíč, obec: Vladislav
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno práce na inženýrských sítích od: 25.07.2016 07:00:00do: 30.08.2016 20:00:00
ulice Šustova, Moravské Budějovice, okr. Třebíč, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Od 25.07.2016 07:00 Do 30.08.2016 20:00, podélné výkopové práce, Objížďka - bez rozlišení, obousměrná: silnice III/36069 (ulice 1. máje) - ulice Sokolská, Moravské Budějovice, okr. Třebíč, přes: ulice Sokolská, Vydal: Městský úřad Moravské Budějovice
okres: Třebíč, obec: Moravské Budějovice
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 25.07.2016 07:00:00do: 30.10.2016 20:00:00
silnice II/410 (ulice Koželužská), Třebíč, okr. Třebíč, uzavřeno, stavební práce, Od 25.07.2016 07:00 Do 30.10.2016 20:00, z důvodu provádění opravy opěrné zdi v rámci akce: „II/410 Třebíč – Borovina, opěrná zeď v km 0,184-0,385“, Objížďka - obousměrná, všechna vozidla: od uzavřeného úseku po silnici č. II/410 ke křiž. se sil. I/23 a po této sil. ul. Sucheniova a Pražská do místní části městyse Stařeč - Červená Hospoda a odtud po sil. č. III/4101 do Starče ke křiž. se sil. II/410 a zpět do Třebíče k uzavřenému úseku. Objízdná trasa pro linkové autobusy: po místních komunikacích ul. Řípovská, Spojenců, Revoluční , Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Omezení provozu a zákazyomezení od: 25.07.2016 07:00:00do: 26.08.2016 20:00:00
ulice Kubišova, Třebíč, okr. Třebíč, omezení, Od 25.07.2016 07:00 Do 26.08.2016 20:00, uzavřena 4 parkovací stání z důvodu realizace akce "Stavební úpravy části MŠ Kubišova, Třebíč", Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezenízúžené jízdní pruhy od: 26.07.2016 07:00:00do: 31.08.2016 23:59:00
ulice L. Pokorného, mezi křižovatkami ulic Stinná a Subakova, Třebíč, okr. Třebíč, zúžené jízdní pruhy, Od 26.07.2016 07:00 Do 31.08.2016 23:59, umístění kontejneru, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno práce na inženýrských sítích od: 27.07.2016 07:00:00do: 30.09.2016 20:00:00
ulice Lázeňská, Moravské Budějovice, okr. Třebíč, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Od 27.07.2016 07:00 Do 30.09.2016 20:00, stavební práce z důvodu rekonstrukce kanalizace, Vydal: Městský úřad Moravské Budějovice
okres: Třebíč, obec: Moravské Budějovice
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno práce na inženýrských sítích od: 01.08.2016 07:00:00do: 31.10.2016 20:00:00
místní komunikace, v katastru obce Moravské Budějovice, okr. Třebíč, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Od 01.08.2016 07:00 Do 31.10.2016 20:00, úplná uzavírka místní komunikace ul. Veverkova a úsek účelové komunikace mezi ul. Veverkova a ul. Peroutka. Stavební práce, kompletní rekonstrukce kanalizace a komunikace , Objížďka - bez rozlišení, osousměrná: ulice Veverkova - ulice Nerudova, Moravské Budějovice, okr. Třebíč, Vydal: Městský úřad Moravské Budějovice
okres: Třebíč, obec: Moravské Budějovice
Práce na silnicioprava povrchu vozovky kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem od: 08.08.2016 07:00:00do: 07.09.2016 20:00:00
silnice II/399, Okarec - Třesov, okr. Třebíč, oprava povrchu vozovky, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Od 08.08.2016 07:00 Do 07.09.2016 20:00, oprava silnice II/399 v km 12,500 - 15,965, pohyblivé pracovní místo o maximální délce 30 m, Vydal: Městský úřad Náměšť nad Oslavou
okres: Třebíč, obec: Třesov
Dopravní uzavírky a omezenízúžené jízdní pruhy stavební práce od: 08.08.2016 07:00:00do: 31.10.2016 20:00:00
silnice II/405, Okříšky, okr. Třebíč, zúžené jízdní pruhy, stavební práce, Od 08.08.2016 07:00 Do 31.10.2016 20:00, zvláštní užívání silnic č. II/405 ul. Jihlavská a III/4057 ul. U Kapličky v průtahu městyse Okříšky za účelem záboru jízdního pruhu vozovky, z důvodu umístění stavební mechanizace k provedení výstavby chodníku v rámci akce: „ II/405 Chodník Cihelna – Fränkische – Jihlavská, Okříšky“, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Okříšky
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 08.08.2016 07:00:00do: 15.12.2016 20:00:00
