Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina

Velká mapa

UZAVÍRKY A OMEZENÍ

Dopravní události
Dopravní uzavírky a omezeníopakované krátkodobé uzavírky od: 23.02.2016 00:00:00do: 31.12.2020 23:59:00
silnice III/03815, v katastru obce Pohled - v katastru obce Dlouhá Ves, okr. Havlíčkův Brod, opakované krátkodobé uzavírky, Od 23.02.2016 00:00 Do 31.12.2020 23:59, Krátkodobé uzavírky v časovém úseku do 30 minut, (cca 20x ročně) z důvodu provádění trhacích prací v kamenolomu., Objížďka - bez rozlišení: Z důvodu krátkých časových intervalů jednotlivých uzavírek nebyla objížďka stanovena., Vydal: Městský úřad Havlíčkův Brod
okres: Havlíčkův Brod, obec: Dlouhá Ves
Omezení provozu a zákazyomezení od: 25.10.2016 07:00:00do: 30.09.2017 20:00:00
místní komunikace, Třebíč, okr. Třebíč, omezení, Od 25.10.2016 07:00 Do 30.09.2017 20:00, uzavírka chodníku z důvodu bouracích prací objektu (CH bude uzavřen po nezbytně nutnou dobu při demoličních pracích - práce budou realizovány tak, aby zůstal jeden jízdní pruh), Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh od: 19.11.2016 08:00:00do: 31.10.2019 23:59:00
D3, mezi km 79.2 a 78.4, ve směru Benešov, práce na silnici, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, Od 19.11.2016 08:00 Do 31.10.2019 23:59, uzavírka z důvodu nedokončené stavby D3 0306/II
okres: Tábor, obec: Tábor
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, provoz převeden do protisměru zúžená vozovka na jeden jízdní pruh od: 19.11.2016 08:00:00do: 31.10.2019 23:59:00
D3, mezi km 78.4 a 79.2, ve směru České Budějovice, práce na silnici, provoz převeden do protisměru, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, Od 19.11.2016 08:00 Do 31.10.2019 23:59, uzavírka z důvodu nedokončené stavby D3 0306/II, provoz převeden do protisměrného pásu, v něm doprava vedena v režimu 1+1
okres: Tábor, obec: Tábor
Dopravní uzavírky a omezenízúžené jízdní pruhy od: 01.12.2016 07:00:00do: 31.05.2017 20:00:00
ulice Nerudova, mezi křižovatkami ulic Vaňkovo nám. a Hálkova, Třebíč, okr. Třebíč, zúžené jízdní pruhy, Od 01.12.2016 07:00 Do 31.05.2017 20:00, před č.p. 353/2 - chodník uzavřen, částečné omezení MK, umístění kontejneru, stavební mechanizace, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 01.03.2017 11:30:00do: 11.06.2017 23:59:00
ulice Švermova, Havlíčkův Brod, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, stavební práce, Od 01.03.2017 11:30 Do 11.06.2017 23:59, úplné uzavírky provozu v ulici Švermova z důvodu rekonstrukce komunikace v délce cca. 100m. Objízdná trasa není stanovena – jedná se o slepou komunikaci. Chodci budou upozorněni na uzavření chodníku v místě křižovatky přechodným dopravním značením umístěným u přechodů pro chodce., Vydal: Městský úřad Havlíčkův Brod
okres: Havlíčkův Brod, obec: Havlíčkův Brod
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 20.03.2017 07:00:00do: 30.06.2017 23:59:00
silnice III/3859, Bukov, okr. Žďár nad Sázavou, uzavřeno, stavební práce, Od 20.03.2017 07:00 Do 30.06.2017 23:59, Uzavírka silnice III/3859 v obci Bukov, Objížďka - bez rozlišení, pro veškerý parovoz: objížďka: - od místa uzavírky v Bukově po silnici III/3859 do Mitrova ke křižovatce s místní komunikací, dále po místní komunikaci do Strážku ke křižovatce se silnicí II/389, dále po silnici II/389 ke křižovatce se silnicí III/3853, dále po silnici III/3853 přes Dolní Rozsíčku do Dolní Rožínky ke křižovatce se silnicí II/385, dále po silnici II/385 ke křižovatce se silnicí III/3859, dále po silnici III/3859 do Bukova. Objížďka platí pro oba jízdní směry., Vydal: Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Bukov
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 01.03.2017 07:00:00do: 30.07.2017 20:00:00
ulice Truhlářská, ulice Eduarda Nikodéma, Pacov, okr. Pelhřimov, uzavřeno, stavební práce, Od 01.03.2017 07:00 Do 30.07.2017 20:00, uzavírka komunikací v Pacově - MK v ul. Truhlářské a ul. Eduarda Nikodéma a části veřejně přístupné ÚK v ul. Eduarda Nikodéma z důvodu provádění stavebních prací na stavbě ZTV - silniční propoj , Vydal: Městský úřad Pacov
okres: Pelhřimov, obec: Pacov
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno od: 05.03.2017 00:00:00do: 17.06.2017 23:59:00
silnice II/395, v katastru obce Velká Bíteš, okr. Žďár nad Sázavou, uzavřeno, Od 05.03.2017 00:00 Do 17.06.2017 23:59, Silnice č. II/395 na trase Velká Bíteš – Košíkov bude uzavřena v úseku podjezdu pod dálnicí v rámci stavby Modernizace dálnice D1. Délka uzavírky 200 m, Objížďka - bez rozlišení, dz: Po silnicích: I/37, II/399 a III/3991 v k.ú Košíkov a Velká Bíteš. , Vydal: Městský úřad Velké Meziříčí
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Velká Bíteš
Omezení na výjezdových komunikacíchvýjezd z dálnice uzavřen práce na silnici od: 05.03.2017 09:25:00do: 17.06.2017 23:59:00
