Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina

Velká mapa

Dopravní události
Omezení rozměrů a hmotnostidočasné omezení výšky od: 24.03.2015 00:00:00do:
silnice III/36075 (ulice Nádražní), okr. Třebíč, dočasné omezení výšky, Od 24.03.2015 00:00 Do 31.12.2055 23:59, omezený průjezd na ul. Nádražní - průjezdná výška pouze 3m!
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Sjízdnost vozovkyneprůjezdné pro těžká vozidla od: 01.04.2015 00:00:00do: 31.12.2035 23:59:00
komunikace, u obce Račerovice, okr. Třebíč, neprůjezdné pro těžká vozidla, Od 01.04.2015 00:00 Do 31.12.2035 23:59, nezpevněná komunikace mezí obcí Račerovice a sil. III/35114.
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno od: 20.05.2015 00:00:00do: 31.12.2035 23:59:00
místní komunikace, Třebíč, okr. Třebíč, uzavřeno, Od 20.05.2015 00:00 Do 31.12.2035 23:59
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Omezení provozu a zákazyuzavřeno pro těžká nákladní vozidla od: 06.11.2015 00:00:00do:
silnice II/602, Lavičky - Velké Meziříčí, okr. Žďár nad Sázavou, uzavřeno pro těžká nákladní vozidla, Od 06.11.2015 00:00 Do 31.12.2055 23:59, stanovení místní úpravy provozu na silnici II/602 v k.ú. Velké Meziřičí a v k.ú. Lavičky, vyloučení TRANZITNÍ nákladní dopravy nad 12t. Zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, zamezení objíždění zpoplatněné trasy dálnice nákladními automobily.
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Lavičky
Dopravní uzavírky a omezeníopakované krátkodobé uzavírky od: 23.02.2016 00:00:00do: 31.12.2020 23:59:00
silnice III/03815, v katastru obce Pohled - v katastru obce Dlouhá Ves, okr. Havlíčkův Brod, opakované krátkodobé uzavírky, Od 23.02.2016 00:00 Do 31.12.2020 23:59, Krátkodobé uzavírky v časovém úseku do 30 minut, (cca 20x ročně) z důvodu provádění trhacích prací v kamenolomu., Objížďka - bez rozlišení: Z důvodu krátkých časových intervalů jednotlivých uzavírek nebyla objížďka stanovena., Vydal: Městský úřad Havlíčkův Brod
okres: Havlíčkův Brod, obec: Dlouhá Ves
Omezení provozu a zákazyuzavřeno pro těžká nákladní vozidla od: 01.06.2016 08:09:00do: 01.06.2030 08:09:00
silnice II/602 (ulice Karlov), Velké Meziříčí - Lavičky, okr. Žďár nad Sázavou, uzavřeno pro těžká nákladní vozidla, Od 01.06.2016 08:09 Do 01.06.2030 08:09, stanovení místní úpravy provozu na silnici II/602 v k.ú. Velké Meziřičí a v k.ú. Lavičky, vyloučení TRANZITNÍ nákladní dopravy nad 12t. Zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, zamezení objíždění zpoplatněné trasy dálnice nákladními automobily.
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Lavičky
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh levý jízdní pruh uzavřen od: 16.08.2016 08:00:00do: 06.05.2017 23:59:00
D35, mezi km 296.2 a 295.4, ve směru Mohelnice, práce na silnici, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, levý jízdní pruh uzavřen, Od 16.08.2016 08:00 Do 06.05.2017 23:59, částečná uzavírka dálnice D35 v rámci stavby „Dálnice D1 stavba 0137 Přerov – Lipník“ Po celou dobu provádění prací je MÚK Lipník nad Bečvou (EXIT 296) ve všech směrech otevřená., Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Přerov, obec: Lipník nad Bečvou
Omezení provozu a zákazyomezení od: 25.10.2016 07:00:00do: 30.09.2017 20:00:00
místní komunikace, Třebíč, okr. Třebíč, omezení, Od 25.10.2016 07:00 Do 30.09.2017 20:00, uzavírka chodníku z důvodu bouracích prací objektu (CH bude uzavřen po nezbytně nutnou dobu při demoličních pracích - práce budou realizovány tak, aby zůstal jeden jízdní pruh), Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh od: 19.11.2016 08:00:00do: 31.10.2019 23:59:00
D3, mezi km 79.2 a 78.4, ve směru Benešov, práce na silnici, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, Od 19.11.2016 08:00 Do 31.10.2019 23:59, uzavírka z důvodu nedokončené stavby D3 0306/II
okres: Tábor, obec: Tábor
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, provoz převeden do protisměru zúžená vozovka na jeden jízdní pruh od: 19.11.2016 08:00:00do: 31.10.2019 23:59:00
D3, mezi km 78.4 a 79.2, ve směru České Budějovice, práce na silnici, provoz převeden do protisměru, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, Od 19.11.2016 08:00 Do 31.10.2019 23:59, uzavírka z důvodu nedokončené stavby D3 0306/II, provoz převeden do protisměrného pásu, v něm doprava vedena v režimu 1+1
okres: Tábor, obec: Tábor
Dopravní uzavírky a omezenízúžená vozovka na jeden jízdní pruh neprůjezdný levý jízdní pruh od: 19.11.2016 17:11:00do: 31.12.2018 17:11:00
D3, mezi km 62,7 a 62.5, ve směru Benešov, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, neprůjezdný levý jízdní pruh, Od 19.11.2016 17:11 Do 31.12.2018 17:11, Ukončení dálnice, pokračování na I/3.
okres: Benešov, obec: Mezno
Dopravní uzavírky a omezenízúžené jízdní pruhy od: 01.12.2016 07:00:00do: 31.05.2017 20:00:00
ulice Nerudova, mezi křižovatkami ulic Vaňkovo nám. a Hálkova, Třebíč, okr. Třebíč, zúžené jízdní pruhy, Od 01.12.2016 07:00 Do 31.05.2017 20:00, před č.p. 353/2 - chodník uzavřen, částečné omezení MK, umístění kontejneru, stavební mechanizace, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezenízúžené jízdní pruhy od: 09.12.2016 07:00:00do: 31.10.2017 20:00:00
ulice Tiché nám., Třebíč, okr. Třebíč, zúžené jízdní pruhy, Od 09.12.2016 07:00 Do 31.10.2017 20:00, Třebíč MK Tiché nám. před č.p. 3/5 - umístění restaurační předzahrádky (posezení), Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Práce na silnicistavební práce zúžené jízdní pruhy od: 15.12.2016 20:00:00do: 30.04.2017 20:00:00
místní komunikace, Třebíč, okr. Třebíč, stavební práce, zúžené jízdní pruhy, Od 15.12.2016 20:00 Do 30.04.2017 20:00, částečná uzavírka: umístění skládky st. materiálu, zařízení staveniště v rámci akce "Třebíč most ev. č. 351-024", Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 31.12.2016 20:00:00do: 29.06.2017 20:00:00
ulice Tomáše Bati, ulice Zámeček, Třebíč, okr. Třebíč, uzavřeno, stavební práce, Od 31.12.2016 20:00 Do 29.06.2017 20:00, umístění skládky stavebního materiálu, jeho manipulace v rámci akce "Hotelová škola Třebíč - přístavba tělocvičny", Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh od: 20.01.2017 09:00:00do: 30.09.2017 20:00:00
D3, km 103.6, ve směru České Budějovice - silnice I/3, v katastru obce Veselí nad Lužnicí, okr. Tábor, práce na silnici, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, Od 20.01.2017 09:00 Do 30.09.2017 20:00, č.j. 14/2017-120-SSU/12 . Doprava ve směru České Budějovice bude v km cca 103,7 svedena do jednoho jízdního pruhu a dále bude pokračovat nově vybudovaným pravým pásem dálnice D3 v režimu 1+1 do km 107,8 kde bude plynule převedena na silnici I/3.
okres: Tábor, obec: Veselí nad Lužnicí
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh práce na silnici, provoz převeden do protisměru od: 20.01.2017 09:00:00do: 30.09.2017 20:00:00
silnice I/3, v katastru obce Veselí nad Lužnicí, okr. Tábor - D3, km 103.6, ve směru Benešov, práce na silnici, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, práce na silnici, provoz převeden do protisměru, Od 20.01.2017 09:00 Do 30.09.2017 20:00, č.j. 14/2017-120-SSU/12. Doprava ve směru Praha bude v km cca 107,8 plynule převedena ze silnice I/3 na nově vybudovaný pravý pás dálnice D3, ve kterém bude v režimu 1+1 pokračovat do km cca 104,0 kde bude přes přejezd středního dělícího pásu převedena na levý pás a dále bude pokračovat bez omezení.
okres: Tábor, obec: Veselí nad Lužnicí
Práce na silnicistavební práce zúžené jízdní pruhy od: 09.03.2017 09:00:00do: 15.05.2017 23:59:00
silnice II/128, Salačova Lhota, okr. Pelhřimov, stavební práce, zúžené jízdní pruhy, Od 09.03.2017 09:00 Do 15.05.2017 23:59, částečná uzavírka jednoho jízdního pruhu sil. II/128 v Salačově Lhotě, Vydal: Městský úřad Pacov
okres: Pelhřimov, obec: Salačova Lhota
Omezení provozu a zákazyomezení od: 01.01.2017 00:00:00do: 30.07.2017 23:59:00
silnice I/34, v katastru obce Ondřejov, okr. Pelhřimov, omezení, Od 01.01.2017 00:00 Do 30.07.2017 23:59, snížená rychlost v místě nově budované přeložky.
