Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina

Velká mapa

PRÁCE NA SILNICI

Dopravní události
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno oprava povrchu vozovky od: 15.11.2017 00:00:00do: 15.11.2018 23:59:00
silnice I/3, Ševětín (okres České Budějovice), uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 15.11.2017 00:00 Do 15.11.2018 23:59, úplná uzavírka silnice I/3 v úseku MÚK Ševětín – silnice II/603 v budoucím napojení na I/3 z důvodu výstavby dálnice „D3 0309/II Ševětín - Borek“ . Vedení dopravy: Vozidla jedoucí po silnici I/3 ve směru na Tábor budou před MÚK Ševětín pokračovat po silnici I/3 až na provizorní objízdnou komunikaci, kde odbočí na nově vybudovanou silnici II/603., Vydal: Krajský úřad Jihočeského kraje
okres: České Budějovice, obec: Drahotěšice
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno práce na inženýrských sítích od: 20.03.2018 08:00:00do: 30.11.2018 23:59:00
místní komunikace Žďár nad Sázavou, okr. Žďár nad Sázavou,, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Od 20.03.2018 08:00 Do 30.11.2018 23:59, ulice V Lískách, K Přehradě, Na Úvoze, úplná uzavírka, Objížďka - bez rozlišení: silnice II/353 (ulice Vysocká) přes ul. Na Úvoze a po přilehlých místních komunikacích dle aktuálního postupu prací., Vydal: Městský úřad Žďár nad Sázavou
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Žďár nad Sázavou
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 05.04.2018 00:00:00do: 31.10.2018 23:59:00
silnice I/23, v katastru obce Markvartice, okr. Jihlava, uzavřeno, stavební práce, Od 05.04.2018 00:00 Do 31.10.2018 23:59, Výstavba okružní křižovatky, I/38 Jihlava Znojmo - provoz řízen semafory, I/23 Telč - Třebíč uzavřena, objízdná trasa: Stará Říše-Hladov-Želetava-Římov-Stařeč-Třebíč, Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Jihlava, obec: Markvartice
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 26.03.2018 06:00:00do: 31.10.2018 23:59:00
silnice II/131, Petrovice, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, stavební práce, Od 26.03.2018 06:00 Do 31.10.2018 23:59, Úplná uzavírka II/131 v úseku od křižovatky silnic č. II/131 a III/3486 po křižovatku silnic č. II/131 a III/1311 mezi obcemi Petrovice a Větrný Jeníkov , Objížďka - bez rozlišení: v době úplné uzavírky bude trasa objížďky vedena ze směru od obce Petrovice pro veškerou dopravu mimo VLOD od křižovatky silnic II/131 a III/3486 po silnici č. II/131 přes obec Petrovice po křižovatku se silnicí č. II/348, zde vpravo po této silnici do obce Štoky po okružní křižovatku, zde druhým výjezdem po silnici č. II/350 po křižovatku se silnicí č. I/38 a dále vpravo po silnici č. I/38 do obce Jihlava po křižovatku se silnicí č. II/523 a zde vpravo po silnici č. II/523 přes obce Plandry a Bílý Kámen do obce Větrný Jeníkov po křižovatku se silnicí č. II/131 a dále vpravo po silnici II/131 po křižovatku se silnicí č. III/1311 a to obousměrně., Vydal: Městský úřad Havlíčkův Brod
okres: Havlíčkův Brod, obec: Štoky
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 10.09.2018 00:00:00do: 30.09.2018 23:59:00
místní komunikace, Ústrašín, okr. Pelhřimov, uzavřeno, stavební práce, Od 10.09.2018 00:00 Do 30.09.2018 23:59, etapa III., úplná uzavírka komunikace I/34H vč. mostu 34-027 v obci Ústrašín. Objízdná trasa nebude stanovena, jedná se o slepou pozemní komunikaci. Za mostem ev. č. 34-027 se nachází nemovitosti, kde bude příjezd umožněn úpravou dopravního značení (Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech+dodatková tabulka „MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY“), Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Pelhřimov, obec: Ústrašín
Omezení provozu a zákazymost uzavřen stavební práce od: 02.04.2018 08:00:00do: 30.09.2018 23:59:00
komunikace, v katastru obce Ústrašín, okr. Pelhřimov, most uzavřen, stavební práce, Od 02.04.2018 08:00 Do 30.09.2018 23:59, etapa I., úplná uzavírka most ev. č. 34-028 na komunikaci I/34H mezi obcí Ústrašín a Ondřejov. Provoz veden z obce Ústrašín po silnici III/11253 na obchvat silnice I/34 a dále směr Ondřejov, Ústrašín, Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Pelhřimov, obec: Ústrašín
Omezení provozu a zákazymost uzavřen stavební práce od: 26.03.2018 06:00:00do: 31.10.2018 23:59:00
silnice III/34775, v katastru obce Humpolec, okr. Pelhřimov, most uzavřen, stavební práce, Od 26.03.2018 06:00 Do 31.10.2018 23:59, Uzavírka silnice III/34775 v místě mostu ev.č. 34775-1. V uvedeném úseku bude úplná uzavírka provozu s následující objízdnou trasou. Motoristé jedoucí z obce Bystrá po silnici III/34775 budou na křižovatce silnic III/34775 x III/34773 pokračovat dále po silnici III/34773 až do obce Komorovice, odkud budou dále pokračovat po silnici II/347 a I/34 do Humpolce a dále po silnici II/523, kde se napojí na původní trasu. Objízdná trasa je obousměrná a pro veškerou dopravu. , Vydal: Městský úřad Humpolec
okres: Pelhřimov, obec: Humpolec
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 27.03.2018 07:00:00do: 31.10.2018 23:59:00
místní komunikace, Havlíčkův Brod, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, stavební práce, Od 27.03.2018 07:00 Do 31.10.2018 23:59, úplné uzavírky provozu na části MK č. 69d v Havlíčkově Brodě v parku Budoucnost, v úseku hráze podél rybníka Hastrman, v délce cca 100m a v úseku hráze podél rybníka Obora, v délce cca 130 m, pro chodce i cyklisty, z důvodu realizace stavby: „REVITALIZACE PARKU BUDOUCNOST – část 01 – ETAPA 01“. Objízdná ani obchůzná trasa nebyla navržena, průchod parkem podél oploceného staveniště bude zachován po stávajících MK (od ul. Na Valech a podél budovy AZ centra k ZŠ V Sadech a dále do ulice Prokopa Holého, případě ul. Žižkova...…)., Vydal: Městský úřad Havlíčkův Brod
okres: Havlíčkův Brod, obec: Havlíčkův Brod
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 27.03.2018 07:00:00do: 31.10.2018 23:59:00
místní komunikace, Havlíčkův Brod, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, stavební práce, Od 27.03.2018 07:00 Do 31.10.2018 23:59, úplné uzavírky provozu na části MK č. 69d v Havlíčkově Brodě v parku Budoucnost, v úseku hráze podél rybníka Hastrman, v délce cca 100 m a v úseku hráze podél rybníka Obora, v délce cca 130m, pro chodce i cyklisty, z důvodu realizace stavby: „REVITALIZACE PARKU BUDOUCNOST – část 01 – ETAPA 01“. Objízdná ani obchůzná trasa nebyla navržena, průchod parkem podél oploceného staveniště bude zachován po stávajících MK (od ul. Na Valech a podél budovy AZ centra k ZŠ V Sadech a dále do ulice Prokopa Holého, případě ul. Žižkova...…)., Vydal: Městský úřad Havlíčkův Brod
okres: Havlíčkův Brod, obec: Havlíčkův Brod
Omezení provozu a zákazymost uzavřen práce na silnici od: 22.06.2018 00:00:00do: 31.10.2018 23:59:00
silnice II/602 (ulice Hradební), Jihlava, okr. Jihlava, most uzavřen, práce na silnici, Od 22.06.2018 00:00 Do 31.10.2018 23:59, z důvodu celkové opravy mostu; Objížďková trasa pro provoz osobních vozidel centrem města Jihlavy bude vedena takto: z křiž. sil. II/523 ul. Hradební a II/602 u CTP v Jihlavě: po sil. II/523 ul. Hradební, Dvořákova, Jiráskova - VPRAVO po MK ul. Fritzova - VLEVO na ul. Havlíčkova - VPRAVO (okružní křižovatka) ul. Havlíčkova - VPRAVO (okružní křižovatka) ul. Okružní - na křiž. ul. Okružní se sil. II/602 - VPRAVO po sil. II/602 na křiž. s MK ul. Kosovská v Jihlavě a zpět. Délka objízdné trasy 5,34 km. Objížďková trasa pro provoz všech vozidel z dálnice D1 v obou směrech (nepředvídatelné události a havárie na D1 mezi EXITY 112 a 119) bude vedena takto: z křiž. dálnice D1 (E50) Exit 112 se sil. I/38 Tři Věžičky: sjezd z dálnice D1 na sil. I/38 směr Havlíčkův Brod - Městys Štoky, město Havlíčkův Brod na křiž. se sil. I/34 - VPRAVO po sil. I/34 - obec Krátká Ves, Ždírec nad Doubravou na křiž. se sil. I/37 - VPRAVO po sil. I/37 městys Krucemburk, Vojnův Městec, město Žďár nad Sázavou na křiž. se sil. II/353 - VPRAVO po sil. II/353 obec Budeč, městys Nové Veselí, obec Rudolec, Stáj, Zhoř, Rytířsko - EXIT 119 - nájezd zpět na dálnici D1 a zpět. Délka objízdné trasy 94 km., Objížďka - pro vozidla osobní a nákladní do 3,5 t a BUS: přes: silnice II/602 (ulice Brněnská), ulice Havlíčkova, ulice Fritzova, Objížďka - dálniční TRANZIT z dálnice D1: přes: ulice Jihlavská, Havlíčkův Brod, silnice III/03712 (Krucemburk), silnice II/353 (Budeč), PRO PŘÍPAD NENADÁLÝCH UDÁLOSTÍ A HAVÁRIÍ NA DÁLNICI D1, Objížďka - TRANZIT + nákladní vozidla nad 3,5 t: přes: silnice I/38, silnice II/353 (U dálnice), Po dokončení dálničního sjezdu EXIT 119 PRO OBOUSMĚRNÝ PROVOZ, Vydal: Magistrát města Jihlavy