D1, sjezd EXIT 168, ve směru Praha, výjezd z dálnice uzavřen, práce na silnici, Od 05.03.2017 09:25 Do 17.06.2017 23:59, částečná uzavírka dálnice D1 za účelem provádění stavby „D1 Modernizace – úsek 22, EXIT 162 Velká Bíteš – EXIT 168 Devět Křížů“, Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Brno-venkov, obec: Lesní Hluboké
Omezení na příjezdových komunikacíchvjezd na dálnici uzavřen od: 05.03.2017 09:25:00do: 17.06.2017 23:59:00
D1, nájezd EXIT 168, ve směru Praha, vjezd na dálnici uzavřen, Od 05.03.2017 09:25 Do 17.06.2017 23:59, částečná uzavírka dálnice D1 za účelem provádění stavby „D1 Modernizace – úsek 22, EXIT 162 Velká Bíteš – EXIT 168 Devět Křížů“, Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Brno-venkov, obec: Lesní Hluboké
Omezení na výjezdových komunikacíchvýjezd z dálnice uzavřen práce na silnici od: 05.03.2017 09:25:00do: 17.06.2017 23:59:00
D1, sjezd EXIT 162, ve směru Praha, výjezd z dálnice uzavřen, práce na silnici, Od 05.03.2017 09:25 Do 17.06.2017 23:59, částečná uzavírka dálnice D1 za účelem provádění stavby „D1 Modernizace – úsek 22, EXIT 162 Velká Bíteš – EXIT 168 Devět Křížů“, Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Velká Bíteš
Dopravní uzavírky a omezeníprovoz převeden do protisměru, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy od: 05.03.2017 09:25:00do: 17.06.2017 23:59:00
D1, mezi km 168.6 a 162.1, ve směru Praha, provoz převeden do protisměru, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, Od 05.03.2017 09:25 Do 17.06.2017 23:59, částečná uzavírka dálnice D1 za účelem provádění stavby „D1 Modernizace – úsek 22, EXIT 162 Velká Bíteš – EXIT 168 Devět Křížů“, Ve směru na Prahu je v úseku km 168,380 – 162,157 doprava svedena do protisměrného pásu dálnice, ve kterém je svedena do dvou zúžených pomocných pruhů. (Uspořádání zúžených jízdních pruhů : LJP = 2,5 m / PJP = 3,15 m), Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Brno-venkov, obec: Domašov
Práce na silnicistavební práce zúžená vozovka na dva jízdní pruhy zúžené jízdní pruhy od: 05.03.2017 09:25:00do: 17.06.2017 23:59:00
D1, mezi km 161.8 a 168.5, ve směru Bohumín – PL, stavební práce, zúžená vozovka na dva jízdní pruhy, zúžené jízdní pruhy, Od 05.03.2017 09:25 Do 17.06.2017 23:59, Modernizace D1 – úsek 22, EXIT 162 Velká Bíteš – EXIT 168 Devět Křížů“, Směrem na Brno uzavřen levý a část pravého jízdního pruhu od km 161,970 do km 168,4, Doprava svedena do dvou zúžených pomocných pruhů, za snížené rychlosti. (Uspořádání zúžených jízdních pruhů : LJP = 2,5 m / PJP = 3,15 m). V úseku zvýšené nebezpečí možné tvorby kolon., Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Brno-venkov, obec: Domašov
Omezení provozu a zákazymost uzavřen stavební práce od: 08.03.2017 07:30:00do: 22.09.2017 23:59:00
silnice II/352, v katastru obce Měšín, okr. Jihlava, most uzavřen, stavební práce, Od 08.03.2017 07:30 Do 22.09.2017 23:59, uzavírka úseku silnice II/352 u obce Měšín v místě mostního objektu ev.č. D1-150 v rámci modernizace dálnice D1., Objížďka - pro vozidla do 7,5 t , do 12 tun: přes: silnice III/3525 (Průmyslová zóna Střítež), Objížďka - pro vozidla nad X tun, nákladní vozidla nad 12 tun: přes: silnice I/38 (Jihlava), Štoky, silnice II/350, silnice II/348 (Střelecká), ulice Štocká, ulice Polenská, Dobronín, Polná, Vydal: Magistrát města Jihlavy
okres: Jihlava, obec: Měšín
Omezení provozu a zákazyomezení od: 13.03.2017 08:00:00do: 31.07.2017 20:00:00
ulice Jungmannova, Třebíč, okr. Třebíč, omezení, Od 13.03.2017 08:00 Do 31.07.2017 20:00, uzavírka chodníku z důvodu umístění stavebního lešení - restaurování fasády, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Omezení provozu a zákazyomezení stavební práce od: 13.03.2017 08:00:00do: 30.06.2017 20:00:00
ulice Sokolská, Moravské Budějovice, okr. Třebíč, omezení, stavební práce, Od 13.03.2017 08:00 Do 30.06.2017 20:00, rekonstrukce plynovodu – uzavírka chodníků, Vydal: Městský úřad Moravské Budějovice
okres: Třebíč, obec: Moravské Budějovice
Omezení na příjezdových komunikacíchvjezd na dálnici uzavřen od: 15.03.2017 12:19:00do: 30.06.2017 19:00:00
D1 EXIT 56 směr Praha, vjezd na dálnici uzavřen, Od 15.03.2017 12:19 Do 30.06.2017 19:00, Pozor!, Modernizace dálnice etapa A4, nebude umožněn nájezd ve směru Soutice-Praha. Odpočívka Střechov ve směru Praha uzavřena.
okres: Benešov, obec: Soutice
Dopravní uzavírky a omezeníprovoz převeden do protisměru, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh práce na silnici od: 15.03.2017 13:00:00do: 03.07.2017 23:59:00
D10, mezi km 62.1 a 63.7, ve směru Turnov, provoz převeden do protisměru, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, práce na silnici, Od 15.03.2017 13:00 Do 03.07.2017 23:59, oprava mostních objektů. Exitu 63 Březina uzavřen.