okres: Pelhřimov, obec: Ondřejov
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 22.02.2017 07:00:00do: 30.04.2017 20:00:00
ulice Sídliště Míru, Pacov, okr. Pelhřimov, uzavřeno, stavební práce, Od 22.02.2017 07:00 Do 30.04.2017 20:00, uzavírka MK v Pacově na Sídlišti Míru z důvodu napojení vodovodu v rámci stavby ZTV , Vydal: Městský úřad Pacov
okres: Pelhřimov, obec: Pacov
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 22.02.2017 07:00:00do: 30.04.2017 20:00:00
ulice Sídliště Míru, Pacov, okr. Pelhřimov, uzavřeno, stavební práce, Od 22.02.2017 07:00 Do 30.04.2017 20:00, uzavírka MK v Pacově na Sídlišti Míru z důvodu napojení vodovodu v rámci stavby ZTV , Vydal: Městský úřad Pacov
okres: Pelhřimov, obec: Pacov
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 01.03.2017 11:30:00do: 11.06.2017 23:59:00
ulice Švermova, Havlíčkův Brod, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, stavební práce, Od 01.03.2017 11:30 Do 11.06.2017 23:59, úplné uzavírky provozu v ulici Švermova z důvodu rekonstrukce komunikace v délce cca. 100m. Objízdná trasa není stanovena – jedná se o slepou komunikaci. Chodci budou upozorněni na uzavření chodníku v místě křižovatky přechodným dopravním značením umístěným u přechodů pro chodce., Vydal: Městský úřad Havlíčkův Brod
okres: Havlíčkův Brod, obec: Havlíčkův Brod
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 20.03.2017 07:00:00do: 30.06.2017 23:59:00
silnice III/3859, Bukov, okr. Žďár nad Sázavou, uzavřeno, stavební práce, Od 20.03.2017 07:00 Do 30.06.2017 23:59, Uzavírka silnice III/3859 v obci Bukov, Objížďka - bez rozlišení, pro veškerý parovoz: objížďka: - od místa uzavírky v Bukově po silnici III/3859 do Mitrova ke křižovatce s místní komunikací, dále po místní komunikaci do Strážku ke křižovatce se silnicí II/389, dále po silnici II/389 ke křižovatce se silnicí III/3853, dále po silnici III/3853 přes Dolní Rozsíčku do Dolní Rožínky ke křižovatce se silnicí II/385, dále po silnici II/385 ke křižovatce se silnicí III/3859, dále po silnici III/3859 do Bukova. Objížďka platí pro oba jízdní směry., Vydal: Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Bukov
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 01.03.2017 07:00:00do: 30.07.2017 20:00:00
ulice Truhlářská, ulice Eduarda Nikodéma, Pacov, okr. Pelhřimov, uzavřeno, stavební práce, Od 01.03.2017 07:00 Do 30.07.2017 20:00, uzavírka komunikací v Pacově - MK v ul. Truhlářské a ul. Eduarda Nikodéma a části veřejně přístupné ÚK v ul. Eduarda Nikodéma z důvodu provádění stavebních prací na stavbě ZTV - silniční propoj , Vydal: Městský úřad Pacov
okres: Pelhřimov, obec: Pacov
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno od: 05.03.2017 00:00:00do: 17.06.2017 23:59:00
silnice II/395, v katastru obce Velká Bíteš, okr. Žďár nad Sázavou, uzavřeno, Od 05.03.2017 00:00 Do 17.06.2017 23:59, Silnice č. II/395 na trase Velká Bíteš – Košíkov bude uzavřena v úseku podjezdu pod dálnicí v rámci stavby Modernizace dálnice D1. Délka uzavírky 200 m, Objížďka - bez rozlišení, dz: Po silnicích: I/37, II/399 a III/3991 v k.ú Košíkov a Velká Bíteš. , Vydal: Městský úřad Velké Meziříčí
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Velká Bíteš
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, levý jízdní pruh uzavřen zúžená vozovka na jeden jízdní pruh od: 04.03.2017 07:30:00do: 30.05.2017 18:00:00
D35, mezi km 235.6 a 242, ve směru Olomouc, práce na silnici, levý jízdní pruh uzavřen, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, Od 04.03.2017 07:30 Do 30.05.2017 18:00, v uvedeném úseku obousměrný provoz
okres: Olomouc, obec: Bílá Lhota
Omezení na příjezdových komunikacíchvjezd na dálnici uzavřen od: 04.03.2017 10:00:00do: 30.05.2017 23:59:00
D35 nájezd EXIT 240, ve směru Mohelnice, vjezd na dálnici uzavřen, Od 04.03.2017 10:00 Do 30.05.2017 23:59
okres: Šumperk, obec: Palonín
Omezení na výjezdových komunikacíchvýjezd z dálnice uzavřen od: 04.03.2017 10:00:00do: 30.05.2017 23:59:00
D35 sjezd EXIT 240, ve směru od Olomouce, výjezd z dálnice uzavřen, Od 04.03.2017 10:00 Do 30.05.2017 23:59
okres: Šumperk, obec: Palonín
Dopravní uzavírky a omezeníprovoz převeden do protisměru, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh práce na silnici od: 04.03.2017 10:00:00do: 30.05.2017 23:59:00
D35, mezi km 242 a 235.5, ve směru Mohelnice, provoz převeden do protisměru, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, práce na silnici, Od 04.03.2017 10:00 Do 30.05.2017 23:59, ve směru na Mohlenici je rovněž uzavřen nájezd i výjezd na Exitu 240 Loštice.
okres: Olomouc, obec: Bílá Lhota
Omezení na výjezdových komunikacíchvýjezd z dálnice uzavřen práce na silnici od: 05.03.2017 09:25:00do: 17.06.2017 23:59:00
D1, sjezd EXIT 168, ve směru Praha, výjezd z dálnice uzavřen, práce na silnici, Od 05.03.2017 09:25 Do 17.06.2017 23:59, částečná uzavírka dálnice D1 za účelem provádění stavby „D1 Modernizace – úsek 22, EXIT 162 Velká Bíteš – EXIT 168 Devět Křížů“, Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Brno-venkov, obec: Lesní Hluboké
Omezení na příjezdových komunikacíchvjezd na dálnici uzavřen od: 05.03.2017 09:25:00do: 17.06.2017 23:59:00
D1, nájezd EXIT 168, ve směru Praha, vjezd na dálnici uzavřen, Od 05.03.2017 09:25 Do 17.06.2017 23:59, částečná uzavírka dálnice D1 za účelem provádění stavby „D1 Modernizace – úsek 22, EXIT 162 Velká Bíteš – EXIT 168 Devět Křížů“, Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Brno-venkov, obec: Lesní Hluboké
Omezení na výjezdových komunikacíchvýjezd z dálnice uzavřen práce na silnici od: 05.03.2017 09:25:00do: 17.06.2017 23:59:00
D1, sjezd EXIT 162, ve směru Praha, výjezd z dálnice uzavřen, práce na silnici, Od 05.03.2017 09:25 Do 17.06.2017 23:59, částečná uzavírka dálnice D1 za účelem provádění stavby „D1 Modernizace – úsek 22, EXIT 162 Velká Bíteš – EXIT 168 Devět Křížů“, Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Velká Bíteš
Dopravní uzavírky a omezeníprovoz převeden do protisměru, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy od: 05.03.2017 09:25:00do: 17.06.2017 23:59:00
D1, mezi km 168.6 a 162.1, ve směru Praha, provoz převeden do protisměru, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, Od 05.03.2017 09:25 Do 17.06.2017 23:59, částečná uzavírka dálnice D1 za účelem provádění stavby „D1 Modernizace – úsek 22, EXIT 162 Velká Bíteš – EXIT 168 Devět Křížů“, Ve směru na Prahu je v úseku km 168,380 – 162,157 doprava svedena do protisměrného pásu dálnice, ve kterém je svedena do dvou zúžených pomocných pruhů. (Uspořádání zúžených jízdních pruhů : LJP = 2,5 m / PJP = 3,15 m), Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Brno-venkov, obec: Domašov
Práce na silnicistavební práce zúžená vozovka na dva jízdní pruhy zúžené jízdní pruhy od: 05.03.2017 09:25:00do: 17.06.2017 23:59:00
