Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina

Velká mapa

Dopravní události
Omezení provozu a zákazyuzavřeno pro těžká nákladní vozidla od: 06.11.2015 00:00:00do: 01.01.1970 01:00:00
silnice II/602, Lavičky - Velké Meziříčí, okr. Žďár nad Sázavou, uzavřeno pro těžká nákladní vozidla, Od 06.11.2015 00:00 Do 31.12.2055 23:59, stanovení místní úpravy provozu na silnici II/602 v k.ú. Velké Meziřičí a v k.ú. Lavičky, vyloučení TRANZITNÍ nákladní dopravy nad 12t. Zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, zamezení objíždění zpoplatněné trasy dálnice nákladními automobily.
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Lavičky
Omezení provozu a zákazyuzavřeno pro těžká nákladní vozidla od: 01.06.2016 08:09:00do: 01.06.2030 08:09:00
silnice II/602 (ulice Karlov), Velké Meziříčí - Lavičky, okr. Žďár nad Sázavou, uzavřeno pro těžká nákladní vozidla, Od 01.06.2016 08:09 Do 01.06.2030 08:09, stanovení místní úpravy provozu na silnici II/602 v k.ú. Velké Meziřičí a v k.ú. Lavičky, vyloučení TRANZITNÍ nákladní dopravy nad 12t. Zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, zamezení objíždění zpoplatněné trasy dálnice nákladními automobily.
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Lavičky
Práce na silnicistavební práce zúžená vozovka na jeden jízdní pruh od: 03.04.2018 07:00:00do: 31.10.2018 23:59:00
silnice III/38815, v katastru obce Vír, okr. Žďár nad Sázavou, stavební práce, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, Od 03.04.2018 07:00 Do 31.10.2018 23:59, Částečná uzavírka silnice III/38815 - koruna hráze VD Vír I, Částečná uzavírka silnice III/38815 na koruně hráze vodního díla Vír I. Provoz řízen SSZ., Vydal: Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Bystřice nad Pernštejnem
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno práce na inženýrských sítích od: 20.03.2018 08:00:00do: 30.11.2018 23:59:00
místní komunikace Žďár nad Sázavou, okr. Žďár nad Sázavou,, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Od 20.03.2018 08:00 Do 30.11.2018 23:59, ulice V Lískách, K Přehradě, Na Úvoze, úplná uzavírka, Objížďka - bez rozlišení: silnice II/353 (ulice Vysocká) přes ul. Na Úvoze a po přilehlých místních komunikacích dle aktuálního postupu prací., Vydal: Městský úřad Žďár nad Sázavou
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Žďár nad Sázavou
Omezení provozu a zákazymost uzavřen stavební práce od: 14.05.2018 09:00:00do: 30.09.2018 23:59:00
silnice II/602, v katastru obce Ruda, okr. Žďár nad Sázavou, most uzavřen, stavební práce, Od 14.05.2018 09:00 Do 30.09.2018 23:59, Silnice č. II/602 bude uzavřena v km 37,0 – 37,1 v k.ú. Ruda, u místní část Křeptov v rámci stavby-rekonstrukce II/602 Křeptov – most ev.č. 602-017., Objížďka - bez rozlišení, dz: II/390 Osová Bítýška – I/37 Velká Bíteš, křižovatka silnice II/602 a II/390 (Křeptov) – II/390 Osová Bítýška – Záblatí III/3904 – křiž. II/602 (Jáchymov) (autobusy) , Vydal: Městský úřad Velké Meziříčí
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Ruda
Omezení provozu a zákazymost uzavřen stavební práce od: 17.05.2018 09:00:00do: 31.10.2018 20:00:00
ulice Třebíčská, Velké Meziříčí, okr. Žďár nad Sázavou, most uzavřen, stavební práce, Od 17.05.2018 09:00 Do 31.10.2018 20:00, Místní komunikace Třebíčská v úseku mostu přes řeku Balinku ve Velkém Meziříčí, v rámci stavby jejího mostu. Délka uzavírky: 80 m, Objížďka - bez rozlišení, dz: Po silnici č. II/602 – Novosady, Sokolovská, na silnici č. II/360 – K Novému nádraží ve Velkém Meziříčí a obchvat Velké Meziříčí – k.ú. Oslavice. , Vydal: Městský úřad Velké Meziříčí
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Velké Meziříčí