okres: Mladá Boleslav, obec: Březina
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, provoz převeden do protisměru od: 15.03.2017 12:20:00do: 30.06.2017 19:00:00
D1, mezi km 56.1 a 48.4, ve směru Praha, práce na silnici, provoz převeden do protisměru, Od 15.03.2017 12:20 Do 30.06.2017 19:00, Uzavření levého pásu dálnice - modernizace dálnice etapa A4 , uzavřena odpočívka Střechov - uzavřena nájezdová větev MÚK Soutice (Exit56)
okres: Benešov, obec: Psáře
Dopravní uzavírky a omezeníprovoz převeden do protisměru, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy od: 21.03.2017 20:35:00do: 19.09.2017 23:59:00
D1, mezi km 141.5 a 133.8, ve směru Praha, provoz převeden do protisměru, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, Od 21.03.2017 20:35 Do 19.09.2017 23:59, částečná uzavírka dálnice D1, za účelem provádění akce „D1 Modernizace – úsek 18, EXIT 134 Měřín – EXIT 141 Velké Meziříčí“, ETAPY 4, Ve směru na Prahu je v km 141,465 – 133,793 uzavřen levý jízdní pás a doprava je převedena přejezdy středního dělicího pásu do protisměrného pás, kde je vedena ve dvou zúžených pomocných pruzích v režimu 2 + 2. , Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Blízkov
Práce na silnicistavební práce zúžená vozovka na dva jízdní pruhy od: 21.03.2017 20:35:00do: 19.09.2017 23:59:00
D1, mezi km 133.4 a 141.7, ve směru Bohumín – PL, stavební práce, zúžená vozovka na dva jízdní pruhy, Od 21.03.2017 20:35 Do 19.09.2017 23:59, částečná uzavírka dálnice D1, za účelem provádění akce „D1 Modernizace – úsek 18, EXIT 134 Měřín – EXIT 141 Velké Meziříčí“, ETAPY 4, Ve směru na Brno je doprava vedena v km 133,358 – 141,690 ve dvou pomocných pruzích v režimu 2 + 2., Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Blízkov
Práce na silnicistavební práce kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem od: 23.03.2017 07:00:00do: 30.06.2017 23:59:00
silnice III/3469 (ulice Hromádky z Jistebnice), Chotěboř, okr. Havlíčkův Brod, stavební práce, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Od 23.03.2017 07:00 Do 30.06.2017 23:59, Částečná uzavírka silnice III/3469 v ulici Hromádky z Jistebnice v Chotěboři z důvodu výstavby chodníků. Provoz bude řízen kyvadlově. , Práce budou probíhat v úsecích dle postupu stavebních prací., Vydal: Městský úřad Chotěboř
okres: Havlíčkův Brod, obec: Chotěboř
Práce na silnicistavební práce kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem od: 23.03.2017 07:00:00do: 30.06.2017 23:59:00
silnice III/34532, Chotěboř, okr. Havlíčkův Brod, stavební práce, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Od 23.03.2017 07:00 Do 30.06.2017 23:59, Částečná uzavírka provozu na silnici III/34532 v Příjemkách z důvodu výstavby chodníku. Provoz bude řízen kyvadlově., Vydal: Městský úřad Chotěboř
okres: Havlíčkův Brod, obec: Chotěboř
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 27.03.2017 07:00:00do: 16.06.2017 23:59:00
ulice Pošumavská, Jihlava, okr. Jihlava, uzavřeno, stavební práce, Od 27.03.2017 07:00 Do 16.06.2017 23:59, úplná uzavírka místních komunikací v ul. Pošumavská a Pošumavská-Školní-spojka v Jihlavě z důvodu výstavby dešťové kanalizace, Vydal: Magistrát města Jihlavy
okres: Jihlava, obec: Jihlava
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy od: 26.03.2017 18:00:00do: 06.06.2017 23:59:00
D1, mezi km 203.75 a 211.19, ve směru Bohumín – PL, práce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, Od 26.03.2017 18:00 Do 06.06.2017 23:59, doprava vedena ve dvou pomocných pruzích ve vnější části jízdního pásu. Částečná uzavírka dálnice D1 v rámci stavby „D1 rekonstrukce vozovky v km 210,0 – 204,6 vlevo“.
okres: Vyškov, obec: Holubice
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 01.04.2017 05:00:00do: 31.10.2017 23:59:00
silnice II/379 (ulice Tišnovská), Velká Bíteš, okr. Žďár nad Sázavou, uzavřeno, stavební práce, Od 01.04.2017 05:00 Do 31.10.2017 23:59, Silnice č. II/379 bude uzavřena z Velké Bíteše z ul. Tišnovské u hřbitova až po křižovatku se silnicí č. III/3791 v k.ú. Křoví, v rámci stavby silnice., Objížďka - bez rozlišení, dz: Po silnici č. III/3791 a č. III/3792 přes obec Vlkov., Vydal: Městský úřad Velké Meziříčí
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Křoví
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 29.03.2017 08:00:00do: 31.05.2017 23:59:00
ulice Strojírenská, Žďár nad Sázavou, okr. Žďár nad Sázavou, uzavřeno, stavební práce, Od 29.03.2017 08:00 Do 31.05.2017 23:59, úplná uzavírka ulice Strojírenská v prostoru před PENNY marketem v úseku autobusových zastávek MHD a mostu přes řeku Sázavu ve Žďáře nad Sázavou, Objížďka - bez rozlišení: přes: ulice Kopečná, silnice I/37 (ulice Havlíčkovo nám.), silnice I/19 (ulice Brodská), silnice I/37 (ulice nám. Republiky) (ulice Brněnská), silnice II/353 (ulice Jihlavská), ulice Nádražní, ulice Strojírenská, Vydal: Městský úřad Žďár nad Sázavou
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Žďár nad Sázavou
Omezení provozu a zákazyomezení stavební práce od: 03.04.2017 07:00:00do: 07.06.2017 20:00:00
ulice Obránců míru, Třebíč, okr. Třebíč, omezení, stavební práce, Od 03.04.2017 07:00 Do 07.06.2017 20:00, Třebíč, ul. Obránců míru před č.p. 489 - uzavírka parkovacích stání - výstavba lodžií., Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 03.04.2017 09:00:00do: 31.08.2017 23:59:00
silnice I/37, Velká Bíteš, okr. Žďár nad Sázavou, uzavřeno, stavební práce, Od 03.04.2017 09:00 Do 31.08.2017 23:59, úplná uzavírka I/37 ul. Lánice ve Velké Bíteši, Objížďka - bez rozlišení: obousměrně z Osové Bítýšky po II/390 až na II/602 dále do Velké Bíteše, Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Velká Bíteš
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 04.04.2017 00:00:00do: 02.07.2017 23:59:00
