Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina

Velká mapa

Dopravní události
Omezení rozměrů a hmotnostidočasné omezení výšky od: 24.03.2015 00:00:00do:
silnice III/36075 (ulice Nádražní), okr. Třebíč, dočasné omezení výšky, Od 24.03.2015 00:00 Do 31.12.2055 23:59, omezený průjezd na ul. Nádražní - průjezdná výška pouze 3m!
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Sjízdnost vozovkyneprůjezdné pro těžká vozidla od: 01.04.2015 00:00:00do: 31.12.2035 23:59:00
komunikace, u obce Račerovice, okr. Třebíč, neprůjezdné pro těžká vozidla, Od 01.04.2015 00:00 Do 31.12.2035 23:59, nezpevněná komunikace mezí obcí Račerovice a sil. III/35114.
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno od: 20.05.2015 00:00:00do: 31.12.2035 23:59:00
místní komunikace, Třebíč, okr. Třebíč, uzavřeno, Od 20.05.2015 00:00 Do 31.12.2035 23:59
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 08.03.2016 08:00:00do: 31.12.2016 20:00:00
ulice Tomáše Bati, ulice Zámeček, Třebíč, okr. Třebíč, uzavřeno, stavební práce, Od 08.03.2016 08:00 Do 31.12.2016 20:00, Třebíč, ul. Tomáše Bati parc. 1480/2, Zámeček parc. 1482/7 uzavírka chodníků, přechodů pro chodce: MK. Provádění prací a manipulace s materiálem v rámci akce "Hotelová škola Třebíč - přístavba tělocvičny" . Omezení komunikace z důvodu použití vysokotonážního jeřábu. Kolem komunikace omezeny rovněž chodníky a přechody pro chodce, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezenízúžené jízdní pruhy od: 08.03.2016 07:00:00do: 31.08.2016 20:00:00
ulice Tomáše Bati, Třebíč, okr. Třebíč, zúžené jízdní pruhy, Od 08.03.2016 07:00 Do 31.08.2016 20:00, zábor jízdního pruhu na místní komunikaci (umístění stavebního jeřábu, obslužných vozidel), Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezenízúžené jízdní pruhy od: 08.03.2016 07:00:00do: 20.12.2016 20:00:00
ulice Blahoslavova, Třebíč, okr. Třebíč, zúžené jízdní pruhy, Od 08.03.2016 07:00 Do 20.12.2016 20:00, umístění stavebního lešení (rekonstrukce objektu), Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno práce na inženýrských sítích od: 21.03.2016 07:00:00do: 30.06.2016 20:00:00
ulice nám. Svobody, mezi křižovatkami ulic Janáčkova a Březinova, Moravské Budějovice, okr. Třebíč, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Od 21.03.2016 07:00 Do 30.06.2016 20:00, Vydal: Městský úřad Moravské Budějovice
okres: Třebíč, obec: Moravské Budějovice
Dopravní uzavírky a omezenízúžené jízdní pruhy od: 01.04.2016 07:00:00do: 30.09.2016 20:00:00
ulice L. Pokorného, mezi křižovatkami ulic Tiché nám. a Stinná, Třebíč, okr. Třebíč, zúžené jízdní pruhy, Od 01.04.2016 07:00 Do 30.09.2016 20:00, umístění restaurační letní předzahrádky na MK, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Práce na silnicipráce na údržbě mostu kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem od: 04.04.2016 09:00:00do: 31.10.2016 23:59:00
silnice I/23, Vladislav, okr. Třebíč, práce na údržbě mostu, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Od 04.04.2016 09:00 Do 31.10.2016 23:59, Oprava mostu, střídavý jednosměrný provoz., Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Třebíč, obec: Vladislav
Dopravní uzavírky a omezenízúžené jízdní pruhy od: 02.04.2016 07:00:00do: 01.10.2016 20:00:00
místní komunikace, Třebíč, okr. Třebíč, zúžené jízdní pruhy, Od 02.04.2016 07:00 Do 01.10.2016 20:00, umístění restaurační předzahrádky na MK, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezenízúžené jízdní pruhy od: 04.04.2016 07:00:00do: 04.06.2016 20:00:00