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno obecné ohrožení od: 14.05.2018 00:00:00do: 31.10.2019 23:59:00
silnice III/38810, v katastru obce Býšovec, část obce Smrček, okr. Žďár nad Sázavou, uzavřeno, obecné ohrožení, Od 14.05.2018 00:00 Do 31.10.2019 23:59, Uzavírka silnice III/38810 Smrček, Havarijní stav mostu č. 38810-1, Objížďka - bez rozlišení, pro veškerý parovoz: Objížďka je vedena od mostu č. 38810-1 ve Smrčku po silnici III/38810 přes Býšovec ke křižovatce silnice III/38810 se silnicí III/38811 v Bystřici nad Pernštejnem, dále po silnici III/38811 do Rožné ke křižovatce se silnicí III/38710, dále po silnici III/38710 přes Věžnou do Nedvědice (místní část Pernštejn), ke křižovatce se silnicí III/38810, zde zpět na silnici III/38810., Vydal: Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Býšovec
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno, práce na silnici od: 04.06.2018 12:00:00do: 30.10.2018 20:00:00
silnice II/362, Nyklovice - Rovečné, okr. Žďár nad Sázavou, uzavřeno, práce na silnici, Od 04.06.2018 12:00 Do 30.10.2018 20:00, Úplná uzavírka silnice II/362 Nyklovice - křižovatka se silnicí II/388, Objížďka - bez rozlišení: Objížďka v délce cca 40,5 km je vedena od křižovatky silnice II/362 se silnicí II/388 po silnici II/388 přes Rovečné a Vír do Bystřice nad Pernštejnem ke křižovatce se silnicí I/19, dále po silnici I/19 ke křižovatce se silnicí II/357, dále po silnici II/357 přes Písečné, Dalečín a Unčín do Jimramova ke křižovatce se silnicí II/375, dále po silnici II/375 přes Sulkovec do Nyklovic ke křižovatce se silnicí II/362, zde zpět na silnici II/362. Objížďka je stanovena s platností pro oba jízdní směry. Nařízená objížďka není vhodná pro vozidla o délce nad 12 m. , Vydal: Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Nyklovice
Omezení provozu a zákazymost uzavřen stavební práce od: 11.06.2018 09:00:00do: 31.10.2018 23:59:00
silnice III/36055, Baliny, okr. Žďár nad Sázavou, most uzavřen, stavební práce, Od 11.06.2018 09:00 Do 31.10.2018 23:59, Most silnice III/36055 v obci Baliny, Objížďka - bez rozlišení, dz: místní komunikace, Baliny, okr. Žďár nad Sázavou, Po místních komunikacích v obci Baliny, Vydal: Městský úřad Velké Meziříčí
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Baliny
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 18.06.2018 08:30:00do: 31.10.2018 23:59:00
silnice III/3518 (ulice Zabrána), Měřín, okr. Žďár nad Sázavou, uzavřeno, stavební práce, Od 18.06.2018 08:30 Do 31.10.2018 23:59, Silnice č. III/3518 bude uzavřena v obci Měřín od křižovatky se silnicí č. II/602 až za konec obce ve směru na Kamenici v rámci její opravy včetně opravy mostu přes vodní tok Balinka. , Objížďka - bez rozlišení: Po silnici č. II/602 v Měříně a ulicí Otínskou po sil. III/349 na sil. III/3491 a přes obec Chlumek až na silnici č. III/3518, Vydal: Městský úřad Velké Meziříčí
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Měřín
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno uzavřeno od: 10.07.2018 06:00:00do: 30.11.2018 23:59:00
ulice Suchý kopec, Bystřice nad Pernštejnem, okr. Žďár nad Sázavou, uzavřeno, stavební práce, Od 10.07.2018 06:00 Do 30.11.2018 23:59, Úplná uzavírka ul.Suchý kopec v Bystřici nad Pernštejnem, Objížďka není stanovena., Vydal: Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Bystřice nad Pernštejnem
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno oprava povrchu vozovky od: 23.07.2018 08:00:00do: 14.10.2018 23:59:00