D1, mezi km 161.8 a 168.5, ve směru Bohumín – PL, stavební práce, zúžená vozovka na dva jízdní pruhy, zúžené jízdní pruhy, Od 05.03.2017 09:25 Do 17.06.2017 23:59, Modernizace D1 – úsek 22, EXIT 162 Velká Bíteš – EXIT 168 Devět Křížů“, Směrem na Brno uzavřen levý a část pravého jízdního pruhu od km 161,970 do km 168,4, Doprava svedena do dvou zúžených pomocných pruhů, za snížené rychlosti. (Uspořádání zúžených jízdních pruhů : LJP = 2,5 m / PJP = 3,15 m). V úseku zvýšené nebezpečí možné tvorby kolon., Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Brno-venkov, obec: Domašov
Omezení provozu a zákazymost uzavřen stavební práce od: 08.03.2017 07:30:00do: 22.09.2017 23:59:00
silnice II/352, v katastru obce Měšín, okr. Jihlava, most uzavřen, stavební práce, Od 08.03.2017 07:30 Do 22.09.2017 23:59, uzavírka úseku silnice II/352 u obce Měšín v místě mostního objektu ev.č. D1-150 v rámci modernizace dálnice D1., Objížďka - pro vozidla do 7,5 t , do 12 tun: přes: silnice III/3525 (Průmyslová zóna Střítež), Objížďka - pro vozidla nad X tun, nákladní vozidla nad 12 tun: přes: silnice I/38 (Jihlava), Štoky, silnice II/350, silnice II/348 (Střelecká), ulice Štocká, ulice Polenská, Dobronín, Polná, Vydal: Magistrát města Jihlavy
okres: Jihlava, obec: Měšín
Omezení provozu a zákazyomezení od: 13.03.2017 08:00:00do: 31.07.2017 20:00:00
ulice Jungmannova, Třebíč, okr. Třebíč, omezení, Od 13.03.2017 08:00 Do 31.07.2017 20:00, uzavírka chodníku z důvodu umístění stavebního lešení - restaurování fasády, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Práce na silnicipráce na silnici od: 13.03.2017 07:00:00do: 28.04.2017 20:00:00
ulice Mánesova, mezi křižovatkami ulic Urbánkova a Komenského, Moravské Budějovice, okr. Třebíč, práce na silnici, Od 13.03.2017 07:00 Do 28.04.2017 20:00, rekonstrukce STL plynovodu a přípojek, Vydal: Městský úřad Moravské Budějovice
okres: Třebíč, obec: Moravské Budějovice
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 13.03.2017 08:00:00do: 30.04.2017 20:00:00
ulice Šustova, Moravské Budějovice, okr. Třebíč, uzavřeno, stavební práce, Od 13.03.2017 08:00 Do 30.04.2017 20:00, rekonstrukce plynovodu – uzavírka chodníků, Objížďka - bez rozlišení, obousměrná: přes: silnice III/36069 (ulice 1. máje), Vydal: Městský úřad Moravské Budějovice
okres: Třebíč, obec: Moravské Budějovice
Omezení provozu a zákazyomezení stavební práce od: 13.03.2017 08:00:00do: 30.06.2017 20:00:00
ulice Sokolská, Moravské Budějovice, okr. Třebíč, omezení, stavební práce, Od 13.03.2017 08:00 Do 30.06.2017 20:00, rekonstrukce plynovodu – uzavírka chodníků, Vydal: Městský úřad Moravské Budějovice
okres: Třebíč, obec: Moravské Budějovice
Dopravní uzavírky a omezeníkyvadlový provoz jedním jízdním pruhem omezení od: 01.04.2017 00:01:00do: 04.10.2017 23:59:00
silnice II/150, mostní provizorium přes železniční trať, Okrouhlice, okr. Havlíčkův Brod, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, omezení, Od 01.04.2017 00:01 Do 04.10.2017 23:59, provoz veden po mostním provizoriu vedle stávajícího mostu, kyvadlový provoz pomocí SSZ
okres: Havlíčkův Brod, obec: Okrouhlice
Omezení na příjezdových komunikacíchvjezd na dálnici uzavřen od: 15.03.2017 12:19:00do: 30.06.2017 19:00:00
D1 EXIT 56 směr Praha, vjezd na dálnici uzavřen, Od 15.03.2017 12:19 Do 30.06.2017 19:00, Pozor!, Modernizace dálnice etapa A4, nebude umožněn nájezd ve směru Soutice-Praha. Odpočívka Střechov ve směru Praha uzavřena.
okres: Benešov, obec: Soutice
Práce na silnicipráce na údržbě mostu kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem od: 14.03.2017 07:00:00do: 04.10.2017 23:59:00
silnice II/150, Okrouhlice, okr. Havlíčkův Brod, práce na údržbě mostu, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Od 14.03.2017 07:00 Do 04.10.2017 23:59, rekonstrukce mostu ev.č. 150-22 v obci Okrouhlice, Vydal: Městský úřad Havlíčkův Brod
okres: Havlíčkův Brod, obec: Okrouhlice
Omezení provozu a zákazyomezení stavební práce neprůjezdné pro těžká vozidla od: 15.03.2017 07:00:00do: 31.05.2017 23:59:00
silnice III/0394, Dolní Cerekev, část obce Spělov, okr. Jihlava, omezení, stavební práce, neprůjezdné pro těžká vozidla, Od 15.03.2017 07:00 Do 31.05.2017 23:59, Z důvodu provedení stavebních prací stavby „Splašková kanalizace a ČOV“., Vydal: Magistrát města Jihlavy
okres: Jihlava, obec: Dolní Cerekev
Omezení na příjezdových komunikacíchvjezd na dálnici uzavřen od: 15.03.2017 08:30:00do: 03.07.2017 23:59:00
D10 nájezd EXIT 63, vjezd na dálnici uzavřen, Od 15.03.2017 08:30 Do 03.07.2017 23:59
okres: Mladá Boleslav, obec: Březina
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, levý jízdní pruh uzavřen od: 15.03.2017 08:30:00do: 03.07.2017 23:59:00
D10, mezi km 64.2 a 62.4, ve směru Praha, práce na silnici, levý jízdní pruh uzavřen, Od 15.03.2017 08:30 Do 03.07.2017 23:59, obousměrný provoz v režimu 1+1.
okres: Mladá Boleslav, obec: Březina
Dopravní uzavírky a omezeníprovoz převeden do protisměru, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh práce na silnici od: 15.03.2017 13:00:00do: 03.07.2017 23:59:00
D10, mezi km 62.1 a 63.7, ve směru Turnov, provoz převeden do protisměru, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, práce na silnici, Od 15.03.2017 13:00 Do 03.07.2017 23:59, oprava mostních objektů. Exitu 63 Březina uzavřen.
okres: Mladá Boleslav, obec: Březina
Práce na silnicistavební práce zúžená vozovka na dva jízdní pruhy zúžené jízdní pruhy od: 15.03.2017 10:45:00do: 30.06.2017 23:59:00
D1, mezi km 47.9 a 56.7, ve směru Bohumín – PL, stavební práce, zúžená vozovka na dva jízdní pruhy, zúžené jízdní pruhy, Od 15.03.2017 10:45 Do 30.06.2017 23:59, Modernizace D1 - úsek 06 Exit 49 Psáře - Exit 56 Soutice, Na MÚK Psáře (Exit 49) a MÚK Soutice (Exit 56) bude umožněn ve směru Ostrava sjezd i nájezd na dálnici. (Uspořádání zúžených jízdních pruhů : LJP = 2,5 m / PJP = 3,15 m)
okres: Benešov, obec: Psáře
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, provoz převeden do protisměru od: 15.03.2017 12:20:00do: 30.06.2017 19:00:00
D1, mezi km 56.1 a 48.4, ve směru Praha, práce na silnici, provoz převeden do protisměru, Od 15.03.2017 12:20 Do 30.06.2017 19:00, Uzavření levého pásu dálnice - modernizace dálnice etapa A4 , uzavřena odpočívka Střechov - uzavřena nájezdová větev MÚK Soutice (Exit56)
okres: Benešov, obec: Psáře
Dopravní uzavírky a omezenízúžené jízdní pruhy práce na inženýrských sítích od: 15.03.2017 00:00:00do: 30.04.2017 23:59:00
silnice I/34 (ulice Humpolecká), Havlíčkův Brod, okr. Havlíčkův Brod, zúžené jízdní pruhy, práce na inženýrských sítích, Od 15.03.2017 00:00 Do 30.04.2017 23:59, uzavírka silnice I/34, provoz ve zúžených jízdních pruzích, na komunikaci zůstane zachován průjezd v šíři 2,75 m pro každý směr jízdy. Havárie vodovodu a kanalizace.
okres: Havlíčkův Brod, obec: Havlíčkův Brod
Omezení na výjezdových komunikacíchvýjezd z dálnice uzavřen vjezd na dálnici uzavřen od: 21.03.2017 20:36:00do: 19.09.2017 23:59:00
D1 výjezd, nájezd EXIT 141 směr Praha, výjezd z dálnice uzavřen, vjezd na dálnici uzavřen, Od 21.03.2017 20:36 Do 19.09.2017 23:59, objízdná trasa je vedena po souběžné silnici II/602 v úseku od MÚK Velké Meziříčí-východ (EXIT 146) až k MÚK Měřín (EXIT 134).
