Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina

Velká mapa

UZAVÍRKY A OMEZENÍ

Dopravní události
Omezení provozu a zákazyomezení od: 25.10.2016 07:00:00do: 30.09.2017 20:00:00
místní komunikace, Třebíč, okr. Třebíč, omezení, Od 25.10.2016 07:00 Do 30.09.2017 20:00, uzavírka chodníku z důvodu bouracích prací objektu (CH bude uzavřen po nezbytně nutnou dobu při demoličních pracích - práce budou realizovány tak, aby zůstal jeden jízdní pruh), Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezenízúžené jízdní pruhy od: 01.12.2016 07:00:00do: 31.05.2017 20:00:00
ulice Nerudova, mezi křižovatkami ulic Vaňkovo nám. a Hálkova, Třebíč, okr. Třebíč, zúžené jízdní pruhy, Od 01.12.2016 07:00 Do 31.05.2017 20:00, před č.p. 353/2 - chodník uzavřen, částečné omezení MK, umístění kontejneru, stavební mechanizace, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Omezení provozu a zákazyomezení od: 13.03.2017 08:00:00do: 31.07.2017 20:00:00
ulice Jungmannova, Třebíč, okr. Třebíč, omezení, Od 13.03.2017 08:00 Do 31.07.2017 20:00, uzavírka chodníku z důvodu umístění stavebního lešení - restaurování fasády, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Omezení provozu a zákazyomezení stavební práce od: 13.03.2017 08:00:00do: 30.06.2017 20:00:00
ulice Sokolská, Moravské Budějovice, okr. Třebíč, omezení, stavební práce, Od 13.03.2017 08:00 Do 30.06.2017 20:00, rekonstrukce plynovodu – uzavírka chodníků, Vydal: Městský úřad Moravské Budějovice
okres: Třebíč, obec: Moravské Budějovice
Omezení provozu a zákazyomezení stavební práce od: 03.04.2017 07:00:00do: 07.06.2017 20:00:00
ulice Obránců míru, Třebíč, okr. Třebíč, omezení, stavební práce, Od 03.04.2017 07:00 Do 07.06.2017 20:00, Třebíč, ul. Obránců míru před č.p. 489 - uzavírka parkovacích stání - výstavba lodžií., Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezenízúžené jízdní pruhy stavební práce od: 01.05.2017 07:00:00do: 30.05.2017 20:00:00
ulice Myslbekova, Třebíč, okr. Třebíč, zúžené jízdní pruhy, stavební práce, Od 01.05.2017 07:00 Do 30.05.2017 20:00, Třebíč - uzavírky CH, dopravní omezení na MK I. et.: Aug. Kratochvíla před č.p. 476-477, M. Gorkého od č.p. 555-544, Kyjevská před pozemkem parc. č. 1303/86, Školní před č.p. 597 (zde doba realizace pouze 3 dny z uvedeného termínu) termín 1.4.-30.4.2017 výkopy CH:uzavřeny, dopravní omezení na MK, zapravení do 15.5.2017 II. et.: Myslbekova před č.p. 461-466, Trnavská, Aug. Kratochvíla před č.p. 471-475 termín 1.5.-31.5.2017 výkopy CH:uzavřeny, dopravní omezení na MK, zapravení do 15.6.2017 - výkopové práce: plynovodní přípojka, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno oprava povrchu vozovky od: 05.04.2017 06:00:00do: 30.06.2017 20:00:00
silnice II/361, Jaroměřice nad Rokytnou - Příštpo, okr. Třebíč, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 05.04.2017 06:00 Do 30.06.2017 20:00, úplná uzavírka silnice č. II/361 v úseku od křiž. se sil.č. II/152 po začátek obce Příštpo o celkové délce cca 2,8 km z důvodu provádění souvislé opravy vozovkového souvrství., Objížďka - obousměrná, všechna vozidla: od uzavřeného úseku po sil.č. II/152 přes Jaroměřice nad Rok. do Moravských Budějovic, odtud po sil.č. III/4118 a po sil.č. I/38 směrem na Znojmo ke křiž. se sil. III/400 a po této silnici přes Zvěrkovice a Hostim do Rozkoše a dále po sil.č. II/361 do Příštpa, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Příštpo
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 24.04.2017 07:10:00do: 30.06.2017 23:59:00
silnice I/23 (ulice Bráfova tř.), Třebíč, okr. Třebíč, uzavřeno, stavební práce, Od 24.04.2017 07:10 Do 30.06.2017 23:59, Uzavírka průtahu města, ul. Bráfova. Objížďka pro vozidla do 7,5 t na území města, nad 7,5 tuny: Třebíč > Jaroměřice nad Rokytnou > Moravské Budějovice > Želetava., Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Práce na silnicistavební práce zúžené jízdní pruhy od: 30.04.2017 20:00:00do: 31.05.2017 20:00:00
místní komunikace, Třebíč, okr. Třebíč, stavební práce, zúžené jízdní pruhy, Od 30.04.2017 20:00 Do 31.05.2017 20:00, Třebíč, Žerotínovo nám. - uzavírka schodiště, části MK + parkovacích stání - provádění stavebních prací, umístění skládky stavebního materiálu v rámci akce "Třebíč most ev. č. 351-024", Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Výstražné zprávyobecné ohrožení zúžené jízdní pruhy od: 09.05.2017 20:00:00do: 18.06.2017 20:00:00
místní komunikace, Třebíč, okr. Třebíč, obecné ohrožení, zúžené jízdní pruhy, Od 09.05.2017 20:00 Do 18.06.2017 20:00, parkovací stání - akce: výstavba lodžií; umístění pracovních vozidel . Omezena příjezdová MK na veř. parkoviště a uzavřeno část parkovacích stání., Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno, práce na silnici od: 15.05.2017 10:00:00do: 26.05.2017 20:00:00
silnice III/15239, Myslibořice, okr. Třebíč, uzavřeno, práce na silnici, Od 15.05.2017 10:00 Do 26.05.2017 20:00, úplná uzavírka silnice č. III/15239 v obci Myslibořice z důvodu provádění opravy povrchu silnice. , Objížďka - obousměrná, všechna vozidla: od uzavřeného úseku po silnici č. II/152 a po sil.č. III/15234 zpět do obce a k uzavřenému úseku., Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Myslibořice
Omezení provozu a zákazyomezení od: 23.05.2017 07:00:00do: 31.07.2017 20:00:00
místní komunikace, Třebíč, okr. Třebíč, omezení, Od 23.05.2017 07:00 Do 31.07.2017 20:00, uzavírka části parkoviště: zajištění bezpečnosti v rámci bouracích pracích, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33   Jihlava © 2002–2007 webmaster@kr-vysocina.cz