Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina

Velká mapa

UZAVÍRKY A OMEZENÍ

Dopravní události
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno od: 20.05.2015 00:00:00do: 31.12.2035 23:59:00
místní komunikace, Třebíč, okr. Třebíč, uzavřeno, Od 20.05.2015 00:00 Do 31.12.2035 23:59
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Omezení provozu a zákazyuzavřeno pro těžká nákladní vozidla od: 06.11.2015 00:00:00do: 01.01.1970 01:00:00
silnice II/602, Lavičky - Velké Meziříčí, okr. Žďár nad Sázavou, uzavřeno pro těžká nákladní vozidla, Od 06.11.2015 00:00 Do 31.12.2055 23:59, stanovení místní úpravy provozu na silnici II/602 v k.ú. Velké Meziřičí a v k.ú. Lavičky, vyloučení TRANZITNÍ nákladní dopravy nad 12t. Zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, zamezení objíždění zpoplatněné trasy dálnice nákladními automobily.
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Lavičky
Dopravní uzavírky a omezeníopakované krátkodobé uzavírky od: 23.02.2016 00:00:00do: 31.12.2020 23:59:00
silnice III/03815, v katastru obce Pohled - v katastru obce Dlouhá Ves, okr. Havlíčkův Brod, opakované krátkodobé uzavírky, Od 23.02.2016 00:00 Do 31.12.2020 23:59, Krátkodobé uzavírky v časovém úseku do 30 minut, (cca 20x ročně) z důvodu provádění trhacích prací v kamenolomu., Objížďka - bez rozlišení: Z důvodu krátkých časových intervalů jednotlivých uzavírek nebyla objížďka stanovena., Vydal: Městský úřad Havlíčkův Brod
okres: Havlíčkův Brod, obec: Dlouhá Ves
Omezení provozu a zákazyuzavřeno pro těžká nákladní vozidla od: 01.06.2016 08:09:00do: 01.06.2030 08:09:00
silnice II/602 (ulice Karlov), Velké Meziříčí - Lavičky, okr. Žďár nad Sázavou, uzavřeno pro těžká nákladní vozidla, Od 01.06.2016 08:09 Do 01.06.2030 08:09, stanovení místní úpravy provozu na silnici II/602 v k.ú. Velké Meziřičí a v k.ú. Lavičky, vyloučení TRANZITNÍ nákladní dopravy nad 12t. Zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, zamezení objíždění zpoplatněné trasy dálnice nákladními automobily.
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Lavičky
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, provoz převeden do protisměru zúžená vozovka na jeden jízdní pruh od: 19.11.2016 08:00:00do: 31.10.2019 23:59:00
D3, mezi km 78.4 a 79,2 ve směru České Budějovice, práce na silnici, provoz převeden do protisměru, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, Od 19.11.2016 08:00 Do 31.10.2019 23:59, uzavírka z důvodu nedokončené stavby D3 0306/II, provoz převeden do protisměrného pásu, v něm doprava vedena v režimu 1+1
okres: Tábor, obec: Tábor
Práce na silnicistavební práce zúžené jízdní pruhy od: 05.09.2018 07:00:00do: 05.09.2019 20:00:00
místní komunikace, Třebíč, okr. Třebíč, stavební práce, zúžené jízdní pruhy, Od 05.09.2018 07:00 Do 05.09.2019 20:00, Třebíč ul. Demlova (část pozemku arc. č. 870/1 v obci Třebíč, k.ú. Třebíč ) uzavírka 2 parkovacích stání (po-so 07:00 h - 19:00 h), Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezenízúžené jízdní pruhy od: 30.09.2018 20:00:00do: 30.09.2019 20:00:00
místní komunikace, Třebíč, okr. Třebíč, zúžené jízdní pruhy, Od 30.09.2018 20:00 Do 30.09.2019 20:00, Třebíč, ul. Polanka před č.p. 257/8 - zábor MK z důvodu zajištění bezpečnosti v rámci realizace prací bytového domu, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Práce na silnicistavební práce omezení od: 01.11.2018 00:00:00do: 31.05.2019 23:59:00