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Lavičky
Dopravní uzavírky a omezeníprovoz převeden do protisměru, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy od: 21.03.2017 20:35:00do: 19.09.2017 23:59:00
D1, mezi km 141.5 a 133.8, ve směru Praha, provoz převeden do protisměru, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, Od 21.03.2017 20:35 Do 19.09.2017 23:59, částečná uzavírka dálnice D1, za účelem provádění akce „D1 Modernizace – úsek 18, EXIT 134 Měřín – EXIT 141 Velké Meziříčí“, ETAPY 4, Ve směru na Prahu je v km 141,465 – 133,793 uzavřen levý jízdní pás a doprava je převedena přejezdy středního dělicího pásu do protisměrného pás, kde je vedena ve dvou zúžených pomocných pruzích v režimu 2 + 2. , Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Blízkov
Práce na silnicistavební práce zúžená vozovka na dva jízdní pruhy od: 21.03.2017 20:35:00do: 19.09.2017 23:59:00
D1, mezi km 133.4 a 141.7, ve směru Bohumín – PL, stavební práce, zúžená vozovka na dva jízdní pruhy, Od 21.03.2017 20:35 Do 19.09.2017 23:59, částečná uzavírka dálnice D1, za účelem provádění akce „D1 Modernizace – úsek 18, EXIT 134 Měřín – EXIT 141 Velké Meziříčí“, ETAPY 4, Ve směru na Brno je doprava vedena v km 133,358 – 141,690 ve dvou pomocných pruzích v režimu 2 + 2., Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Blízkov
Dopravní uzavírky a omezeníkyvadlový provoz jedním jízdním pruhem stavební práce od: 21.03.2017 07:00:00do: 30.04.2017 20:00:00
ulice Husova, Náměšť nad Oslavou, okr. Třebíč, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, stavební práce, Od 21.03.2017 07:00 Do 30.04.2017 20:00, výstavba zpomalovacích prahů na MK Husova u polikliniky a DPS, Vydal: Městský úřad Náměšť nad Oslavou
okres: Třebíč, obec: Náměšť nad Oslavou
Dopravní uzavírky a omezeníkyvadlový provoz jedním jízdním pruhem stavební práce od: 21.03.2017 07:00:00do: 30.04.2017 20:00:00
ulice Husova, Náměšť nad Oslavou, okr. Třebíč, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, stavební práce, Od 21.03.2017 07:00 Do 30.04.2017 20:00, výstavba zpomalovacích prahů na MK Husova u polikliniky a DPS, Vydal: Městský úřad Náměšť nad Oslavou
okres: Třebíč, obec: Náměšť nad Oslavou
Práce na silnicistavební práce kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem od: 18.04.2017 10:00:00do: 02.07.2017 23:59:00
silnice I/34, Pelhřimov, okr. Pelhřimov, stavební práce, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Od 18.04.2017 10:00 Do 02.07.2017 23:59, Provoz bude veden v jízdním pruhu, ve kterém nebudou probíhat stavební práce, a bude řízen kyvadlově mobilním světelným signalizačním zařízením, Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Pelhřimov, obec: Pelhřimov
Práce na silnicistavební práce kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem od: 23.03.2017 07:00:00do: 30.06.2017 23:59:00
silnice III/3469 (ulice Hromádky z Jistebnice), Chotěboř, okr. Havlíčkův Brod, stavební práce, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Od 23.03.2017 07:00 Do 30.06.2017 23:59, Částečná uzavírka silnice III/3469 v ulici Hromádky z Jistebnice v Chotěboři z důvodu výstavby chodníků. Provoz bude řízen kyvadlově. , Práce budou probíhat v úsecích dle postupu stavebních prací., Vydal: Městský úřad Chotěboř
okres: Havlíčkův Brod, obec: Chotěboř
Práce na silnicistavební práce kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem od: 23.03.2017 07:00:00do: 30.06.2017 23:59:00
silnice III/34532, Chotěboř, okr. Havlíčkův Brod, stavební práce, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Od 23.03.2017 07:00 Do 30.06.2017 23:59, Částečná uzavírka provozu na silnici III/34532 v Příjemkách z důvodu výstavby chodníku. Provoz bude řízen kyvadlově., Vydal: Městský úřad Chotěboř
okres: Havlíčkův Brod, obec: Chotěboř
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 27.03.2017 07:00:00do: 16.06.2017 23:59:00
ulice Pošumavská, Jihlava, okr. Jihlava, uzavřeno, stavební práce, Od 27.03.2017 07:00 Do 16.06.2017 23:59, úplná uzavírka místních komunikací v ul. Pošumavská a Pošumavská-Školní-spojka v Jihlavě z důvodu výstavby dešťové kanalizace, Vydal: Magistrát města Jihlavy
okres: Jihlava, obec: Jihlava
Omezení provozu a zákazyomezení od: 24.03.2017 07:00:00do: 30.06.2017 20:00:00
silnice III/36075 (ulice Znojemská), Třebíč, okr. Třebíč, omezení, Od 24.03.2017 07:00 Do 30.06.2017 20:00, zábor části chodníku: umístění stavebního lešení , Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Omezení provozu a zákazyomezení od: 27.03.2017 07:00:00do: 10.05.2017 20:00:00
ulice Zahraničního odboje, Třebíč, okr. Třebíč, omezení, Od 27.03.2017 07:00 Do 10.05.2017 20:00, Třebíč Zahraničního odboje před č.p. 932-933 - uzavírka chodníku z důvodu zajištění bezpečnosti při revitalizaci bytového domu , Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy od: 26.03.2017 18:00:00do: 06.06.2017 23:59:00
D1, mezi km 203.75 a 211.19, ve směru Bohumín – PL, práce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, Od 26.03.2017 18:00 Do 06.06.2017 23:59, doprava vedena ve dvou pomocných pruzích ve vnější části jízdního pásu. Částečná uzavírka dálnice D1 v rámci stavby „D1 rekonstrukce vozovky v km 210,0 – 204,6 vlevo“.
okres: Vyškov, obec: Holubice
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy od: 26.03.2017 18:50:00do: 30.04.2017 23:59:00
D1, mezi km 210.8 a 204.6, ve směru Praha, práce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, Od 26.03.2017 18:50 Do 30.04.2017 23:59, z důvodu opravy povrchu vozovky (ETAPA 1a) v rámci stavby „D1 rekonstrukce vozovky v km 210,0 – 204,6 vlevo“. Ve směru na Prahu je doprava vedena ve dvou pomocných pruzích, přičemž v jednom je vedena ve vnější (odstavným pruhem) části levého pásu dálnice v km 211,250 – 203,850 a v druhém je vedena přejezdem SDP v km 211,043 – 210,923 v protisměrném (pravém) pásu dálnice, přičemž přejezdem v km 204,108 – 203,995 je vrácena zpět do levého pásu dálnice. V levé polovině MÚK Holubice (EXIT 210) je částečně uzavřena nájezdová větev Holubice (I/50) › Praha (D1) (její pravá polovina), přičemž provoz je po této větvi zachován.
okres: Vyškov, obec: Holubice
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 01.04.2017 05:00:00do: 31.10.2017 23:59:00
silnice II/379 (ulice Tišnovská), Velká Bíteš, okr. Žďár nad Sázavou, uzavřeno, stavební práce, Od 01.04.2017 05:00 Do 31.10.2017 23:59, Silnice č. II/379 bude uzavřena z Velké Bíteše z ul. Tišnovské u hřbitova až po křižovatku se silnicí č. III/3791 v k.ú. Křoví, v rámci stavby silnice., Objížďka - bez rozlišení, dz: Po silnici č. III/3791 a č. III/3792 přes obec Vlkov., Vydal: Městský úřad Velké Meziříčí
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Křoví
Dopravní uzavírky a omezenízúžené jízdní pruhy stavební práce od: 03.04.2017 07:00:00do: 30.04.2017 20:00:00
ulice Školní, Třebíč, okr. Třebíč, zúžené jízdní pruhy, stavební práce, Od 03.04.2017 07:00 Do 30.04.2017 20:00, Výkopové práce, plynovodní přípojka; ulice Školní, před č.p. 597 (zde doba realizace pouze 3 dny z uvedeného termínu) termín 1.4.-30.4.2017 výkopy, zapravení do 15.5.2017 - výkopové práce, plynovodní přípojka, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 29.03.2017 08:00:00do: 31.05.2017 23:59:00
ulice Strojírenská, Žďár nad Sázavou, okr. Žďár nad Sázavou, uzavřeno, stavební práce, Od 29.03.2017 08:00 Do 31.05.2017 23:59, úplná uzavírka ulice Strojírenská v prostoru před PENNY marketem v úseku autobusových zastávek MHD a mostu přes řeku Sázavu ve Žďáře nad Sázavou, Objížďka - bez rozlišení: přes: ulice Kopečná, silnice I/37 (ulice Havlíčkovo nám.), silnice I/19 (ulice Brodská), silnice I/37 (ulice nám. Republiky) (ulice Brněnská), silnice II/353 (ulice Jihlavská), ulice Nádražní, ulice Strojírenská, Vydal: Městský úřad Žďár nad Sázavou
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Žďár nad Sázavou
Omezení provozu a zákazyomezení stavební práce od: 03.04.2017 07:00:00do: 07.06.2017 20:00:00
ulice Obránců míru, Třebíč, okr. Třebíč, omezení, stavební práce, Od 03.04.2017 07:00 Do 07.06.2017 20:00, Třebíč, ul. Obránců míru před č.p. 489 - uzavírka parkovacích stání - výstavba lodžií., Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezenízúžené jízdní pruhy stavební práce od: 03.04.2017 07:00:00do: 30.04.2017 20:00:00
ulice Maxima Gorkého, Třebíč, okr. Třebíč, zúžené jízdní pruhy, stavební práce, Od 03.04.2017 07:00 Do 30.04.2017 20:00, M. Gorkého od č.p. 555-544, výkopové práce, plynovodní přípojka, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezenízúžené jízdní pruhy stavební práce od: 18.04.2017 07:00:00do: 30.04.2017 20:00:00
