Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina

Velká mapa

PRÁCE NA SILNICI

Dopravní události
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno, práce na silnici od: 15.05.2017 07:00:00do: 15.11.2017 23:59:00
silnice II/405 (ulice 5. května), Brtnice, okr. Jihlava, uzavřeno, práce na silnici, Od 15.05.2017 07:00 Do 15.11.2017 23:59, z důvodu rekonstrukce silnice., Objížďka - pro vozidla nad 16 t: přes: silnice I/38 (Moravské Budějovice), silnice II/360 (ulice Spojovací) (Třebíč), Objížďka - pro vozidla od 3,5 t do 16 t: přes: silnice II/403 (Jestřebí), Objížďka - pro vozidla do 3,5 t a BUS (VLOD): přes: silnice III/4025 (Kněžice), Vydal: Magistrát města Jihlavy
okres: Jihlava, obec: Brtnice
Omezení provozu a zákazymost uzavřen stavební práce od: 02.07.2017 07:00:00do: 31.10.2017 23:59:00
silnice II/405 (ulice Brtnická), Jihlava, okr. Jihlava, most uzavřen, stavební práce, Od 02.07.2017 07:00 Do 31.10.2017 23:59, z důvodu rekonstrukce mostního objektu ev.č. 405-001 na silnici II/405, Objížďka - bez rozlišení: přes: ulice Legionářská, silnice II/402 (Stonařov), silnice I/38 (Cerekvička), silnice II/523 (ulice Znojemská) (Jihlava), Objížďka - pro autobusovou dopravu: přes: místní komunikace, Vydal: Magistrát města Jihlavy
okres: Jihlava, obec: Jihlava
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 01.08.2017 00:00:00do: 15.10.2017 23:59:00
silnice III/0394, Dolní Cerekev, okr. Jihlava, uzavřeno, stavební práce, Od 01.08.2017 00:00 Do 15.10.2017 23:59, z důvodu dokončení stavebních prací stavby „Splašková kanalizace a ČOV“ , Objížďka - bez rozlišení: místní komunikace, Jezdovice - Dolní Cerekev, část obce Spělov, okr. Jihlava, přes: Spělov, Vydal: Magistrát města Jihlavy
okres: Jihlava, obec: Dolní Cerekev
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 01.08.2017 00:00:00do: 15.10.2017 23:59:00
silnice III/0394, v katastru obce Dolní Cerekev, část obce Spělov, okr. Jihlava, uzavřeno, stavební práce, Od 01.08.2017 00:00 Do 15.10.2017 23:59, z důvodu dokončení stavebních prací stavby „Splašková kanalizace a ČOV“ , Objížďka - bez rozlišení: místní komunikace, Jezdovice - Dolní Cerekev, část obce Spělov, okr. Jihlava, přes: Spělov, Vydal: Magistrát města Jihlavy
okres: Jihlava, obec: Dolní Cerekev
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 07.08.2017 07:00:00do: 31.10.2017 23:59:00
silnice III/3533, Jamné, okr. Jihlava, uzavřeno, stavební práce, Od 07.08.2017 07:00 Do 31.10.2017 23:59, z důvodu provedení stavebních prací stavby „Kanalizace a ČOV Jamné“ Doba uzavírky. Obousměrná objízdná trasa: bude vedena z obce Jamné po silnici III/3533 do obce Rybné na křiž. se sil. II/351 VLEVO po sil. II/351 na křiž. se sil. II/353 (obchvat obce) – VLEVO po II/353 na křiž. se sil. III/3533 – VLEVO po sil III/3533 a zpět. Délka objízdné trasy 7,60 km. Veřejná linková doprava bude uzavírkou dotčena. Dopravní obsluha zastávky „Rybné“ bude po dobu uzavírky dočasně přemístěna na stávající zastávku „Rybné,,rozc.“ pro spoje linek: 760570 Jihlava-Arnolec 760571 Jihlava-Věžnice-Kamenice 760572 Jihlava-Jamné-Nadějov 760580 Jihlava-Bohdalov-Žďár nad Sázavou – spoje č. 9, 6, 16, 28 760591 Jihlava-Polná-Arnolec-Měřín. Dopravní obsluha zastávky „Rybné“ bude po dobu uzavírky dočasně přemístěna na stávající zastávku „Jamné“ pro spoj linky: 760580 Jihlava-Bohdalov-Žďár nad Sázavou – spoj 36 Výše uvedené řešení je podmíněno bezpečným otočením autobusů po místních komunikacích (otočce) v obci Jamné, Vydal: Magistrát města Jihlavy
okres: Jihlava, obec: Jamné
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 01.09.2017 00:00:00do: 31.10.2017 23:59:00
silnice II/406, část obce Myslůvka, v katastru obce Černíč, okr. Jihlava, Od 01.09.2017 00:00, Do 31.10.2017 23:59, úplná uzavírka silnice II/406, v úseku od křiž. sil. II/406 a III/40622 po křiž. sil. II/406 s MK v Myslůvce, termín uzavírky od 06:00 hod. dne 31.07.2017 do 24:00 hod. dne 31.10.2017 z důvodu - stavební akce: II/406 Telč – hranice kraje, 1. etapa objízdné trasy rozděleny pro vozidla DO max. výšky 3,8m a NAD max. výšku 3,80 , Objížďka - pro vozidla nad výšku X m, nad 3,8 m: silnice II/406 - část obce Myslůvka, v katastru obce Černíč, okr. Jihlava, přes: silnice II/151 (ulice Kapetova) (Dačice), silnice II/407 (Vápovice), silnice I/23 (Olšany), silnice II/406 (Telč), z Telče po silnici I/23 – Stará Říše - po silnici II/407 do Dačic Délka objízdné trasy: 29,5 km , Objížďka - obousměrná, do max. výšky 3,8 m: silnice II/406 - část obce Myslůvka, v katastru obce Černíč, okr. Jihlava, přes: silnice II/151 (ulice Kapetova) (Dačice), silnice II/407 (Hříšice), Nová Říše, silnice II/112 (Zvolenovice), Dyjice, ulice Lipky, Telč, silnice II/406, Myslůvka, z Telče po silnici II/112 – Nová Říše - po silnici II/407 do Dačic Délka objízdné trasy: 23,3 km , Objížďka - pro autobusovou dopravu, obousměrně: silnice II/406 - část obce Myslůvka, v katastru obce Černíč, okr. Jihlava, přes: komunikace, po silnici III/40622 – obec Černíč - po místní komunikaci Slaviboř - Myslůvka Délka objízdné trasy: 3,8 km , Vydal: Městský úřad Telč
okres: Jihlava, obec: Černíč


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33   Jihlava © 2002–2007 webmaster@kr-vysocina.cz