silnice I/3, v katastru obce Chotýčany (okres České Budějovice), stavební práce, omezení, Od 01.11.2018 00:00 Do 31.05.2019 23:59, Částečná uzavírka silnice I/3 v km 92,000 – 103,000 z důvodu výstavby „D3 0309/II Ševětín – Borek - 1.etapa “. Provoz bude zachován v obou směrech. Bude zachována šířka jízdního pruhu min. 3,5m., Vydal: Krajský úřad Jihočeského kraje
okres: České Budějovice, obec: Chotýčany
Práce na silnicistavební práce omezení od: 30.10.2018 00:00:00do: 31.10.2019 23:59:00
silnice I/19, v katastru obce Kámen, okr. Pelhřimov, stavební práce, omezení, Od 30.10.2018 00:00 Do 31.10.2019 23:59, úplná uzavírka silnice I/19 od křižovatky silnice I/19 se silnicí II/128 (směr Eš, Pacov) až po začátek obce Kámen - výstavba obchvatu I/19 Kámen, objízdná trasa pro veškerý provoz vedena obousměrně po provizorní komunikaci, která je umístěna souběžně podél silnice I/19., Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Pelhřimov, obec: Kámen
Dopravní uzavírky a omezenízúžené jízdní pruhy od: 01.01.2019 07:00:00do: 31.08.2019 20:00:00
místní komunikace, Třebíč, okr. Třebíč, zúžené jízdní pruhy, Od 01.01.2019 07:00 Do 31.08.2019 20:00, Třebíč, ul. Otmarova - zábor: skládka stavebního materiálu v době rekonstrukce tělocvičny, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, levý jízdní pruh uzavřen od: 09.11.2018 07:30:00do: 30.06.2019 23:59:00
D1, mezi km 370.2 a 368.6, ve směru Praha, práce na silnici, levý jízdní pruh uzavřen, Od 09.11.2018 07:30 Do 30.06.2019 23:59, oprava povrchu vozovky
okres: Karviná, obec: Bohumín
Dopravní uzavírky a omezenízúžené jízdní pruhy od: 13.11.2018 07:00:00do: 30.10.2019 22:00:00
ulice Tiché nám., Třebíč, okr. Třebíč, zúžené jízdní pruhy, Od 13.11.2018 07:00 Do 30.10.2019 22:00, Tiché nám. před č.p. 3/5 - umístění posezení (restaurační předzahrádka), Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Práce na silnicipráce na silnici zúžená vozovka na jeden jízdní pruh od: 03.04.2018 07:20:00do: 30.06.2019 20:00:00
D1, mezi km 361.3 a 363.8, ve směru Bohumín – PL, práce na silnici, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, Od 03.04.2018 07:20 Do 30.06.2019 20:00, havarijní stav vozovky
okres: Ostrava-město, obec: Ostrava
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh od: 02.01.2019 08:31:00do: 30.06.2019 23:59:00
D1, mezi km 359.9 a 357.5, ve směru Praha, práce na silnici, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, Od 02.01.2019 08:31 Do 30.06.2019 23:59, havarijní stav vozovky
okres: Ostrava-město, obec: Ostrava
Dopravní uzavírky a omezenízúžená vozovka na jeden jízdní pruh práce na silnici, levý jízdní pruh uzavřen od: 19.11.2016 08:00:00do: 31.10.2019 23:59:00
D3, mezi km 79.2 a 78.4, ve směru Benešov, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, práce na silnici, levý jízdní pruh uzavřen, Od 19.11.2016 08:00 Do 31.10.2019 23:59, uzavírka z důvodu nedokončené stavby D3 0306/II, doprava vedena v režimu 1+1
okres: Tábor, obec: Tábor
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno, práce na silnici od: 01.03.2019 07:00:00do: 31.03.2019 23:59:00