okres: Jihlava, obec: Jihlava
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 01.04.2018 00:00:00do: 30.09.2018 23:59:00
silnice II/406 (ulice Dačická), Telč - Černíč, část obce Myslůvka, okr. Jihlava, uzavřeno, stavební práce, Od 01.04.2018 00:00 Do 30.09.2018 23:59, z důvodu stavební akce: II/406 Telč – hranice kraje, I1. etapa v úseku: - č.1 - od křiž. sil. II/406 a III/40618 (Radkov) po křiž. sil. II/406 s MK v Myslůvce, a od křiž. sil. II/406, III/40611, III/40617 (Telč, „OK Dačická“) po křiž. sil. III/40618 (Radkov) (cca září 2018) - č.2 - od křiž. sil. II/406 a III/40622 (Černíč) po hranici kraje termín uzavírky: od 06:00 hod. dne 01.04.2018 do 24:00 hod. dne 30.09.2018 délka uzavírky: 4,15 km, Objížďka - bez rozlišení, obousměrná: ulice Radkovská, Telč - silnice II/406, Černíč, část obce Myslůvka, okr. Jihlava, přes: silnice II/406 (ulice Hradecká), silnice I/23 (Stará Říše), ulice Kapetova, Dačice, Vydal: Městský úřad Telč
okres: Jihlava, obec: Černíč
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 10.04.2018 10:00:00do: 01.11.2018 18:00:00
silnice II/150, Vilémovice - Leštinka, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, stavební práce, Od 10.04.2018 10:00 Do 01.11.2018 18:00, úplně uzavřen úsek sil.č. II/150 Leštinka-Pavlíkov, Objížďka - obousměrná, pro vozidla do 12,5 t: přes Ostrov-Pavlov-Opatovice do Světlé n.S., Objížďka - obousměrná, vozidla nad 12,5 t: přes: silnice II/130 (Horní Prosíčka), silnice II/346 (Habry), Vydal: Městský úřad Světlá nad Sázavou
okres: Havlíčkův Brod, obec: Světlá nad Sázavou
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno oprava povrchu vozovky od: 09.04.2018 07:00:00do: 15.11.2018 20:00:00
silnice II/405H, Brtnice, část obce Příseka, okr. Jihlava, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 09.04.2018 07:00 Do 15.11.2018 20:00, uzavírka úseku silnice II/405H v obci Příseka - oprava vozovky; Obousměrná objížďková trasa pro veškerý provoz bude vedena z křiž. sil. II/405 a sil. III/4053 z obce Příseka: po sil. II/405H směr Brtnice – na křiž. sil. II/405 H s II/405 – VPRAVO po sil. II/405 směr Jihlava - na křiž. sil. II/405 H s II/405 – VPRAVO po sil. II/405H směr Příseka a zpět. Délka objízdné trasy 6,1 km. , Vydal: Magistrát města Jihlavy
okres: Jihlava, obec: Brtnice
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 01.04.2018 00:00:00do: 30.09.2018 23:59:00
silnice II/406, v katastru obce Černíč, okr. Jihlava, uzavřeno, stavební práce, Od 01.04.2018 00:00 Do 30.09.2018 23:59, úplnou uzavírku silnice II/406, z důvodu stavební akce: II/406 Telč – hranice kraje, I1. etapa v úseku: - č.1 - od křiž. sil. II/406 a III/40618 (Radkov) po křiž. sil. II/406 s MK v Myslůvce, a od křiž. sil. II/406, III/40611, III/40617 (Telč, „OK Dačická“) po křiž. sil. III/40618 (Radkov) (cca září 2018) - č.2 - od křiž. sil. II/406 a III/40622 (Černíč) po hranici kraje termín uzavírky: od 06:00 hod. dne 01.04.2018 do 24:00 hod. dne 30.09.2018 délka uzavírky: 4,15 km, Vydal: Městský úřad Telč
okres: Jihlava, obec: Černíč
Dopravní uzavírky a omezenívozovka uzavřena v obou směrech práce na silnici od: 11.04.2018 06:26:00do: 30.09.2018 23:59:00
silnice III/1327 (ulice Popelínská), Žirovnice, okr. Pelhřimov, vozovka uzavřena v obou směrech, práce na silnici, Od 11.04.2018 06:26 Do 30.09.2018 23:59, pokládka povrchu
okres: Pelhřimov, obec: Žirovnice
Práce na silnicipráce na inženýrských sítích od: 16.04.2018 07:00:00do: 31.10.2018 20:00:00
místní komunikace, Pocoucov, okr. Třebíč, práce na inženýrských sítích, Od 16.04.2018 07:00 Do 31.10.2018 20:00, místní část Pocoucov - uzavírka: výkopové práce v rámci akce "Pocoucov, Budíkovice - Gravitační kanalizace" - práce budou probíhat etapově , Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Práce na silnicipráce na inženýrských sítích od: 16.04.2018 07:00:00do: 31.10.2018 20:00:00
místní komunikace, Pocoucov, okr. Třebíč, práce na inženýrských sítích, Od 16.04.2018 07:00 Do 31.10.2018 20:00, místní část Pocoucov - uzavírka: výkopové práce v rámci akce "Pocoucov, Budíkovice - Gravitační kanalizace" - práce budou probíhat etapově , Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Práce na silnicipráce na inženýrských sítích od: 16.04.2018 07:00:00do: 31.10.2018 20:00:00
místní komunikace, Pocoucov, okr. Třebíč, práce na inženýrských sítích, Od 16.04.2018 07:00 Do 31.10.2018 20:00, místní část Pocoucov - uzavírka: výkopové práce v rámci akce "Pocoucov, Budíkovice - Gravitační kanalizace" - práce budou probíhat etapově , Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Práce na silnicipráce na inženýrských sítích od: 23.04.2018 07:00:00do: 31.10.2018 20:00:00
místní komunikace, Budíkovice, okr. Třebíč, práce na inženýrských sítích, Od 23.04.2018 07:00 Do 31.10.2018 20:00, místní část Budíkovice - uzavírka MK etapově: výkopové práce v rámci akce "Pocoucov, Budíkovice - kanalizace", Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Práce na silnicipráce na inženýrských sítích od: 23.04.2018 07:00:00do: 31.10.2018 20:00:00
místní komunikace, Budíkovice, okr. Třebíč, práce na inženýrských sítích, Od 23.04.2018 07:00 Do 31.10.2018 20:00, místní část Budíkovice - uzavírka MK etapově: výkopové práce v rámci akce "Pocoucov, Budíkovice - kanalizace", Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Práce na silnicipráce na inženýrských sítích od: 23.04.2018 07:00:00do: 31.10.2018 20:00:00
místní komunikace, Budíkovice, okr. Třebíč, práce na inženýrských sítích, Od 23.04.2018 07:00 Do 31.10.2018 20:00, místní část Budíkovice - uzavírka MK etapově: výkopové práce v rámci akce "Pocoucov, Budíkovice - kanalizace", Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Práce na silnicipráce na inženýrských sítích od: 16.04.2018 07:00:00do: 31.10.2018 20:00:00
místní komunikace, Pocoucov, okr. Třebíč, práce na inženýrských sítích, Od 16.04.2018 07:00 Do 31.10.2018 20:00, místní část Pocoucov - uzavírka: výkopové práce v rámci akce "Pocoucov, Budíkovice - Gravitační kanalizace" - práce budou probíhat etapově , Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezenízúžené jízdní pruhy stavební práce od: 30.04.2018 00:00:00do: 15.11.2018 23:59:00
silnice I/23 (ulice Sucheniova), Třebíč, okr. Třebíč, Od 30.04.2018 00:00, Do 15.11.2018 23:59, Výstavba podchodu, provoz ve zúžených pruzích a po mostním provizoriu, Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 11.04.2018 08:00:00do: 30.09.2018 00:00:00
silnice III/1327 (ulice Popelínská), Žirovnice, okr. Pelhřimov, uzavřeno, stavební práce, Od 11.04.2018 08:00 Do 30.09.2018 00:00, uzavírka sil. č. III/1327 v Žirovnici, Objížďka - obousměrná: přes: silnice III/13212 (Popelín), silnice III/1329 (Stojčín), ulice Nádražní, Žirovnice, silnice II/132 (ulice Počátecká), silnice III/1327 (ulice Hradecká), Vydal: Městský úřad Pelhřimov
okres: Pelhřimov, obec: Žirovnice
Omezení provozu a zákazymost uzavřen stavební práce od: 27.04.2018 08:00:00do: 08.11.2018 20:00:00
silnice III/12924, v katastru obce Humpolec, okr. Pelhřimov, most uzavřen, stavební práce, Od 27.04.2018 08:00 Do 08.11.2018 20:00, Úplná uzavírka provozu s objízdnou trasou vedenou po silnici II/129 z Humpolce a dále po místní komunikaci do místní části Humpolec - Hněvkovice. Objízdná trasa je obousměrná a pro veškerou dopravu. , Objížďka - bez rozlišení: silnice II/129 (ulice Okružní) - silnice III/12924, Humpolec, okr. Pelhřimov, Vydal: Městský úřad Humpolec
okres: Pelhřimov, obec: Humpolec
Omezení provozu a zákazymost uzavřen stavební práce od: 27.04.2018 08:00:00do: 08.11.2018 20:00:00
silnice III/12936, v katastru obce Jiřice, okr. Pelhřimov, most uzavřen, stavební práce, Od 27.04.2018 08:00 Do 08.11.2018 20:00, Úplná uzavírka provozu s objízdnou trasou pro veškerou dopravu vedenou po silnici II/129 z Humpolce a dále po místní komunikaci do obce Jiřice. Vozidlům do 6,5 t jedoucím ve směru od Speřic bude umožněn průjezd do obce Jiřice po místní komunikaci vedoucí podjezdem pod D1 ev. č. D1-082. Objízdné trasy jsou obousměrné. , Objížďka - bez rozlišení, pro veškerou dopravu: silnice II/129 (ulice Pražská), Humpolec - místní komunikace, Jiřice, okr. Pelhřimov, přes: Jiřice, Objížďka - bez rozlišení, pro vozidla do 6,5 t: komunikace, část obce Radostín-Kopaniny - silnice III/12936, Jiřice, okr. Pelhřimov, Vydal: Městský úřad Humpolec