silnice III/35429, Pavlov, okr. Žďár nad Sázavou, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 23.07.2018 08:00 Do 14.10.2018 23:59, úplná uzavírka silnice III/35429 v úseku v zastavěném území obce Pavlov, Objížďka - bez rozlišení: přes: silnice III/3536 (Stáj), silnice II/353 (Rudolec), silnice II/388 (Bohdalov), silnice III/3881 (Znětínek), silnice III/34826 (Pavlov), silnice II/354 (Radostín nad Oslavou), Vydal: Městský úřad Žďár nad Sázavou
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Pavlov
Práce na silnicistavební práce zúžená vozovka na jeden jízdní pruh od: 17.07.2018 08:00:00do: 31.10.2018 23:59:00
silnice II/362, silnice II/375, Nyklovice, okr. Žďár nad Sázavou, stavební práce, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, Od 17.07.2018 08:00 Do 31.10.2018 23:59, Částečná uzavírka silnice II/362 a II/375 Nyklovice, Doprava řízena SSZ., Vydal: Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Nyklovice
Omezení provozu a zákazymost uzavřen stavební práce od: 15.07.2018 00:00:00do: 31.10.2018 23:59:00
silnice II/357 (ulice Mostní), Jimramov, okr. Žďár nad Sázavou, most uzavřen, stavební práce, Od 15.07.2018 00:00 Do 31.10.2018 23:59, úplná uzavírka silnice II/357 v km 49,242, most ev.č. 357-019, Objížďka - bez rozlišení, úpplná: silnice III/35726 (ulice U Fryšávky) - silnice II/357 (ulice Borovnická), Jimramov, okr. Žďár nad Sázavou, přes: silnice II/357 (Borovnice), silnice II/353 (Javorek), Jimramov - Nový Jimramov - Javorek - Borovnice, po silnicích II/357, III/35726, III/35321, II/353, Vydal: Městský úřad Nové Město na Moravě
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Jimramov
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno oprava povrchu vozovky od: 06.08.2018 08:00:00do: 23.09.2018 23:59:00
silnice III/35011, Velká Losenice, okr. Žďár nad Sázavou, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 06.08.2018 08:00 Do 23.09.2018 23:59, •úplná uzavírka silnice III/35011 v km 2,450 – 3,977 v obci Velká Losenice, rozdělené do dvou etap: 1.etapa: silnice III/35011 v úseku od začátku obce Velká Losenice ve směru od obce Malá Losenice po křižovatku se silnicí III/35018 směr Nové Dvory – délka uzavírky: cca 1,2 km, částečná uzavírka silnice III/35011 v km 3,977 – 4,250 v obci Velká Losenice.(2.etapa- 24.9. - 31.10. - předpoklad), Objížďka - bez rozlišení, pro 1.etapu: místní komunikace, Velká Losenice, okr. Žďár nad Sázavou, přes: silnice II/350 (Malá Losenice), silnice I/19 (Sázava), místní komunikace (Žďár nad Sázavou), silnice I/37 (Polnička), silnice II/350, Vepřová, pro veškerý silniční provoz je objízdná trasa vedena obousměrně po silnicích III/35011, II/350 a I/19 z Velké Losenice přes obce Malá Losenice, Vepřová, Račín, Polnička, Žďár nad Sázavou, Hamry nad Sázavou, Sázava zpět do Velké Losenice, Objížďka - bez rozlišení, pro 2.etapu: silnice III/35011, Velká Losenice, okr. Žďár nad Sázavou, přes: silnice I/19 (Sázava), Velká Losenice, pro veškerý silniční provoz je objízdná trasa vedena obousměrně po silnicích III/35011, III/35018 a I/19 z Velké Losenice přes Sázavu a po silnicilnici I/19 zpět do Velké Losenice., Vydal: Městský úřad Žďár nad Sázavou
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Velká Losenice
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno oprava povrchu vozovky od: 13.08.2018 07:00:00do: 10.10.2018 23:59:00
ulice Neumannova, Žďár nad Sázavou, okr. Žďár nad Sázavou, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 13.08.2018 07:00 Do 10.10.2018 23:59, úplná uzavírka místní komunikace ulice Neumannova ve Žďáře nad Sázavou , Objížďka - bez rozlišení, do 3,5 t: obousměrně po místní komunikaci ulicí Neumannova, po silnici I/37 přes Havlíčkovo nám., nám. Republiky a ulici Horní a po místní komunikaci ulicí Novoměstská ve Žďáře nad Sázavou. Délka objížďky: 2,5 km , Objížďka - bez rozlišení, nad 3,5 t: obousměrně po silnici I/19 (od Autobazaru u Mělkovic) na ulici Brněnská, a dále po silnici I/37 ulicí Brněnská ve Žďáře nad Sázavou. Délka objížďky: 2 km., Vydal: Městský úřad Žďár nad Sázavou