silnice II/360 (ulice Znojemská), Třebíč - Střítež, okr. Třebíč, uzavřeno, práce na silnici, Od 01.03.2019 07:00 Do 31.03.2019 23:59, úplná uzavírka silnice č. II/360 od okružní křižovatky ul. Znojemská za křiž. se silnicí č. III/36063 ve Stříteži o celkové délce cca 900 m z důvodu provádění rekonstrukce silnice., Objížďka - obousměrná, mimo VLOD, IZS, ESKO T: sil. I/23 Červená Hospoda, Štěměchy, Předín, Kasárna – křižovatka, dále po sil. I/38 Želetava, Litohoř, obchvat Moravské Budějovice směr Lažínky, odtud po sil.č. III/4118 do Moravských Budějovic a po sil. II/152 do Jaroměřic nad Rok. a po sil.č. II/360 směr Třebíč do Stříteže., Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezeníkyvadlový provoz jedním jízdním pruhem od: 13.03.2019 07:00:00do: 31.05.2019 23:59:00
ulice Zahradní, Bystřice nad Pernštejnem, okr. Žďár nad Sázavou, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Od 13.03.2019 07:00 Do 31.05.2019 23:59, Částečná uzavírka ul. Zahradní, Bystřice nad Pernštejnem. Provoz řízen SSZ., Vydal: Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Bystřice nad Pernštejnem
Dopravní uzavírky a omezenízúžené jízdní pruhy od: 12.03.2019 07:00:00do: 31.05.2019 20:00:00
nám. Rabína Ingbera, mezi křižovatkami ulic Subakova a Havlíčkovo nábř., Třebíč, okr. Třebíč, zúžené jízdní pruhy, Od 12.03.2019 07:00 Do 31.05.2019 20:00, umístění kontejneru na MK, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Práce na silnicistavební práce kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem od: 14.03.2019 06:00:00do: 01.04.2019 23:59:00
silnice I/3, Miličín - Lažany, okr. Benešov, stavební práce, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Od 14.03.2019 06:00 Do 01.04.2019 23:59, částečná uzavírka sil I/3, Milíčín - začátek dálnice D3, okr. Benešov- oprava komunikace, kyvadlový provoz s řízením SSZ, respektive pověřenými zaměstnanci ručně., Vydal: Krajský úřad Středočeského kraje
okres: Benešov, obec: Miličín
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, levý jízdní pruh uzavřen zúžená vozovka na dva jízdní pruhy od: 09.03.2019 06:15:00do: 07.07.2019 23:59:00
D1, mezi km 22.3 a 21.6, ve směru Praha, práce na silnici, levý jízdní pruh uzavřen, zúžená vozovka na dva jízdní pruhy, Od 09.03.2019 06:15 Do 07.07.2019 23:59
okres: Praha-východ, obec: Mirošovice
Dopravní uzavírky a omezení(zpráva zrušena) od: 10.03.2019 13:50:00do: 24.03.2019 12:16:50
D1, mezi km 65.8 a 56.4, ve směru Praha, práce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, provoz převeden do protisměru, Od 10.03.2019 13:50 Do 24.03.2019 18:00, „D1 – modernizace, úsek 07, EXIT 56 Soutice – EXIT 66 Loket. Provoz ve směru na Prahu bude veden v režimu 2/2 nebo v režimu 1/1+2.
okres: Benešov, obec: Loket
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy od: 10.03.2019 12:00:00do: 07.07.2019 23:59:00
D1, mezi km 21.14 a 22,03, ve směru Bohumín – PL, práce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, Od 10.03.2019 12:00 Do 07.07.2019 23:59, Pozor!, Modernizace D1 - úsek 02 Mirošovice - Hvězdonice, provoz veden ve dvou zúžených jízdních pruzích
okres: Praha-východ, obec: Mirošovice
Dopravní uzavírky a omezení(zpráva zrušena) od: 10.03.2019 14:00:00do: 24.03.2019 11:33:10
D1, mezi km 56.4 a 62.7, ve směru Bohumín – PL, práce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, Od 10.03.2019 14:00 Do 24.03.2019 18:00, Pozor!, Modernizace D1, úsek 07, EXIT 56 Soutice - EXIT 66 Loket. Provoz veden v režimu 2/2 nebo 2+1/1.