ulice Aug. Kratochvíla, Třebíč, okr. Třebíč, zúžené jízdní pruhy, stavební práce, Od 18.04.2017 07:00 Do 30.04.2017 20:00, Aug. Kratochvíla před č.p. 476-477,- výkopové práce: plynovodní přípojka, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 03.04.2017 09:00:00do: 31.08.2017 23:59:00
silnice I/37, Velká Bíteš, okr. Žďár nad Sázavou, uzavřeno, stavební práce, Od 03.04.2017 09:00 Do 31.08.2017 23:59, úplná uzavírka I/37 ul. Lánice ve Velké Bíteši, Objížďka - bez rozlišení: obousměrně z Osové Bítýšky po II/390 až na II/602 dále do Velké Bíteše, Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Velká Bíteš
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 04.04.2017 00:00:00do: 02.07.2017 23:59:00
silnice I/19, Bystřice nad Pernštejnem - Rozsochy, část obce Kundratice, okr. Žďár nad Sázavou, uzavřeno, stavební práce, Od 04.04.2017 00:00 Do 02.07.2017 23:59, úplná uzavírka I/19 Olešná - Skalský Dvůr. Uzavřeným úsekem bude umožněn průjezd vozidlům IZS a veřejné linkové osobní dopravě., Objížďka - pro vozidla do 3,5 t : obousměrně - silnice II/385 Křídla, Zvole až do Dolní Rožínky, dále po silnici III/3853 a II/385 přes Rodkov do Bystřice nad Pernštejnem , Objížďka - bez rozlišení: obousměrně - silnice II/385 Křídla, Zvole dále II/385 přes Horní Rožínka, Rodkov do Bystřice nad Pernštejnem , Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Bystřice nad Pernštejnem
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 03.04.2017 07:00:00do: 30.06.2017 23:59:00
silnice II/392, Petráveč - Tasov, okr. Žďár nad Sázavou, uzavřeno, stavební práce, Od 03.04.2017 07:00 Do 30.06.2017 23:59, Silnice č. II/392 bude uzavřena mimo zastavěné území obcí – a) od křižovatky s místní komunikací Petráveč až na začátek obce Dolní Heřmanice; b) na konci obce Dolní Heřmanice ve směru Tasov až na začátek obce Tasov, Objížďka - bez rozlišení, dz: přes: Trnava, po sil. III/3922, po místní komunikaci Oslava, po sil. II/390 a po sil. II/360 v k.ú: Dolní Heřmanice, Oslava, Tasov, Kamenná, Budišov, Nárameč, Rudíkov, Oslavička, Oslavice, Velké Meziříčí, Vydal: Městský úřad Velké Meziříčí
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Tasov
Omezení provozu a zákazymost uzavřen stavební práce od: 03.04.2017 07:00:00do: 13.08.2017 23:59:00
silnice I/19, Hamry nad Sázavou, okr. Žďár nad Sázavou, most uzavřen, stavební práce, Od 03.04.2017 07:00 Do 13.08.2017 23:59, provádění stavby „I/19 Hamry nad Sázavou most ev.č. 19-073“, Objížďka - pro vozidla do 3,5 t : obousměrně - II/350 Přibyslav,Malá Losenice, Vepřová, Račín, Polnička, I/37 Žďár nad Sázavou, Objížďka - bez rozlišení: obousměrně - I/34 Krátká Ves, I/37 Ždírec nad Doubravou, Krucemburk, Vojnův Městec I/19 Žďár nad Sázavou, Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Hamry nad Sázavou
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 18.04.2017 08:00:00do: 30.06.2017 23:59:00
ulice Ferencova, Žďár nad Sázavou, okr. Žďár nad Sázavou, uzavřeno, stavební práce, Od 18.04.2017 08:00 Do 30.06.2017 23:59, úplná uzavírka místní komunikace v ulici Ferencova ve Žďáře nad Sázavou v celé délce (od křižovatky se silnicí I/37 ulice Bezručova po křižovatku s MK ulicí Zelenohorská), Objížďka - bez rozlišení: přes: silnice I/37 (ulice Bezručova), po silnici I/37 ulicí Bezručova a po místních komunikacích ulicemi Sychrova a Zelenohorská, obousměrně, bez značení s využitím místní znalosti, Vydal: Městský úřad Žďár nad Sázavou
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Žďár nad Sázavou
Dopravní uzavírky a omezenízúžené jízdní pruhy stavební práce od: 03.04.2017 07:00:00do: 17.05.2017 20:00:00
silnice III/15245 (ulice Třebíčská), Hrotovice, okr. Třebíč, zúžené jízdní pruhy, stavební práce, Od 03.04.2017 07:00 Do 17.05.2017 20:00, Zvláštní užívání silnice č. III/15245 ul. Třebíčská v Hrotovicích za účelem záboru jízdního pruhu vozovky, z důvodu umístění stavební mechanizace k provedení protlaků a podélného výkopu mimo těleso silnice pro uložení kabelu., Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Hrotovice
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 28.03.2017 09:00:00do: 14.05.2017 00:00:00
silnice III/3859, Bukov, okr. Žďár nad Sázavou, uzavřeno, stavební práce, Od 28.03.2017 09:00 Do 14.05.2017 00:00, Uzavírka silnice III/3859 v obci Bukov, Objížďka - bez rozlišení: Objížďka je vedena z Bukova po silnici III/3859 ke křižovatce se silnicí II/385, dále po silnici II/385 do Dolní Rožínky ke křižovatce se silnicí III/3853, dále po silnici III/3853 do Strážku ke křižovatce se silnicí II/389, dále po silnici II/389 ke křižovatce s místní komunikací v obci Strážek, dále po místní komunikaci do Mitrova ke křižovatce se silnicí III/38510, dále po silnici III/38510 ke křižovatce se silnicí III/3859 a dále po silnici III/3859 do Bukova. Objížďka platí pro oba jízdní směry, Vydal: Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Bukov
Práce na silnicistavební práce zúžená vozovka na jeden jízdní pruh od: 03.04.2017 09:00:00do: 31.10.2017 00:00:00
silnice III/38815, v katastru obce Bystřice nad Pernštejnem, okr. Žďár nad Sázavou, stavební práce, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, Od 03.04.2017 09:00 Do 31.10.2017 00:00, Částečná uzavírka silnice III/38815 na hrázi vodního díla Vír I, Vydal: Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Bystřice nad Pernštejnem
Práce na silnicistavební práce zúžené jízdní pruhy od: 10.04.2017 08:00:00do: 30.06.2017 23:59:00
silnice III/34723, Okrouhlice, okr. Havlíčkův Brod, stavební práce, zúžené jízdní pruhy, Od 10.04.2017 08:00 Do 30.06.2017 23:59, Oprava rybníka, Vydal: Městský úřad Havlíčkův Brod
okres: Havlíčkův Brod, obec: Okrouhlice
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 08.04.2017 07:00:00do: 31.05.2017 20:00:00
ulice Karmelitánská, Pacov, okr. Pelhřimov, uzavřeno, stavební práce, Od 08.04.2017 07:00 Do 31.05.2017 20:00, uzavírka MK v ul. Karmelitánské v Pacově + křižovatky s MK v ul. Starodvorskou (okolo základní školy), Objížďka - bez rozlišení: přes: (ulice Na Blatech), místní komunikace, ulice Starodvorská, silnice III/12420, silnice III/1293 (ulice Hronova), silnice III/12420 (ulice Sadová), silnice II/128 (ulice Jana Autengrubera), Vydal: Městský úřad Pacov
okres: Pelhřimov, obec: Pacov
Dopravní uzavírky a omezeníprovoz převeden do protisměru, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy práce na údržbě mostu od: 02.04.2017 19:40:00do: 30.09.2017 23:59:00
D10, mezi km 8 a 6.4, ve směru Praha, provoz převeden do protisměru, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, práce na údržbě mostu, Od 02.04.2017 19:40 Do 30.09.2017 23:59
okres: Praha-východ, obec: Zápy
Dopravní uzavírky a omezenízúžená vozovka na dva jízdní pruhy práce na údržbě mostu od: 02.04.2017 19:40:00do: 30.09.2017 23:59:00
D10, mezi km 6.4 a 8, ve směru Turnov, zúžená vozovka na dva jízdní pruhy, práce na údržbě mostu, Od 02.04.2017 19:40 Do 30.09.2017 23:59
okres: Praha-východ, obec: Zápy
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 17.04.2017 00:00:00do: 18.06.2017 23:59:00
silnice III/0394, část obce Spělov - místní komunikace, část obce Nový Svět, Dolní Cerekev, okr. Jihlava, uzavřeno, stavební práce, Od 17.04.2017 00:00 Do 18.06.2017 23:59, uzavírka silnice č. sil. III/0394 Spělov - Nový Svět v Dolní Cerekvi z důvodu provedení stavebních prací stavby „Splašková kanalizace a ČOV“, Vydal: Magistrát města Jihlavy
okres: Jihlava, obec: Dolní Cerekev
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 18.04.2017 07:00:00do: 31.05.2017 23:59:00
silnice II/112, Čechtice - Košetice, okr. Pelhřimov, uzavřeno, stavební práce, Od 18.04.2017 07:00 Do 31.05.2017 23:59, Objížďka - bez rozlišení: přes: silnice II/150 (Čechtice), silnice II/128 (Lukavec), Vydal: Městský úřad Pelhřimov
okres: Benešov, obec: Čechtice
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 24.04.2017 06:00:00do: 07.05.2017 23:59:00
silnice III/0394, Dolní Cerekev, část obce Nový Svět, okr. Jihlava, uzavřeno, stavební práce, Od 24.04.2017 06:00 Do 07.05.2017 23:59, z důvodu provedení stavebních prací stavby „Splašková kanalizace a ČOV“, Vydal: Magistrát města Jihlavy
okres: Jihlava, obec: Dolní Cerekev
Práce na silnicipráce na zpevněné krajnici od: 01.04.2017 08:00:00do: 15.07.2017 16:00:00
D1 nájezd EXIT 6 - km 6.8, ve směru Bohumín – PL, práce na zpevněné krajnici, Od 01.04.2017 08:00 Do 15.07.2017 16:00, z důvodu výstavby protihlukové stěny.doprava v nájezdové větvi MÚK Průhonice (EXIT 6) je svedena do pomocného pruhu o šířce 4 m.
