Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina

Velká mapa

DOPRAVNÍ UDÁLOSTI

Dopravní události
Zdržení a čekací dobypříčiny zdržení odstraněny od: 13.12.2017 23:25:00do: 14.12.2017 00:35:00
Od 13.12.2017 23:25 do 14.12.2017 00:35; D11 - 77.7km na trase Hradec Králové - Praha; příčiny zdržení odstraněny
okres: Hradec Králové, obec: Osičky


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33   Jihlava © 2002–2007 webmaster@kr-vysocina.cz