okres: Pelhřimov, obec: Jiřice
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno oprava povrchu vozovky od: 14.05.2018 00:00:00do: 31.10.2018 23:59:00
silnice III/01830, silnice III/01830a, Ledeč nad Sázavou, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 14.05.2018 00:00 Do 31.10.2018 23:59, II.etapa – sil.č. III/01830 v km 0,101-0,181 … od 14.05.2018 do 31.10.2018 a č. III/01830a v km 0,098-0,178 v termínu od 14.05.2018 do 31.10.2018 , Objížďka - obousměrná, 2.: ulice Tyršovo nábřeží - silnice II/130 (ulice Husovo náměstí), Ledeč nad Sázavou, okr. Havlíčkův Brod, přes: ulice Hrnčíře, ulice Jaroslava Haška, pro osobní dopravu a BUS, Objížďka - pro vozidla nad X tun, 3.: silnice III/01830 (ulice Tyršovo nábřeží) - silnice II/130 (ulice Husovo náměstí), Ledeč nad Sázavou, okr. Havlíčkův Brod, přes: Bohumilice, silnice II/130 (ulice Koželská) (Ledeč nad Sázavou), pro nákladní dopravu, Vydal: Městský úřad Světlá nad Sázavou
okres: Havlíčkův Brod, obec: Ledeč nad Sázavou
Omezení provozu a zákazymost uzavřen stavební práce od: 14.05.2018 09:00:00do: 30.09.2018 23:59:00
silnice II/602, v katastru obce Ruda, okr. Žďár nad Sázavou, most uzavřen, stavební práce, Od 14.05.2018 09:00 Do 30.09.2018 23:59, Silnice č. II/602 bude uzavřena v km 37,0 – 37,1 v k.ú. Ruda, u místní část Křeptov v rámci stavby-rekonstrukce II/602 Křeptov – most ev.č. 602-017., Objížďka - bez rozlišení, dz: II/390 Osová Bítýška – I/37 Velká Bíteš, křižovatka silnice II/602 a II/390 (Křeptov) – II/390 Osová Bítýška – Záblatí III/3904 – křiž. II/602 (Jáchymov) (autobusy) , Vydal: Městský úřad Velké Meziříčí
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Ruda
Omezení provozu a zákazymost uzavřen stavební práce od: 17.05.2018 09:00:00do: 31.10.2018 20:00:00
ulice Třebíčská, Velké Meziříčí, okr. Žďár nad Sázavou, most uzavřen, stavební práce, Od 17.05.2018 09:00 Do 31.10.2018 20:00, Místní komunikace Třebíčská v úseku mostu přes řeku Balinku ve Velkém Meziříčí, v rámci stavby jejího mostu. Délka uzavírky: 80 m, Objížďka - bez rozlišení, dz: Po silnici č. II/602 – Novosady, Sokolovská, na silnici č. II/360 – K Novému nádraží ve Velkém Meziříčí a obchvat Velké Meziříčí – k.ú. Oslavice. , Vydal: Městský úřad Velké Meziříčí
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Velké Meziříčí
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 25.05.2018 06:00:00do: 15.05.2019 20:00:00
ulice Smrtelná, Gorazdovo nám., Třebíč, uzavřeno, stavební práce, Od 25.05.2018 06:00 Do 15.05.2019 20:00, Třebíč, ul. Smrtelná - uzavírka chodníku akce rekonstrukce objektu, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Práce na silnicipráce na silnici od: 16.06.2018 07:00:00do: 31.08.2020 23:59:00
silnice III/01923, v katastru obce Kámen, okr. Pelhřimov, práce na silnici, Od 16.06.2018 07:00 Do 31.08.2020 23:59, uzavírka sil. III/01923 v obci Kámen z důvodu výstavby obchvatu sil. I/19 Kámen , Objížďka - bez rozlišení, Kámen, souběžnou provizorní komunikací : , Vydal: Městský úřad Pacov
okres: Pelhřimov, obec: Kámen
Omezení provozu a zákazymost uzavřen stavební práce od: 04.06.2018 08:00:00do: 07.10.2018 23:59:00
silnice II/129, v katastru obce Samšín - Březina, okr. Pelhřimov, most uzavřen, stavební práce, Od 04.06.2018 08:00 Do 07.10.2018 23:59, uzavření mostu ev. č. 129-003 na sil. č. II/129, Objížďka - pro vozidla IZS: silnice III/12914, Samšín, přes: silnice III/12917 (Bořetice), Objížďka - pro vozidla IZS: přes: Lesná, Objížďka - pro vozidla nad 12 tun: silnice III/12813 (Útěchovice pod Stražištěm), silnice III/12916 (Buřenice), Hořepník, Objížďka - pro vozidla nad 12 tun: silnice I/19, Obrataň, přes: Leskovice, silnice II/112 (Pelhřimov), Červená Řečice, Vydal: Městský úřad Pelhřimov
okres: Pelhřimov, obec: Hořepník
Omezení provozu a zákazymost uzavřen stavební práce od: 13.06.2018 07:00:00do: 30.09.2018 23:59:00
silnice III/40622, Černíč, okr. Jihlava, most uzavřen, stavební práce, Od 13.06.2018 07:00 Do 30.09.2018 23:59, úplná uzavírka silnice III/40622 z důvodu stavební akce „Rekonstrukce mostu přes mlýnský náhon v obci Černíč ev.č. 40622-2“, délka uzavírky: 30 m , Vydal: Městský úřad Telč
okres: Jihlava, obec: Černíč
Omezení provozu a zákazymost uzavřen stavební práce od: 11.06.2018 09:00:00do: 31.10.2018 23:59:00
silnice III/36055, Baliny, okr. Žďár nad Sázavou, most uzavřen, stavební práce, Od 11.06.2018 09:00 Do 31.10.2018 23:59, Most silnice III/36055 v obci Baliny, Objížďka - bez rozlišení, dz: místní komunikace, Baliny, okr. Žďár nad Sázavou, Po místních komunikacích v obci Baliny, Vydal: Městský úřad Velké Meziříčí
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Baliny
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 25.06.2018 00:01:00do: 25.09.2018 23:59:00
silnice III/1293, III/12420 (ulice Malovcova), Pacov, okr. Pelhřimov, uzavřeno, stavební práce, Od 25.06.2018 00:01 Do 25.09.2018 23:59, uzavírka sil. III/1293 a část sil. III/12420 a navazujících částí MK ul. Španovského, náměstí Svobody a ul. Barvířské , Objížďka - bez rozlišení: ulice: Dlouhá, Kotlářská, Sadová, Výstavní, Žižkova, Vydal: Městský úřad Pacov
okres: Pelhřimov, obec: Pacov
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 18.06.2018 07:00:00do: 30.09.2018 20:00:00
ulice Hartmannova, Třebíč, okr. Třebíč, uzavřeno, stavební práce, Od 18.06.2018 07:00 Do 30.09.2018 20:00, (parkovací stání, uzavírka chodníku) - stavební práce v rámci akce "regenerace sídliště - Třebíč, ul. Hartmannova " Omezený pohyb chodců před a za bytovými doby bude probíhat postupně tak, aby byl vždy zachován přístup do nemovitostí., Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 18.06.2018 07:00:00do: 30.09.2018 20:00:00
ulice Kubišova, Třebíč, okr. Třebíč, uzavřeno, stavební práce, Od 18.06.2018 07:00 Do 30.09.2018 20:00, (parkovací stání, uzavírka chodníku) - stavební práce v rámci akce "regenerace sídliště - Třebíč,, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno práce na inženýrských sítích od: 11.06.2018 09:00:00do: 31.10.2018 23:59:00
silnice III/3456, Stupárovice, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Od 11.06.2018 09:00 Do 31.10.2018 23:59, Stavba kanalizace a vodovodu, Objížďka - obousměrná: přes: silnice III/3457, Objížďka - pro autobusovou dopravu, neznačená: přes: ulice Mírová, ulice Ráj, Vydal: Městský úřad Havlíčkův Brod
okres: Havlíčkův Brod, obec: Golčův Jeníkov
Omezení provozu a zákazymost uzavřen stavební práce od: 13.06.2018 09:00:00do: 31.10.2018 20:00:00
silnice III/40511, Radonín, okr. Třebíč, most uzavřen, stavební práce, Od 13.06.2018 09:00 Do 31.10.2018 20:00, úplná uzavírka silnice č. III/40511 v obci Radonín (km 5,6) v délce cca 40 m z důvodu rekonstrukce mostu v rámci stavby: „ III/40511 Radonín – most ev.č. 40511-5“., Objížďka - obousměrná, všechna vozidla: od uzavřeného úseku v obci Radonín po sil. č. III/40511 do Přibyslavic, odtud po sil.č. III/40510 do městyse Okříšky, odtud po sil. č. II/405 přes Zašovice a Novou Brtnici, až k napojení na ÚK směr Radonín a po této komunikaci zpět k uzavřenému úseku v obci Radonín. Délka objízdné trasy cca 9 km, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Radonín
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno oprava povrchu vozovky od: 20.08.2018 07:00:00do: 28.09.2018 20:00:00
silnice III/36057, Rudíkov, okr. Třebíč, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 20.08.2018 07:00 Do 28.09.2018 20:00, úplná uzavírka silnice č. III/36057 v průtahu obcí Rudíkov o celkové délce cca 830 m z důvodu provádění její rekonstrukce v rámci akce: „Křiž. II/360 – Rudíkov průtah-křiž. III/36058“ Práce budou prováděny ve 2 etapách. V 1. etapě bude uzavřen úsek od křiž. se sil.č. II/360 po křiž. s MK u RD č.p. 92. Ve 2. etapě bude uzavřen úsek od křiž. s MK u RD č.p. 92 po křiž. se sil.č. III/36058 , Objížďka - obousměrná, všechna vozidla mimo BUS a IZS: po silnici č. III/36058 v obci Rudíkov a silnici č. II/360. Délka objízdné trasy cca 1,5 km. IZS po MK v obci BUS - MK kolem školy, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Rudíkov
