Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina

Velká mapa

PRÁCE NA SILNICI

Dopravní události
Dopravní uzavírky a omezeníkyvadlový provoz jedním jízdním pruhem omezení od: 01.04.2017 00:01:00do: 04.10.2017 23:59:00
silnice II/150, mostní provizorium přes železniční trať, Okrouhlice, okr. Havlíčkův Brod, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, omezení, Od 01.04.2017 00:01 Do 04.10.2017 23:59, provoz veden po mostním provizoriu vedle stávajícího mostu, kyvadlový provoz pomocí SSZ
okres: Havlíčkův Brod, obec: Okrouhlice
Práce na silnicipráce na údržbě mostu kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem od: 14.03.2017 07:00:00do: 04.10.2017 23:59:00
silnice II/150, Okrouhlice, okr. Havlíčkův Brod, práce na údržbě mostu, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Od 14.03.2017 07:00 Do 04.10.2017 23:59, rekonstrukce mostu ev.č. 150-22 v obci Okrouhlice, Vydal: Městský úřad Havlíčkův Brod
okres: Havlíčkův Brod, obec: Okrouhlice
Omezení provozu a zákazyomezení stavební práce od: 09.08.2017 08:00:00do: 30.10.2017 23:59:00
silnice I/34, Kyjov-Dvorc, okr. Havlíčkův Brod, omezení, stavební práce, Od 09.08.2017 08:00 Do 30.10.2017 23:59, úplná uzavírka silnice I/34 Dvorce - Böhmův Dvůr, okr. Havlíčkův Brod; objízdná trasa - obousměrná po provizorní komunikaci podél silnice I/34, Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Havlíčkův Brod, obec: Kyjov
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 22.05.2017 07:00:00do: 30.09.2017 23:59:00
ulice Prokopa Holého, Havlíčkův Brod, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, stavební práce, Od 22.05.2017 07:00 Do 30.09.2017 23:59, úplná uzavírka provozu na místní komunikaci z důvodu rekonstrukce komunikace. Po dobu uzavírky nebude obsluhována zastávka MHD Prokopa Holého. Objízdná trasa bude vedena po MK ul. Trocnovská a Bratříků. , Vydal: Městský úřad Havlíčkův Brod
okres: Havlíčkův Brod, obec: Havlíčkův Brod
Omezení provozu a zákazymost uzavřen stavební práce od: 07.06.2017 07:00:00do: 30.11.2017 23:59:00
silnice III/03818, v katastru obce Stříbrné Hory, okr. Havlíčkův Brod, most uzavřen, stavební práce, Od 07.06.2017 07:00 Do 30.11.2017 23:59, Rekonstrukce mostů ev.č. 03818-2 a 03818-3, Objížďka - obousměrná: přes: silnice I/19, Keřkov, ulice Tyršova, Přibyslav, silnice III/03810 (ulice Hesovská), Utín, Objížďka - pro autobusovou dopravu: přes: silnice I/19, silnice III/03820 (Keřkov), silnice III/03810 (Utín), silnice III/03818, Objížďka pro veřejnou linkovou osobní dopravu. Nebude značena dopravním značením., Vydal: Městský úřad Havlíčkův Brod
okres: Havlíčkův Brod, obec: Dlouhá Ves
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 05.06.2017 07:00:00do: 20.11.2017 23:59:00
ulice Konečná, Havlíčkův Brod, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, stavební práce, Od 05.06.2017 07:00 Do 20.11.2017 23:59, v ulici Konečná v úseku od křižovatky s MK ul. Prokopa Holého (včetně této křižovatky) po křižovatku s MK ul. Bratříků (včetně této křižovatky) v délce cca 180m, v době od 5.6.2017 do 20.11.2017 (práce budou realizovány na 2 etapy - v I. etapě od 5.6.2017 do 30.6.2017 zůstane průjezdná křižovatka s ul. Bratříků; v II. etapě od 1.7.2017 do 20.11.2017 dojde k uzavírce křižovatky s ul. Bratříků), z důvodu rekonstrukce části komunikace v ulici Konečná v Havlíčkově Brodě. Objízdná trasa MHD: Provoz MHD bude veden po obě etapy po stávající trase až do ul. Práčat, kde autobusy odbočí do ulice Chelčického (do které bude do blízkosti křižovatky s ul. Bratříků přesunuta autobusová zastávka MHD „Havlíčkův Brod, Nad Kalvárií“) a dále pak po ul. Bratříků do ul. Žižkova. Objízdná trasa nebude značena. , Objížďka - pro autobusovou dopravu: Provoz MHD bude veden po obě etapy po stávající trase až do ul. Práčat, kde autobusy odbočí do ulice Chelčického (do které bude do blízkosti křižovatky s ul. Bratříků přesunuta autobusová zastávka MHD „Havlíčkův Brod, Nad Kalvárií“) a dále pak po ul. Bratříků do ul. Žižkova". Objízdná trasa nebude značena., Vydal: Městský úřad Havlíčkův Brod
