Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina

Velká mapa

UZAVÍRKY A OMEZENÍ

Dopravní události
Práce na silnicipráce na údržbě mostu provoz převeden do protisměru, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh od: 03.04.2018 00:00:00do: 30.09.2018 23:59:00
silnice I/38, v katastru obce Jihlava, okr. Jihlava, práce na údržbě mostu, provoz převeden do protisměru, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, Od 03.04.2018 00:00 Do 30.09.2018 23:59, Částečná uzavírka silnice první třídy I/38 z důvodu rekonstrukce mostů na silnici I/38, provoz převeden do druhého jízdního pásu a veden v režimu 1+1., Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Jihlava, obec: Jihlava
Práce na silnicistavební práce kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem od: 05.04.2018 00:00:00do: 31.10.2018 23:59:00
silnice I/38, v katastru obce Markvartice, okr. Jihlava, stavební práce, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Od 05.04.2018 00:00 Do 31.10.2018 23:59, Výstavba okružní křižovatky, I/38 Jihlava Znojmo - provoz řízen semafory, I/23 Telč - Třebíč od 5.4. uzavřena, objízdná trasa: Stará Říše-Hladov-Želetava-Římov-Stařeč-Třebíč, Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Jihlava, obec: Markvartice
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno, práce na silnici od: 15.08.2018 00:00:00do: 30.10.2018 23:59:00
silnice III/4062 - ulice Telečská, Jihlava, okr. Jihlava, uzavřeno, práce na silnici, Od 15.08.2018 00:00 Do 30.10.2018 23:59, z důvodu rekonstrukce silnice; Obousměrná objížďková trasa pro veškerý provoz bude vedena takto: z křiž. MK ul. Ke Skalce a MK Seifertova v Jihlavě: po MK ul. Ke Skalce – VLEVO na sil. II/602 – po sil. II/602 směr Pelhřimov na okruž. křiž. II/602 s II/406 obec Kostelec, Salavice - VLEVO na sil. III/4062 – do místních částí statutárního města Jihlavy Popice, Vysoká a Pístov a zpět. Délka objízdné trasy 12,5 km. Vozidla z a do uzavírce přilehlých hromadných garáží budou propuštěna po mostním provizoriu do prvního garážového vjezdu, což bude vhodným způsobem uvedeno na dodatkové tabulce E13 pod zákazovou dopravní značkou!! Ostatní vjezdy do garážových vjezdů ze sil. III/4062 budou uzavřené a neprůjezdné. , Objížďka - pro autobusovou dopravu, BUS MHD: silnice II/602 (ulice Žižkova) - silnice III/4062, Jihlava, okr. Jihlava, přes: silnice II/523 (ulice Hradební), ulice Znojemská, komunikace (Rančířov), Jihlava, Vydal: Magistrát města Jihlavy
okres: Jihlava, obec: Jihlava
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno, práce na silnici uzavřeno, práce na silnici od: 02.07.2018 07:00:00do: 30.10.2018 23:59:00
silnice III/4062, Jihlava, okr. Jihlava, uzavřeno, práce na silnici, Od 02.07.2018 07:00 Do 30.10.2018 23:59, uzavírka úseku silnice III/4062 pro veškerá vozidla z důvodu rekonstrukce silnice včetně podkladních vrstev. Délka uzavírky: cca 0,520 km. Obousměrná objížďková trasa pro veškerý provoz mimo vozidel z přilehlých hromadných garáží bude vedena takto: z křiž. MK ul. Ke Skavce a MK Seifertova v Jihlavě: po MK ul. Ke Skalce – VLEVO na sil. II/602 – po sil. II/602 směr Pelhřimov na okruž. křiž. II/602 s II/406 obec Kostelec, Salavice - VLEVO na sil. III/4062 – místní části statutárního města Jihlavy Popice, Pístov a zpět. Délka objízdné trasy 12,5 km. Vozidla z a do přilehlých hromadných garáží budou propuštěna po mostním provizoriu, což bude vhodným způsobem uvedeno na dodatkové tabulce E13 pod zákazovou dopravní značkou!, Vydal: Magistrát města Jihlavy