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Žďár nad Sázavou
Práce na silnicistavební práce kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem od: 01.09.2018 00:00:00do: 30.09.2018 23:59:00
silnice I/37, Sklené nad Oslavou - Radenice, okr. Žďár nad Sázavou, stavební práce, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Od 01.09.2018 00:00 Do 30.09.2018 23:59, Částečná uzavírka silnice I/37 v km cca 124,050 – 124,350 za obcí Sklené nad Oslavou z důvodu opravy komunikace a budování obchvatu, v termínu od 01. 09. 2018 do 31. 10. 2018. Rekonstrukce silnice č. I/37 je rozdělena na dvě etapy: Etapa I.: km cca 124,050 – 124,350, Jednotlivé etapy budou plynule navazovat na sebe, to znamená v případě dřívějšího ukončení 1. etapy bude okamžitě započata 2. etapa. Provoz na silnici I/37 bude veden v jízdním pruhu, ve kterém nebudou probíhat práce. Provoz bude řízen kyvadlově světelným signalizačním značením. , Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Sklené nad Oslavou
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, střídavý jednosměrný provoz od: 04.09.2018 07:00:00do: 31.10.2018 23:59:00
silnice I/37, (ulice Za Branou - Benešovo náměstí), Křižanov, okr. Žďár nad Sázavou, práce na silnici, střídavý jednosměrný provoz, Od 04.09.2018 07:00 Do 31.10.2018 23:59, Částečná uzavírka silnice I/37, v úseku od křižovatky se silnicí III/36051 až po křižovatku se silnicí II/360 v obci Křižanov, uzavřen bude pravý jízdní pruh, z důvodu rekonstrukce komunikace. Provoz na silnici I/37 bude veden v jízdním pruhu, ve kterém nebudou probíhat stavební práce a bude řízen kyvadlově světelným signalizačním zařízením., Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Křižanov
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 03.09.2018 07:00:00do: 21.09.2018 23:59:00
silnice III/35436, Stránecká Zhoř, část obce Kochánov, okr. Žďár nad Sázavou, uzavřeno, stavební práce, Od 03.09.2018 07:00 Do 21.09.2018 23:59, Silnice č. III/35436 bude uzavřena v intravilánu místní části Kochánov od č.p. 29 po č.p. 32., Objížďka - bez rozlišení, dz: silnice II/354, v katastru obce Stránecká Zhoř, část obce Kochánov - silnice II/602, v katastru obce Velké Meziříčí, okr. Žďár nad Sázavou, Po silnici č. II/354 a č. II/602 v k.ú. Stránecká Zhoř - Kochánov, Vydal: Městský úřad Velké Meziříčí
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Stránecká Zhoř
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 03.09.2018 07:00:00do: 18.10.2018 23:59:00
silnice II/602, Ruda, okr. Žďár nad Sázavou, uzavřeno, stavební práce, Od 03.09.2018 07:00 Do 18.10.2018 23:59, Silnice č. II/602 v obci Ruda v místě stavby opěrné zdi v km 38,800 – 38,950 (od SSZ ve směru od Vel. Bíteše po křižovatku s místní komunikací do obce) bude úplně uzavřena, délka uzavírky 150 m. , Objížďka - bez rozlišení, dz: silnice II/390, Ruda, část obce Lhotka - silnice II/602 (ulice Karlov), Velké Meziříčí, okr. Žďár nad Sázavou, Po silnici II/602 – Křeptov, II/390 a po dálnici D1 exit 153-Lhotka na exit 146 Velké Meziříčí-východ, Vydal: Městský úřad Velké Meziříčí
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Ruda
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno oprava povrchu vozovky od: 06.09.2018 07:00:00do: 23.09.2018 23:59:00