okres: Havlíčkův Brod, obec: Havlíčkův Brod
Práce na silnicistavební práce od: 10.07.2017 07:00:00do: 25.11.2017 23:59:00
silnice I/38 (ulice Masarykova), Havlíčkův Brod, okr. Havlíčkův Brod, stavební práce, Od 10.07.2017 07:00 Do 25.11.2017 23:59, realizace stavby „Cyklostezka podél I/38, ul. Masarykova, Havlíčkův Brod". Jedná se o samostatný chodník podél silnice I/38 - provoz na silnici neomezen! Objízdná ani obchůzná trasa nebyla navržena, průchod podchody pod I/38 u zdravotní školy a k ZŠ Wolkerova bude zachován. Chodci budou převáděni/usměrněni na sousední chodníky. Zimní údržba chodníků bude zajištěna, Vydal: Městský úřad Havlíčkův Brod
okres: Havlíčkův Brod, obec: Havlíčkův Brod
Dopravní uzavírky a omezeníkyvadlový provoz jedním jízdním pruhem oprava povrchu vozovky od: 10.07.2017 08:00:00do: 30.09.2017 23:59:00
silnice I/38, část obce Frýdnava, v katastru obce Habry, okr. Havlíčkův Brod, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, oprava povrchu vozovky, Od 10.07.2017 08:00 Do 30.09.2017 23:59, částečná uzavírka sinice I/38 Frýdnava - Habry, v úseku od křižovatky silnice I/38 se silnicí III/3454 Frýdnava až k čerpací stanice PHM u obce Habry provoz řízen kyvadlově světelným signalizačním zařízením, Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Havlíčkův Brod, obec: Habry
Omezení provozu a zákazymost uzavřen stavební práce od: 01.08.2017 06:45:00do: 31.10.2017 23:59:00
silnice III/3507, Modlíkov, okr. Havlíčkův Brod, most uzavřen, stavební práce, Od 01.08.2017 06:45 Do 31.10.2017 23:59, úplná uzavírka silnice v prostoru mostu ev. č. 3507-1 mezi obcemi Modlíkov – Havlíčkova Borová, z důvodu rekonstrukce tohoto mostu. Objízdná trasa pro veškerou dopravu včetně VLOD bude vedena ze směru od obce Havlíčkova Borová od křižovatky silnic III/3507 a III/35013 v Havlíčkově Borové po silnici III/35013 na křižovatku se silnicí II/350, zde vpravo na silnici II/350 přes obec Malá Losenice na křižovatku silnic II/350 a III/3507, zde vpravo po silnici III/3507 do Modlíkova a to obousměrně. v délce cca: 7,2 km , Vydal: Městský úřad Havlíčkův Brod
okres: Havlíčkův Brod, obec: Modlíkov
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno oprava povrchu vozovky od: 22.08.2017 00:00:00do: 03.10.2017 23:59:00
silnice III/34742, Bojiště - Kouty, okr. Havlíčkův Brod, Od 22.08.2017 00:00, Do 03.10.2017 23:59, úplná uzavírka sil.č. III/34742: I.etapa od 01.08.2017-21.08.2017 v km 0,000-0,752 II. etapa od 22.08.2017-03.10.2017 v km 0,752-2,792. Z důvodu změny technologie prací a nebo nepříznivého počasí, může být termín jednotlivých etap změněn. II.etapa, Objížďka - bez rozlišení, I.etapa + II. etapa: silnice III/34742, v katastru obce Bojiště - v katastru obce Kouty, okr. Havlíčkův Brod, přes: silnice III/34740 (ulice Havlíčkova) (Ledeč nad Sázavou), silnice II/130, Kožlí, I.etapa + II.etapa, Vydal: Městský úřad Světlá nad Sázavou
okres: Havlíčkův Brod, obec: Kouty
Omezení provozu a zákazymost uzavřen stavební práce od: 08.08.2017 07:00:00do: 05.11.2017 23:59:00
silnice III/01840, Ronov nad Sázavou, v katastru obce Přibyslav, okr. Havlíčkův Brod, most uzavřen, stavební práce, Od 08.08.2017 07:00 Do 05.11.2017 23:59, úplná uzavírka provozu na silnici č. III/01840 v délce 100m, v prostoru mostu ev. č. 01840-1, z důvodu rekonstrukce tohoto mostu. Objízdná trasa pro veškerou dopravu bude vedena z křižovatky silnic I/19 a III/01840 v obci Ronov nad Sázavou po silnici I/19 do města Přibyslavi a dále po silnici III/01838 do obce Hřiště a to obousměrně. , Vydal: Městský úřad Havlíčkův Brod
okres: Havlíčkův Brod, obec: Přibyslav


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33   Jihlava © 2002–2007 webmaster@kr-vysocina.cz