ulice L. Pokorného, Třebíč, okr. Třebíč, zúžené jízdní pruhy, Od 04.04.2016 07:00 Do 04.06.2016 20:00, umístění stavebního lešení, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 11.04.2016 07:00:00do: 11.07.2016 20:00:00
ulice Zahraničního odboje, Třebíč, okr. Třebíč, uzavřeno, stavební práce, Od 11.04.2016 07:00 Do 11.07.2016 20:00, uzavírka parkovacích stání z důvodu revitalizace BD, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno oprava povrchu vozovky od: 19.04.2016 07:00:00do: 06.06.2016 20:00:00
ulice Bezručova, mezi křižovatkami ulic K Hoře a Fišerova, Moravské Budějovice, okr. Třebíč, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 19.04.2016 07:00 Do 06.06.2016 20:00, z důvodu rekonstrukce komunikace, Objížďka - bez rozlišení, obousměrná: ulice K Hoře - ulice Bezručova, Moravské Budějovice, okr. Třebíč, přes: ulice Mexická, Vydal: Městský úřad Moravské Budějovice
okres: Třebíč, obec: Moravské Budějovice
Dopravní uzavírky a omezeníkyvadlový provoz jedním jízdním pruhem stavební práce od: 25.04.2016 09:00:00do: 30.06.2016 20:00:00
silnice III/4104, silnice III/36068, Šebkovice, okr. Třebíč, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, stavební práce, Od 25.04.2016 09:00 Do 30.06.2016 20:00, z důvodu pokládky kanalizačního řadu, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Šebkovice
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 26.04.2016 07:00:00do: 15.12.2016 20:00:00
místní komunikace, Třebíč, okr. Třebíč, uzavřeno, stavební práce, Od 26.04.2016 07:00 Do 15.12.2016 20:00, umístění skládky stavebního materiálu, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno od: 27.04.2016 07:00:00do: 15.07.2016 20:00:00
místní komunikace, Třebíč, okr. Třebíč, uzavřeno, Od 27.04.2016 07:00 Do 15.07.2016 20:00, zábor části parkovacích stání z důvodu realizace prací při rekonstrukci trafostanice, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezenízúžené jízdní pruhy od: 28.04.2016 07:00:00do: 27.10.2016 20:00:00
ulice L. Pokorného, mezi křižovatkami ulic Stinná a Subakova, Třebíč, okr. Třebíč, zúžené jízdní pruhy, Od 28.04.2016 07:00 Do 27.10.2016 20:00, umístění restaurační předzahrádky na MK, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 09.05.2016 07:00:00do: 15.12.2016 20:00:00
silnice II/351, ulice Komenského nám., Třebíč, okr. Třebíč, uzavřeno, stavební práce, Od 09.05.2016 07:00 Do 15.12.2016 20:00, uzavírka v rámci realizace akce "Třebíč most ev. č. 351-024", Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezeníkyvadlový provoz jedním jízdním pruhem stavební práce od: 16.05.2016 07:00:00do: 30.06.2016 20:00:00
silnice III/4101, ulice Pikharta, ulice U Hřiště, Stařeč, okr. Třebíč, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, stavební práce, Od 16.05.2016 07:00 Do 30.06.2016 20:00, za účelem záboru jízdního pruhu vozovky, z důvodu umístění stavební mechanizace na jízdním pruhu vozovky během provádění rekonstrukce přilehlého chodníku., Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Stařeč
Omezení provozu a zákazyomezení práce na inženýrských sítích od: 02.05.2016 07:00:00do: 31.05.2016 20:00:00
ulice Lázeňská, Moravské Budějovice, okr. Třebíč, omezení, práce na inženýrských sítích, Od 02.05.2016 07:00 Do 31.05.2016 20:00, Uzavírka chodníku a výkopové práce v místní komunikaci ul. Lázeňská a ul. Šafaříkova, Moravské Budějovice, Vydal: Městský úřad Moravské Budějovice
okres: Třebíč, obec: Moravské Budějovice
Omezení provozu a zákazyomezení Pozor! Výjezd vozidel stavby od: 02.05.2016 07:00:00do: 21.04.2017 20:00:00