silnice III/03721, Velké Meziříčí, okr. Žďár nad Sázavou, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 06.09.2018 07:00 Do 23.09.2018 23:59, Silnice č. III/03721 bude uzavřena v úseku od křižovatky se silnicí č. III/03720 (směr Lhotky) až po křižovatku s místní komunikací (směr Lhotky) v Kúskách – v místní části Velkého Meziříčí. Délka uzavírky 0,8 km , Objížďka - bez rozlišení, dz: silnice III/03720 - místní komunikace, Velké Meziříčí, okr. Žďár nad Sázavou, přes: místní komunikace, po silnici č. III/03720 a místní komunikaci přes Lhotky – místní část Velkého Meziříčí. Délka objížďky 2 km , Vydal: Městský úřad Velké Meziříčí
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Velké Meziříčí
Dopravní uzavírky a omezenívozovka uzavřena v obou směrech práce na silnici od: 06.09.2018 05:48:00do: 31.10.2018 23:59:00
silnice II/602, Ruda, okr. Žďár nad Sázavou, vozovka uzavřena v obou směrech, práce na silnici, Od 06.09.2018 05:48 Do 31.10.2018 23:59, oprava povrchu vozovky, stanovena objízdná trasa přes D1..
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Ruda
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno práce na inženýrských sítích od: 17.09.2018 07:00:00do: 20.11.2018 23:59:00
silnice II/354, Radostín nad Oslavou, okr. Žďár nad Sázavou, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Od 17.09.2018 07:00 Do 20.11.2018 23:59, úplná uzavírka silnice II/354 v km 52,360 – 52,140 v obci Radostín nad Oslavou, v úseku od křižovatky se silnicí III/35425 (vedoucí na Kněževes) po ČS PHM , Objížďka - bez rozlišení: přes: Kochánov, silnice I/37 (ulice Benešovo náměstí) (Křižanov), Ostrov nad Oslavou, Vydal: Městský úřad Žďár nad Sázavou
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Radostín nad Oslavou
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno práce na inženýrských sítích od: 17.09.2018 07:00:00do: 28.09.2018 23:59:00
silnice III/3538, ulice K Újezdu, Nové Veselí, okr. Žďár nad Sázavou, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Od 17.09.2018 07:00 Do 28.09.2018 23:59, úplná uzavírka silnice III/3538 v km cca 0,480 – 0,600 ulice K Újezdu mezi domy č.or. 169 – 173 v Novém Veselí, Objížďka - bez rozlišení: silnice III/3538 (ulice K Újezdu), Nové Veselí, okr. Žďár nad Sázavou, přes: ulice U Kapličky, Objížďka - bez rozlišení: , Vydal: Městský úřad Žďár nad Sázavou
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Nové Veselí
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno oprava povrchu vozovky od: 17.09.2018 08:00:00do: 31.10.2018 23:59:00
silnice III/35011, Sázava - Velká Losenice, okr. Žďár nad Sázavou, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 17.09.2018 08:00 Do 31.10.2018 23:59, úplná uzavírka silnice III/35011 v km 0,000 - 2,450 v úseku od křižovatky se silnicí I/37 v obci Sázava po začátek zastavěného území obce Velká Losenice , Objížďka - bez rozlišení: silnice I/19, Sázava - silnice III/35011, Velká Losenice, okr. Žďár nad Sázavou, přes: silnice III/35018 (Velká Losenice), Vydal: Městský úřad Žďár nad Sázavou
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Sázava
Práce na silnicioprava povrchu vozovky kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem od: 17.09.2018 08:00:00do: 31.10.2018 23:59:00
silnice III/35011, Velká Losenice, okr. Žďár nad Sázavou, oprava povrchu vozovky, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Od 17.09.2018 08:00 Do 31.10.2018 23:59, částečná uzavírka silnice III/35011 v km 3,750 – 3,780 v obci Velká Losenice v místě mostu ev. č. 35011-3 (u lihovaru), Vydal: Městský úřad Žďár nad Sázavou
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Velká Losenice


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33   Jihlava © 2002–2007 webmaster@kr-vysocina.cz