Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina

Velká mapa

PRÁCE NA SILNICI

Dopravní události
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 25.05.2018 06:00:00do: 15.05.2019 20:00:00
ulice Smrtelná, Gorazdovo nám., Třebíč, uzavřeno, stavební práce, Od 25.05.2018 06:00 Do 15.05.2019 20:00, Třebíč, ul. Smrtelná - uzavírka chodníku akce rekonstrukce objektu, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno práce na inženýrských sítích od: 05.03.2019 20:00:00do: 04.04.2019 20:00:00
ulice Mírová, Třebíč, okr. Třebíč, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Od 05.03.2019 20:00 Do 04.04.2019 20:00, ul. Mírová- uzavírka, výkopové práce (kanalizační vedení), Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno práce na inženýrských sítích od: 04.03.2019 08:00:00do: 04.04.2019 20:00:00
ulice Jar. Heyrovského, mezi křižovatkami ulic Mírová a Dukovanská, Třebíč, okr. Třebíč, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Od 04.03.2019 08:00 Do 04.04.2019 20:00, ul. Jar. Heyrovského - uzavírka, výkopové práce (kanalizační vedení), Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Práce na silnicistavební práce od: 04.03.2019 07:00:00do: 31.03.2019 20:00:00
místní komunikace Tiché nám., Třebíč, okr. Třebíč, stavební práce, Od 04.03.2019 07:00 Do 31.03.2019 20:00, umístění stavebního lešení na místní komunikaci, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezenízúžené jízdní pruhy stavební práce od: 11.03.2019 07:00:00do: 15.10.2019 20:00:00
silnice III/36060, Trnava, okr. Třebíč, zúžené jízdní pruhy, stavební práce, Od 11.03.2019 07:00 Do 15.10.2019 20:00, omezení - silnice č. III/36060 (v průtahu obcí Trnava), zábor jízdního pruhu vozovky, z důvodu umístění stavební mechanizace k provedení výstavby chodníků v rámci akce: „Revitalizace chodníků a autobusových zastávek podél silnice III/36060 v obci Trnava“, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Trnava
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno práce na inženýrských sítích od: 11.03.2019 07:00:00do: 24.03.2019 20:00:00
místní komunikace, Třebíč, okr. Třebíč, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Od 11.03.2019 07:00 Do 24.03.2019 20:00, Třebíč místní část Pocoucov - uzavírka MK, CH - výkopové práce (kanalizace), práce budou probíhat etapově , Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezenízúžené jízdní pruhy práce na inženýrských sítích od: 11.03.2019 07:00:00do: 07.04.2019 20:00:00
ulice Manž. Curieových, Třebíč, okr. Třebíč, zúžené jízdní pruhy, práce na inženýrských sítích, Od 11.03.2019 07:00 Do 07.04.2019 20:00, Třebíč Manž. Curieových - zábor MK: výkopové stavební práce (kanalizace), zůstane jeden jízdní pruh průjezdný, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 18.03.2019 07:30:00do: 05.04.2019 20:00:00
ulice Sadová, Náměšť nad Oslavou, okr. Třebíč, uzavřeno, stavební práce, Od 18.03.2019 07:30 Do 05.04.2019 20:00, Objížďka - obousměrná: silnice I/23 (ulice Třebíčská) - ulice Sadová, přes: (ulice Brněnská), Vydal: Městský úřad Náměšť nad Oslavou
okres: Třebíč, obec: Náměšť nad Oslavou


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33   Jihlava © 2002–2007 webmaster@kr-vysocina.cz