Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina

Velká mapa

PRÁCE NA SILNICI

Dopravní události
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 25.05.2018 06:00:00do: 15.05.2019 20:00:00
ulice Smrtelná, Gorazdovo nám., Třebíč, uzavřeno, stavební práce, Od 25.05.2018 06:00 Do 15.05.2019 20:00, Třebíč, ul. Smrtelná - uzavírka chodníku akce rekonstrukce objektu, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Omezení provozu a zákazyomezení stavební práce od: 16.12.2018 20:00:00do: 28.02.2019 20:00:00
ulice Znojemská - ulice Nerudova, Třebíč, okr. Třebíč, omezení, stavební práce, Od 16.12.2018 20:00 Do 28.02.2019 20:00, Třebíč ul. Znojemská, Nerudova: zábor v rámci provádění stavebních úprav RD č.p. 353/2 . Na ul. Nerudova: chodník uzavřen , na ul Znojemská: průchozí profil pro chodce 1,20 m zůstane., Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Práce na silnicipráce na inženýrských sítích od: 07.01.2019 07:00:00do: 28.02.2019 20:00:00
ulice Brněnská, Třebíč, okr. Třebíč, práce na inženýrských sítích, Od 07.01.2019 07:00 Do 28.02.2019 20:00, Chodník uzavřen (výkopové práce: oprava NN . Stání pracovních vozidel na komunikaci, pouze za příznivých klimatických podmínek a v době mimo dopravní špičku (pracovní dny v době mimo 14:00 - 17:00 h) v místě přechodů pro chodce bude provoz pro pěší zajištěn přemostěním. Práce budou probíhat 30 dní z uvedeného termínu, dle klimatických podmínek., Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33   Jihlava © 2002–2007 webmaster@kr-vysocina.cz