Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina

Velká mapa

PRÁCE NA SILNICI

Dopravní události
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 25.05.2018 06:00:00do: 15.05.2019 20:00:00
ulice Smrtelná, Gorazdovo nám., Třebíč, uzavřeno, stavební práce, Od 25.05.2018 06:00 Do 15.05.2019 20:00, Třebíč, ul. Smrtelná - uzavírka chodníku akce rekonstrukce objektu, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Práce na silnicipráce na silnici od: 16.06.2018 07:00:00do: 31.08.2020 23:59:00
silnice III/01923, v katastru obce Kámen, okr. Pelhřimov, práce na silnici, Od 16.06.2018 07:00 Do 31.08.2020 23:59, uzavírka sil. III/01923 v obci Kámen z důvodu výstavby obchvatu sil. I/19 Kámen , Objížďka - bez rozlišení, Kámen, souběžnou provizorní komunikací : , Vydal: Městský úřad Pacov
okres: Pelhřimov, obec: Kámen
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 20.07.2018 08:00:00do: 16.07.2020 20:00:00
místní komunikace, Havlíčkův Brod, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, stavební práce, Od 20.07.2018 08:00 Do 16.07.2020 20:00, Uzavírka parkovací plochy u KD Ostrov z důvodu výstavby krajské knihovny, Vydal: Městský úřad Havlíčkův Brod
okres: Havlíčkův Brod, obec: Havlíčkův Brod
Práce na silnicistavební práce omezení práce na silnici od: 16.11.2018 00:00:00do: 30.06.2019 23:59:00
I/3, V obci Ševětín (okres České Budějovice) D3, EXIT 118, stavební práce, omezení, práce na silnici, Od 16.11.2018 00:00 Do 30.06.2019 23:59, úplná uzavírka silnice I/3 v úseku MÚK Ševětín – silnice II/603 v budoucím napojení na I/3 z důvodu výstavby dálnice „D3 0309/II Ševětín - Borek“ Vedení dopravy: Vozidla budou před MÚK Ševětín pokračovat po silnici I/3 až na provizorní objízdnou komunikaci, kde odbočí na nově vybudovanou silnici II/603, Vydal: Krajský úřad Jihočeského kraje
okres: České Budějovice, obec: Ševětín
Omezení provozu a zákazymost uzavřen stavební práce od: 01.11.2018 00:00:00do: 30.06.2019 23:59:00
silnice III/34775, v katastru obce Humpolec, okr. Pelhřimov, most uzavřen, stavební práce, Od 01.11.2018 00:00 Do 30.06.2019 23:59, Úplná uzavírka na silnici III/34775 v místě mostu ev.č. 34775-1. Objízdná trasa: motoristé jedoucí z obce Bystrá po silnici III/34775 budou na křižovatce silnic III/34775 x III/34773 pokračovat po silnici III/34773 až do obce Komorovice, odkud budou pokračovat po silnici II/347 a I/34 do Humpolce a dále po silnici II/523, kde se napojí na původní trasu. Objízdná trasa je obousměrná a pro veškerou dopravu., Vydal: Městský úřad Humpolec
okres: Pelhřimov, obec: Humpolec
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno oprava povrchu vozovky od: 01.02.2019 00:00:00do: 31.12.2019 23:59:00
ulice Jiřího z Poděbrad, Jihlava, okr. Jihlava, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 01.02.2019 00:00 Do 31.12.2019 23:59, úplná uzavírka místní komunikace Jiřího z Poděbrad v Jihlavě z důvodu provádění rekonstrukce komunikace, Objížďka - bez rozlišení: ulice Kollárova - ulice Havlíčkova, Jihlava, okr. Jihlava, Vydal: Magistrát města Jihlavy
okres: Jihlava, obec: Jihlava
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno oprava povrchu vozovky od: 04.02.2019 00:00:00do: 15.12.2019 23:59:00