Práce na silnicistavební práce stavební práce od: 02.07.2018 07:00:00do: 30.09.2018 20:00:00
ulice Kubišova, Třebíč, okr. Třebíč, stavební práce, Od 02.07.2018 07:00 Do 30.09.2018 20:00, Třebíč ul. Kubišova (parkovací stání, uzavírka chodníku) - stavební práce v rámci akce "regenerace sídliště - Třebíč, ul. Hartmannova" Omezený pohyb chodců před a za bytovými doby bude probíhat postupně tak, aby byl vždy zachován přístup do nemovitostí., Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezenízúžené jízdní pruhy stavební práce od: 13.06.2018 07:00:00do: 31.10.2018 20:00:00
ulice Kmochova, Třebíč, okr. Třebíč, zúžené jízdní pruhy, stavební práce, Od 13.06.2018 07:00 Do 31.10.2018 20:00, Třebíč, ul. Kmochova před č.p. 1090 - stání prac. vozidel v rámci realizace prací pro provádění stavebních prací na RD, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 13.06.2018 06:00:00do: 12.10.2018 20:00:00
místní komunikace, v katastru obce Chotěboř, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, stavební práce, Od 13.06.2018 06:00 Do 12.10.2018 20:00, úplnou uzavírku provozu místní komunikace – parkoviště za finančním úřadem v Chotěboři , Vydal: Městský úřad Chotěboř
okres: Havlíčkův Brod, obec: Chotěboř
Omezení provozu a zákazyomezení stavební práce od: 25.06.2018 07:00:00do: 25.10.2018 20:00:00
ulice Demlova, Třebíč, okr. Třebíč, omezení, stavební práce, Od 25.06.2018 07:00 Do 25.10.2018 20:00, Třebíč, ul. Demlova před č.p. 976-977 - (parkovací stání z důvodu stání pracovních vozidel, umístění skládky st. materiálu), Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno oprava povrchu vozovky od: 10.08.2018 08:00:00do: 30.09.2018 00:00:00
silnice III/4051, Puklice, část obce Studénky, okr. Jihlava, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 10.08.2018 08:00 Do 30.09.2018 00:00, Z důvodu rekonstrukce silnice včetně podkladních vrstev a kanalizace. Obousměrná objížďková trasa pro veškerý provoz pro obě etapy bude vedena takto: z křiž. sil. II/405 a sil. III/4051: po sil. II/405 – VLEVO po sil. II/405H (jižní rameno) - obec Příseka – VPRAVO po sil. III/4053 - obec Puklice – VLEVO po sil. III/4051 do obce Studénky a zpět., Vydal: Magistrát města Jihlavy
okres: Jihlava, obec: Puklice
Práce na silnicistavební práce od: 19.06.2018 07:00:00do: 30.09.2018 20:00:00
místní komunikace, Třebíč, okr. Třebíč, stavební práce, Od 19.06.2018 07:00 Do 30.09.2018 20:00, Třebíč, ul. Kateřiny z Valdštejna - uzavírka chodníku zajištění bezpečnosti v rámci provádění stavebních prací "akce přístavba a rekonstrukce Katolického gymnázia", Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 25.06.2018 09:00:00do: 10.12.2018 23:59:00
ulice Nad Skalkou, Havlíčkův Brod, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, stavební práce, Od 25.06.2018 09:00 Do 10.12.2018 23:59, úplná uzavírka provozu na místní komunikaci č.80c a 151c v Havlíčkově Brodě v ulici Nad Skalkou a Větrná, v úseku od křižovatky s ul. Lidická k č.p. 3687 a 1196, z důvodu rekonstrukce komunikace v délce cca 300m. Objízdná trasa není navržena – jedná se o slepé ulice, Vydal: Městský úřad Havlíčkův Brod
okres: Havlíčkův Brod, obec: Havlíčkův Brod
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 18.06.2018 08:30:00do: 31.10.2018 23:59:00
silnice III/3518 (ulice Zabrána), Měřín, okr. Žďár nad Sázavou, uzavřeno, stavební práce, Od 18.06.2018 08:30 Do 31.10.2018 23:59, Silnice č. III/3518 bude uzavřena v obci Měřín od křižovatky se silnicí č. II/602 až za konec obce ve směru na Kamenici v rámci její opravy včetně opravy mostu přes vodní tok Balinka. , Objížďka - bez rozlišení: Po silnici č. II/602 v Měříně a ulicí Otínskou po sil. III/349 na sil. III/3491 a přes obec Chlumek až na silnici č. III/3518, Vydal: Městský úřad Velké Meziříčí
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Měřín
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno oprava povrchu vozovky od: 23.07.2018 08:00:00do: 14.10.2018 23:59:00
silnice III/35429, Pavlov, okr. Žďár nad Sázavou, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 23.07.2018 08:00 Do 14.10.2018 23:59, úplná uzavírka silnice III/35429 v úseku v zastavěném území obce Pavlov, Objížďka - bez rozlišení: přes: silnice III/3536 (Stáj), silnice II/353 (Rudolec), silnice II/388 (Bohdalov), silnice III/3881 (Znětínek), silnice III/34826 (Pavlov), silnice II/354 (Radostín nad Oslavou), Vydal: Městský úřad Žďár nad Sázavou
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Pavlov
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy zúžené jízdní pruhy oprava povrchu vozovky od: 29.06.2018 07:00:00do: 22.09.2018 20:00:00
D1, mezi km 190.5 a 180.3, ve směru Praha, práce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, zúžené jízdní pruhy, oprava povrchu vozovky, Od 29.06.2018 07:00 Do 22.09.2018 20:00, Dva provizorní zúžené jízdní pruhy vedeny v pravé části jízdního pásu
okres: Brno-město, obec: Brno
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno oprava povrchu vozovky od: 16.07.2018 07:00:00do: 29.09.2018 23:59:00
silnice III/33911, Chřenovice, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 16.07.2018 07:00 Do 29.09.2018 23:59, úplné uzavírky dvou úseků sil.č. III/33911 v obci Chřenovice, Vydal: Městský úřad Světlá nad Sázavou
okres: Havlíčkův Brod, obec: Chřenovice
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno oprava povrchu vozovky od: 16.07.2018 07:00:00do: 29.09.2018 23:59:00
silnice III/33911, Chřenovice, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 16.07.2018 07:00 Do 29.09.2018 23:59, úplně uzavřeny 2 úseky sil.č. III/33911 v obci Chřenovice, Vydal: Městský úřad Světlá nad Sázavou
okres: Havlíčkův Brod, obec: Chřenovice
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 15.09.2018 00:00:00do: 14.10.2018 23:59:00
silnice II/133, nám. T. G. Masaryka, Horní Cerekev, okr. Pelhřimov, uzavřeno, stavební práce, Od 15.09.2018 00:00 Do 14.10.2018 23:59, Objížďka - pro vozidla do 3,5 t : silnice II/112 (ulice Tyršova - ulice nám. T. G. Masaryka), Horní Cerekev, okr. Pelhřimov, přes: ulice Na Sádkách, ulice nám. T. G. Masaryka, a VLOD, Objížďka - pro vozidla nad X tun: silnice II/112, Horní Cerekev - silnice I/34, Kamenice nad Lipou, okr. Pelhřimov, přes: silnice II/134 (Horní Olešná), Bednárec, silnice I/34 (Jarošov nad Nežárkou), Vydal: Městský úřad Pelhřimov
okres: Pelhřimov, obec: Horní Cerekev
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 16.07.2018 00:00:00do: 31.10.2018 23:59:00
silnice II/406, Telč, okr. Jihlava, uzavřeno, stavební práce, Od 16.07.2018 00:00 Do 31.10.2018 23:59, úplná uzavírka silnice II/406 z důvodu stavební akce II/406 Dvorce – Telč, 2. stavba v úseku sil. II/406 od konce města Telč po začátek obce Studnice, Objížďka - pro vozidla do 7,5 t , pro vozidla do 7,5t a VLOD: přes: Vanůvek, - obousměrně - z Telče po silnici II/112 – Vanůvek - sil. III/11262 – Doupě – Třeštice – sil. II/406 , Objížďka - pro vozidla nad 7,5 t: přes: silnice II/403 (Pavlov), silnice II/402 (Otín), - obousměrně - z Telče po silnici II/403 – Urbanov – Nevcehle – Pavlov – Stonařov – I/38 – II/402 Třešť , Vydal: Městský úřad Telč
okres: Jihlava, obec: Telč
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 20.07.2018 08:00:00do: 16.07.2020 20:00:00
místní komunikace, Havlíčkův Brod, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, stavební práce, Od 20.07.2018 08:00 Do 16.07.2020 20:00, Uzavírka parkovací plochy u KD Ostrov z důvodu výstavby krajské knihovny, Vydal: Městský úřad Havlíčkův Brod
okres: Havlíčkův Brod, obec: Havlíčkův Brod
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 23.07.2018 09:00:00do: 31.10.2018 23:59:00
ulice E. F. Buriana, Náměšť nad Oslavou, okr. Třebíč, uzavřeno, stavební práce, Od 23.07.2018 09:00 Do 31.10.2018 23:59, rekonstrukce kanalizace, Objížďka - obousměrná: přes: ulice Jar. Ježka, ulice Husova, silnice I/23 (ulice Třebíčská), Vydal: Městský úřad Náměšť nad Oslavou
okres: Třebíč, obec: Náměšť nad Oslavou
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno oprava povrchu vozovky od: 20.08.2018 07:00:00do: 21.09.2018 23:59:00