okres: Jihlava, obec: Jihlava
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno uzavřeno od: 09.07.2018 10:00:00do: 31.10.2018 23:59:00
silnice I/23, Markvartice, okr. Jihlava, uzavřeno, stavební práce, Od 09.07.2018 10:00 Do 31.10.2018 23:59, Úplná uzavírka silnice I/23 v km cca 75,730 – 75,790 v obci Markvartice propustek, důvod uzavírky: provádění stavby „I/23 Markvartice, rekonstrukce propustku“, Navržená objízdná trasa pro veškerý provoz bude vedena od křižovatky silnic I/38 a I23 po silnici I/38 až na křižovatku se silnicí II/407, dále po silnici II/407 až do obce Stará Říše. Délka objízdné trasy je cca 6,6 km. , Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Jihlava, obec: Markvartice
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno, práce na silnici od: 19.09.2018 00:00:00do: 21.09.2018 23:59:00
silnice II/402, Kněžice, okr. Jihlava, uzavřeno, práce na silnici, Od 19.09.2018 00:00 Do 21.09.2018 23:59, z důvodu rekonstrukce silnice včetně podkladních vrstev, Objížďka - pro vozidla do 3,5 t : Osobní automobily z křiž. sil. II/405 a II/402: po sil. II/405 do města Brtnice – VLEVO – po sil. II/403 – VLEVO – po sil. III/4025 do obce Kněžice a zpět. Délka objízdné trasy 9,5 km. Nákladní automobily nad 3,5t z křiž. sil. II/405 a II/402: po sil. II/405 do města Brtnice, Jihlavy – VLEVO – po sil. II/523 ul. Znojemské – VLEVO – sil. I/38 obec Rančířov, Čížov, Vílanec, Suchá, Prostředkovice, Stonařov – VLEVO - po sil. II/402 do obce Kněžice a zpět. Délka objízdné trasy 36,9 km , Objížďka - pro vozidla nad 3,5 tun: Nákladní automobily nad 3,5t z křiž. sil. II/405 a II/402: po sil. II/405 do města Brtnice, Jihlavy – VLEVO – po sil. II/523 ul. Znojemské – VLEVO – sil. I/38 obec Rančířov, Čížov, Vílanec, Suchá, Prostředkovice, Stonařov – VLEVO - po sil. II/402 do obce Kněžice a zpět. Délka objízdné trasy 36,9 km., Vydal: Magistrát města Jihlavy
okres: Jihlava, obec: Kněžice
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno, práce na silnici od: 10.09.2018 07:00:00do: 31.10.2018 23:59:00
silnice II/405, (ulice 5. května,ulice Široká), Brtnice, okr. Jihlava, uzavřeno, práce na silnici, Od 10.09.2018 07:00 Do 31.10.2018 23:59, z důvodu výstavby dopravního terminálu; , Objížďka - obousměrná 1): Osobní automobily z Brtnice do Okříšek (Zašovic): z Brtnice po sil. II/403 Jestřebí, Stonařov na křiž. sil. I/38 – VLEVO po sil. I/38 Dlouhá Brtnice – VLEVO na sil. III/4036 obec Brtnička, Opatov – sil. III/4028 obec Heraltice – VPRAVO sil. III/4057 Okříšky – nebo VLEVO sil. III/4056 Zašovice – případně VPRAVO po sil. II/405 obec Krahulov a rovně do Třebíče a zpět. Délka objízdné trasy 28,5 km., Objížďka - obousměrná 2): Osobní automobily z Jihlavy do