silnice II/351 (ulice Komenského nám.), Třebíč, okr. Třebíč, uzavřeno, stavební práce, Od 08.08.2016 07:00 Do 15.12.2016 20:00, úplná uzavírka silnice č. II/351 Komenského nám. v úseku od křižovatky se silnicí č. I/23 po stávající uzavírku související s výstavbou mostu, o celkové délce cca 180 m, z důvodu provádění stavebních úprav výše uvedeného úseku silnice vč. křiž. MK V. Nezvala a Jihlavská brána v rámci stavby: „ II/351 Třebíč – úprava křiž. s ul. Jihlavská brána po křiž. I/23“, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Práce na silnicipráce na silnici od: 10.08.2016 07:00:00do: 16.10.2016 19:00:00
silnice III/4118, v katastru obce Moravské Budějovice, okr. Třebíč, práce na silnici, Od 10.08.2016 07:00 Do 16.10.2016 19:00, částečná uzavírka silnice, zřízení sjezdu a rozšíření komunikace III/4118 v daném úseku, Vydal: Městský úřad Moravské Budějovice
okres: Třebíč, obec: Moravské Budějovice
Dopravní uzavírky a omezenízúžené jízdní pruhy stavební práce od: 15.08.2016 07:00:00do: 15.10.2016 20:00:00
silnice III/35113, Číhalín, okr. Třebíč, zúžené jízdní pruhy, stavební práce, Od 15.08.2016 07:00 Do 15.10.2016 20:00, z důvodu vybudování nových dešť. vpustí v rámci akce: „Prodloužení chodníku podél silnice III/35113 v obci Číhalín etapa I+II +kanalizace“, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Číhalín
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno oprava povrchu vozovky od: 15.08.2016 06:00:00do: 26.08.2016 20:00:00
silnice III/39017, Třebíč - Hostákov, okr. Třebíč, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 15.08.2016 06:00 Do 26.08.2016 20:00, z důvodu provádění souvislé opravy povrchu silnice. , Objížďka - obousměrná, všechna vozidla: od uzavřeného úseku po silnici č. I/23 do Vladislavi, odtud po sil.č. III/39018 do Hostákova, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezenízúžené jízdní pruhy stavební práce od: 15.08.2016 07:00:00do: 30.11.2016 20:00:00
silnice III/15245 (ulice Třebíčská), Hrotovice, okr. Třebíč, zúžené jízdní pruhy, stavební práce, Od 15.08.2016 07:00 Do 30.11.2016 20:00, z důvodu umístění stavební mechanizace k provedení stavebních úprav chodníku., Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Hrotovice
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno práce na inženýrských sítích od: 15.08.2016 07:00:00do: 31.10.2016 20:00:00
ulice Jihlavská brána, mezi křižovatkami ulic Komenského nám. a Karlovo nám., Třebíč, okr. Třebíč, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Od 15.08.2016 07:00 Do 31.10.2016 20:00, provádění výkopových prací v rámci rekonstrukce NTP plynovodu a domovních přípojek , Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezenízúžené jízdní pruhy stavební práce od: 15.08.2016 07:00:00do: 30.08.2016 20:00:00
ulice Jelínkova, mezi křižovatkami ulic Mládežnická a Náhorní, Třebíč, okr. Třebíč, zúžené jízdní pruhy, stavební práce, Od 15.08.2016 07:00 Do 30.08.2016 20:00, výkopové stavební práce MK, CH v rámci realizace akce "Třebíč - osvětlení přechodu pro chodce, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezenízúžené jízdní pruhy práce na inženýrských sítích od: 16.08.2016 07:00:00do: 04.09.2016 20:00:00
ulice Kofránkova, Třebíč, okr. Třebíč, zúžené jízdní pruhy, práce na inženýrských sítích, Od 16.08.2016 07:00 Do 04.09.2016 20:00, výkopové práce, umístění teplovodních rozvodů , provoz bude řízen SSZ, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno od: 16.08.2016 12:07:00do: 24.08.2016 23:59:00
silnice I/23, v katastru obce Vladislav, okr. Třebíč, uzavřeno, Od 16.08.2016 12:07 Do 24.08.2016 23:59, havarijní stav, sesuv skály
okres: Třebíč, obec: Vladislav
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 19.08.2016 07:00:00do: 30.09.2016 23:59:00
silnice II/399, Okarec - Třesov, okr. Třebíč, uzavřeno, stavební práce, Od 19.08.2016 07:00 Do 30.09.2016 23:59, oprava silnice II/399 v km 12,500 - 15,965, Objížďka - obousměrná: silnice III/3997, Okarec - silnice II/399, Třesov, okr. Třebíč, přes: silnice III/39912 (Studenec), Kozlany, Vydal: Městský úřad Náměšť nad Oslavou
okres: Třebíč, obec: Třesov
Dopravní uzavírky a omezenízúžené jízdní pruhy práce na inženýrských sítích od: 22.08.2016 07:00:00do: 30.09.2016 20:00:00
silnice II/399, Stropešín, okr. Třebíč, zúžené jízdní pruhy, práce na inženýrských sítích, Od 22.08.2016 07:00 Do 30.09.2016 20:00, z důvodu umístění stavební mechanizace k provedení protlaků a podélného výkopu mimo těleso silnice, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Stropešín


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33   Jihlava © 2002–2007 webmaster@kr-vysocina.cz