okres: Praha-východ, obec: Čestlice
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, levý jízdní pruh uzavřen od: 01.04.2017 07:00:00do: 28.04.2017 23:59:00
D35, mezi km 294.5 a 296.2, ve směru Lipnik n. Bečvou, práce na silnici, levý jízdní pruh uzavřen, Od 01.04.2017 07:00 Do 28.04.2017 23:59, Výstavba přejezdu středního dělícího pásu
okres: Přerov, obec: Dolní Újezd
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, levý jízdní pruh uzavřen zúžená vozovka na dva jízdní pruhy od: 02.04.2017 09:00:00do: 29.04.2017 12:00:00
D1, mezi km 82.3 a 75.8, ve směru Praha, práce na silnici, levý jízdní pruh uzavřen, zúžená vozovka na dva jízdní pruhy, Od 02.04.2017 09:00 Do 29.04.2017 12:00, Modernizace dálnice - etapa 2b, fáze I. Doprava ve směru na Prahu bude vedena ve dvou provizorních jízdních pruzích. Na MÚK Hořice (EXIT 75) a MÚK Koberovice (EXIT 81) bude umožněn sjezd a nájezd ve všech směrech.
okres: Pelhřimov, obec: Hořice
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy levý jízdní pruh uzavřen od: 02.04.2017 21:03:00do: 10.06.2017 23:59:00
D1, mezi km 75.7 a 82.8, ve směru Bohumín – PL, práce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, levý jízdní pruh uzavřen, Od 02.04.2017 21:03 Do 10.06.2017 23:59, Provoz veden ve 2 provizorních jízdních pruzích. Na Exitech 75 a 81 bude umožněn sjezd a nájezd ve všech směrech.
okres: Pelhřimov, obec: Hořice
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 03.04.2017 07:30:00do: 30.04.2017 23:59:00
silnice III/3494, Uhřínov, okr. Žďár nad Sázavou, uzavřeno, stavební práce, Od 03.04.2017 07:30 Do 30.04.2017 23:59, Silnice č. III/3494 bude uzavřena v obci Uhřínov v úseku úpravy směrového oblouku, od křižovatky se sil. III/3497, po dům č.p. 33., Objížďka - bez rozlišení, dz: silnice III/3496, v katastru obce Uhřínov - silnice II/349, v katastru obce Otín, část obce Pohořílky, okr. Žďár nad Sázavou, 3. Po silnici č.: III/3497, III/3496, a II/349 směr Horní Radslavice, Pohořílky, křiž. II/349 a III/3494., Vydal: Městský úřad Velké Meziříčí
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Uhřínov
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy od: 03.04.2017 13:00:00do: 27.05.2017 23:59:00
D1, mezi km 146.4 a 153.8, ve směru Bohumín – PL, práce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, Od 03.04.2017 13:00 Do 27.05.2017 23:59, Pozor!, Doprava vedena ve dvou pomocných pruzích v oblasti pravého jízdního pruhu a zpevněné krajnice. Všechny nájezdy a výjezdy v dotčených MÚK budou po celou dobu uzavírky zpřístupněny.
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Jabloňov
Práce na silnicipráce na silnici zúžená vozovka na dva jízdní pruhy od: 03.04.2017 14:00:00do: 27.05.2017 23:59:00
D1, mezi km 153.6 a 146.8, ve směru Praha, práce na silnici, zúžená vozovka na dva jízdní pruhy, Od 03.04.2017 14:00 Do 27.05.2017 23:59, Modernizace D1 provádění etapy 2a - provizorní rozšíření levého pásu dálnice (4.fáze - etapa 2a). Vedení dopravy: systémem 2+1+1 - levý pomocný pruh je převeden do protisměrného pásu dálnice, pravý pomocný pruh je převeden do levého jízdního pruhu. Všechny nájezdy a výjezdy v dotčených MÚK budou po celou dobu uzavírky zpřístupněny.
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Jabloňov
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 05.04.2017 02:00:00do: 20.11.2017 23:59:00
silnice II/390, v katastru obce Ruda, část obce Lhotka, okr. Žďár nad Sázavou, uzavřeno, stavební práce, Od 05.04.2017 02:00 Do 20.11.2017 23:59, Silnice č. II/390 bude uzavřena v místě jejího nadjezdu nad dálnicí D1 v k.ú. Ruda – místní část Lhotka, v rámci modernizace dálnice – demolice a stavby nového mostu., Objížďka - bez rozlišení, dz: Po silnici č. III/3924 a silnici II/602, trasou: Tasov, Holubí Zhoř, Nové Sady (křiž. II/602), Křeptov (křiž. II/390)., Vydal: Městský úřad Velké Meziříčí
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Ruda
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno oprava povrchu vozovky od: 05.04.2017 06:00:00do: 30.06.2017 20:00:00
silnice II/361, Jaroměřice nad Rokytnou - Příštpo, okr. Třebíč, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 05.04.2017 06:00 Do 30.06.2017 20:00, úplná uzavírka silnice č. II/361 v úseku od křiž. se sil.č. II/152 po začátek obce Příštpo o celkové délce cca 2,8 km z důvodu provádění souvislé opravy vozovkového souvrství., Objížďka - obousměrná, všechna vozidla: od uzavřeného úseku po sil.č. II/152 přes Jaroměřice nad Rok. do Moravských Budějovic, odtud po sil.č. III/4118 a po sil.č. I/38 směrem na Znojmo ke křiž. se sil. III/400 a po této silnici přes Zvěrkovice a Hostim do Rozkoše a dále po sil.č. II/361 do Příštpa, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Příštpo
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, levý jízdní pruh uzavřen od: 04.04.2017 07:56:00do: 29.04.2017 07:00:00
D1, mezi km 112.9 a 119, ve směru Bohumín – PL, práce na silnici, levý jízdní pruh uzavřen, Od 04.04.2017 07:56 Do 29.04.2017 07:00, modernizace D1 úsek 15 provádění stavebních prací v rozsahu etapy 2b – VARIANTA II. Ve směru na Brno je v km 112,673 – 119,660 doprava vedena ve dvou pomocných pruzích ve vnější části pásu dálnice.
okres: Jihlava, obec: Jihlava
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy od: 04.04.2017 14:55:00do: 29.04.2017 07:00:00
D1, mezi km 119.8 a 112.9, ve směru Praha, práce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, Od 04.04.2017 14:55 Do 29.04.2017 07:00, provádění stavebních prací v rozsahu 2b. etapy – VARIANTA II. Ve směru na Prahu je v km 119,855 – 112,868 doprava vedena ve dvou pomocných pruzích, přičemž km 119,855 – 119,270 je vedena ve vnitřní části pásu dálnice a v km 119,270 – 112,868 je vedena ve vnější části pásu dálnice.
okres: Jihlava, obec: Jihlava
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno oprava povrchu vozovky od: 06.04.2017 09:00:00do: 31.07.2017 23:59:00
ulice 5. května, Chotěboř, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 06.04.2017 09:00 Do 31.07.2017 23:59, Uzavírka ulice 5. května v Chotěboři z důvodu opravy silnice., Objížďka - pro vozidla do 3,5 t : bude vedena obousměrně po silnici III/34529, dále po místní komunikaci podél trati na křiž. se silnicí II/351, dále po této silnici na křiž. se silnicí II/345 ke křižovatce se silnicí III/34529., Objížďka - pro vozidla nad X tun, nad 3,5 t: po silnici III/34529 ke křižovatce se silnicí III/34532, po této silnici do obce Příjemky ke křižovatce se silnicí II/345 a dále po silnici II/345 ke křižovatce se silnicí III/34529. Společnosti mající své provozovny nebo místa podnikání za uzavřeným úsekem silnice na ul. Partyzánská, budou moci k vyskladnění a odvozu potřebného zboží, surovin, nákladními automobily, používat bezejmennou spojovací místní komunikaci vedenou pod tratí a spojující silnice III/34529 a II/351. , Vydal: Městský úřad Chotěboř
okres: Havlíčkův Brod, obec: Chotěboř
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno, práce na silnici od: 10.04.2017 07:00:00do: 09.07.2017 23:59:00
silnice II/388, Bystřice nad Pernštejnem - Vír, okr. Žďár nad Sázavou, uzavřeno, práce na silnici, Od 10.04.2017 07:00 Do 09.07.2017 23:59, Uzavírka ilnice II/388 od křižovatky se silnicí I/19 v Bystřici n. Pern. po křižovatku se silnicí III/38815 ve Víru., Objížďka - bez rozlišení, pro veškerý provoz: Objížďka je vedena z Víru po silnici II/388 ke křižovatce se silnicí II/387, dále po silnici II/387 přes Koroužné do Štěpánova nad Svratkou ke křižovatce se silnicí III/38722, dále po silnici III/38722 ke křižovatce se silnicí I/19, dále po silnici I/19 přes Lesoňovice do Bystřice nad Pernštejnem ke křižovatce se silnicí II/388, zde zpět na silnici II/388., Vydal: Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Bystřice nad Pernštejnem
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy od: 09.04.2017 11:24:00do: 29.07.2017 06:00:00
D1, mezi km 178.6 a 178.1, ve směru Praha, práce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, Od 09.04.2017 11:24 Do 29.07.2017 06:00, z důvodu realizace opravy mostu. Doprava je vedena ve dvou zúžených pomocných pruzích.