silnice III/34713, Lučice - Okrouhlice, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 20.08.2018 07:00 Do 21.09.2018 23:59, Oprava povrchu vozovky, Objížďka - obousměrná: silnice III/34711, Lučice - silnice III/34713, přes: silnice III/34719, silnice III/34714 (Veselý Žďár), Vydal: Městský úřad Havlíčkův Brod
okres: Havlíčkův Brod, obec: Lučice
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno oprava povrchu vozovky od: 23.07.2018 07:00:00do: 28.10.2018 23:59:00
silnice II/639 (ulice Vackova), Kamenice nad Lipou, okr. Pelhřimov, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 23.07.2018 07:00 Do 28.10.2018 23:59, Objížďka - pro vozidla do 3,5 t : přes: silnice III/40910, Vlasenice, Objížďka - pro vozidla nad 3,5 t: přes: místní komunikace (Jarošov nad Nežárkou), silnice II/134 (Popelín), Olší, Vydal: Městský úřad Pelhřimov
okres: Pelhřimov, obec: Kamenice nad Lipou
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 27.07.2018 00:00:00do: 30.10.2018 23:59:00
silnice II/639, v katastru obce Kostelec, okr. Jihlava, uzavřeno, stavební práce, Od 27.07.2018 00:00 Do 30.10.2018 23:59, uzavírka úseku silnice sil. II/406 a II/639 u obce Kostelec u Jihlavy z důvodu výstavby nové okružní křižovatky. Uzavřený úsek silnice v úseku sil. II/639 stavby okružní křižovatky; sil. II/406 bude převedena na provizorní komunikace okolo staveniště. Délka uzavírky: sil. II/639 cca 0,250 km. Obousměrná objížďková trasa pro veškerý provoz bude vedena takto: z rekonstruované křiž. sil. II/639 a II/406: po provizorní komunikaci (ÚK okolo staveniště) směr Třešť – po sil. II/406 obec Salavice, Jezdovice, město Třešť – VPRAVO – po sil. II/402 městys Batelov – VPRAVO – po sil. II/134 – VPRAVO po sil. II/639 Městys Dolní Cerekev a zpět. Délka objízdné trasy 14,7 km. , Vydal: Magistrát města Jihlavy
okres: Jihlava, obec: Kostelec
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 26.07.2018 07:00:00do: 30.09.2018 23:59:00
místní komunikace, Jihlava, okr. Jihlava, uzavřeno, stavební práce, Od 26.07.2018 07:00 Do 30.09.2018 23:59, úplná uzavírka místní komunikace Sokolovská v Jihlavě mezi ul. Pávovská a nájezdem na dálniční přivaděč z důvodu stavby podjezdu pro cyklostezku, Objížďka - pro vozidla do 3,5 t , mimo dopravní obsluhu: ulice Sokolovská - ulice Smrčenská, Jihlava, okr. Jihlava, Objížďka - bez rozlišení: místní komunikace - ulice Pávovská, Jihlava, okr. Jihlava, přes: silnice I/38 (ulice Průmyslová), Objížďka - bez rozlišení: ulice Pávovská - místní komunikace, Jihlava, okr. Jihlava, přes: silnice I/38, silnice III/1311 (ulice Smrčenská), Vydal: Magistrát města Jihlavy
okres: Jihlava, obec: Jihlava
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno práce na inženýrských sítích od: 30.07.2018 07:00:00do: 25.09.2018 23:59:00
silnice III/1293 (ulice Malovcova), Pacov, okr. Pelhřimov, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Od 30.07.2018 07:00 Do 25.09.2018 23:59, uzavírka sil. III/1293 v Pacově v úseku od křiž. s MK ul. Dlouhou po křiž. s MK ul. Výstavní , Objížďka - bez rozlišení: přes: ulice Dlouhá, ulice Kotlářská, Vydal: Městský úřad Pacov
okres: Pelhřimov, obec: Pacov
Omezení provozu a zákazymost uzavřen stavební práce od: 15.07.2018 00:00:00do: 31.10.2018 23:59:00
silnice II/357 (ulice Mostní), Jimramov, okr. Žďár nad Sázavou, most uzavřen, stavební práce, Od 15.07.2018 00:00 Do 31.10.2018 23:59, úplná uzavírka silnice II/357 v km 49,242, most ev.č. 357-019, Objížďka - bez rozlišení, úpplná: silnice III/35726 (ulice U Fryšávky) - silnice II/357 (ulice Borovnická), Jimramov, okr. Žďár nad Sázavou, přes: silnice II/357 (Borovnice), silnice II/353 (Javorek), Jimramov - Nový Jimramov - Javorek - Borovnice, po silnicích II/357, III/35726, III/35321, II/353, Vydal: Městský úřad Nové Město na Moravě
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Jimramov
Omezení provozu a zákazymost uzavřen stavební práce od: 06.08.2018 06:00:00do: 31.10.2018 23:59:00
silnice I/37, v katastru obce Ždírec nad Doubravou, část obce Horní Studenec, okr. Havlíčkův Brod, most uzavřen, stavební práce, Od 06.08.2018 06:00 Do 31.10.2018 23:59, silnice uzavřena - rekonstrukce propustku, objízdná trasa obousměrně Ždírec nad Doubravou > Hlinsko > Trhová Kamenice, Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Havlíčkův Brod, obec: Ždírec nad Doubravou
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno oprava povrchu vozovky od: 06.08.2018 08:00:00do: 23.09.2018 23:59:00
silnice III/35011, Velká Losenice, okr. Žďár nad Sázavou, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 06.08.2018 08:00 Do 23.09.2018 23:59, •úplná uzavírka silnice III/35011 v km 2,450 – 3,977 v obci Velká Losenice, rozdělené do dvou etap: 1.etapa: silnice III/35011 v úseku od začátku obce Velká Losenice ve směru od obce Malá Losenice po křižovatku se silnicí III/35018 směr Nové Dvory – délka uzavírky: cca 1,2 km, částečná uzavírka silnice III/35011 v km 3,977 – 4,250 v obci Velká Losenice.(2.etapa- 24.9. - 31.10. - předpoklad), Objížďka - bez rozlišení, pro 1.etapu: místní komunikace, Velká Losenice, okr. Žďár nad Sázavou, přes: silnice II/350 (Malá Losenice), silnice I/19 (Sázava), místní komunikace (Žďár nad Sázavou), silnice I/37 (Polnička), silnice II/350, Vepřová, pro veškerý silniční provoz je objízdná trasa vedena obousměrně po silnicích III/35011, II/350 a I/19 z Velké Losenice přes obce Malá Losenice, Vepřová, Račín, Polnička, Žďár nad Sázavou, Hamry nad Sázavou, Sázava zpět do Velké Losenice, Objížďka - bez rozlišení, pro 2.etapu: silnice III/35011, Velká Losenice, okr. Žďár nad Sázavou, přes: silnice I/19 (Sázava), Velká Losenice, pro veškerý silniční provoz je objízdná trasa vedena obousměrně po silnicích III/35011, III/35018 a I/19 z Velké Losenice přes Sázavu a po silnicilnici I/19 zpět do Velké Losenice., Vydal: Městský úřad Žďár nad Sázavou
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Velká Losenice
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno oprava povrchu vozovky od: 13.08.2018 07:00:00do: 10.10.2018 23:59:00
ulice Neumannova, Žďár nad Sázavou, okr. Žďár nad Sázavou, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 13.08.2018 07:00 Do 10.10.2018 23:59, úplná uzavírka místní komunikace ulice Neumannova ve Žďáře nad Sázavou , Objížďka - bez rozlišení, do 3,5 t: obousměrně po místní komunikaci ulicí Neumannova, po silnici I/37 přes Havlíčkovo nám., nám. Republiky a ulici Horní a po místní komunikaci ulicí Novoměstská ve Žďáře nad Sázavou. Délka objížďky: 2,5 km , Objížďka - bez rozlišení, nad 3,5 t: obousměrně po silnici I/19 (od Autobazaru u Mělkovic) na ulici Brněnská, a dále po silnici I/37 ulicí Brněnská ve Žďáře nad Sázavou. Délka objížďky: 2 km., Vydal: Městský úřad Žďár nad Sázavou
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Žďár nad Sázavou
Omezení provozu a zákazymost uzavřen stavební práce od: 07.08.2018 00:00:00do: 30.11.2018 23:59:00
silnice III/35015, v katastru obce Krucemburk, část obce Hluboká, okr. Havlíčkův Brod, Od 07.08.2018 00:00, Do 30.11.2018 23:59, úplná uzavírka provozu na silnici III/35015 Krucemburk - Hluboká, silniční km 2,280 – 2,300, z důvodu opravy mostu ev. č. 35015-3, most ev. č. 305015-3, Objížďka - obousměrná: silnice III/35015, část obce Hluboká, v katastru obce Krucemburk, okr. Havlíčkův Brod, přes: místní komunikace (Radostín), silnice I/37 (Krucemburk), Objízdná trasa pro veškerou dopravu je vedena z obce Hluboká po silnici III/35015, napojení na silnici III/35014 do obce Radostín, dále po silnici III/35014 do Vojnova Městce a po silnici I/37 do městyse Krucemburk. , Vydal: Městský úřad Chotěboř
okres: Havlíčkův Brod, obec: Krucemburk
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 03.09.2018 00:00:00do: 23.09.2018 23:59:00
silnice II/132, Heřmaneč - Léskovec, okr. Pelhřimov, uzavřeno, stavební práce, Od 03.09.2018 00:00 Do 23.09.2018 23:59, Objížďka - bez rozlišení: silnice II/112, Horní Cerekev - místní komunikace, Počátky, okr. Pelhřimov, přes: silnice II/134 (Kaliště), Panské Dubenky, Vydal: Městský úřad Pelhřimov
okres: Pelhřimov, obec: Počátky
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 13.08.2018 07:00:00do: 31.10.2018 23:59:00
