Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina

Velká mapa

PRÁCE NA SILNICI

Dopravní události
Omezení provozu a zákazyuzavřeno pro těžká nákladní vozidla od: 06.11.2015 00:00:00do: 01.01.1970 01:00:00
silnice II/602, Lavičky - Velké Meziříčí, okr. Žďár nad Sázavou, uzavřeno pro těžká nákladní vozidla, Od 06.11.2015 00:00 Do 31.12.2055 23:59, stanovení místní úpravy provozu na silnici II/602 v k.ú. Velké Meziřičí a v k.ú. Lavičky, vyloučení TRANZITNÍ nákladní dopravy nad 12t. Zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, zamezení objíždění zpoplatněné trasy dálnice nákladními automobily.
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Lavičky
Omezení provozu a zákazyuzavřeno pro těžká nákladní vozidla od: 01.06.2016 08:09:00do: 01.06.2030 08:09:00
silnice II/602 (ulice Karlov), Velké Meziříčí - Lavičky, okr. Žďár nad Sázavou, uzavřeno pro těžká nákladní vozidla, Od 01.06.2016 08:09 Do 01.06.2030 08:09, stanovení místní úpravy provozu na silnici II/602 v k.ú. Velké Meziřičí a v k.ú. Lavičky, vyloučení TRANZITNÍ nákladní dopravy nad 12t. Zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, zamezení objíždění zpoplatněné trasy dálnice nákladními automobily.
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Lavičky
Omezení na výjezdových komunikacíchvýjezd z dálnice uzavřen vjezd na dálnici uzavřen od: 21.03.2017 20:36:00do: 19.09.2017 23:59:00
D1 výjezd, nájezd EXIT 141 směr Praha, výjezd z dálnice uzavřen, vjezd na dálnici uzavřen, Od 21.03.2017 20:36 Do 19.09.2017 23:59, objízdná trasa je vedena po souběžné silnici II/602 v úseku od MÚK Velké Meziříčí-východ (EXIT 146) až k MÚK Měřín (EXIT 134).
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Lavičky
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 03.07.2017 00:00:00do: 27.08.2017 23:59:00
silnice I/19, Divišov - Olešná, okr. Žďár nad Sázavou, uzavřeno, stavební práce, Od 03.07.2017 00:00 Do 27.08.2017 23:59, úplná uzavírka I/19 Olešná - Skalský Dvůr Uzavřeným úsekem bude umožněn průjezd vozidlům IZS a veřejné linkové osobní dopravě , Objížďka - pro vozidla do 3,5 t : obousměrně - silnice II/385 Křídla, Zvole až do Dolní Rožínky, dále po silnici III/3853 a II/385 přes Rodkov do Bystřice nad Pernštejnem , Objížďka - bez rozlišení: obousměrně - silnice II/385 Křídla, Zvole dále II/385 přes Horní Rožínka, Rodkov do Bystřice nad Pernštejnem , Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Bystřice nad Pernštejnem
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno oprava povrchu vozovky od: 24.07.2017 00:00:00do: 31.08.2017 23:59:00
silnice III/3859, Bukov, okr. Žďár nad Sázavou, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 24.07.2017 00:00 Do 31.08.2017 23:59, Uzavírka silnice III/3859 v obci Bukov, Objížďka - bez rozlišení, Pro oba jízdní směry: Objížďka bude vedena z Bukova po silnici III/3859 ke křižovatce se silnicí II/385, dále po silnici II/385 do Dolní Rožínky ke křižovatce se silnicí III/36042, dále po silnici III/36042 přes Blažkov a Mirošov ke křižovatce se silnicí II/360, dále po silnici II/360 do Moravce ke křižovatce se silnicí II/389, dále po silnici II/389 do Strážku ke křižovatce s místní komunikací, dále po místní komunikaci do Mitrova ke křižovatce se silnicí III/38510, dále po silnici III/38510 ke křižovatce se silnicí III/3859 a dále po silnici III/3859 do Bukova., Vydal: Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Bukov
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno oprava povrchu vozovky od: 10.07.2017 09:00:00do: 31.08.2017 23:59:00