okres: Brno-venkov, obec: Ostrovačice
Dopravní uzavírky a omezeníprovoz převeden do protisměru zúžená vozovka na dva jízdní pruhy od: 09.04.2017 12:00:00do: 29.07.2017 06:00:00
D1, mezi km 178.112 a 178.835, ve směru Bohumín – PL, provoz převeden do protisměru, zúžená vozovka na dva jízdní pruhy, Od 09.04.2017 12:00 Do 29.07.2017 06:00, Pozor!, Oprava mostu - doprava převedena ve dvou pomocných jízdních pruzích přejezdem ve středovém dělicím pásu do protisměrného pruhu dálnice. Uzavřena výjezdová větev MÚK Ostrovačice (EXIT 178). Objízdná trasa je vedena po souběžné silnici II/602 přes obec Domašov, Říčky, Říčany a Ostrovačice k MÚK Ostrovačice (EXIT 178).
okres: Brno-venkov, obec: Ostrovačice
Omezení na výjezdových komunikacíchvýjezd z dálnice uzavřen od: 09.04.2017 12:00:00do: 29.07.2017 06:00:00
D1 sjezd EXIT 178, ve směru Bohumín-PL, výjezd z dálnice uzavřen, Od 09.04.2017 12:00 Do 29.07.2017 06:00, Uzavřena výjezdová větev MÚK Ostrovačice (EXIT 178). Objízdná trasa je vedena po souběžné silnici II/602 přes obec Domašov, Říčky, Říčany a Ostrovačice k MÚK Ostrovačice (EXIT 178).
okres: Brno-venkov, obec: Ostrovačice
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 11.04.2017 11:00:00do: 31.05.2017 23:59:00
ulice Sluníčkova, Humpolec, okr. Pelhřimov, uzavřeno, stavební práce, Od 11.04.2017 11:00 Do 31.05.2017 23:59, oprava a výstavba chodníků, Objížďka - bez rozlišení: ulice Sluníčkova, Humpolec, okr. Pelhřimov, přes: silnice II/347 (ulice Čejovská), ulice Panskodomská, Vydal: Městský úřad Humpolec
okres: Pelhřimov, obec: Humpolec
Omezení provozu a zákazyomezení od: 15.04.2017 07:00:00do: 14.10.2017 22:00:00
ulice Blahoslavova, Třebíč, okr. Třebíč, omezení, Od 15.04.2017 07:00 Do 14.10.2017 22:00, Třebíč, vedle ul. Blahoslavova s č.p. 88/19 - ul. V Mezírce - umístění restaurační předzahrádky (posezení), Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 18.04.2017 07:00:00do: 13.05.2017 00:00:00
silnice III/12927, Želiv, okr. Pelhřimov, uzavřeno, stavební práce, Od 18.04.2017 07:00 Do 13.05.2017 00:00, úplná uzavírka - oprava silnice, křižovatka silnic III/12927 x III/12924 - III/12927 x MK, Objížďka - bez rozlišení: přes: silnice II/129, komunikace, Vydal: Městský úřad Humpolec
okres: Pelhřimov, obec: Želiv
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 18.04.2017 07:00:00do: 30.04.2017 23:59:00
ulice Roháče z Dubé, Havlíčkův Brod, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, stavební práce, Od 18.04.2017 07:00 Do 30.04.2017 23:59, rekonstrukce kanalizace, Vydal: Městský úřad Havlíčkův Brod
okres: Havlíčkův Brod, obec: Havlíčkův Brod
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 04.04.2017 00:00:00do: 31.05.2017 23:59:00
ulice Třebíčská, Velké Meziříčí, okr. Žďár nad Sázavou, uzavřeno, stavební práce, Od 04.04.2017 00:00 Do 31.05.2017 23:59, Místní komunikace Třebíčská v úseku od firmy Tři pyramidy (POEX) po křižovatku s ulicí Jižní až Oslavickou ve Velkém Meziříčí, v rámci stavby kanalizace. Místní komunikace Jižní bude uzavřena pouze v místě křižovatky s komunikací Třebíčskou. , Vydal: Městský úřad Velké Meziříčí
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Velké Meziříčí
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 05.04.2017 00:00:00do: 30.09.2017 23:59:00
ulice Hodějovická, mezi křižovatkami ulic Pražská a Krasíkovická, Pelhřimov, okr. Pelhřimov, uzavřeno, stavební práce, Od 05.04.2017 00:00 Do 30.09.2017 23:59, Objížďka - bez rozlišení: přes: ulice Pražská, Vydal: Městský úřad Pelhřimov
okres: Pelhřimov, obec: Pelhřimov
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno obecné ohrožení od: 18.04.2017 07:00:00do: 09.05.2017 20:00:00
místní komunikace, Třebíč, okr. Třebíč, uzavřeno, obecné ohrožení, Od 18.04.2017 07:00 Do 09.05.2017 20:00, uzavřeno část parkovacích stání., Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Omezení provozu a zákazyomezení stavební práce od: 18.04.2017 07:00:00do: 15.05.2017 20:00:00
ulice Kateřiny z Valdštejna, Třebíč, okr. Třebíč, omezení, stavební práce, Od 18.04.2017 07:00 Do 15.05.2017 20:00, Kateřiny z Valdštejna - výkopové práce v CH (bude uzavřen), dopravní omezení na MK, termín 18.4.-15.5.2017 zábory na MK budou probíhat za podmínky zachování obousměrného provozu., Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy od: 17.04.2017 07:30:00do: 15.05.2017 23:59:00
D1, mezi km 33.7 a 41.4, ve směru Bohumín – PL, práce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, Od 17.04.2017 07:30 Do 15.05.2017 23:59, Provádění modernizace D1, úsek 04, etapy 0.B. Doprava vedena v režimu 2+1+1, 2 pruhy na Brno, 1 pruh z pásu na Prahu převeden do protisměru a 1 pruh směr Praha zústane ve svém pásu. Na EXITech 34 i 41 bude umožněn sjezd i nájezd ve všech směrech
okres: Benešov, obec: Divišov
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy od: 17.04.2017 07:30:00do: 15.05.2017 23:59:00
D1, mezi km 41.9 a 34.1, ve směru Praha, práce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, Od 17.04.2017 07:30 Do 15.05.2017 23:59, Provádění modernizace D1, úsek 04, etapy 0.B. Doprava vedena v režimu 2+1+1, 2 pruhy na Brno, 1 pruh z pásu na Prahu převeden do protisměru a 1 pruh směr Praha zústane ve svém pásu. Na EXITech 34 i 41 bude umožněn sjezd i nájezd ve všech směrech
okres: Benešov, obec: Divišov
Práce na silnicistavební práce kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem od: 18.04.2017 08:00:00do: 30.06.2017 23:59:00
silnice II/343, silnice II/354, Svratka, okr. Žďár nad Sázavou, stavební práce, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Od 18.04.2017 08:00 Do 30.06.2017 23:59, částečné uzavírky silnice II/343 a II/354 ve Svratce, Vydal: Městský úřad Žďár nad Sázavou
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Svratka
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 19.04.2017 05:00:00do: 15.07.2017 23:59:00
silnice I/37, v katastru obce Sklené nad Oslavou, okr. Žďár nad Sázavou, uzavřeno, stavební práce, Od 19.04.2017 05:00 Do 15.07.2017 23:59, úplná uzavírka - provádění stavby „Přeložka silnice I/37 Sklené nad Oslavou - obchvat“, Objížďka - bez rozlišení: ve směru Žďár nad Sázavou – Křižanov: Rousměrov, Bohdalec, Radešín, Bobrová, Moravec, Pikárec, Křižanov. (silnice III/3883 v úseku a ve směru Rousměrov - Bohdalec zjednosměrněna) ve směru Křižanov - Žďár nad Sázavou: Křižanov, Pikárec, Moravec, Bobrová, Radešín, Bohdalec, Ostrov nad Oslavou (silnice II/388 v úseku a ve směru Bohdalec – Ostrov nad Oslavou zjednosměrněna) , Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Sklené nad Oslavou
Dopravní uzavírky a omezenízúžené jízdní pruhy stavební práce od: 20.04.2017 07:00:00do: 29.04.2017 20:00:00
silnice III/36064, Mikulovice, okr. Třebíč, zúžené jízdní pruhy, stavební práce, Od 20.04.2017 07:00 Do 29.04.2017 20:00, Zvláštní užívání silnice č. III/36064 v obci Mikulovice za účelem záboru jízdního pruhu vozovky, z důvodu umístění stavební mechanizace za účelem provedení kabelové přípojky NN., Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Mikulovice
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 21.04.2017 07:00:00do: 28.04.2017 20:00:00