silnice I/19, Bystřice nad Pernštejnem - Rozsochy, část obce Kundratice, okr. Žďár nad Sázavou, uzavřeno, stavební práce, Od 04.04.2017 00:00 Do 02.07.2017 23:59, úplná uzavírka I/19 Olešná - Skalský Dvůr. Uzavřeným úsekem bude umožněn průjezd vozidlům IZS a veřejné linkové osobní dopravě., Objížďka - pro vozidla do 3,5 t : obousměrně - silnice II/385 Křídla, Zvole až do Dolní Rožínky, dále po silnici III/3853 a II/385 přes Rodkov do Bystřice nad Pernštejnem , Objížďka - bez rozlišení: obousměrně - silnice II/385 Křídla, Zvole dále II/385 přes Horní Rožínka, Rodkov do Bystřice nad Pernštejnem , Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Bystřice nad Pernštejnem
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 03.04.2017 07:00:00do: 30.06.2017 23:59:00
silnice II/392, Petráveč - Tasov, okr. Žďár nad Sázavou, uzavřeno, stavební práce, Od 03.04.2017 07:00 Do 30.06.2017 23:59, Silnice č. II/392 bude uzavřena mimo zastavěné území obcí – a) od křižovatky s místní komunikací Petráveč až na začátek obce Dolní Heřmanice; b) na konci obce Dolní Heřmanice ve směru Tasov až na začátek obce Tasov, Objížďka - bez rozlišení, dz: přes: Trnava, po sil. III/3922, po místní komunikaci Oslava, po sil. II/390 a po sil. II/360 v k.ú: Dolní Heřmanice, Oslava, Tasov, Kamenná, Budišov, Nárameč, Rudíkov, Oslavička, Oslavice, Velké Meziříčí, Vydal: Městský úřad Velké Meziříčí
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Tasov
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 18.04.2017 08:00:00do: 30.06.2017 23:59:00
ulice Ferencova, Žďár nad Sázavou, okr. Žďár nad Sázavou, uzavřeno, stavební práce, Od 18.04.2017 08:00 Do 30.06.2017 23:59, úplná uzavírka místní komunikace v ulici Ferencova ve Žďáře nad Sázavou v celé délce (od křižovatky se silnicí I/37 ulice Bezručova po křižovatku s MK ulicí Zelenohorská), Objížďka - bez rozlišení: přes: silnice I/37 (ulice Bezručova), po silnici I/37 ulicí Bezručova a po místních komunikacích ulicemi Sychrova a Zelenohorská, obousměrně, bez značení s využitím místní znalosti, Vydal: Městský úřad Žďár nad Sázavou
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Žďár nad Sázavou
Práce na silnicistavební práce zúžená vozovka na jeden jízdní pruh od: 03.04.2017 09:00:00do: 31.10.2017 00:00:00
silnice III/38815, v katastru obce Bystřice nad Pernštejnem, okr. Žďár nad Sázavou, stavební práce, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, Od 03.04.2017 09:00 Do 31.10.2017 00:00, Částečná uzavírka silnice III/38815 na hrázi vodního díla Vír I, Vydal: Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Bystřice nad Pernštejnem
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 08.04.2017 07:00:00do: 31.05.2017 20:00:00
ulice Karmelitánská, Pacov, okr. Pelhřimov, uzavřeno, stavební práce, Od 08.04.2017 07:00 Do 31.05.2017 20:00, uzavírka MK v ul. Karmelitánské v Pacově + křižovatky s MK v ul. Starodvorskou (okolo základní školy), Objížďka - bez rozlišení: přes: (ulice Na Blatech), místní komunikace, ulice Starodvorská, silnice III/12420, silnice III/1293 (ulice Hronova), silnice III/12420 (ulice Sadová), silnice II/128 (ulice Jana Autengrubera), Vydal: Městský úřad Pacov
okres: Pelhřimov, obec: Pacov
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 17.04.2017 00:00:00do: 18.06.2017 23:59:00
silnice III/0394, část obce Spělov - místní komunikace, část obce Nový Svět, Dolní Cerekev, okr. Jihlava, uzavřeno, stavební práce, Od 17.04.2017 00:00 Do 18.06.2017 23:59, uzavírka silnice č. sil. III/0394 Spělov - Nový Svět v Dolní Cerekvi z důvodu provedení stavebních prací stavby „Splašková kanalizace a ČOV“, Vydal: Magistrát města Jihlavy
okres: Jihlava, obec: Dolní Cerekev
Dopravní uzavírky a omezenízúžené jízdní pruhy stavební práce od: 01.05.2017 07:00:00do: 30.05.2017 20:00:00
ulice Myslbekova, Třebíč, okr. Třebíč, zúžené jízdní pruhy, stavební práce, Od 01.05.2017 07:00 Do 30.05.2017 20:00, Třebíč - uzavírky CH, dopravní omezení na MK I. et.: Aug. Kratochvíla před č.p. 476-477, M. Gorkého od č.p. 555-544, Kyjevská před pozemkem parc. č. 1303/86, Školní před č.p. 597 (zde doba realizace pouze 3 dny z uvedeného termínu) termín 1.4.-30.4.2017 výkopy CH:uzavřeny, dopravní omezení na MK, zapravení do 15.5.2017 II. et.: Myslbekova před č.p. 461-466, Trnavská, Aug. Kratochvíla před č.p. 471-475 termín 1.5.-31.5.2017 výkopy CH:uzavřeny, dopravní omezení na MK, zapravení do 15.6.2017 - výkopové práce: plynovodní přípojka, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy levý jízdní pruh uzavřen od: 02.04.2017 21:03:00do: 10.06.2017 23:59:00
D1, mezi km 75.7 a 82.8, ve směru Bohumín – PL, práce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, levý jízdní pruh uzavřen, Od 02.04.2017 21:03 Do 10.06.2017 23:59, Provoz veden ve 2 provizorních jízdních pruzích. Na Exitech 75 a 81 bude umožněn sjezd a nájezd ve všech směrech.
okres: Pelhřimov, obec: Hořice
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy od: 03.04.2017 13:00:00do: 27.05.2017 23:59:00
D1, mezi km 146.4 a 153.8, ve směru Bohumín – PL, práce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, Od 03.04.2017 13:00 Do 27.05.2017 23:59, Pozor!, Doprava vedena ve dvou pomocných pruzích v oblasti pravého jízdního pruhu a zpevněné krajnice. Všechny nájezdy a výjezdy v dotčených MÚK budou po celou dobu uzavírky zpřístupněny.
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Jabloňov
Práce na silnicipráce na silnici zúžená vozovka na dva jízdní pruhy od: 03.04.2017 14:00:00do: 27.05.2017 23:59:00
D1, mezi km 153.6 a 146.8, ve směru Praha, práce na silnici, zúžená vozovka na dva jízdní pruhy, Od 03.04.2017 14:00 Do 27.05.2017 23:59, Modernizace D1 provádění etapy 2a - provizorní rozšíření levého pásu dálnice (4.fáze - etapa 2a). Vedení dopravy: systémem 2+1+1 - levý pomocný pruh je převeden do protisměrného pásu dálnice, pravý pomocný pruh je převeden do levého jízdního pruhu. Všechny nájezdy a výjezdy v dotčených MÚK budou po celou dobu uzavírky zpřístupněny.