silnice III/03810, ulice Mírová, Havlíčkův Brod, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 04.02.2019 00:00 Do 15.12.2019 23:59, Rekonstrukce uličního prostoru, Objížďka - obousměrná, Pro vozidla nad 12 t: silnice III/03810 (ulice Mírová), Havlíčkův Brod, okr. Havlíčkův Brod, přes: silnice II/150 (ulice Dolní), silnice I/38 (ulice Lidická), silnice III/03811 (ulice Baštínov), Vysoká, Šlapanov, silnice II/350 (Dlouhá Ves), ulice Bechyňovo náměstí, Přibyslav, silnice I/19 (ulice Tyršova), silnice III/03810, Objížďka - obousměrná, Pro vozidla do 12 t a BUS: silnice III/03810 (ulice Mírová), Havlíčkův Brod, okr. Havlíčkův Brod, přes: (ulice Bělohradská), ulice Havířská, silnice III/03811 (ulice Baštínov), silnice III/03814, Objížďka - obousměrná, Obsluha městské části Vysočany: místní komunikace - ulice Nad Tunelem, Havlíčkův Brod, okr. Havlíčkův Brod, přes: ulice Mírová, Vydal: Městský úřad Havlíčkův Brod
okres: Havlíčkův Brod, obec: Havlíčkův Brod
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 19.02.2019 09:00:00do: 30.11.2019 16:00:00
nám. Svobody, Pacov, okr. Pelhřimov, uzavřeno, stavební práce, Od 19.02.2019 09:00 Do 30.11.2019 16:00, uzavírka místní komunikace náměstí Svobody v Pacově z důvodu umístění zařízení staveniště v souvislosti se stavbou "Komunitního centra Pacov", Vydal: Městský úřad Pacov
okres: Pelhřimov, obec: Pacov
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno práce na inženýrských sítích od: 05.03.2019 20:00:00do: 04.04.2019 20:00:00
ulice Mírová, Třebíč, okr. Třebíč, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Od 05.03.2019 20:00 Do 04.04.2019 20:00, ul. Mírová- uzavírka, výkopové práce (kanalizační vedení), Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno práce na inženýrských sítích od: 04.03.2019 08:00:00do: 04.04.2019 20:00:00
ulice Jar. Heyrovského, mezi křižovatkami ulic Mírová a Dukovanská, Třebíč, okr. Třebíč, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Od 04.03.2019 08:00 Do 04.04.2019 20:00, ul. Jar. Heyrovského - uzavírka, výkopové práce (kanalizační vedení), Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Práce na silnicistavební práce od: 04.03.2019 07:00:00do: 31.03.2019 20:00:00
místní komunikace Tiché nám., Třebíč, okr. Třebíč, stavební práce, Od 04.03.2019 07:00 Do 31.03.2019 20:00, umístění stavebního lešení na místní komunikaci, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 05.03.2019 00:00:00do: 31.10.2019 23:59:00
komunikace, v katastru obce Velký Beranov, část obce Nové Domky, okr. Jihlava, uzavřeno, stavební práce, Od 05.03.2019 00:00 Do 31.10.2019 23:59, Uzavření příjezdové komunikace - místní komunikace obec Henčov x II/602, Jihlava, Objížďka - bez rozlišení: přes: ulice Havlíčkova, ulice Polenská, ulice Okružní, místní komunikace, Vydal: Magistrát města Jihlavy
okres: Jihlava, obec: Velký Beranov
Dopravní uzavírky a omezenízúžené jízdní pruhy stavební práce od: 11.03.2019 07:00:00do: 15.10.2019 20:00:00
silnice III/36060, Trnava, okr. Třebíč, zúžené jízdní pruhy, stavební práce, Od 11.03.2019 07:00 Do 15.10.2019 20:00, omezení - silnice č. III/36060 (v průtahu obcí Trnava), zábor jízdního pruhu vozovky, z důvodu umístění stavební mechanizace k provedení výstavby chodníků v rámci akce: „Revitalizace chodníků a autobusových zastávek podél silnice III/36060 v obci Trnava“, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Trnava
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno práce na inženýrských sítích od: 11.03.2019 07:00:00do: 24.03.2019 20:00:00