silnice III/3538, Matějov, okr. Žďár nad Sázavou, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 10.07.2017 09:00 Do 31.08.2017 23:59, úplná uzavírka silnice III/3538 v km 3,280 – 3,850 v průtahu obcí Matějov , Objížďka - bez rozlišení: silnice II/352, v katastru obce Sázava - silnice III/3539, v katastru obce Nové Veselí, okr. Žďár nad Sázavou, přes: silnice III/35210 (Poděšín), místní komunikace (Újezd), Vydal: Městský úřad Žďár nad Sázavou
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Matějov
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno oprava povrchu vozovky od: 16.07.2017 00:00:00do: 15.09.2017 23:59:00
silnice I/37, v katastru obce Sklené nad Oslavou, okr. Žďár nad Sázavou, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 16.07.2017 00:00 Do 15.09.2017 23:59, Úplná uzavírka silnice I/37 v km 122,200 - 123,100, z důvodu provádění stavby „Přeložka silnice I/37 Sklené nad Oslavou - obchvat“ (prodloužení termínu uzavírky z důvodu pyrotechnického průzkumu mezi rybníky Babák a Silnice), před obcí Sklené nad Oslavou ve směru od Žďáru nad Sázavou, Objížďka - : ve směru Žďár nad Sázavou – Křižanov: Rousměrov, Bohdalec, Radešín, Bobrová, Moravec, Pikárec, Křižanov. (silnice III/3883 v úseku a ve směru Rousměrov - Bohdalec zjednosměrněna) ve směru Křižanov - Žďár nad Sázavou: Křižanov, Pikárec, Moravec, Bobrová, Radešín, Bohdalec, Ostrov nad Oslavou (silnice II/388 v úseku a ve směru Bohdalec – Ostrov nad Oslavou zjednosměrněna) , Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Sklené nad Oslavou
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno oprava povrchu vozovky od: 10.07.2017 07:50:00do: 31.08.2017 23:59:00
silnice I/37, Osová Bítýška, okr. Žďár nad Sázavou, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 10.07.2017 07:50 Do 31.08.2017 23:59, Částečná uzavírka silnice I/37 most ev. č. 37-058 po křižovatku silnice I/37 se silnicí III/03722 Osová Bítýška. Úplná uzavírka silnice I/37 Osová Bítýška (navazuje na částečnou uzavírku) od křižovatky silnice I/37 se sinicí III/03722 po křižovatku se silnicí II/390 (směr Lhotka, Vlkov), Objížďka - bez rozlišení, pro veškerý provoz: silnice III/03722 - silnice II/390, Osová Bítýška, Objížďka - bez rozlišení, pro veškerý provoz: přes: silnice II/390 (Ruda), Objížďka - pro autobusovou dopravu, BUS: silnice III/3791 (ulice Vlkovská), Velká Bíteš - silnice II/390, Osová Bítýška, okr. Žďár nad Sázavou, Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Osová Bítýška
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno oprava povrchu vozovky od: 10.07.2017 07:50:00do: 31.08.2017 23:59:00
silnice I/37, v katastru obce Osová Bítýška, okr. Žďár nad Sázavou, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 10.07.2017 07:50 Do 31.08.2017 23:59, Částečná uzavírka silnice I/37 most ev. č. 37-058 po křižovatku silnice I/37 se silnicí III/03722 Osová Bítýška. Úplná uzavírka silnice I/37 Osová Bítýška (navazuje na částečnou uzavírku) od křižovatky silnice I/37 se sinicí III/03722 po křižovatku se silnicí II/390 (směr Lhotka, Vlkov)., Objížďka - bez rozlišení, pro veškerý provoz: přes: silnice II/390 (Ruda), Objížďka - pro autobusovou dopravu, BUS: silnice III/3791 (ulice Vlkovská), Velká Bíteš - silnice II/390, Osová Bítýška, Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Osová Bítýška
Omezení provozu a zákazymost uzavřen stavební práce od: 25.07.2017 07:00:00do: 31.10.2017 23:59:00