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Jabloňov
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 05.04.2017 02:00:00do: 20.11.2017 23:59:00
silnice II/390, v katastru obce Ruda, část obce Lhotka, okr. Žďár nad Sázavou, uzavřeno, stavební práce, Od 05.04.2017 02:00 Do 20.11.2017 23:59, Silnice č. II/390 bude uzavřena v místě jejího nadjezdu nad dálnicí D1 v k.ú. Ruda – místní část Lhotka, v rámci modernizace dálnice – demolice a stavby nového mostu., Objížďka - bez rozlišení, dz: Po silnici č. III/3924 a silnici II/602, trasou: Tasov, Holubí Zhoř, Nové Sady (křiž. II/602), Křeptov (křiž. II/390)., Vydal: Městský úřad Velké Meziříčí
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Ruda
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno oprava povrchu vozovky od: 05.04.2017 06:00:00do: 30.06.2017 20:00:00
silnice II/361, Jaroměřice nad Rokytnou - Příštpo, okr. Třebíč, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 05.04.2017 06:00 Do 30.06.2017 20:00, úplná uzavírka silnice č. II/361 v úseku od křiž. se sil.č. II/152 po začátek obce Příštpo o celkové délce cca 2,8 km z důvodu provádění souvislé opravy vozovkového souvrství., Objížďka - obousměrná, všechna vozidla: od uzavřeného úseku po sil.č. II/152 přes Jaroměřice nad Rok. do Moravských Budějovic, odtud po sil.č. III/4118 a po sil.č. I/38 směrem na Znojmo ke křiž. se sil. III/400 a po této silnici přes Zvěrkovice a Hostim do Rozkoše a dále po sil.č. II/361 do Příštpa, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Příštpo
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno oprava povrchu vozovky od: 06.04.2017 09:00:00do: 31.07.2017 23:59:00
ulice 5. května, Chotěboř, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 06.04.2017 09:00 Do 31.07.2017 23:59, Uzavírka ulice 5. května v Chotěboři z důvodu opravy silnice., Objížďka - pro vozidla do 3,5 t : bude vedena obousměrně po silnici III/34529, dále po místní komunikaci podél trati na křiž. se silnicí II/351, dále po této silnici na křiž. se silnicí II/345 ke křižovatce se silnicí III/34529., Objížďka - pro vozidla nad X tun, nad 3,5 t: po silnici III/34529 ke křižovatce se silnicí III/34532, po této silnici do obce Příjemky ke křižovatce se silnicí II/345 a dále po silnici II/345 ke křižovatce se silnicí III/34529. Společnosti mající své provozovny nebo místa podnikání za uzavřeným úsekem silnice na ul. Partyzánská, budou moci k vyskladnění a odvozu potřebného zboží, surovin, nákladními automobily, používat bezejmennou spojovací místní komunikaci vedenou pod tratí a spojující silnice III/34529 a II/351. , Vydal: Městský úřad Chotěboř
okres: Havlíčkův Brod, obec: Chotěboř
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno, práce na silnici od: 10.04.2017 07:00:00do: 09.07.2017 23:59:00
silnice II/388, Bystřice nad Pernštejnem - Vír, okr. Žďár nad Sázavou, uzavřeno, práce na silnici, Od 10.04.2017 07:00 Do 09.07.2017 23:59, Uzavírka ilnice II/388 od křižovatky se silnicí I/19 v Bystřici n. Pern. po křižovatku se silnicí III/38815 ve Víru., Objížďka - bez rozlišení, pro veškerý provoz: Objížďka je vedena z Víru po silnici II/388 ke křižovatce se silnicí II/387, dále po silnici II/387 přes Koroužné do Štěpánova nad Svratkou ke křižovatce se silnicí III/38722, dále po silnici III/38722 ke křižovatce se silnicí I/19, dále po silnici I/19 přes Lesoňovice do Bystřice nad Pernštejnem ke křižovatce se silnicí II/388, zde zpět na silnici II/388., Vydal: Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Bystřice nad Pernštejnem
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy zúžené jízdní pruhy od: 09.04.2017 11:24:00do: 29.07.2017 06:00:00
D1, mezi km 178.6 a 178.1, ve směru Praha, práce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, zúžené jízdní pruhy, Od 09.04.2017 11:24 Do 29.07.2017 06:00, z důvodu realizace opravy mostu. Doprava je vedena ve dvou zúžených pomocných pruzích.
okres: Brno-venkov, obec: Ostrovačice
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, provoz převeden do protisměru zúžená vozovka na dva jízdní pruhy od: 09.04.2017 12:00:00do: 29.07.2017 06:00:00
D1, mezi km 178.112 a 178.835, ve směru Bohumín – PL, práce na silnici, provoz převeden do protisměru, zúžená vozovka na dva jízdní pruhy, Od 09.04.2017 12:00 Do 29.07.2017 06:00, Pozor!, Oprava mostu - doprava převedena ve dvou pomocných jízdních pruzích přejezdem ve středovém dělicím pásu do protisměrného pruhu dálnice. Uzavřena výjezdová větev MÚK Ostrovačice (EXIT 178). Objízdná trasa je vedena po souběžné silnici II/602 přes obec Domašov, Říčky, Říčany a Ostrovačice k MÚK Ostrovačice (EXIT 178).
okres: Brno-venkov, obec: Ostrovačice
Omezení na výjezdových komunikacíchvýjezd z dálnice uzavřen od: 09.04.2017 12:00:00do: 29.07.2017 06:00:00
D1 sjezd EXIT 178, ve směru Bohumín-PL, výjezd z dálnice uzavřen, Od 09.04.2017 12:00 Do 29.07.2017 06:00, Uzavřena výjezdová větev MÚK Ostrovačice (EXIT 178). Objízdná trasa je vedena po souběžné silnici II/602 přes obec Domašov, Říčky, Říčany a Ostrovačice k MÚK Ostrovačice (EXIT 178).