Okříšek (Zašovic): z křiž. II/523 s II/405 po sil. II/523 v Jihlavě – dále po sil. I/38 Jihlava, Rančířov, Čížov, Vílanec, Suchá, Stonařov, Dlouhá Brtnice – VLEVO po sil. III/4036 Brtnička, Opatov – sil. III/4028 obec Heraltice – VPRAVO sil. III/4057 Okříšky – nebo VLEVO sil. III/4056 Zašovice – případně VPRAVO po sil. II/405 obec Krahulov a rovně do Třebíče a zpět. Délka objízdné trasy 42,5 km, Objížďka - jednosměrná: Osobní automobily z Jihlavy do Třebíče po sil. I. tř.: z křiž. II/523 s II/405 po sil. II/523 v Jihlavě – dále po sil. I/38 Jihlava, Rančířov, Čížov, Vílanec, Suchá, Stonařov, Dlouhá Brtnice, Hladov – křiž. se sil. I/23 (Kasárna) - VLEVO po sil. I/23 obce Předín, Štěměchy, Markvartice, Červená hospoda – rovně do Třebíče. Délka objízdné trasy 42,5 km., Objížďka - pro vozidla nad 7,5 tun: Nákladní automobily nad 7,5 t z Brtnice do Jihlavy a Třebíče (Okříšek): z Brtnice po sil. II/405 do Jihlavy na křiž. II/523 s II/405 – VLEVO po sil. II/523 v Jihlavě – dále VLEVO po sil. I/38 Jihlava, Rančířov, Čížov, Vílanec, Suchá, Stonařov, Dlouhá Brtnice, Hladov křiž. se sil. I/23 (Kasárna) - VLEVO po sil. I/23 obce Předín, Štěměchy, Markvartice, Červená hospoda – VPRAVO do Třebíče – (délka objízdné trasy 42,5 km) nebo VLEVO obec Krahulov, Petrovice, Okříšky – (délka objízdné trasy 55 km), Objížďka - pro vozidla nad 7,5 tun: Nákladní automobily nad 7,5 t z Třebíče do Jihlavy (Brtnice): z křiž. I/23 s II/410 v Třebíči po sil. II/410 obec Stařeč, Rokytnice nad Rokytnou, Želetava na křiž. se sil. I/38 – VPRAVO po sil. I/38 (Kasárna), Hladov, Dlouhá Brtnice, Stonařov, Suchá, Vílanec, Čížov, Rančířov, Jihlava – VPRAVO po sil. II/405 do Brtnice. Délka objízdné trasy 51,0 km., Vydal: Magistrát města Jihlavy
okres: Jihlava, obec: Brtnice
Práce na silnicioprava povrchu vozovky kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem od: 17.09.2018 07:00:00do: 11.10.2018 23:59:00
silnice II/406, Kostelec, okr. Jihlava, oprava povrchu vozovky, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Od 17.09.2018 07:00 Do 11.10.2018 23:59, z důvodu opravy povrchu vozovky silnice II/406 v úseku stoupání a klesání před obcí Kostelec u Jihlavy (kostelecký kopec) vždy jen polovina vozovky. Objížďková trasa nebude vyznačena, provoz bude střídavě řídit SSZ., Vydal: Magistrát města Jihlavy
okres: Jihlava, obec: Kostelec
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, levý jízdní pruh uzavřen od: 19.09.2018 19:00:00do: 20.09.2018 06:00:00
D1, mezi km 113.25 a 118.25, ve směru Bohumín – PL, práce na silnici, levý jízdní pruh uzavřen, Od 19.09.2018 19:00 Do 20.09.2018 06:00, Pozor!, Údržba povrchové kanalizace, zdroj: ŘSD
okres: Jihlava, obec: Jihlava
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, levý jízdní pruh uzavřen od: 19.09.2018 20:21:00do: 20.09.2018 05:00:00
D1, mezi km 113.8 a 113.2, ve směru Praha, práce na silnici, levý jízdní pruh uzavřen, Od 19.09.2018 20:21 Do 20.09.2018 05:00, , údržba a opravy svodidel, zdroj: ŘSD
okres: Jihlava, obec: Jihlava


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33   Jihlava © 2002–2007 webmaster@kr-vysocina.cz