silnice II/354, Radostín nad Oslavou, okr. Žďár nad Sázavou, most uzavřen, stavební práce, Od 25.07.2017 07:00 Do 31.10.2017 23:59, úplná uzavírku silnice II/354 v km 52,697 v místě mostu ev. č. 354-022 v Radostíně nad Oslavou, Objížďka - pro vozidla nad 7,5 t: přes: silnice II/602 (Velké Meziříčí), silnice II/353 (Velký Beranov), silnice I/37 (ulice Brněnská) (Žďár nad Sázavou), po silnici III/34826 Radostín nad Oslavou – Pavlov a po silnici III/35429 do Zahradiště, obousměrně, Objížďka - pro vozidla do 7,5 t : přes: silnice III/35429 (Pavlov), silnice III/34826 (Radostín nad Oslavou), Vydal: Městský úřad Žďár nad Sázavou
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Radostín nad Oslavou
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno oprava povrchu vozovky od: 18.07.2017 07:00:00do: 30.09.2017 23:59:00
silnice III/35429, Pavlov - Bohdalov, okr. Žďár nad Sázavou, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 18.07.2017 07:00 Do 30.09.2017 23:59, úplná uzavírka silnice III/35729 Bohdalov – Zahradiště, 2. etapa v úseku Pavlov - Bohdalov v km 3,000 – 6,500, v úseku od Pavlova č.p. 85 po Bohdalov č.p. 212, Objížďka - bez rozlišení: přes: silnice II/348 (Černá), Stáj, silnice II/353 (Rudolec), Vydal: Městský úřad Žďár nad Sázavou
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Bohdalov
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno práce na inženýrských sítích od: 24.07.2017 07:00:00do: 30.11.2017 23:59:00
ulice K Hájům, K Zámečku, Bystřice nad Pernštejnem, okr. Žďár nad Sázavou, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Od 24.07.2017 07:00 Do 30.11.2017 23:59, úplná uzavírka veřejně přístupné účelové komunikace, Vydal: Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Bystřice nad Pernštejnem
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 19.07.2017 07:00:00do: 31.08.2017 23:59:00
silnice III/36044, Dolní Libochová - Horní Libochová, okr. Žďár nad Sázavou, uzavřeno, stavební práce, Od 19.07.2017 07:00 Do 31.08.2017 23:59, Uzavírka: Silnice č. III/36044 bude opravována a uzavřena v úseku od hráze rybníka v Horní Libochové až po konec obce Dolní Libochová ve směru na Meziboří., Objížďka - bez rozlišení, dz: Po silnicích: II/360, II/389 přes obce: Kundratice, Pikárec, Moravec, Strážek, Krčma, Meziboří. , Vydal: Městský úřad Velké Meziříčí
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Dolní Libochová
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno oprava povrchu vozovky od: 24.07.2017 07:00:00do: 30.07.2017 23:59:00
silnice II/390, Sejřek, okr. Žďár nad Sázavou, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 24.07.2017 07:00 Do 30.07.2017 23:59, Úplná uzavírka silnice II/390, Objížďka - bez rozlišení, pro oba jízdní směry: přes: silnice II/387 (Doubravník), silnice III/38514, Vedení objížďky : ze Sejřku po silnici II/390 do Nedvědice ke křižovatce se silnicí II/387, dále po silnici II/387 přes Černvír do Doubravníka ke křižovatce se silnici III/38513 přes Klokočí ke křižovatce se silnicí II/385, dále po silnici II/385 přes Olší ke křižovatce se silnicí II/390, zde zpět na silnici II/390 , Vydal: Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Sejřek
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno práce na inženýrských sítích od: 22.07.2017 00:00:00do: 29.07.2017 23:59:00
silnice II/350, Vepřová, okr. Žďár nad Sázavou, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Od 22.07.2017 00:00 Do 29.07.2017 23:59, úplná uzavírka silnice II/350 v km cca 23,860 v obci Vepřová , Objížďka - bez rozlišení: přes: místní komunikace, Vydal: Městský úřad Žďár nad Sázavou
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Vepřová


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33   Jihlava © 2002–2007 webmaster@kr-vysocina.cz