okres: Brno-venkov, obec: Ostrovačice
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 04.04.2017 00:00:00do: 31.05.2017 23:59:00
ulice Třebíčská, Velké Meziříčí, okr. Žďár nad Sázavou, uzavřeno, stavební práce, Od 04.04.2017 00:00 Do 31.05.2017 23:59, Místní komunikace Třebíčská v úseku od firmy Tři pyramidy (POEX) po křižovatku s ulicí Jižní až Oslavickou ve Velkém Meziříčí, v rámci stavby kanalizace. Místní komunikace Jižní bude uzavřena pouze v místě křižovatky s komunikací Třebíčskou. , Vydal: Městský úřad Velké Meziříčí
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Velké Meziříčí
Práce na silnicistavební práce kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem od: 18.04.2017 08:00:00do: 30.06.2017 23:59:00
silnice II/343, silnice II/354, Svratka, okr. Žďár nad Sázavou, stavební práce, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Od 18.04.2017 08:00 Do 30.06.2017 23:59, částečné uzavírky silnice II/343 a II/354 ve Svratce, Vydal: Městský úřad Žďár nad Sázavou
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Svratka
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 19.04.2017 05:00:00do: 15.07.2017 23:59:00
silnice I/37, v katastru obce Sklené nad Oslavou, okr. Žďár nad Sázavou, uzavřeno, stavební práce, Od 19.04.2017 05:00 Do 15.07.2017 23:59, úplná uzavírka - provádění stavby „Přeložka silnice I/37 Sklené nad Oslavou - obchvat“, Objížďka - bez rozlišení: ve směru Žďár nad Sázavou – Křižanov: Rousměrov, Bohdalec, Radešín, Bobrová, Moravec, Pikárec, Křižanov. (silnice III/3883 v úseku a ve směru Rousměrov - Bohdalec zjednosměrněna) ve směru Křižanov - Žďár nad Sázavou: Křižanov, Pikárec, Moravec, Bobrová, Radešín, Bohdalec, Ostrov nad Oslavou (silnice II/388 v úseku a ve směru Bohdalec – Ostrov nad Oslavou zjednosměrněna) , Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Sklené nad Oslavou
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 24.04.2017 07:10:00do: 30.06.2017 23:59:00
silnice I/23 (ulice Bráfova tř.), Třebíč, okr. Třebíč, uzavřeno, stavební práce, Od 24.04.2017 07:10 Do 30.06.2017 23:59, Uzavírka průtahu města, ul. Bráfova. Objížďka pro vozidla do 7,5 t na území města, nad 7,5 tuny: Třebíč > Jaroměřice nad Rokytnou > Moravské Budějovice > Želetava., Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno, práce na silnici od: 24.04.2017 07:00:00do: 31.08.2017 23:59:00
silnice III/3853, Dolní Rožínka - Strážek, okr. Žďár nad Sázavou, uzavřeno, práce na silnici, Od 24.04.2017 07:00 Do 31.08.2017 23:59, Uzavírka silnice III/3853 Dolní Rožínka-Strážek, Objížďka - bez rozlišení, pro veškerý provoz: Objížďka je vedena ze Strážku po silnici III/3853 ke křižovatce se silnicí II/389, dále po silnici II/389 do Moravce ke křižovatce se silnicí II/360, dále po silnici II/360 do Bobrové ke křižovatce se silnicí II/388, dále po silnici II/388 přes Olešínky do Zvole ke křižovatce se silnicí II/385, dále po silnici II/385 do Dolní Rožínky ke křižovatce se silnicí III/3853. Objížďka platí pro oba jízdní směry., Vydal: Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Blažkov
Práce na silnicistavební práce zúžené jízdní pruhy od: 30.04.2017 20:00:00do: 31.05.2017 20:00:00
místní komunikace, Třebíč, okr. Třebíč, stavební práce, zúžené jízdní pruhy, Od 30.04.2017 20:00 Do 31.05.2017 20:00, Třebíč, Žerotínovo nám. - uzavírka schodiště, části MK + parkovacích stání - provádění stavebních prací, umístění skládky stavebního materiálu v rámci akce "Třebíč most ev. č. 351-024", Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezeníprovoz převeden do protisměru, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy od: 30.04.2017 14:00:00do: 23.08.2017 06:00:00
D1, mezi km 119.4 a 113.1, ve směru Praha, provoz převeden do protisměru, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, Od 30.04.2017 14:00 Do 23.08.2017 06:00, Ve směru na Prahu je v km 119,420 – 113,140 doprava svedena ve dvou pomocných zúžených pruzích do protisměrného pásu, ve kterém je vedena v režimu 2+2. Je uzavřena levá polovina MÚK Velký Beranov (EXIT 119), přičemž objízdná trasa za uzavřenou : nájezdovou větev Ždár nad Sázavou / Polná / Velký Beranov (II/352) (II/351) (II/353) › Praha (D1) je vedena z MÚK Velký Beranov (EXIT 119) na dálnici D1 v opačném směru (Brno) do MÚK Měřín (EXIT 134), kde je doprava svedena přes křižovatkové větve a silnici II/348 na dálnici D1 ve směru Praha; výjezdovou větev Brno (D1) › Polná / Velký Beranov (II/353) je vedena dále po dálnici D1 do MÚK Jihlava (EXIT 112), kde je doprava svedena přes křižovatkové větve a silnici I/38 na dálnici D1 ve směru Brno do MÚK Velký Beranov (EXIT 119), odkud je umožněn sjezd do cílových destinací.
okres: Jihlava, obec: Jihlava
Omezení na výjezdových komunikacíchvýjezd z dálnice uzavřen od: 30.04.2017 14:45:00do: 23.08.2017 06:00:00
D1 EXIT 119 výjezd z dálnice směr Praha, výjezd z dálnice uzavřen, Od 30.04.2017 14:45 Do 23.08.2017 06:00, Pozor!, Uzavřen EXIT 119 Velký Beranov - uzavřen sjezd i nájezd, směr jízdy na Prahu
okres: Jihlava, obec: Jamné
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy od: 30.04.2017 22:58:00do: 06.06.2017 23:59:00
D1, mezi km 210.8 a 204.6, ve směru Praha, práce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, Od 30.04.2017 22:58 Do 06.06.2017 23:59, z důvodu opravy povrchu vozovky (ETAPA 1b) v rámci stavby „D1 rekonstrukce vozovky v km 210,0 – 204,6 vlevo“. Ve směru na Prahu je doprava vedena ve dvou pomocných pruzích, přičemž v jednom je vedena ve vnitřní části levého pásu dálnice v km 210,923 – 203,720 a v druhém je vedena přejezdem SDP v km 211,043 – 210,923 v protisměrném (pravém) pásu dálnice, přičemž přejezdem v km 204,108 – 203,995 je vrácena zpět do levého pásu dálnice. V rámci této etapy je uzavřena odpočívka Rohlenka v km 206,9, vlevo, a s ní související větve křižovatky. V levé polovině MÚK Holubice (EXIT 210) je částečně uzavřena nájezdová větev Holubice (I/50) › Praha (D1) (její levá polovina), přičemž provoz je po této větvi zachován.
okres: Vyškov, obec: Holubice
Omezení provozu a zákazyomezení od: 30.04.2017 22:58:00do: 06.06.2017 23:59:00
D1 EXIT 210, směr Praha, nájezd, omezení, Od 30.04.2017 22:58 Do 06.06.2017 23:59, Uzavírka levé poloviny nájezdové větve levé poloviny MÚK Holubice (EXIT 210) z důvodu opravy povrchu vozovky (ETAPA 1b a ETAPA 1a) v rámci stavby „D1 rekonstrukce vozovky v km 210,0 – 204,6 vlevo“.
