Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina

Velká mapa

PRÁCE NA SILNICI

Dopravní události
Práce na silnicipráce na silnici od: 16.06.2018 07:00:00do: 31.08.2020 23:59:00
silnice III/01923, v katastru obce Kámen, okr. Pelhřimov, práce na silnici, Od 16.06.2018 07:00 Do 31.08.2020 23:59, uzavírka sil. III/01923 v obci Kámen z důvodu výstavby obchvatu sil. I/19 Kámen , Objížďka - bez rozlišení, Kámen, souběžnou provizorní komunikací : , Vydal: Městský úřad Pacov
okres: Pelhřimov, obec: Kámen
Omezení provozu a zákazymost uzavřen stavební práce od: 01.11.2018 00:00:00do: 30.06.2019 23:59:00
silnice III/34775, v katastru obce Humpolec, okr. Pelhřimov, most uzavřen, stavební práce, Od 01.11.2018 00:00 Do 30.06.2019 23:59, Úplná uzavírka na silnici III/34775 v místě mostu ev.č. 34775-1. Objízdná trasa: motoristé jedoucí z obce Bystrá po silnici III/34775 budou na křižovatce silnic III/34775 x III/34773 pokračovat po silnici III/34773 až do obce Komorovice, odkud budou pokračovat po silnici II/347 a I/34 do Humpolce a dále po silnici II/523, kde se napojí na původní trasu. Objízdná trasa je obousměrná a pro veškerou dopravu., Vydal: Městský úřad Humpolec
okres: Pelhřimov, obec: Humpolec
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 19.02.2019 09:00:00do: 30.11.2019 16:00:00
nám. Svobody, Pacov, okr. Pelhřimov, uzavřeno, stavební práce, Od 19.02.2019 09:00 Do 30.11.2019 16:00, uzavírka místní komunikace náměstí Svobody v Pacově z důvodu umístění zařízení staveniště v souvislosti se stavbou "Komunitního centra Pacov", Vydal: Městský úřad Pacov
okres: Pelhřimov, obec: Pacov
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 20.03.2019 08:00:00do: 12.04.2019 23:59:00
ulice Jihlavská, Humpolec, okr. Pelhřimov, uzavřeno, stavební práce, Od 20.03.2019 08:00 Do 12.04.2019 23:59, Uzavírka místní komunikace ul. Jihlavská v Humpolci v délce cca 116 m v místě od křižovatky s ul. 5. května po křiž. s ul. Zichpil. Objízdná trasa je vedena po silnici I/34 ul. Okružní na křižovatku s ul. 5. května. Odtud dále po místní komunikaci 5. května na křiž. s ul. Jihlavská, kde se napojí na stávající trasu. V opačném směru je objízdná trasa totožná. Místní doprava je jednosměrně vedena z ulice Jihlavská po ul. U Vinopalny a Jiráskova. Po dobu uzavírky budou zobousměrněny místní komunikace v lokalitě Zichpil. Na ul. Jihlavská bude po dobu uzavírky umístěn zákaz vjezdu z ulice Okružní pro automobily nad 3,5 t mimo dopravní obsluhy., Vydal: Městský úřad Humpolec
okres: Pelhřimov, obec: Humpolec


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33   Jihlava © 2002–2007 webmaster@kr-vysocina.cz