Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina

Velká mapa

UZAVÍRKY A OMEZENÍ

Dopravní události
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno od: 20.05.2015 00:00:00do: 31.12.2035 23:59:00
místní komunikace, Třebíč, okr. Třebíč, uzavřeno, Od 20.05.2015 00:00 Do 31.12.2035 23:59
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezenízúžené jízdní pruhy od: 08.03.2016 07:00:00do: 31.08.2016 20:00:00
ulice Tomáše Bati, Třebíč, okr. Třebíč, zúžené jízdní pruhy, Od 08.03.2016 07:00 Do 31.08.2016 20:00, zábor jízdního pruhu na místní komunikaci (umístění stavebního jeřábu, obslužných vozidel), Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezenízúžené jízdní pruhy od: 08.03.2016 07:00:00do: 20.12.2016 20:00:00
ulice Blahoslavova, Třebíč, okr. Třebíč, zúžené jízdní pruhy, Od 08.03.2016 07:00 Do 20.12.2016 20:00, umístění stavebního lešení (rekonstrukce objektu), Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezenízúžené jízdní pruhy od: 01.04.2016 07:00:00do: 30.09.2016 20:00:00
ulice L. Pokorného, mezi křižovatkami ulic Tiché nám. a Stinná, Třebíč, okr. Třebíč, zúžené jízdní pruhy, Od 01.04.2016 07:00 Do 30.09.2016 20:00, umístění restaurační letní předzahrádky na MK, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Práce na silnicipráce na údržbě mostu kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem od: 04.04.2016 09:00:00do: 31.10.2016 23:59:00
silnice I/23, Vladislav, okr. Třebíč, práce na údržbě mostu, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Od 04.04.2016 09:00 Do 31.10.2016 23:59, Oprava mostu, střídavý jednosměrný provoz., Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Třebíč, obec: Vladislav
Dopravní uzavírky a omezenízúžené jízdní pruhy od: 02.04.2016 07:00:00do: 01.10.2016 20:00:00
místní komunikace, Třebíč, okr. Třebíč, zúžené jízdní pruhy, Od 02.04.2016 07:00 Do 01.10.2016 20:00, umístění restaurační předzahrádky na MK, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezenízúžené jízdní pruhy od: 28.04.2016 07:00:00do: 27.10.2016 20:00:00
ulice L. Pokorného, mezi křižovatkami ulic Stinná a Subakova, Třebíč, okr. Třebíč, zúžené jízdní pruhy, Od 28.04.2016 07:00 Do 27.10.2016 20:00, umístění restaurační předzahrádky na MK, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezenízúžená vozovka na jeden jízdní pruh od: 06.05.2016 07:00:00do: 05.11.2016 22:00:00
ulice Havlíčkovo nábř., Třebíč, okr. Třebíč, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, Od 06.05.2016 07:00 Do 05.11.2016 22:00, umístění předzahrádky na MK, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Práce na silnicistavební práce kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem od: 23.05.2016 07:00:00do: 31.10.2016 23:59:00
silnice I/23, Náměšť nad Oslavou - Kralice nad Oslavou, okr. Třebíč, stavební práce, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Od 23.05.2016 07:00 Do 31.10.2016 23:59, Oprava vozovky v několika etapách, provoz řízen semafory, Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Třebíč, obec: Kralice nad Oslavou
Práce na silnicioprava povrchu vozovky kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem od: 07.07.2016 08:00:00do: 24.10.2016 23:59:00
silnice III/39218, Slavětice - Kramolín, okr. Třebíč, oprava povrchu vozovky, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Od 07.07.2016 08:00 Do 24.10.2016 23:59, částečná uzavírka silnice č. III/39218 v úseku hráze Dalešické přehrady o celkové délce cca 310 m z důvodu provádění stavebních prací v rámci akce: „Oprava silnice na koruně hráze elektrárny Dalešice“, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Kramolín
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno, práce na silnici od: 18.07.2016 08:00:00do: 31.08.2016 23:59:00
silnice III/4027, Předín, okr. Třebíč, uzavřeno, práce na silnici, Od 18.07.2016 08:00 Do 31.08.2016 23:59, z důvodu provádění stavebních prací. , Objížďka - obousměrná, všechna vozidla: obousměrně od uzavřeného úseku po silnici č. III/4026 do Opatova a odtud po sil.č. III/4028 ke křiž. se sil.č. III/4027, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Předín
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno od: 20.07.2016 00:00:00do: 31.10.2016 23:59:00
místní komunikace, Vladislav, okr. Třebíč, uzavřeno, Od 20.07.2016 00:00 Do 31.10.2016 23:59, Pozor!, Na ulici není možné odbočit ze silnice I/23 z důvodu instalace zábran, které tu budou po dobu rekonstrukce mostu o cca 200 m dále.
okres: Třebíč, obec: Vladislav
Dopravní uzavírky a omezenízúžené jízdní pruhy od: 26.07.2016 07:00:00do: 31.08.2016 23:59:00
ulice L. Pokorného, mezi křižovatkami ulic Stinná a Subakova, Třebíč, okr. Třebíč, zúžené jízdní pruhy, Od 26.07.2016 07:00 Do 31.08.2016 23:59, umístění kontejneru, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Práce na silnicioprava povrchu vozovky kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem od: 08.08.2016 07:00:00do: 07.09.2016 20:00:00
silnice II/399, Okarec - Třesov, okr. Třebíč, oprava povrchu vozovky, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Od 08.08.2016 07:00 Do 07.09.2016 20:00, oprava silnice II/399 v km 12,500 - 15,965, pohyblivé pracovní místo o maximální délce 30 m, Vydal: Městský úřad Náměšť nad Oslavou
okres: Třebíč, obec: Třesov
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno od: 25.08.2016 11:01:00do: 31.08.2016 23:59:00
silnice I/23, v katastru obce Vladislav, okr. Třebíč, uzavřeno, Od 25.08.2016 11:01 Do 31.08.2016 23:59, havárie - sesuv sklaního svahu. Nyní probíhá jeho sanace. Objízdná trasa vyznačena po sil. II/351 a II/401.
okres: Třebíč, obec: Vladislav


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33   Jihlava © 2002–2007 webmaster@kr-vysocina.cz