místní komunikace, Třebíč, okr. Třebíč, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Od 11.03.2019 07:00 Do 24.03.2019 20:00, Třebíč místní část Pocoucov - uzavírka MK, CH - výkopové práce (kanalizace), práce budou probíhat etapově , Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezenízúžené jízdní pruhy práce na inženýrských sítích od: 11.03.2019 07:00:00do: 07.04.2019 20:00:00
ulice Manž. Curieových, Třebíč, okr. Třebíč, zúžené jízdní pruhy, práce na inženýrských sítích, Od 11.03.2019 07:00 Do 07.04.2019 20:00, Třebíč Manž. Curieových - zábor MK: výkopové stavební práce (kanalizace), zůstane jeden jízdní pruh průjezdný, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno oprava povrchu vozovky od: 12.03.2019 07:00:00do: 30.09.2019 23:59:00
ulice Břevnická, ulice Občinská, Havlíčkův Brod, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 12.03.2019 07:00 Do 30.09.2019 23:59, Rekonstrukce ulic, Vydal: Městský úřad Havlíčkův Brod
okres: Havlíčkův Brod, obec: Havlíčkův Brod
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 18.03.2019 07:30:00do: 05.04.2019 20:00:00
ulice Sadová, Náměšť nad Oslavou, okr. Třebíč, uzavřeno, stavební práce, Od 18.03.2019 07:30 Do 05.04.2019 20:00, Objížďka - obousměrná: silnice I/23 (ulice Třebíčská) - ulice Sadová, přes: (ulice Brněnská), Vydal: Městský úřad Náměšť nad Oslavou
okres: Třebíč, obec: Náměšť nad Oslavou
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 15.03.2019 00:00:00do: 30.06.2019 23:59:00
komunikace, v katastru obce Pohled, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, stavební práce, Od 15.03.2019 00:00 Do 30.06.2019 23:59, úplná uzavírka silnice I/34I, v úseku od křižovatky silnice I/34I se silnicí I/19 od obce Pohled, Přibyslav až za komunikační připojení společnosti DVOŘÁK - svahové sekačky s. r. o.. Objízdná trasa při úplné uzavírce nebude stanovena, neboť v uzavřeném prostoru se nachází pouze společnost DVOŘÁK - svahové sekačky s. r. o., které bude umožněna dopravní obsluha objektu na základě úpravy přechodného dopravního značení., Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Havlíčkův Brod, obec: Pohled
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 20.03.2019 08:00:00do: 12.04.2019 23:59:00
ulice Jihlavská, Humpolec, okr. Pelhřimov, uzavřeno, stavební práce, Od 20.03.2019 08:00 Do 12.04.2019 23:59, Uzavírka místní komunikace ul. Jihlavská v Humpolci v délce cca 116 m v místě od křižovatky s ul. 5. května po křiž. s ul. Zichpil. Objízdná trasa je vedena po silnici I/34 ul. Okružní na křižovatku s ul. 5. května. Odtud dále po místní komunikaci 5. května na křiž. s ul. Jihlavská, kde se napojí na stávající trasu. V opačném směru je objízdná trasa totožná. Místní doprava je jednosměrně vedena z ulice Jihlavská po ul. U Vinopalny a Jiráskova. Po dobu uzavírky budou zobousměrněny místní komunikace v lokalitě Zichpil. Na ul. Jihlavská bude po dobu uzavírky umístěn zákaz vjezdu z ulice Okružní pro automobily nad 3,5 t mimo dopravní obsluhy., Vydal: Městský úřad Humpolec
okres: Pelhřimov, obec: Humpolec
Práce na silnici(zpráva zrušena) od: 23.03.2019 12:04:00do: 24.03.2019 18:56:43
D1, mezi km 25 a 29.8, ve směru Bohumín – PL, práce na silnici, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, Od 23.03.2019 12:04 Do 24.03.2019 20:00, Modernizace D1, provoz veden jedním jízdním pruhem, změna přechodné úpravy značení
okres: Praha-východ, obec: Kaliště


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33   Jihlava © 2002–2007 webmaster@kr-vysocina.cz