silnice II/351, Žižkovo Pole, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, stavební práce, Od 13.08.2018 07:00 Do 31.10.2018 23:59, rekonstrukce vozovky a chodníků na silnici č. II/351 v obci Žižkovo Pole, Objížďka - obousměrná: je vedena od obce Žižkovo Pole po silnici č. II/351 přes místní část Macourov obce Žižkovo Pole do obce Česká Bělá po křižovatku se silnicí č. III/03424, zde vlevo po této silnici po křižovatku se silnicí č. I/34, dále po silnici č. I/34 přes obec Krátká Ves po křižovatku se silnicí č. I/19, zde vlevo po této silnici přes obce Pohled, její místní část Simtany, Stříbrné Hory, místní část Keřkov do místní části Dobrá obce Přibyslav po křižovatku se silnicí č. II/351 a zde případně vlevo zpět po této silnici do obce Žižkovo Pole a to obousměrně. , Vydal: Městský úřad Havlíčkův Brod
okres: Havlíčkův Brod, obec: Žižkovo Pole
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno oprava povrchu vozovky od: 13.08.2018 00:00:00do: 10.10.2018 23:59:00
silnice II/344, Havlíčkův Brod - Rozsochatec, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 13.08.2018 00:00 Do 10.10.2018 23:59, oprava povrchu vozovky včetně pokládky asfaltových vrstev mezi obcemi Havlíčkův Brod a Rozsochatec, Vydal: Městský úřad Havlíčkův Brod
okres: Havlíčkův Brod, obec: Havlíčkův Brod
Omezení provozu a zákazymost uzavřen stavební práce od: 20.08.2018 07:00:00do: 15.11.2018 23:59:00
silnice II/150 (ulice Ledečská), Havlíčkův Brod, okr. Havlíčkův Brod, most uzavřen, stavební práce, Od 20.08.2018 07:00 Do 15.11.2018 23:59, přestavba propustku na most na silnici č. II/150 v ulici Ledečská v obci Havlíčkův Brod , Objížďka - bez rozlišení: Objízdná trasa pro veškerou dopravu ve směru do centra Havlíčkova Brodu bude vedena od křižovatky se silnicí č. III/34719 ulice Mlýnská po křižovatku s MK ulice Perknovská a zde vpravo po místních komunikacích ulic Perknovská, Rozkošská, Jahodova, Havlíčkova a Nerudova po křižovatku se silnicí č. II/150 ulice Ledečská a zde případně vpravo zpět. Objízdná trasa ve směru od centra bude vedena od křižovatky s místní komunikací ulice Nerudova a zde vpravo po místních komunikacích ulic Nerudova, Husova, Rozkošská a Perknovská po křižovatku se silnicí č. III/34719 ulice Mlýnská, zde vlevo po této komunikaci po křižovatku se silnicí č. II/150 ulice Mlýnská a zde případně vlevo zpět., Vydal: Městský úřad Havlíčkův Brod
okres: Havlíčkův Brod, obec: Havlíčkův Brod
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno zúžená vozovka na jeden jízdní pruh práce na silnici od: 13.08.2018 00:00:00do: 13.10.2018 23:59:00
silnice II/150 (ulice Ledečská), Havlíčkův Brod, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, práce na silnici, Od 13.08.2018 00:00 Do 13.10.2018 23:59, Jednosměrná uzavírka (ve směru do HB) výstavba cyklostezky Havlíčkův Brod – Ledečská v obci Havlíčkův Brod, Objížďka - jednosměrná: silnice III/34719 (ulice Mlýnská) - ulice Havlíčkova, Havlíčkův Brod, okr. Havlíčkův Brod, přes: ulice Rozkošská, Objízdná trasa pro veškerou dopravu ve směru do centra Havlíčkova Brodu bude vedena od křižovatky se silnicí č. III/34719 po této silnici po křižovatku s místní komunikací ulice Perknovská a dále vpravo po místních komunikacích ulic Perknovská, Rozkošská, Jahodova, Havlíčkova a Nerudova po křižovatku se silnicí č. II/150 ulice Ledečská a zde případně vpravo zpět. Objízdná trasa ve směru od centra bude vedena druhým jízdním pruhem. , Vydal: Městský úřad Havlíčkův Brod
okres: Havlíčkův Brod, obec: Havlíčkův Brod
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno oprava povrchu vozovky od: 20.08.2018 07:00:00do: 20.10.2018 23:59:00
silnice II/131, Větrný Jeníkov, okr. Jihlava, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 20.08.2018 07:00 Do 20.10.2018 23:59, z důvodu opravy povrchu silnice; Obousměrná objížďková trasa pro veškerý provoz do 7,5 t bude vedena takto: z křiž. sil. II/523 s III/3483: po sil. III/3483 z Větrného Jeníkova do obce Velešov – VLEVO po sil. III/3110 na křiž. se sil. II/523 v Kalhově – VLEVO na sil. II/523 a zpět. Délka objízdné trasy 4,5 km. Obousměrná objížďková trasa pro veškerý provoz nad 7,5 t bude vedena takto: z křiž. sil. II/523 s III/3483: po sil. III/523 – Větrný Jeníkov, Bílý Kámen, Jihlava ul. Na Dolech na křiž. se sil. I/38 - VPRAVO po I/38 – Jihlavský tunel - VPRAVO sjezd na sil. II/602 směr Pelhřimov – Hubenov, Dušejov, Vyskytná, Sedliště - VPRAVO na sil. II/347 obec Zachotín, Mysletín, Staré Bříště, Mladé Bříště, Komorovice na křiž. se sil. I/34 – VPRAVO po sil. I/34 Vystrkov, město Humpolec – VPRAVO po sil. II/523 obec Krasoňov, Velešov na křiž. se sil. II/131 a zpět. Délka objízdné trasy 59 km. , Vydal: Magistrát města Jihlavy
okres: Jihlava, obec: Větrný Jeníkov
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno oprava povrchu vozovky od: 21.08.2018 00:00:00do: 29.09.2018 23:59:00
silnice III/34740, ulice Havlíčkova, Ledeč nad Sázavou, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 21.08.2018 00:00 Do 29.09.2018 23:59, úplně uzavřen úsek sil.č. III/34740 ul. Havlíčkova v Ledči nad Sázavou, Objížďka - obousměrná: přes: silnice II/130, silnice III/13016 (Kouty), komunikace (Loukov), silnice III/34740 (Meziklasí), ulice Havlíčkova, Ledeč nad Sázavou, Vydal: Městský úřad Světlá nad Sázavou
okres: Havlíčkův Brod, obec: Ledeč nad Sázavou
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno oprava povrchu vozovky od: 03.09.2018 07:00:00do: 31.10.2018 23:59:00
ulice Dr. Jiřího Procházky, Jihlava, okr. Jihlava, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 03.09.2018 07:00 Do 31.10.2018 23:59, úplná uzavírka místní komunikace v ul. Dr. Jiřího Procházky v Jihlavě z důvodu provádění rekonstrukce komunikace, Vydal: Magistrát města Jihlavy
okres: Jihlava, obec: Jihlava
Práce na silnicistavební práce od: 20.08.2018 08:00:00do: 31.10.2018 20:00:00
silnice III/35122, Třebenice, okr. Třebíč, stavební práce, Od 20.08.2018 08:00 Do 31.10.2018 20:00, omezení na silnici č. III/35122 v úseku mezi obecním úřadem a kulturním domem v průtahu obcí Třebenice, z důvodu umístění stavební mechanizace a skládání a nakládání věcí nebo materiálu k provedení opravy přilehlého chodníku., Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebenice
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno oprava povrchu vozovky od: 03.09.2018 06:00:00do: 31.10.2018 23:59:00
silnice III/34742, Bojiště, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 03.09.2018 06:00 Do 31.10.2018 23:59, úplně uzavřen průtah obcí Bojiště III/34742, Objížďka - obousměrná, 1. etapa: přes: silnice III/34740 (ulice Havlíčkova) (Ledeč nad Sázavou), silnice II/130 (Kamenná Lhota), Objížďka - obousměrná, 2. etapa: přes: silnice III/13016 (Kouty), silnice III/34740 (Dolní Město), Vydal: Městský úřad Světlá nad Sázavou
okres: Havlíčkův Brod, obec: Bojiště
Dopravní uzavírky a omezenízúžené jízdní pruhy stavební práce od: 10.09.2018 07:00:00do: 27.09.2018 20:00:00
místní komunikace Komenského nám., Třebíč, okr. Třebíč, zúžené jízdní pruhy, stavební práce, Od 10.09.2018 07:00 Do 27.09.2018 20:00, Třebíč Komenského nám. (pozemek p.č. 1461/36, 55/1 v obci Třebíč, k.ú. Třebíč) - výkopové práce v místní komunikaci: porucha plynovodu, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 28.08.2018 07:00:00do: 21.09.2018 23:59:00
silnice III/03421, Stříbrné Hory, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, stavební práce, Od 28.08.2018 07:00 Do 21.09.2018 23:59, výstavba kanalizace, Objížďka - obousměrná: přes: silnice I/19, Pohled, silnice I/34, Vydal: Městský úřad Havlíčkův Brod
okres: Havlíčkův Brod, obec: Stříbrné Hory
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno oprava povrchu vozovky od: 27.08.2018 07:00:00do: 30.09.2018 20:00:00
silnice III/36068 - silnice III/36078, Dolní Lažany, okr. Třebíč, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 27.08.2018 07:00 Do 30.09.2018 20:00, úsek silnice III/36068 v km 6,060 – 6,365 v obci Dolní Lažany , úsek silnice III/36078 v km 4,990 - 5,750 v obci Dolní Lažany. Z důvodu: akce: „Dolní Lažany – průtah“ V termínu: ETAPA I. od 07:00 hod. 27.08.2018 do 20:00 hod. 30.09..2018. ETAPA II. od 07:00 hod. 01.10.2018 do 20:00 hod. 31.10.2018 . , Objížďka - bez rozlišení, obousměrná: silnice III/36078 - silnice III/36068, Dolní Lažany, okr. Třebíč, přes: silnice III/36080 (Lesůňky), 9. Do uzavřeného prostoru silnice NEBUDE z technologických důvodů umožněn průjezd vozidel IZS, tj. Zdravotnické záchranné služby, Hasičského záchranného systému a Policie ČR., Vydal: Městský úřad Moravské Budějovice