okres: Benešov, obec: Soutice
Dopravní uzavírky a omezení(zpráva zrušena) od: 23.03.2019 06:00:00do: 24.03.2019 11:33:03
D1, mezi km 62.7 a 66, ve směru Bohumín – PL, práce na silnici, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, Od 23.03.2019 06:00 Do 24.03.2019 18:00, Pozor!, Změna přechodné úpravy provozu v souvislosti s akcí "D1 - modernizace, úsek 07, EXIT 56 Soutice - EXIT 66 Loket. Provoz veden v jednom jízdním pruhu.
okres: Benešov, obec: Bernartice
Dopravní uzavírky a omezenízúžené jízdní pruhy od: 14.03.2019 07:00:00do: 31.12.2019 20:00:00
ulice Blahoslavova, Třebíč, okr. Třebíč, zúžené jízdní pruhy, Od 14.03.2019 07:00 Do 31.12.2019 20:00, Blahoslavova před č.p. 88/19 - umístění předzahrádky na místní komunikaci, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Práce na silnicistavební práce kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem od: 15.03.2019 00:00:00do: 30.06.2019 23:59:00
silnice I/34l, I/19, v katastru obce Pohled, okr. Havlíčkův Brod, stavební práce, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Od 15.03.2019 00:00 Do 30.06.2019 23:59, částečná uzavírka silnice I/34I v délce 125m a silnice I/19 v délce 300m, v prostoru křižovatky silnice I/34I se silnicí I/19 Havlíčkův Brod – Pohled., Objížďka - bez rozlišení: , Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Havlíčkův Brod, obec: Pohled
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy od: 17.03.2019 18:12:00do: 07.07.2019 23:59:00
D1, mezi km 22.4 a 29.1, ve směru Bohumín – PL, práce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, Od 17.03.2019 18:12 Do 07.07.2019 23:59, Modernizace D1 - úsek 02 Mirošovice - Hvězdonice, provoz veden ve dvou zúžených jízdních pruzích v režimu 2+1/1.
okres: Praha-východ, obec: Hrusice
Práce na silnicistavební práce kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem od: 19.03.2019 08:00:00do: 31.05.2019 23:59:00
ulice Ke Křišťálovu, ulice Na Klínkách, Náměšť nad Oslavou, okr. Třebíč, stavební práce, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Od 19.03.2019 08:00 Do 31.05.2019 23:59, Vydal: Městský úřad Náměšť nad Oslavou
okres: Třebíč, obec: Náměšť nad Oslavou
Dopravní uzavírky a omezení(zpráva zrušena) od: 23.03.2019 06:15:00do: 24.03.2019 12:05:12
D1, mezi km 66.8 a 62.4, ve směru Praha, práce na silnici, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, Od 23.03.2019 06:15 Do 24.03.2019 18:00, změna přechodné úpravy provozu z důvodu částečné uzavírky dálnice D1 v souvislosti s akcí „D1 – modernizace, úsek 07, EXIT 56 Soutice – EXIT 66 Loket. Provoz ve směru na Prahu bude veden v jednom jízdním pruhu (nebo ve dvou jízdních pruzích).
okres: Benešov, obec: Loket
Nebezpečné překážkypomalu jedoucí vozidlo údržby levý jízdní pruh uzavřen od: 23.03.2019 23:45:00do: 24.03.2019 04:00:00
D1, mezi km 13 a 16, ve směru Bohumín – PL, pomalu jedoucí vozidlo údržby, levý jízdní pruh uzavřen, Od 23.03.2019 23:45 Do 24.03.2019 04:00, úklid odpadků a čištění vozovek, zdroj: ŘSD
okres: Praha-východ, obec: Říčany
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy provoz převeden do protisměru, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy od: 23.03.2019 06:45:00do: 25.03.2019 18:00:00
D1, mezi km 29.6 a 26.8, ve směru Praha, práce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, provoz převeden do protisměru, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, Od 23.03.2019 06:45 Do 25.03.2019 18:00, Modernizace D1 - úsek 02 Mirošovice - Hvězdonice. Provoz v režimu 1+1/2. Jeden protisměrný a jeden krajnicí směr Praha.
okres: Benešov, obec: Vranov


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33   Jihlava © 2002–2007 webmaster@kr-vysocina.cz