ulice Martinské nám., Třebíč, okr. Třebíč, omezení, Pozor! Výjezd vozidel stavby, Od 02.05.2016 07:00 Do 21.04.2017 20:00, Třebíč ul. Soukopova - uzavírka části parkovacích stání p. č. 127 - z důvodu zajištění příjezdu na staveniště., Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Práce na silnicipráce na inženýrských sítích levý jízdní pruh uzavřen od: 02.05.2016 07:00:00do: 30.06.2016 20:00:00
ulice Partyzánská, mezi křižovatkami ulic Tyršova a St. Slavíka, Moravské Budějovice, okr. Třebíč, práce na inženýrských sítích, levý jízdní pruh uzavřen, Od 02.05.2016 07:00 Do 30.06.2016 20:00, Rekonstrukce plynovodu - částečná uzavírka - provoz v jenom jízdním pruhu v ul. Partyzánská, Moravské Budějovice, Vydal: Městský úřad Moravské Budějovice
okres: Třebíč, obec: Moravské Budějovice
Omezení provozu a zákazyomezení práce na inženýrských sítích od: 02.05.2016 07:00:00do: 31.05.2016 20:00:00
ulice Šafaříkova, mezi křižovatkami ulic Gymnazijní a U Mastníka, Moravské Budějovice, okr. Třebíč, omezení, práce na inženýrských sítích, Od 02.05.2016 07:00 Do 31.05.2016 20:00, Uzavírka chodníku a výkopové práce v místní komunikaci ul. Lázeňská a ul. Šafaříkova, Moravské Budějovice, Vydal: Městský úřad Moravské Budějovice
okres: Třebíč, obec: Moravské Budějovice
Dopravní uzavírky a omezenízúžená vozovka na jeden jízdní pruh od: 06.05.2016 07:00:00do: 05.11.2016 22:00:00
ulice Havlíčkovo nábř., Třebíč, okr. Třebíč, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, Od 06.05.2016 07:00 Do 05.11.2016 22:00, umístění předzahrádky na MK, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Omezení provozu a zákazymost uzavřen stavební práce od: 09.05.2016 07:00:00do: 15.12.2016 20:00:00
silnice II/351 (ulice Komenského nám.), Třebíč, okr. Třebíč, most uzavřen, stavební práce, Od 09.05.2016 07:00 Do 15.12.2016 20:00, z důvodu výstavby Podklášterského mostu. , Objížďka - pro vozidla do 7,5 t , obousměrná: obousměrně od uzavřeného úseku po sil.č. II/351 Komenského nám., dále po sil.č. I/23 Bráfova tř., Sportovní ul., sil. II/360 ul. Rafaelova, MK ul. Míčova, sil.č. III/36061 a III/35116 ul. Táborská, U Kuchyňky a II/351 ul. 9. května zpět k uzavřenému úseku. Délka objízdné trasy 6,9 km., Objížďka - pro vozidla nad X tun, obousměrně nad 7,5 t: obousměrně po sil.č. I/23 Červená Hospoda, dále po sil.č. II/405přes Krahulov do Okříšek, odtud po sil.č. III/40510 a III/35114 přes Přibyslavice a Novou Ves do Třebíče. Délka objízdné trasy 20 km. , Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezenízúžené jízdní pruhy stavební práce od: 12.05.2016 07:00:00do: 27.05.2016 17:00:00
silnice III/36059, Horní Vilémovice, okr. Třebíč, zúžené jízdní pruhy, stavební práce, Od 12.05.2016 07:00 Do 27.05.2016 17:00, zvláštní užívání silnice č. III/36059 v průtahu obcí Horní Vilémovice za účelem záboru jízdního pruhu vozovky, z důvodu umístění stavební mechanizace k provedení rekonstrukce a výstavby chodníků., Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Horní Vilémovice
Dopravní uzavírky a omezeníkyvadlový provoz jedním jízdním pruhem práce na inženýrských sítích od: 16.05.2016 07:00:00do: 16.06.2016 20:00:00
silnice III/15241, Valeč, okr. Třebíč, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, práce na inženýrských sítích, Od 16.05.2016 07:00 Do 16.06.2016 20:00, z důvodu pokládky vodovodního řadu a přeložky kanalizace v rámci stavby: Výstavba vodovodu Valeč, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Valeč
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno oprava povrchu vozovky od: 16.05.2016 07:00:00do: 19.06.2016 20:00:00