okres: Třebíč, obec: Dolní Lažany
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 03.09.2018 07:00:00do: 21.09.2018 23:59:00
silnice III/35436, Stránecká Zhoř, část obce Kochánov, okr. Žďár nad Sázavou, uzavřeno, stavební práce, Od 03.09.2018 07:00 Do 21.09.2018 23:59, Silnice č. III/35436 bude uzavřena v intravilánu místní části Kochánov od č.p. 29 po č.p. 32., Objížďka - bez rozlišení, dz: silnice II/354, v katastru obce Stránecká Zhoř, část obce Kochánov - silnice II/602, v katastru obce Velké Meziříčí, okr. Žďár nad Sázavou, Po silnici č. II/354 a č. II/602 v k.ú. Stránecká Zhoř - Kochánov, Vydal: Městský úřad Velké Meziříčí
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Stránecká Zhoř
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 11.08.2018 00:00:00do: 30.11.2018 23:59:00
silnice III/40618, Radkov, okr. Jihlava, uzavřeno, stavební práce, Od 11.08.2018 00:00 Do 30.11.2018 23:59, úplná uzavírky silnice III/40618 z důvodu: stavební akce: „III/40618 Radkov – most. ev. č. 40618-4“ , Objížďka - bez rozlišení, obousměrně: přes: komunikace (Černíč), silnice III/40618 (Strachoňovice), Radkov – III/40619 – Slaviboř – MK – Černíč – MK – Strachoňovice – III/40618 - Radkov, Vydal: Městský úřad Telč
okres: Jihlava, obec: Radkov
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 03.09.2018 07:00:00do: 18.10.2018 23:59:00
silnice II/602, Ruda, okr. Žďár nad Sázavou, uzavřeno, stavební práce, Od 03.09.2018 07:00 Do 18.10.2018 23:59, Silnice č. II/602 v obci Ruda v místě stavby opěrné zdi v km 38,800 – 38,950 (od SSZ ve směru od Vel. Bíteše po křižovatku s místní komunikací do obce) bude úplně uzavřena, délka uzavírky 150 m. , Objížďka - bez rozlišení, dz: silnice II/390, Ruda, část obce Lhotka - silnice II/602 (ulice Karlov), Velké Meziříčí, okr. Žďár nad Sázavou, Po silnici II/602 – Křeptov, II/390 a po dálnici D1 exit 153-Lhotka na exit 146 Velké Meziříčí-východ, Vydal: Městský úřad Velké Meziříčí
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Ruda
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno oprava povrchu vozovky od: 03.09.2018 07:00:00do: 31.10.2018 20:00:00
silnice II/392, Kralice nad Oslavou - Březník, okr. Třebíč, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 03.09.2018 07:00 Do 31.10.2018 20:00, Objížďka - pro vozidla do 3,5 t : silnice II/392 (ulice U Závor), přes: silnice III/39212, Březník, Objížďka - pro autobusovou dopravu: přes: silnice I/23, silnice III/39212 (Březník), místní komunikace, silnice II/392, Objížďka - pro vozidla nad X tun: přes: Vícenice u Náměště nad Oslavou, silnice III/39217 (Sedlec), Vydal: Městský úřad Náměšť nad Oslavou
okres: Třebíč, obec: Kralice nad Oslavou
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 17.09.2018 08:00:00do: 26.09.2018 23:59:00
silnice II/150 (ulice Zámecká), Světlá nad Sázavou, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, stavební práce, Od 17.09.2018 08:00 Do 26.09.2018 23:59, úplně uzavřen úsek sil.č. II/150 od kruháku po odbočku k PENNY, Objížďka - bez rozlišení, 1.: ulice Zámecká, Světlá nad Sázavou, přes: místní komunikace, Vydal: Městský úřad Světlá nad Sázavou
okres: Havlíčkův Brod, obec: Světlá nad Sázavou
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno oprava povrchu vozovky od: 06.09.2018 07:00:00do: 23.09.2018 23:59:00
silnice III/03721, Velké Meziříčí, okr. Žďár nad Sázavou, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 06.09.2018 07:00 Do 23.09.2018 23:59, Silnice č. III/03721 bude uzavřena v úseku od křižovatky se silnicí č. III/03720 (směr Lhotky) až po křižovatku s místní komunikací (směr Lhotky) v Kúskách – v místní části Velkého Meziříčí. Délka uzavírky 0,8 km , Objížďka - bez rozlišení, dz: silnice III/03720 - místní komunikace, Velké Meziříčí, okr. Žďár nad Sázavou, přes: místní komunikace, po silnici č. III/03720 a místní komunikaci přes Lhotky – místní část Velkého Meziříčí. Délka objížďky 2 km , Vydal: Městský úřad Velké Meziříčí
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Velké Meziříčí
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 10.09.2018 07:00:00do: 10.11.2018 20:00:00
ulice Blahoslavova, Třebíč, okr. Třebíč, uzavřeno, stavební práce, Od 10.09.2018 07:00 Do 10.11.2018 20:00, Třebíč, ul. Blahoslavova před č.p. 132 - uzavírka MK v rámci provádění oprav na objektu Zadní synagoga, Objížďka - bez rozlišení: ulice L. Pokorného - ulice Blahoslavova, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezenízúžené jízdní pruhy stavební práce od: 03.09.2018 07:00:00do: 31.10.2018 18:00:00
silnice II/405 (ulice Jihlavská), Okříšky, okr. Třebíč, zúžené jízdní pruhy, stavební práce, Od 03.09.2018 07:00 Do 31.10.2018 18:00, zvláštní užívání silnice č. II/405 ul. Jihlavská v Okříškách z důvodu zřízení pracovního místa v jízdním pruhu vozovky pro umístění stavební mechanizace za účelem provedení výstavby parkoviště., Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Okříšky
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno oprava povrchu vozovky od: 03.09.2018 07:00:00do: 07.10.2018 20:00:00
silnice III/4119, v katastru obce Zvěrkovice, okr. Třebíč, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 03.09.2018 07:00 Do 07.10.2018 20:00, realizace stavby „I/38 Želetava – hranice kraje“; Fáze 3A částečná uzavírka - jednosměrně – průjezd umožněn ve směru z I/38 do obce Vesce, Vydal: Městský úřad Moravské Budějovice
okres: Třebíč, obec: Zvěrkovice
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno oprava povrchu vozovky od: 03.09.2018 07:00:00do: 07.10.2018 20:00:00
silnice III/36070, Jakubov u Moravských Budějovic, okr. Třebíč, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 03.09.2018 07:00 Do 07.10.2018 20:00, realizace stavby „I/38 Želetava – hranice kraje“; V místě křižovatky se silnicí I/38 Fáze 3A úplná uzavírka směr Jakubov u Moravských Budějovic (autobusy projíždí stavbou), Vydal: Městský úřad Moravské Budějovice
okres: Třebíč, obec: Jakubov u Moravských Budějovic
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno oprava povrchu vozovky od: 03.09.2018 07:00:00do: 07.10.2018 20:00:00
silnice III/4102, v katastru obce Martínkov, okr. Třebíč, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 03.09.2018 07:00 Do 07.10.2018 20:00, realizace stavby „I/38 Želetava – hranice kraje“; V místě křižovatky se silnicí I/38 Fáze 3A úplná uzavírka směr Lesonice (autobusy projíždí stavbou) částečná uzavírka - jednosměrně – průjezd umožněn ve směru z I/38 do obce Martínkov, Objížďka - bez rozlišení, obousměrná: silnice III/36070, III/36068, III/36078, III/36071 - Jakubov u Mor. Budějovic - Vícenice - Dolní Lažany (KOLIZE se stavbou „Dolní Lažany“, objízdná trasa využije objízdnou trasu této stavby - DZ v rámci stavby „Želetava - Hr. Kraje“ Popovice - Lesůňky - Šebkovice - Nové Dvory - Lesonice) (Pozn. na křiž. III/36071 x III/36078 IS11b - Mor. Budějovice - zrušeno a v obci Dolní Lažany zrušeno DZ Lesonice a Mor. Budějovice z důvodu vedení objízdné trasy stavby „Dolní Lažany“.), Vydal: Městský úřad Moravské Budějovice
okres: Třebíč, obec: Martínkov
Dopravní uzavírky a omezeníkyvadlový provoz jedním jízdním pruhem stavební práce od: 04.09.2018 08:30:00do: 31.10.2018 23:59:00
silnice III/13036, v katastru obce Vojslavice, okr. Pelhřimov, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, stavební práce, Od 04.09.2018 08:30 Do 31.10.2018 23:59, Částečná uzavírka silnice III/13036 v místě mostu D1-075.1 - Vojslavice, Vydal: Městský úřad Humpolec
okres: Pelhřimov, obec: Hořice
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 06.09.2018 07:00:00do: 20.10.2018 23:59:00
silnice II/130, Miletín - Senožaty, okr. Pelhřimov, uzavřeno, stavební práce, Od 06.09.2018 07:00 Do 20.10.2018 23:59, úplná uzavírka silnice II/130 z důvodu realizace akce „Křiž. Točilka - Senožaty“, Objížďka - bez rozlišení: přes: silnice II/129 (Želiv), silnice II/130 (V Borovinách), Vydal: Městský úřad Humpolec
okres: Pelhřimov, obec: Želiv
Dopravní uzavírky a omezenívozovka uzavřena v obou směrech práce na silnici od: 06.09.2018 05:48:00do: 31.10.2018 23:59:00
silnice II/602, Ruda, okr. Žďár nad Sázavou, vozovka uzavřena v obou směrech, práce na silnici, Od 06.09.2018 05:48 Do 31.10.2018 23:59, oprava povrchu vozovky, stanovena objízdná trasa přes D1..