ulice Dlouhá, Pacov, okr. Pelhřimov, uzavřeno, stavební práce, Od 21.04.2017 07:00 Do 28.04.2017 20:00, uzavírka MK v Pacově v ul. Dlouhé z důvodu provádění stav. prací na pokládce kan. a vod. přípojky pro novostavbu RD , Vydal: Městský úřad Pacov
okres: Pelhřimov, obec: Pacov
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 24.04.2017 07:10:00do: 30.06.2017 23:59:00
silnice I/23 (ulice Bráfova tř.), Třebíč, okr. Třebíč, uzavřeno, stavební práce, Od 24.04.2017 07:10 Do 30.06.2017 23:59, Uzavírka průtahu města, ul. Bráfova. Objížďka pro vozidla do 7,5 t na území města, nad 7,5 tuny: Třebíč > Jaroměřice nad Rokytnou > Moravské Budějovice > Želetava., Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 24.04.2017 07:00:00do: 19.05.2017 23:59:00
silnice III/34711, v katastru obce Lučice, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, stavební práce, Od 24.04.2017 07:00 Do 19.05.2017 23:59, likvidace původního nefunkčního mostu, Objížďka - obousměrná: přes: silnice III/34724, Chlum, silnice I/38 (Olešná), silnice III/34711, Vydal: Městský úřad Havlíčkův Brod
okres: Havlíčkův Brod, obec: Lučice
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 24.04.2017 07:00:00do: 21.05.2017 23:59:00
ulice Rubešovo náměstí, mezi křižovatkami ulic Boženy Němcové a Na Valech, Havlíčkův Brod, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, stavební práce, Od 24.04.2017 07:00 Do 21.05.2017 23:59, z důvodu provedení stavebních prací na záruční opravě přechodu pro chodce (oprava + technologická přestávka na zrání materiálu) v době od 24.4.2017 do 21.5.2017. Objízdná trasa: po místních komunikacích v ul. Boženy Němcové, Štáflova, Horní, Havlíčkovo náměstí, Dolní, Na Valech a silnici II/ 150 v ul. Žižkova. Po dobu této uzavírky bude z důvodu zajištění dopravní obsluhy zobousměrněna ul Boženy Němcové a Na Valech., Vydal: Městský úřad Havlíčkův Brod
okres: Havlíčkův Brod, obec: Havlíčkův Brod
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 24.04.2017 07:00:00do: 05.06.2017 20:00:00
ulice Hlavova, Třebíč, okr. Třebíč, uzavřeno, stavební práce, Od 24.04.2017 07:00 Do 05.06.2017 20:00, rekonstrukce plynovodu 24.4.-15.5.2017 (výkopové práce), 16.5.-5.6.2017 (zapravení povrchů), Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno od: 21.04.2017 06:01:00do: 28.04.2017 12:00:00
místní komunikace, Jezdovice, okr. Jihlava, uzavřeno, Od 21.04.2017 06:01 Do 28.04.2017 12:00, oprava žel. přejezdu
okres: Jihlava, obec: Jezdovice
Omezení provozu a zákazyomezení od: 24.04.2017 07:00:00do: 30.07.2017 20:00:00
silnice III/4118 (ulice Tyršova), Moravské Budějovice, okr. Třebíč, omezení, Od 24.04.2017 07:00 Do 30.07.2017 20:00, chodník ul. Tyršova, v termínu od 07:00 hod dne 24.04.2017 do 20:00 hod dne 30.07.2017 ; z důvodu rekonstrukce STL plynovodu – výkopové práce , chodník ul. Tyršova,, Vydal: Městský úřad Moravské Budějovice
okres: Třebíč, obec: Moravské Budějovice
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno, práce na silnici od: 24.04.2017 07:00:00do: 31.08.2017 23:59:00
silnice III/3853, Dolní Rožínka - Strážek, okr. Žďár nad Sázavou, uzavřeno, práce na silnici, Od 24.04.2017 07:00 Do 31.08.2017 23:59, Uzavírka silnice III/3853 Dolní Rožínka-Strážek, Objížďka - bez rozlišení, pro veškerý provoz: Objížďka je vedena ze Strážku po silnici III/3853 ke křižovatce se silnicí II/389, dále po silnici II/389 do Moravce ke křižovatce se silnicí II/360, dále po silnici II/360 do Bobrové ke křižovatce se silnicí II/388, dále po silnici II/388 přes Olešínky do Zvole ke křižovatce se silnicí II/385, dále po silnici II/385 do Dolní Rožínky ke křižovatce se silnicí III/3853. Objížďka platí pro oba jízdní směry., Vydal: Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Blažkov
Dopravní uzavírky a omezenívozovka uzavřena demoliční práce na mostě od: 22.04.2017 19:00:00do: 30.09.2017 15:06:00
komunikace, v katastru obce Koberovice, okr. Pelhřimov, vozovka uzavřena, demoliční práce na mostě, Od 22.04.2017 19:00 Do 30.09.2017 15:06, nadjezd zrušen
okres: Pelhřimov, obec: Koberovice
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy od: 23.04.2017 10:55:00do: 29.04.2017 08:00:00
D11, mezi km 5.1 a 4.7, ve směru Praha, práce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, Od 23.04.2017 10:55 Do 29.04.2017 08:00, Výstavba informačního portálu v km 4,860 vlevo. Doprava vedena ve dvou provizorních jízdních pruzích. Rychlost omezena na 80 km/h.
okres: Praha-východ, obec: Šestajovice
Práce na silnicipráce na silnici zúžená vozovka na jeden jízdní pruh od: 24.04.2017 06:12:00do: 02.05.2017 23:59:00
D1, mezi km 22.8 a 23.5, ve směru Bohumín – PL, práce na silnici, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, Od 24.04.2017 06:12 Do 02.05.2017 23:59, oprava mostu
okres: Praha-východ, obec: Hrusice
Dopravní uzavírky a omezenízúžené jízdní pruhy od: 25.04.2017 07:00:00do: 12.05.2017 20:00:00
ulice Bartuškova, Třebíč, okr. Třebíč, zúžené jízdní pruhy, Od 25.04.2017 07:00 Do 12.05.2017 20:00, Zábor parkovacích stání na MK; umístění pracovních vozidel, zajištění bezpečnosti při realizaci prací - regenerace bytového domu., Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno oprava povrchu vozovky od: 18.04.2017 00:00:00do: 28.05.2017 23:59:00
silnice III/01832, Ostrov - Pavlov, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 18.04.2017 00:00 Do 28.05.2017 23:59, Oprava povrchu sil.č. III/01832 Ostrov-Opatovice, Objížďka - bez rozlišení, 1. etapa: přes: silnice II/130 (Horní Hradec), Objížďka - bez rozlišení, 2. etapa: přes: silnice II/130 (Horní Hradec), Vydal: Městský úřad Světlá nad Sázavou
okres: Havlíčkův Brod, obec: Ostrov
Práce na silnicipráce na silnici jízdní pruh uzavřen od: 27.04.2017 09:00:00do: 01.05.2017 12:00:00
D1, mezi km 334.8 a 334.7, ve směru Praha, práce na silnici, jízdní pruh uzavřen, Od 27.04.2017 09:00 Do 01.05.2017 12:00, Pozor!, Výtluky na vozovce,havarijní stav, zabezpečení a označení mimořádné události, zdroj: ŘSD
okres: Nový Jičín, obec: Bílov
Sjízdnost vozovkyPozor! Povrch vozovky ve špatném stavu pravý jízdní pruh uzavřen od: 27.04.2017 15:10:00do: 28.04.2017 20:00:00
Od 27.4.2017 15:10 do 28.4.2017 20:00; D1 - 335.9km na trase Lipník nad Bečvou - Polsko (st. hranice); Pozor! Povrch vozovky ve špatném stavu; pravý jízdní pruh uzavřen
okres: Nový Jičín, obec: Bílov
Nehodynehoda odstraněna průjezd obnoven od: 27.04.2017 21:50:00do: 28.04.2017 02:40:00
Od 27.4.2017 21:50 do 28.4.2017 02:40; D1 - 204.1km na trase Říkovice - Praha; nehoda odstraněna; průjezd obnoven; havárie NA bez zranění osob. Na místě PČR. Jízdní pás na Prahu uzavřen, provoz na Prahu pouze protisměrným pásem, sjezd z dálnice D1 na km 207 a 203 není umožněn.
okres: Brno-venkov, obec: Šlapanice
Omezení na výjezdových komunikacíchvýjezd z dálnice uzavřen od: 27.04.2017 22:45:00do: 28.04.2017 00:45:00
D1EXIT 203, směr Praha, výjezd z dálnice uzavřen, Od 27.04.2017 22:45 Do 28.04.2017 00:45, z důvodu nehody - převráceného NA v dopravním omezení na km 204.
okres: Brno-venkov, obec: Podolí


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33   Jihlava © 2002–2007 webmaster@kr-vysocina.cz