silnice III/15235, část obce Udeřice, Bačice, okr. Třebíč, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 16.05.2016 07:00 Do 19.06.2016 20:00, z důvodu opravy povrchu silnice. , Objížďka - bez rozlišení, obousměrná: obousměrně od uzavřeného úseku přes Bačice po sil. č. III/15244 do Radkovic u Hrotovic, odtud po sil.č. III/15234 do Myslibořic a dále po sil.č. III/15239 a II/152. Délka objízdné trasy cca 14 km., Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Bačice
Dopravní uzavírky a omezenízúžené jízdní pruhy práce na inženýrských sítích od: 16.05.2016 07:00:00do: 30.05.2016 20:00:00
ulice Kubišova, Třebíč, okr. Třebíč, zúžené jízdní pruhy, práce na inženýrských sítích, Od 16.05.2016 07:00 Do 30.05.2016 20:00, provádění výkopových, stavebních prací (plynovodní, optická přípojka), Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezenízúžené jízdní pruhy stavební práce od: 19.05.2016 07:00:00do: 27.05.2016 20:00:00
silnice III/3907, část obce Studenec-u nádraží, okr. Třebíč, zúžené jízdní pruhy, stavební práce, Od 19.05.2016 07:00 Do 27.05.2016 20:00, Studenec - Zelené Hospody, dopravní omezení cca 60 m, Vydal: Městský úřad Náměšť nad Oslavou
okres: Třebíč, obec: Studenec
Práce na silnicistavební práce kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem od: 23.05.2016 07:00:00do: 31.10.2016 23:59:00
silnice I/23, Náměšť nad Oslavou - Kralice nad Oslavou, okr. Třebíč, stavební práce, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Od 23.05.2016 07:00 Do 31.10.2016 23:59, Oprava vozovky v několika etapách, provoz řízen semafory, Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Třebíč, obec: Kralice nad Oslavou
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno oprava povrchu vozovky od: 23.05.2016 14:30:00do: 26.06.2016 20:00:00
ulice náměstí Míru, mezi křižovatkami ulic Třebíčská a Sadová, Náměšť nad Oslavou, okr. Třebíč, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 23.05.2016 14:30 Do 26.06.2016 20:00, uzavírka výjezdů ze silnice I/23 na místní komunikace z důvodu opravy silnice I/23, Objížďka - obousměrná: ulice náměstí Míru - ulice Nádražní, Náměšť nad Oslavou, okr. Třebíč, přes: ulice B. Němcové, ulice Nádražní, Vydal: Městský úřad Náměšť nad Oslavou
okres: Třebíč, obec: Náměšť nad Oslavou
Práce na silnicioprava povrchu vozovky omezení od: 23.05.2016 14:30:00do: 22.07.2016 20:00:00
ulice Masarykovo nám., mezi křižovatkami ulic Brněnská a Lipová, Náměšť nad Oslavou, okr. Třebíč, oprava povrchu vozovky, omezení, Od 23.05.2016 14:30 Do 22.07.2016 20:00, uzavírka výjezdů ze silnice I/23 na místní komunikace z důvodu opravy silnice I/23, Objížďka - bez rozlišení: ulice Masarykovo nám. - silnice III/3906 (ulice Ocmanická), Náměšť nad Oslavou, okr. Třebíč, přes: ulice V. Nezvala, ulice Husova, Vydal: Městský úřad Náměšť nad Oslavou
okres: Třebíč, obec: Náměšť nad Oslavou
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno oprava povrchu vozovky od: 23.05.2016 14:30:00do: 22.07.2016 23:59:00
ulice Sadová, v katastru obce Náměšť nad Oslavou, okr. Třebíč, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 23.05.2016 14:30 Do 22.07.2016 23:59, uzavírka výjezdů ze silnice I/23 na místní komunikace z důvodu opravy silnice I/23, Objížďka - bez rozlišení: ulice Sadová - ulice Nádražní, Náměšť nad Oslavou, okr. Třebíč, přes: ulice B. Němcové, Vydal: Městský úřad Náměšť nad Oslavou
okres: Třebíč, obec: Náměšť nad Oslavou


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33   Jihlava © 2002–2007 webmaster@kr-vysocina.cz