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Ruda
Dopravní uzavírky a omezenízúžené jízdní pruhy práce na inženýrských sítích od: 11.09.2018 20:00:00do: 30.09.2018 20:00:00
ulice Manž. Curieových, Třebíč, okr. Třebíč, zúžené jízdní pruhy, práce na inženýrských sítích, Od 11.09.2018 20:00 Do 30.09.2018 20:00, Třebíč ul. Manž. Curieových (pozemek p.č. 2373 v obci Třebíč, k.ú. Třebíč) - výkopové práce: inž. sítě (vodovodní a kanalizační přípojka) práce budou probíhat 7 dní z uvedeného termínu dle počasí, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Omezení provozu a zákazymost uzavřen stavební práce od: 06.09.2018 00:00:00do: 30.11.2018 23:59:00
silnice III/35012, v katastru obce Přibyslav, část obce Hřiště, okr. Havlíčkův Brod - v katastru obce Velká Losenice, část obce Pořežín, okr. Žďár nad Sázavou, most uzavřen, stavební práce, Od 06.09.2018 00:00 Do 30.11.2018 23:59, úplná uzavírka silnice III/35012 v místě mostu ev. č. 35012-3 v km 1,940 – 2,060 přes tok Loseničku, mezi obcí Pořežín a hranicí okresu Havlíčkův Brod, Objížďka - bez rozlišení: přes: silnice III/35011 (Velká Losenice), silnice I/19 (Ronov nad Sázavou), Vydal: Městský úřad Žďár nad Sázavou
okres: Havlíčkův Brod, obec: Přibyslav
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno oprava povrchu vozovky od: 10.09.2018 08:00:00do: 23.09.2018 23:59:00
místní komunikace, Masarykovo náměstí, Jihlava, okr. Jihlava, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 10.09.2018 08:00 Do 23.09.2018 23:59, úplná uzavírka místních komunikací na Masarykově náměstí v Jihlavě z důvodu opravy povrchu křižovatky, Objížďka - bez rozlišení: ulice Masarykovo náměstí, Jihlava, okr. Jihlava, Vydal: Magistrát města Jihlavy
okres: Jihlava, obec: Jihlava
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno oprava povrchu vozovky od: 13.09.2018 20:00:00do: 08.10.2018 20:00:00
silnice II/390, Kamenná, okr. Třebíč, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 13.09.2018 20:00 Do 08.10.2018 20:00, prodloužení termínu úplné uzavírky silnice č. II/390 (provozní staničení km 27,726-28,125) v obci Kamenná z důvodu provádění opravy jejího povrchu v rámci akce: „Kamenná – Budišov“, Objížďka - obousměrná, všechna vozidla: od uzavřeného úseku v obci Kamenná po sil. č. II/390 do Tasova, odtud po sil.č. III3923 přes Vaneč do Pyšela, z Pyšela po sil.č. III/3906 do Budišova a odtud po sil.č. II/390 do Kamenné. Délka objízdné trasy cca 16 km., Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Kamenná
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno oprava povrchu vozovky od: 17.09.2018 07:00:00do: 12.10.2018 20:00:00
silnice III/3999, Studenec, okr. Třebíč, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 17.09.2018 07:00 Do 12.10.2018 20:00, Objížďka - bez rozlišení: silnice III/3997, Studenec - silnice II/399, Třesov, okr. Třebíč, přes: silnice III/39911 (Koněšín), Vydal: Městský úřad Náměšť nad Oslavou
okres: Třebíč, obec: Studenec
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno práce na inženýrských sítích od: 17.09.2018 07:00:00do: 20.11.2018 23:59:00
silnice II/354, Radostín nad Oslavou, okr. Žďár nad Sázavou, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Od 17.09.2018 07:00 Do 20.11.2018 23:59, úplná uzavírka silnice II/354 v km 52,360 – 52,140 v obci Radostín nad Oslavou, v úseku od křižovatky se silnicí III/35425 (vedoucí na Kněževes) po ČS PHM , Objížďka - bez rozlišení: přes: Kochánov, silnice I/37 (ulice Benešovo náměstí) (Křižanov), Ostrov nad Oslavou, Vydal: Městský úřad Žďár nad Sázavou
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Radostín nad Oslavou
Omezení provozu a zákazymost uzavřen stavební práce od: 16.09.2018 00:01:00do: 31.10.2018 23:59:00
silnice III/1293, v katastru obce Pacov, okr. Pelhřimov, most uzavřen, stavební práce, Od 16.09.2018 00:01 Do 31.10.2018 23:59, uzavírka sil. III/1293 v k.ú. Velká Rovná z důvodu opravy mostu ev.č. 1293-1, Objížďka - bez rozlišení: přes Pacov, Zhořec, Zadní Střítež, Zadní Lomná, Vydal: Městský úřad Pacov
okres: Pelhřimov, obec: Pacov
Práce na silnicistavební práce práce ve středním dělícím pásu od: 19.09.2018 07:00:00do: 26.09.2018 14:00:00
silnice I/38, v katastru obce Jihlava, okr. Jihlava, stavební práce, práce ve středním dělícím pásu, Od 19.09.2018 07:00 Do 26.09.2018 14:00, Částečná uzavírka silnice I/38 z důvodu čištění uličních vpustí a kanalizace; bude postupně uzavřeno celkem pět úseků, délka uzavřeného úseku bude maximálně 500 m; Provoz na silnici I/38 bude veden v jednom jízdním pruhu v příslušném jízdním pásu (směr Znojmo nebo směr Havlíčkův Brod), ve kterém nebude probíhat uzavírka. Částečná uzavírka silnice č. I/38 je rozdělena na pět úseků: I. Uzavřen levý jízdní pruh v pravém jízdním pásu (směrem na Znojmo) v km cca 160,250 – 160,900 ve směru provozního staničení. II. Uzavřen pravý jízdní pruh v levém jízdním pásu (směrem na Havlíčkův Brod) v km cca 160,800 – 161,350 ve směru provozního staničení. III. Uzavřen pravý jízdní pruh v levém jízdním pásu (směrem na Havlíčkův Brod) v km cca 163,630 – 164,270 ve směru provozního staničení. IV. Uzavřen levý jízdní pruh v pravém jízdním pásu (směrem na Znojmo) v km cca 164,550 – 165,200 ve směru provozního staničení. V. Uzavřen pravý jízdní pruh v levém jízdním pásu (směrem Havlíčkův Brod) v km cca 165,200 – 165,500 ve směru provozního staničení. Jednotlivé úseky uzavírky budou na sebe plynule navazovat, tj. jakmile bude ukončen I. úsek, okamžitě začne realizace II. úseku. , Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Jihlava, obec: Jihlava
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno oprava povrchu vozovky od: 17.09.2018 07:00:00do: 30.11.2018 23:59:00
ulice Jiřího z Poděbrad, Jihlava, okr. Jihlava, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 17.09.2018 07:00 Do 30.11.2018 23:59, úplná uzavírka místní komunikace v ul. Jiřího z Poděbrad v Jihlavě z důvodu provádění rekonstrukce komunikace, Objížďka - bez rozlišení: ulice Kollárova - ulice Havlíčkova, Vydal: Magistrát města Jihlavy
okres: Jihlava, obec: Jihlava
Omezení provozu a zákazymost uzavřen stavební práce od: 17.09.2018 20:00:00do: 30.11.2018 20:00:00
silnice III/4102 (ulice Perk), Stařeč, okr. Třebíč, most uzavřen, stavební práce, Od 17.09.2018 20:00 Do 30.11.2018 20:00, úplná uzavírka silnice č. III/4102 (km 0,200-0,250) ve Starči z důvodu provádění rekonstrukce mostu ev.č. 4102-1 přes přítok Stařečského potoka., Objížďka - obousměrná, všechna vozidla: z Mastníka po sil.č. III/4102 ke křiž. se sil.č. III/4107 Čáslavice Sádek-zámek a po této silnici do Rokytnice nad Rok., odtud po sil.č. II/410 do Starče. Délka objízdné trasy cca 13,5 km., Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Stařeč
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno oprava povrchu vozovky od: 13.09.2018 20:00:00do: 05.10.2018 20:00:00
silnice III/11272, Želetava, část obce Šašovice, okr. Třebíč, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 13.09.2018 20:00 Do 05.10.2018 20:00, úsek silnice III/11272 v úseku provozního staničení km 0,000 – 3,610 - úplná uzavírka - pokračování realizace stavby: Křiž. I/38 - Šašovice - Meziříčko křiž. III/11271. délka uzavírky 3,610 m , délka objízdné trasy:cca 10,00 km , Objížďka - bez rozlišení, obousměrná: silnice I/38 - silnice III/11272, část obce Šašovice, Želetava, okr. Třebíč, přes: silnice II/410, silnice III/11271 (Krasonice), Vydal: Městský úřad Moravské Budějovice
okres: Třebíč, obec: Želetava
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno práce na inženýrských sítích od: 17.09.2018 07:00:00do: 28.09.2018 23:59:00
silnice III/3538, ulice K Újezdu, Nové Veselí, okr. Žďár nad Sázavou, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Od 17.09.2018 07:00 Do 28.09.2018 23:59, úplná uzavírka silnice III/3538 v km cca 0,480 – 0,600 ulice K Újezdu mezi domy č.or. 169 – 173 v Novém Veselí, Objížďka - bez rozlišení: silnice III/3538 (ulice K Újezdu), Nové Veselí, okr. Žďár nad Sázavou, přes: ulice U Kapličky, Objížďka - bez rozlišení: , Vydal: Městský úřad Žďár nad Sázavou
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Nové Veselí
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno oprava povrchu vozovky od: 17.09.2018 08:00:00do: 31.10.2018 23:59:00
silnice III/35011, Sázava - Velká Losenice, okr. Žďár nad Sázavou, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 17.09.2018 08:00 Do 31.10.2018 23:59, úplná uzavírka silnice III/35011 v km 0,000 - 2,450 v úseku od křižovatky se silnicí I/37 v obci Sázava po začátek zastavěného území obce Velká Losenice , Objížďka - bez rozlišení: silnice I/19, Sázava - silnice III/35011, Velká Losenice, okr. Žďár nad Sázavou, přes: silnice III/35018 (Velká Losenice), Vydal: Městský úřad Žďár nad Sázavou
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Sázava
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno oprava povrchu vozovky od: 17.09.2018 07:00:00do: 03.10.2018 23:59:00
silnice III/03422, Rouštany - Ždírec, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 17.09.2018 07:00 Do 03.10.2018 23:59, Oprava povrchu vozovky, Objížďka - obousměrná: přes: Havlíčkův Brod, Česká Bělá, silnice I/34 (Krátká Ves), Vydal: Městský úřad Havlíčkův Brod
okres: Havlíčkův Brod, obec: Pohled
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno práce na inženýrských sítích od: 17.09.2018 06:00:00do: 26.10.2018 23:59:00
silnice III/03820, Přibyslav, část obce Keřkov, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Od 17.09.2018 06:00 Do 26.10.2018 23:59, Stavba kanalizace, Objížďka - obousměrná: silnice I/19 (ulice Keřkov) - silnice III/03820, Přibyslav, část obce Keřkov, okr. Havlíčkův Brod, přes: (ulice Tyršova), silnice III/03810 (ulice Hesovská), silnice III/03820, Vydal: Městský úřad Havlíčkův Brod
okres: Havlíčkův Brod, obec: Přibyslav


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33   Jihlava © 2002–2007 webmaster@kr-vysocina.cz