okres: Vyškov, obec: Holubice
Omezení na příjezdových komunikacíchvjezd na dálnici uzavřen od: 30.04.2017 14:45:00do: 23.08.2017 06:00:00
D1 EXIT 119 nájezd na dálnici směr Praha, vjezd na dálnici uzavřen, Od 30.04.2017 14:45 Do 23.08.2017 06:00, Pozor!, Uzavřen EXIT 119 Velký Beranov - uzavřen sjezd i nájezd, směr jízdy na Prahu
okres: Jihlava, obec: Jamné
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 02.05.2017 00:00:00do: 31.08.2017 23:59:00
ulice Husova, Humpolec, okr. Pelhřimov, uzavřeno, stavební práce, Od 02.05.2017 00:00 Do 31.08.2017 23:59, úplná uzavírka ulic Husova a Havlíčkovo nám. v Humpolci, Objížďka - bez rozlišení: přes: ulice Lnářská, ulice Hálkova, Vydal: Městský úřad Humpolec
okres: Pelhřimov, obec: Humpolec
Dopravní uzavírky a omezeníodbočovací pruh uzavřen od: 04.05.2017 09:00:00do: 15.07.2017 00:00:00
D1 sjezd EXIT 6, ve směru Bohumín - PL, odbočovací pruh uzavřen, Od 04.05.2017 09:00 Do 15.07.2017 00:00, z důvodu výstavby protihlukové stěny, Ve směru na Brno je doprava v nájezdové větvi MÚK Průhonice (EXIT 6) svedena do pomocného pruhu o šířce 4 m. V km 6,240 – 6,440 v kolektorovém pásu pravé poloviny MÚK Průhonice (EXIT 6) je uzavřen odbočovací pruh (odbočení je umožněno provizorním odbočovacím pruhem).
okres: Praha-západ, obec: Průhonice
Výstražné zprávyobecné ohrožení zúžené jízdní pruhy od: 09.05.2017 20:00:00do: 18.06.2017 20:00:00
místní komunikace, Třebíč, okr. Třebíč, obecné ohrožení, zúžené jízdní pruhy, Od 09.05.2017 20:00 Do 18.06.2017 20:00, parkovací stání - akce: výstavba lodžií; umístění pracovních vozidel . Omezena příjezdová MK na veř. parkoviště a uzavřeno část parkovacích stání., Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno oprava povrchu vozovky od: 10.05.2017 06:00:00do: 23.06.2017 23:59:00
silnice III/13016, Dolní Město, část obce Rejčkov, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 10.05.2017 06:00 Do 23.06.2017 23:59, úplná uzavírka sil.č. III/13016 - na 4 etapy. , pro VLOD uzavřeno od 12.05.2017, Objížďka - 2. etapa: přes: silnice III/34742 (Bojiště), silnice III/34740 (Ledeč nad Sázavou), Koňkovice, Objížďka - 4. etapa: přes: silnice III/34742, silnice III/34740 (Ledeč nad Sázavou), Trpišovice, Dolní Město, bude, Vydal: Městský úřad Světlá nad Sázavou
okres: Havlíčkův Brod, obec: Kouty
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno oprava povrchu vozovky od: 10.05.2017 06:00:00do: 23.06.2017 23:59:00
silnice III/13016 - část obce Meziklasí, v katastru obce Dolní Město, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 10.05.2017 06:00 Do 23.06.2017 23:59, úplná uzavírka sil.č. III/13016 - na 4 etapy. , pro VLOD uzavřeno od 12.05.2017, Objížďka - 2. etapa: přes: silnice III/34742 (Bojiště), silnice III/34740 (Ledeč nad Sázavou), Koňkovice, Objížďka - 4. etapa: přes: silnice III/34742, silnice III/34740 (Ledeč nad Sázavou), Trpišovice, Dolní Město, bude, Vydal: Městský úřad Světlá nad Sázavou
okres: Havlíčkův Brod, obec: Dolní Město
Omezení provozu a zákazymost uzavřen oprava povrchu vozovky od: 12.05.2017 07:00:00do: 05.07.2017 23:59:00
silnice I/23, Horní Bolíkov - Mrákotín (Hamry), okr. Jihlava, most uzavřen, oprava povrchu vozovky, Od 12.05.2017 07:00 Do 05.07.2017 23:59, Úplná uzavírka silnice I/23 na trase Jindřichův Hradec – Telč v úseku délky cca 2,2 km; provedení opravy silnice I/23., Objížďka - bez rozlišení, pro směr Telč: Veškerá doprava vyjma veřejné linkové osobní dopravy bude na vjezdu do obce Studená odkloněna ze silnice I/23 na silnici II/409 směrem na obec Horní Němčice, dále objízdná trasa povede po silnici II/408 přes Brandlín, Velkou Lhotu a Řečici do Dačic na silnici II/151 a dále po silnici II/406 přes Velký Pěčín do Telče zpět na silnici I/23., Objížďka - bez rozlišení, pro směr Strmilov: Veškerá doprava vyjma veřejné linkové osobní dopravy bude v Telči odkloněna ze silnice I/23 na silnici II/112 ul. Jihlavská směrem na obec Vanůvek a po této silnici povede objízdná trasa přes Řídelov na křižovatku se silnicí II/134 v obci Nová Ves a odtud po silnici II/134 přes Horní Dubenky do obce Panské Dubenky a odtud po silnici II/409 přes Domašín do Studené zpět na silnici I/23., Objížďka - bez rozlišení, pro linkové autobusy: Objízdná (neznačená) trasa pro autobusy bude vedena obousměrně po silnici III/40616 od křižovatky se silnicí I/23 (mezi Studenou a Horním, Vydal: Krajský úřad Jihočeského kraje
okres: Jindřichův Hradec, obec: Studená
Práce na silnicistavební práce zúžené jízdní pruhy od: 11.05.2017 07:00:00do: 30.11.2017 23:59:00
silnice III/13036, Hořice - Vojslavice, okr. Pelhřimov, stavební práce, zúžené jízdní pruhy, Od 11.05.2017 07:00 Do 30.11.2017 23:59, Částečná uzavírka a omezení rychlosti silnice III/13036 v místě mostu D1-075.1 - Vojslavice., Vydal: Městský úřad Humpolec
okres: Pelhřimov, obec: Hořice
Práce na silnicipráce na silnici jízdní pruh uzavřen od: 11.05.2017 04:23:00do: 26.05.2017 18:00:00
D1, mezi km 334.8 a 334.7, ve směru Praha, práce na silnici, jízdní pruh uzavřen, Od 11.05.2017 04:23 Do 26.05.2017 18:00, havarijni stav vozovky,výtluk, údržba a opravy vozovek, zdroj: ŘSD
okres: Nový Jičín, obec: Bílov
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, levý jízdní pruh uzavřen od: 14.05.2017 08:00:00do: 17.06.2017 20:00:00
D35, mezi km 236.1 a 235.6, ve směru Mohelnice, práce na silnici, levý jízdní pruh uzavřen, Od 14.05.2017 08:00 Do 17.06.2017 20:00, částečná uzavírka dálnice D35 levého jízdního pruhu v levém pásu dálnice, doprava svedena do pravého jízdního pruhu a pokračuje dále po silnici I/35.
okres: Šumperk, obec: Mohelnice
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno, práce na silnici od: 15.05.2017 10:00:00do: 26.05.2017 20:00:00
silnice III/15239, Myslibořice, okr. Třebíč, uzavřeno, práce na silnici, Od 15.05.2017 10:00 Do 26.05.2017 20:00, úplná uzavírka silnice č. III/15239 v obci Myslibořice z důvodu provádění opravy povrchu silnice. , Objížďka - obousměrná, všechna vozidla: od uzavřeného úseku po silnici č. II/152 a po sil.č. III/15234 zpět do obce a k uzavřenému úseku., Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Myslibořice
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, levý jízdní pruh uzavřen od: 21.05.2017 14:00:00do: 28.05.2017 08:00:00
D11, mezi km 4 a 4.2, ve směru Hradec Králové, práce na silnici, levý jízdní pruh uzavřen, Od 21.05.2017 14:00 Do 28.05.2017 08:00, z důvodu výstavby druhého základu informačního portálu. Ve směru Hradec Králové bude doprava v km 3,950 – 4,200 vedena ve dvou zúžených jízdních pruzích v pravé části jízdního pásu.
okres: Hlavní město Praha, obec: Praha
Omezení provozu a zákazymost uzavřen stavební práce od: 15.05.2017 08:00:00do: 31.10.2017 23:59:00
silnice II/129, v katastru obce Želiv, okr. Pelhřimov, most uzavřen, stavební práce, Od 15.05.2017 08:00 Do 31.10.2017 23:59, Uzavírka silnice II/129 v km 25,79 – 26,00 v místě stávajících mostů s objízdnou trasou, která je variantně řešena z důvodu jiných uzavírek v Želivě a jeho okolí (vede po silnicích II/129, II/130, III/12935 a v poslední variantě po II/112 a III/13032), Objížďka - bez rozlišení: přes: silnice II/347 (ulice Na Kasárnách), silnice III/12935 (ulice Blanická), Lohenice, Vydal: Městský úřad Humpolec
okres: Pelhřimov, obec: Želiv
Práce na silnicipráce na silnici zúžená vozovka na dva jízdní pruhy od: 14.05.2017 09:00:00do: 10.06.2017 10:00:00
D1, mezi km 33.8 a 41.3, ve směru Bohumín – PL, práce na silnici, zúžená vozovka na dva jízdní pruhy, Od 14.05.2017 09:00 Do 10.06.2017 10:00, Uzavírka levého a části pravého jízdního pruhu v pravém pásu, z důvodu provádění modernizace dálnice – etapy 2.A.. Na MÚK Ostředek (EXIT 34) a MÚK Šternov (EXIT 41) bude umožněn sjezd a nájezd ve všech směrech.
okres: Benešov, obec: Divišov
Dopravní uzavírky a omezeníodbočovací pruh uzavřen od: 15.05.2017 00:00:00do: 15.07.2017 00:00:00
D1 sjezd EXIT 6, odbočovací pruh uzavřen, Od 15.05.2017 00:00 Do 15.07.2017 00:00, z důvodu výstavby protihlukové stěny Ve směru na Brno je doprava v nájezdové větvi MÚK Průhonice (EXIT 6) svedena do pomocného pruhu o šířce 4 m. V km 6,240 – 6,440 v kolektorovém pásu pravé poloviny MÚK Průhonice (EXIT 6) je uzavřen odbočovací pruh (odbočení je umožněno provizorním odbočovacím pruhem). V km 5,811 – 6,080 je uzavřen odbočovací pruh (odbočení je umožněno provizorním odbočovacím pruhem).
okres: Praha-západ, obec: Průhonice
Práce na silnicipráce na silnici provoz převeden do protisměru, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh od: 16.05.2017 00:01:00do: 30.06.2017 23:59:00
silnice II/128, Salačova Lhota, okr. Pelhřimov, práce na silnici, provoz převeden do protisměru, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, Od 16.05.2017 00:01 Do 30.06.2017 23:59, uzavírka jednoho jízdního pruhu, Vydal: Městský úřad Pacov
okres: Pelhřimov, obec: Salačova Lhota
Práce na silnicioprava povrchu vozovky kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem od: 22.05.2017 07:00:00do: 30.06.2017 23:59:00
silnice I/19, v katastru obce Pelhřimov, okr. Pelhřimov, oprava povrchu vozovky, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Od 22.05.2017 07:00 Do 30.06.2017 23:59, Nástřik mikrokoberce, provoz omezen. , Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Pelhřimov, obec: Pelhřimov
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy levý jízdní pruh uzavřen od: 20.05.2017 11:30:00do: 04.06.2017 23:59:00
D11, mezi km 17.6 a 18, ve směru Hradec Králové, práce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, levý jízdní pruh uzavřen, Od 20.05.2017 11:30 Do 04.06.2017 23:59, Ve směru Hradec Králové bude doprava vedena v km 17,575 – 18,000 ve dvou zúžených pomocných pruzích ve vnější části pásu dálnice.
okres: Nymburk, obec: Bříství
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy práce na silnici, levý jízdní pruh uzavřen od: 20.05.2017 11:00:00do: 04.06.2017 23:59:00
D11, mezi km 18.1 a 17.6, ve směru Praha, práce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, práce na silnici, levý jízdní pruh uzavřen, Od 20.05.2017 11:00 Do 04.06.2017 23:59, Ve směru Praha bude doprava vedena v km 18,105 –17,650 ve dvou zúžených pomocných pruzích ve vnější části pásu dálnice. Provoz na větvích MÚK Bříství (EXIT 18) bude zachován.
okres: Nymburk, obec: Bříství
Práce na silnicipráce na údržbě mostu pravý jízdní pruh uzavřen od: 23.05.2017 06:00:00do: 25.05.2017 12:00:00
D11, mezi km 1.8 a 1,95, ve směru Hradec Králové, práce na údržbě mostu, pravý jízdní pruh uzavřen, Od 23.05.2017 06:00 Do 25.05.2017 12:00, Pozor!, Oprava dilatačního závěru mostu., údržba a opravy mostů, zdroj: ŘSD
okres: Hlavní město Praha, obec: Praha
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, pravý jízdní pruh uzavřen jízdní pruh uzavřen od: 23.05.2017 07:00:00do: 24.05.2017 20:00:00
D1, mezi km 362.2 a 362.5, ve směru Bohumín – PL, práce na silnici, pravý jízdní pruh uzavřen, jízdní pruh uzavřen, Od 23.05.2017 07:00 Do 24.05.2017 20:00, , údržba a opravy vozovek, zdroj: ŘSD
okres: Ostrava-město, obec: Ostrava
Omezení provozu a zákazyomezení od: 23.05.2017 07:00:00do: 31.07.2017 20:00:00
místní komunikace, Třebíč, okr. Třebíč, omezení, Od 23.05.2017 07:00 Do 31.07.2017 20:00, uzavírka části parkoviště: zajištění bezpečnosti v rámci bouracích pracích, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33   Jihlava © 2002–2007 webmaster@kr-vysocina.cz